ศาสนาสากล

https://dmc.tv/a3282

บทความธรรมะ Dhamma Articles > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 3 มี.ค. 2546 ] - [ ผู้อ่าน : 17246 ]
Case study
ศาสนาสากล
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทาง DMC
ออกอากาศครั้งแรก วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2546
 

        คุณแม่เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูง เข้มงวด ชอบช่วยเหลือคน นิสัยดี  เกิดที่รัฐอิลินอย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน คุณพ่อบอกว่าเป็นแม่และภรรยาตัวอย่างที่ดี ตอนที่คุณแม่มีชีวิตอยู่ทำหน้าที่คล้ายมิสชั่นนารีในโบถส์เพราะคุณพ่อเป็นบาทหลวงสอนศาสนา ลูกๆ ได้รับการดูแลอย่างดี และคุณพอลเองก็มีความคุ้นเคยกับคุณแม่มาก

        ลูกเป็นนักเรียนสมาธิ(Meditation)ที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียร์ อาซูซ่าร์ อเมริกาได้ ๒ ปีกว่าแล้ว นั่งสมาธิได้ดีระดับหนึ่งเห็นดวงแก้วใสสว่าง เห็นองค์พระเป็นบางครั้งและเป็นนักเรียนประจำโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดยจะตื่นขึ้นตอนตี ๔ เพื่อฟังเวลาเดียวกับเมืองไทย ในช่วงแรกที่ฟังเรื่องนรกสวรรค์ ชาตินี้ชาติหน้าก็แทบรับไม่ได้เพราะขัดกับศาสนาที่ตัวเองนับถือโดยสิ้นเชิง ซึ่งสอนว่าชาติหน้าไม่มี มีแต่การเป็นอยู่กับพระเจ้า สามารถล้างบาปได้ถ้าเชื่อพระเจ้า เมื่อมีโอกาสนั่งสมาธิและศึกษาธรรมะ ได้รับผลการปฏิบัติธรรม จึงมีความสนใจศึกษาวิชชาธรรมกายมาก 

        ปลายปีที่แล้วได้บวชเป็นพระพร้อมกับกัลยาณมิตรชาวไทยลาวรวม ๓๔ รูป ที่อาซูซ่า  ในช่วงหลังกฐิน ปี ๔๕  ทำให้อยากศึกษาพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น ได้สร้างองค์พระประจำตัว ๑ องค์ ให้คุณแม่ที่ละโลกไปแล้ว ๑ องค์ ถวายพระสังฆาธิการอีก ๑ องค์ สร้างถวายพระสังฆาธิการในนามพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ๑ องค์ รวมสร้างองค์พระทั้งหมด ๔ องค์

คำถาม

        ๑. คุณแม่ไม่ใช่ชาวพุทธ แล้วจะรู้ได้ไหมว่าตอนนี้ท่านไปอยู่ที่ไหน และมีลักษณะอย่างไร

        ๒. คุณแม่ทราบหรือไม่ว่าผมได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา

        ๓.  คุณแม่ได้รับบุญที่สร้างองค์พระธรรมกายจารึกชื่อท่านหรือไม่  รวมทั้งแผ่เมตตาให้ท่านทุกครั้งหลังนั่งสมาธิ 

        ๔. ทำไมผมไปเกิดในครอบครัวชาวอเมริกันที่เคร่งศาสนาคริสต์มาก คุณพ่อเป็นบาทหลวง  แต่ตัวผมกลับมาสนใจในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย 

        ๕. หากผมยังนับถือความเชื่ออื่นที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา  ผมจะสามารถไปพบแม่ได้หรือไม่และด้วยวิธีใด 

