พระยาผูย พิลาวัน

สองสามีภรรยาชาวลาว ผู้ซึ่งได้ทำตนเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ลูกๆในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในแบบสงเคราะห์โลก ท่านทั้งสองได้ทำบุญในพระพุทธศาสนามากมาย เป็นคนดีมีจิตใจงดงาม เป็นเสมือนพระของลูกๆทุกคน...ลูกๆของท่าน อยากทราบว่า ท่านทั้งสองละโลกแล้ว ไปอยู่ในภพภูมิใด และได้รับบุญ ที่ได้ทำอุทิศไปให้หรือไม่... https://dmc.tv/a1218

บทความธรรมะ Dhamma Articles > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 4 ก.พ. 2548 ] - [ ผู้อ่าน : 14355 ]
Case Study
พระยาผูย พิลาวัน
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทาง DMC
 
 
ลูกกราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่ที่เคารพรักและนับถือ
 
    วันนี้ พวกเราซึ่งเป็นคนในครอบครัวของ พระยาผูย พิลาวัน ได้เขียนหนังสือมากราบคุณครูไม่ใหญ่ พวกเราขอเป็นขอเป็นลูกศิษย์คนใหม่ของคุณครูไม่ใหญ่ ได้รับชมดาวธรรมของคุณครูไม่ใหญ่ในต้นเดือนธันวาคม พ.ศ.2547 โดยบังเอิญ พวกเราคงมีบุญจึงได้เห็นคุณครูไม่ใหญ่ กำลังนั่งให้คำสั่งสอนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้แก่ชาวโลกทาง DMC พวกเราก็มีความดีใจ และภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่คุณครูไม่ใหญ่ได้เผยแผ่ธรรมะให้แก่ชาวโลกโดยทั่วหน้า “We wish you continue forever.”
 
    คุณพ่อ-คุณแม่ของพวกเรา คือ พระยาพัฒนานุรักษ์ ผูย พิลาวัน และ นางพระยาแพงดี พิลาวัน เป็นคนลาว เมืองหลวงพระบาง ท่านทั้งสองมีลูกด้วยกัน 10 คน เป็นหญิง 7 คน เป็นชาย 3 คน ครอบครัวของพวกเรา อยู่กันอย่างมีความสุขมาก อบอุ่นมากด้วยความรักที่ท่านทั้งสองมอบให้แก่พวกเรา ท่านทั้งสองไม่เคยตีลูก ไม่เคยโกรธอะไร ไม่เคยพูดคำไม่สุภาพกับลูกๆ ท่านทั้งสองใจดีมาก ใจบุญเป็นที่สุด จะมีเวลาให้กับลูกๆเสมอ สอนหนังสือให้ลูก อบรมสั่งสอนสิ่งที่ดีให้ลูกๆตลอดมา ทำตัวให้ดูเป็นต้นแบบในทุกเรื่อง ทั้งทางโลกและทางธรรม
 
    คุณแม่ของลูก เป็นคนหน้าตาผิวพรรณผ่องใส ใจบุญเป็นที่สุด ทุกวัน ท่านจะตื่นแต่เช้า ทำอาหาร เพื่อใส่บาตร และไปถวายภัตตาหารเพลทุกมื้อ ตอนกลางวันฟังธรรม ตอนเย็นสวดมนต์ นั่งสมาธิ(Meditation) จะนิมนต์พระที่สอนกรรมฐานมาสอนเสมอ นิมนต์พระสังฆราชมาเป็นประธานพร้อมกับพระภิกษุมาทำบุญที่บ้านเป็นประจำ ทำบุญทุกบุญไม่ขาด มักบวชเป็นแม่ชี ถือศีล ทำบุญที่วัดอยู่เสมอ
 
    ตอนที่ท่านย้ายมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ตอนนั้นไม่มีพระภิกษุ ทานอยากจะทำบุญมาก พยายามโทรศัพท์ไปทั่งเมือง เพื่อหาพระภิกษุมาทำบุญที่บ้าน หากสถานที่ทำบุญไปเรื่อย เช่น ไปวัดโตรอนโต ที่แคนนาดา ไปวัดที่วอชิงตัน อเมริกา คุณแม่จากไปด้วยอากาสงบ เมื่ออายุได้ 72 ปี
 
    คุณพ่อของลูก เป็นคนหน้าตาผิวพรรณผ่องใส ผิวขาวสะอาด แม้อายุ 91 ปี ก็เหมือนอายุ 50 ปี ดูหนุ่มกว่าอายุ เป็นคนใจใส อารมณ์ดี จึงมีแต่คนรักมากมาย เคยบวชในพระพุทธศาสนา ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน ในการงาน มีสติสัมปชัญญะดีตลอด อดทนไม่มีใครเหมือน ท่านมีอาการเจ็บหลังมาก แต่ไม่เคยบ่น ก่อนจะเสียชีวิต ท่านได้บอกลูกๆว่า “พ่อไปล่ะ” แล้วก็จากไปอย่างสงบ
 
    คุณพ่อ-คุณแม่ ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีทุกข์เสมอ ไม่เลือกว่าเป็นใคร ทั้งคนลาว คนฝรั่ง เคยสร้างโบสถ์คริสต์ให้ฝรั่งที่ปารีส มอบเงินให้กับองค์กรยูนิเซฟ ความดีงามของท่านทั้งสอง ไม่อาจจะพรรณนาได้ แม้ท่านทั้งสองจะจากพวกเราไปแล้ว แต่คุณงามความดีของท่านทั้งสอง พวกเราจะไม่มีวันลืมได้เลย
 
    คุณพ่อ-คุณแม่ เป็นต้นแบบของลูก ผู้ให้ความสุขและความอบอุ่นมากที่สุด หาสิ่งใดมาเปรียบได้ ก่อนที่ท่านทั้งสองจะเสียชีวิต ท่านได้สั่งเสียไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานทุกคน ดังนี้
 
    “ให้เห็นใจกัน รักกัน ไม่ทิ้งกัน เอ็นดู กรุณา เมตตา สงสาร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ระลึกถึงเพื่อนร่วมโลกที่ตกทุกข์ได้ยาก ตามสมควรแก่ฐานะของตน ขอให้รักกันไม่ทิ้งกัน สามัคคีกันให้มั่นคง ผู้ใดแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อวิญญาณผู้ที่มีพระคุณ อันเป็นการกระทำที่ทางพระพุทธศาสนา ยกย่องสรรเสริญ ชีวิตจะเจริญก้าวหน้า และรุ่งเรือง พระพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งใดๆไม่เที่ยงแท้แน่นอน ผู้ใดดี ย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว ให้ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ให้ศึกษาร่ำเรียนจนตลอดชีวิต”
 
    คุณพ่อ-คุณแม่ จึงเป็นเสมือนพระของพวกเรา ท่านทั้งสองเป็นชาวพุทธที่ใจดีมาก และใจบุญมากที่สุด ในสายตาของพวกเรา ตลอดชีวิตของท่านทั้งสอง ได้ทำบุญทุกๆบุญ ทำทาน รักษาศีลตลอดชีวิต และได้สร้างบุญอีกหลายๆอย่างไม่ขาดสาย
 
    พวกเรา จึงได้ทำบุญให้ท่านทั้งสองตลอดมา อาได้สร้าง “ตูบกรรม” (สถานที่ปฏิบัติปริวาสกรรมของสงฆ์) มีห้องน้ำครบถ้วน ที่วัดป่าโพนเพา เมืองหลวงพระบาง เหมือนกับคุณพ่อ-คุณแม่ ท่านได้ทำบุญเอง ได้ทำการฉลองไปแล้ว เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2547 พระบุญทัน ปุณยะกาโม เจ้าอธิการวัดป่าโพนเพา เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง และมีหลวงพ่อคำจัน วิระจิตะเถระ (พระหลักคำ วีระวิทุทธิคุณ) อายุ 84 ปี อายุพรรษา 64 พรรษา บวชมาตั้งแต่อายุ 20 ปี เจ้าอาวาสวัดแสนสุขาราม ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ แขวงหลวงพระบาง เป็นประธานงานฉลอง ท่านเป็นพระน้าชายของพวกเรา
 