        ผมขอฝากส่งความรักและความปรารถนาดีไปให้คุณแม่ด้วย  ผมนั่งสมาธิเห็นองค์พระใสสว่าง ยิ่งเมื่อใจของผมผ่อนคลายมากขึ้น  องค์พระก็ยิ่งใสสว่างมากขึ้น  ผมขอสารภาพว่ามีความคาดหวังตลอดว่าในระหว่างที่องค์พระกำลังผุดขึ้นมา  และสว่างยิ่งๆ ขึ้นนั้น ผมคงจะได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าที่ผมนับถือผุดขึ้นมาในกลางองค์พระนั้นด้วย

         แต่แล้วแทนที่ผมจะเห็นสิ่งนั้น ก็กลับกลายเป็นว่ามีแต่องค์พระ  ที่ยิ่งสว่างขึ้น และขนาดขององค์พระก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก ตัวผมคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าผมคือพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง ผมได้ทำทานรักษาศีลและทำภาวนา เพราะก่อนหน้านี้ ตอนที่ผมยังยอมรับองค์พระภายในตัวของผมไม่ได้  ผมก็รู้ว่านั่นเองเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่ง  ที่ทำให้ธรรมะภายในของผมไม่ก้าวหน้าไปมากกว่านี้ 
        ลึกๆ ผมมีความรู้สึกบ่อยครั้งว่า  สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับคำสอนของพระเจ้า  ในเวลานี้ผมบอกได้เลยว่า ผมรักธรรมะภายในมากกว่าสิ่งใดในโลก ผมยอมรับองค์พระว่าเป็นที่พึ่งภายใน  และขอยอมรับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุด  เมื่อใดที่ผมเห็นองค์พระ  ทำให้ผมรู้สึกเป็นสุขและปลอดภัย ตอนนี้ผมไม่หวังที่จะได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าในสมาธิอีกแล้ว  เพราะผมมีความสุขอยู่กับองค์พระดีกว่า


ฝันในฝัน

        ๑. เมื่อคนศาสนาอื่นมาเรียนสมาธิเบื้องต้นแล้ว อยากมีโอกาสศึกษาวิชชาธรรมกาย จำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นพุทธหรือไม่
คำตอบคือ ไม่ต้องเลย วิชชาธรรมกาย  จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในความเชื่อของแต่ละบุคคล ใครจะเชื่ออย่างไรก็ได้  กฎเกณฑ์ในการศึกษาวิชชาธรรมกาย คือ ความเชื่อไว้บนหิ้งคือเราก็ยังบูชากันอยู่  ยกย่อง แต่ความจริงเอามาพิสูจน์กัน  เนื่องจากเราไปเกิดในครอบครัวที่เชื่อกันอย่างงั้น ก็ต้องเชื่อไว้ก่อน เมื่อเราเป็นเจ้าของชีวิต เราต้องมีสิทธิ์ในการศึกษาและเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้  ทั้งโลกภายในและโลกภายนอก 

        ๒.  ชาวคริสต์สามารถล้างบาปได้  ถ้ารักพระเจ้าตายแล้วไปสวรรค์อยู่กับพระผู้เป็นเจ้า  ถ้าเป็นชาวพุทธสามารถหนีบาปได้หรือไม่

        คำตอบคือ ล้างบาปได้ด้วยพุทธวิธี

บาปนั้นคือ กิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง  ที่มีอยู่ในใจเรา ถือว่าเป็นบาปที่อยู่ในใจ  ทำให้เราคิดเรื่องบาป พูดเรื่องบาป และทำเรื่องบาป  เขาบังคับบัญชากันอยู่อย่างนี้  ล้างด้วยพุทธวิธี ใช้วิธีตรงกันข้าม คือโลภอยากได้สมบัติคนอื่นหรือมีความตระหนี่ใจคับแคบ ต้องบริจาค  ต้องให้ เรียกว่า ทำทาน  ทานสามารถชนะความโลภ โกรธสามารถชนะด้วยการรักษาศีล  ศีลล้างบาปความโกรธได้ ให้ใจเย็นเพราะศีล แปลว่า เย็น  โกรธก็ร้อน  หลง เอาชนะด้วยการเจริญภาวนา หลงคือมืด อยู่ในที่มืด  คนเราลองอยู่ในที่มืด มีโอกาสเห็นผิดเป็นชอบ  คือมองไม่เห็นหนทางอะไร  ภาวนานี่สว่าง ตรงกันข้ามกัน

        การทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นการล้างบาป  ความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่มีอยู่ในตัวทุกคน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไร 
ระหว่าง ๒ ชาติ ทำให้หุ้นตกลงมา  สองชาติเห็นไหม โกรธคือโกรธ เป็นบาปอย่างหนึ่ง บาปจะไปให้ใครล้างไม่ได้  ต้องล้างเอง  เพราะเกิดขึ้นกับใจของตัว  ต้องล้างที่ใจด้วยตัวของตัวเอง  ใจจะใสสะอาด  หมดบาปไปสวรรค์ได้  สวรรค์เป็นของกลาง ๆ

        ๓. เรานึกถึงบุญที่ได้ทำมา ทำไมบุญถึงกลายเป็นดวงบุญ  แล้วดวงบุญต่างกับดวงแก้วอย่างไร  ดวงแก้วเป็นนิมิตที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะดึงใจให้หยุด ให้นิ่ง  จะได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่น  ดวงธรรมเป็นสิ่งที่รักษาสิ่งที่มีอยู่เอาไว้ เช่น ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบก็รักษากายมนุษย์เอาไว้  ทำไมต้องเป็นดวง เพราะว่าดวงเป็นประดุจภาชนะ มาตรฐานที่มั่นคง  เวลาขยายจะขยายไปได้ทุกทิศ ทุกทาง รอบทิศ  ซ้าย ขวา หน้า หลัง ล่าง บน

        เมื่อเราทำบุญ บุญธาตุจะถูกธรรมที่เป็นดวงห่อหุ้มเอาไว้  ความสุขและความสำเร็จก็อยู่ในบุญธาตุ  อยู่ในภาชนะที่กลม ๆ 

        คุณแม่เป็นผู้หญิงและมะเร็งตับอ่อนมาหลายชาติแล้ว มีบุพกรรม  ๒ อย่างคือกรรมกาเม กับกรรมปาณาติบาต
        เป็นมะเร็งตับอ่อน  เพราะกรรมเจ้าชู้  และชอบล่าสัตว์
        เป็นผู้หญิง  เพราะกรรมเจ้าชู้
        เจ้าระเบียบเข้มงวด  เพราะเคยเป็นทหาร
        ผิวคล้ำ  เพราะหงุดหงิดง่าย  เจ้าอารมณ์

        ชาตินั้นเป็นผู้ชายรูปหล่อ เจ้าชู้  ชอบล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ  ๒ กรรมรวมกันทำให้เป็นมะเร็งตับอ่อนและเป็นผู้หญิง  ที่มีอัธยาศัยเจ้าระเบียบเข้มงวดเพราะมีอยู่ชาติหนึ่งเคยเป็นทหารเก่า อีกทั้งเป็นคนที่หงุดหงิดง่าย จึงเกิดมามีผิวหนังสีออกน้ำตาล  คล้ำๆ หน่อย

        ตอนมีชีวิตอยู่คุณแม่เป็นคนใจดี ใจงาม ทำบุญประเภทสังคมสงเคราะห์  ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  ก็มีนิสัยที่มั่นใจในตัวเองสูง เจ้าระเบียบเข้มงวด หงุดหงิดง่าย ละโลกแล้วไปเป็นเทพธิดาสายยักษ์อยู่ที่ชั้นจาตุมหาราชิกาเพราะว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์นิดๆ เป็นยักษ์ไม่มีเขี้ยว อยู่ในระดับยักษ์งาม มีวิมานเริ่มต้นเป็นเงิน เพราะบุญที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สังคมสงเคราะห์ ทำบุญแบบอังกุระเทวบุตร ที่อยู่ในสายยักษ์เพราะมีเศษกรรมความโกรธจากอดีตชาติ  และกรรมปัจจุบันที่เป็นคนเจ้าอารมณ์นิดๆ