    หลังจากงานฉลองตูบกรรมแล้ว พระภิกษุก็ได้เข้าปริวาสกรรม จากนั้นก็ต่อด้วยการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน มีพระวิปัสสนาจารย์จากส่วนกลางมาสอน ซึ่งมี หลวงพ่อคำจัน วีระจิตตะเถระ เป็นองค์ประธาน ในปีนี้มี พรสงฆ์ สามเณร นักเรียนสงฆ์ แม่ชี จำนวนมากมายเป็นประวัติการณ์ ถือว่า เฉพาะปีนี้ชาวพุทธได้ทำบุญทำกุศลกันเป็นจำนวนมาก
 
    พวกเรา ได้ฝากการ์ดอวยพร และเขียนจดหมาย และฝากยา รักษาอาการเจ็บคอ อาการไอ อาการหวัด พร้อมด้วยปัจจัยรวม 2 ครั้ง ครั้งละ 100 ยูโร เพื่อร่วมปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา และสัตว์เล็กสัตว์น้อย กับคุณครูไม่ใหญ่
 
    อีก 100 ยูโร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิ ทางภาคใต้ของประเทศไทย ร่วมกับคุณครูไม่ใหญ่ ได้ฝากมาเป็นธนาณัติ หวังว่าคงจะได้รับแล้ว
 
    วันนี้ พวกเราได้ฝากช็อกโกเลต มาถวายคุณครูไม่ใหญ่ และหลวงพ่อทัตตะชีโว พร้อมด้วยคณะสงฆ์ สามเณร เนื่องในโอกาสปีใหม่สากล 2005 ที่ฝรั่งเศสมีธรรมเนียมทานชอคโกเลต ในเทศกาลปีใหม่เพื่อความสุขสดชื่น
 
    ในโอกาสเดียวกันนี้ พวกเราได้ฝากปัจจัยจำนวน 200 ยูโร เพื่อมาเผยแผ่ดาวธรรมร่วมกับคุณครูไม่ใหญ่ โดยฝากมาเป็นธนาณัติในนาม “พระยาผูย พิลาวัน และนางพระยาแพงดี พิลาวัน มยังสิด-กินดาลาสิด และครอบครัว”
 
ดาวธรรมดวงที่1 ขอให้ติดให้กับวัดในพระพุทธศาสนา
 
ดาวธรรมดวงที่2 ขอให้ติดให้กับโรงเรียนที่ด้อยโอกาส
 
    ถ้าได้รับแล้ว กรุณาตอบให้พวกเราทราบด้วย ขอขอบพระคุณต่อคุณครูไม่ใหญ่ พวกเรามีความประสงค์ จะไปสร้างศาลา ที่วัดเมืองหลวงพระบาง ซึ่งคุณพ่อ-คุณแม่ของพวกเรา ท่านมีความต้องการที่จะสร้างศาลาดังกล่าวนี้
 
    คุณพ่อ-คุณแม่ของพวกเรา ท่านได้เป็นเจ้าภาพใหญ่ ร่วมสร้างพระยอดแก้วธรรมยานเจดีย์ ซึ่งมีอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชธรรมยาน มหาเถระของประเทศลาว ที่วัดเนินพะเนา จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย และจะฉลองบุญในวันที่ 6 มกราคม ของทุกปี ซึ่งได้ร่วมสร้างกับพระพ่ออ้วน สนิท (พระอะพระกาโร) และได้ร่วมสร้างกุฏิ โรงเรียนสงฆ์ ร่วมทุนโรงพยาบาลสงฆ์ที่ประเทศไทย และอื่นๆ
 
    พวกเรา มีความประสงค์ที่จะทำบุญ “เสาแก้วพันปี 1 ต้น” กับคุณครูไม่ใหญ่ จำนวน 20,000 ยูโร ใส่ชื่อคุณพ่อ-คุณแม่ ขอร่วมทำบุญกับคุณครูไม่ใหญ่ เหมือนกับคุณพ่อ-คุณแม่ ท่านได้ทำด้วยตัวของท่านเอง ในนาม “พระยาผูย พิลาวัน นางแพงดี พิลาวัน และครอบครัว) ขอความกรุณา คุณครูไม่ใหญ่ ช่วยบอกหมายเลขบัญชีธนาคาร หรือ วิธีการอย่างอื่น ที่จะฝากปัจจัยไปได้ ขอของพระคุณอย่างสูง
 
    หากคุณครูไม่ใหญ่ ต้องการสิ่งใด กรุณาเขียนบอกพวกเราด้วย คิดว่า คุณครูไม่ใหญ่คงจะอ่านจดหมายนี้ออก เนื่องจากเป็นภาษาลาว พวกเราได้ฝากรูป คุณพ่อ-คุณแม่ มาให้แด่คุณครูไม่ใหญ่ เป็นรูปที่พวกเราเคารพรักนับถือที่สุด
 
พวกเราขอกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่ว่า
 
1.คุณพ่อ-คุณแม่ (พระยาผูย และนางแพงดี) ท่านไปอยู่ที่ไหน ท่านมีความสุขหรือไม่ พวกเรา ลูกๆ ฝากความเคารพรักอย่างสุดซึ้ง แด่คุณพ่อ คุณแม่ของพวกเรา ขอให้พวกเราได้ค้ำชูพระพุทธศาสนา ตามรอยคุณพ่อ-คุณแม่ ตลอดไปเทอญฯ สาธุ...สาธุ...สาธุ
 
2.บุญที่พวกลูกๆ ทำอุทิศไปให้ คุณพ่อ-คุณแม่ ท่านได้รับหรือไม่ และท่านทั้งสองได้ฝาก หรือมีคำสั่งเสียใด มาถึงพวกเราหรือไม่
 
พวกเราขอกราบขอบพระคุณ
พระเดชพระคุณคุณครูไม่ใหญ่ เป็นอันมาก
และขอให้ พระเดชพระคุณคุณครูไม่ใหญ่
มีอายุขัยยืนนาน เป็นที่พึ่งของลูกๆชาวลาว และชาวโลกตลอดไป
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากัน นะจ๊ะ
 
1.พระยาผูย และนางพระยาแพงดี ตายแล้วไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเขตธรรมดา มีวิมานทองขนาดปานกลาง อยู่ใกล้กัน เพราะบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา และมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาธรรมจนตลอดอายุขัย
 
 
  • ท่านมีความสุขมาก เพราะสวรรค์ชั้นนี้เป็นดินแดนพระบรมโพธิสัตว์ และบัณฑิตนักปราชญ์รวมทั้งผู้ที่มีจิตใจงดงาม ได้ทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนา

 
2.ท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ ท่านดีใจมากที่มีลูกดี มีความกตัญญูกตเวที ได้ทำบุญอุทิศไปให้ ท่านฝากข้อความว่าอยากให้ลูกหลานทุกคนได้ดำเนินรอยตามท่านในการสร้างบารมีจนตลอดชีวิต
 

  • เมื่อตายแล้วจะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเหมือนท่าน และมีวิมานทองอยู่ใกล้ๆกัน

  • ถ้าลูกทำบุญเสาแก้วพันปีครบต้น จะยิ่งทำให้ท่านได้บุญมากยิ่งขึ้นไปอีก มีทิพย์สมบัติเพิ่มขึ้นทุกด้าน เพราะบุญเสาแก้วนี้เป็นบุญที่ทำถูกหลักวิชชาในพระพุทธศาสนา จะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและขยายไปทั่วโลก  

  • ซึ่งจะทำให้ลูกซึ่งทำบุญนี้จะได้บุญเต็มที่ด้วย


http://goo.gl/7UQ8F

กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

"วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Case Study โรคมะเร็งลำไส้และภาวะลำไส้อุดตัน (คุณแม่ชื้น)
      Case Study โรคปอดติดเชื้อ (คุณพ่อกิตติ)
      Case Study โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (คุณพ่อวิศิษฎ์)
      Case Study โรคมะเร็งท่อไต (โยมแม่นุชชดา)
      ราชองครักษ์ชาตินักรบ ตอนที่ 16 (ตอนจบ)
      Case Study วิบากกรรมใดทำให้ไปเป็นสัมภะเวสี (คุณพ่อหัน)
      วิบากกรรม "คนหาปลา" ตอนจบ
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 1
      Case Study โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (พระจุมพล)
      วิบากกรรมน้ำท่วมปอด (คุณแม่พยอม)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 3 (ตอนจบ)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 2   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related