        แม่ทราบว่าลูกชายมาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา พอขึ้นไปบนสวรรค์ก็รู้แล้วว่าศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองในสวรรค์ เพราะเขามีวิมานใหญ่โตโอฬารกว่าของตนมากเพราะทำบุญในพระพุทธศาสนา เมื่อลูกปฏิบัติธรรมได้ดีเห็นพระภายในและบวชเป็นพระภายนอก แม้ช่วงสั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นพระเป็น เป็นพระแท้ พระเป็นภายใน เป็นพระแท้ภายนอก เวลาที่อุทิศส่วนบุญกุศลด้วยการสร้างองค์พระ  รวมทั้งแผ่เมตตาทุกครั้งที่เลิกนั่งสมาธิ  แม่จะได้รับบุญทุกครั้งเลย วิมานเงินเล็กๆ ในตอนแรกจึงโตขึ้นเป็นวิมานเงินปนทอง แม่รับทราบและรู้สึกดีใจ ซาบซึ้งใจและขอบคุณที่ส่งบุญมาให้ มีความรู้สึกปลื้มที่ลูกคนนี้มาถูกทางแล้ว รู้สึกเสียดายเหลือเกิน  ถ้ามีชีวิตอยู่ก็มาทำแบบลูกแล้ว 

        ๔. ที่เกิดในครอบครัวอเมริกันเคร่งครัดศาสนา แล้วได้มาศึกษาธรรมะวิชชาธรรมกายกับหมู่คณะของเรา เพราะชาติก่อนๆ ได้เจอกับหมู่คณะของเรามาสร้างบารมีปฏิบัติธรรมร่วมกัน นิสัยเป็นคนขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์นิด ๆ ขี้น้อยใจ เกิดการกระทบกระทั่งกันในหมู่คณะเลยออกจากหมู่คณะไปศึกษาความรู้นอกบุญเขต มีความเชื่ออย่างอื่นที่เป็นแบบเทวนิยม

        ความน้อยใจ กิเลสของนักบุญ

        ต่อมามีกัลยาณมิตรไปตามกลับมา ปรับความเข้าใจกันแล้วกลับมาในหมู่คณะใหม่ และตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม หลังจากนั้นก็หายน้อยใจ 
เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชชาธรรมกายจะหายสงสัย เพราะว่าผู้รู้แจ้งเห็นจริง คือพระธรรมกายในตัว ที่มีอยู่ในตัวของเราเท่านั้น  อยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆ คน ทุกคนสามารถตรัสรู้ธรรมได้ รู้แจ้งได้ เป็นผู้ตื่นได้ เป็นผู้เบิกบานได้ ที่จะไปเรียนรู้อะไรต่างๆ เรื่องปรโลกจะไม่เป็นความลับ หากว่าเรามีอุปกรณ์ได้เข้าถึงอุปกรณ์นั้นคือพระธรรมกายในตัว
 

http://goo.gl/PnFP3

กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

"วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Case Study โรคมะเร็งลำไส้และภาวะลำไส้อุดตัน (คุณแม่ชื้น)
      Case Study โรคปอดติดเชื้อ (คุณพ่อกิตติ)
      Case Study โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (คุณพ่อวิศิษฎ์)
      Case Study โรคมะเร็งท่อไต (โยมแม่นุชชดา)
      ราชองครักษ์ชาตินักรบ ตอนที่ 16 (ตอนจบ)
      Case Study วิบากกรรมใดทำให้ไปเป็นสัมภะเวสี (คุณพ่อหัน)
      วิบากกรรม "คนหาปลา" ตอนจบ
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 1
      Case Study โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (พระจุมพล)
      วิบากกรรมน้ำท่วมปอด (คุณแม่พยอม)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 3 (ตอนจบ)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 2
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related