พญาสัตตนาคา ตอน 1

เธอและครอบครัว ได้รู้จักกับอดีตแม่ชีท่านหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นผู้ที่ พญาสัตตนาคา (พญานาค เจ็ดตนที่เฝ้ารักษาพระธาตุพนม) ใช้เป็นสื่อทางผ่านแทนสามเณรที่ได้ลาสิกขาไป...ช่วงชีวิตที่ผ่านมาเธอมีความเชื่อว่า ได้มีเทพหลายๆองค์ให้ความเมตตาต่อเธอเรื่อยมา เธอเข้าใจถูกหรือไม่...เธอควรจะทำอย่างไร.. https://dmc.tv/a728

บทความธรรมะ Dhamma Articles > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 12 ต.ค. 2548 ] - [ ผู้อ่าน : 16682 ]
CASE STUDY
พญาสัตตนาคา
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทาง DMC
 
 
กราบนมัสการ คุณครูไม่ใหญ่ ที่เคารพอย่างสูงสุด
   
    ลูก เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ด้วยอานิสงส์ที่เพื่อนกัลยาณมิตรได้ติดจานดาวธรรมให้คุณแม่ของลูก ซึ่งอายุ 84 ปี   ติดตั้งจานให้เมื่อเดือนตุลาคม 2547    แต่ลูกเพิ่งมาเป็นนักเรียนฯ เมื่อต้นปี 2548  
   
    ครอบครัวของลูกเป็นชาวพุทธโดยทะเบียน คุณยาย พาลูกไปวัดทุกวันพระเช่นเดียวกับชาวพุทธทั่วไปเท่าที่โอกาสอำนวย ทั้งนี้เพราะลูกเป็นนักเรียนประจำโรงเรียนคริสต์     นิกายโปรแตสแตนท์  แต่แทนที่ลูกจะซึมซับซาบซึ้ง เรื่องราวจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่เรียนมาตลอดชีวิตเยาว์วัย ลูกกลับซึมซับความดีงามของพระพุทธศาสนาไว้ได้มากยิ่งกว่า  ครอบครัวของคุณยายคุ้นเคยกับ พระชาวเขมร รูปหนึ่ง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในครอบครัวเสมือนญาติสายโลหิตเดียวกัน  ท่านมีเมตตาธรรมสูงในการอบรมสั่งสอนแก่คุณแม่และลูกเสมอมา ทำให้ลูกมีความสนใจใคร่รู้ ค้นคว้าหาหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาอ่าน โดยหวังว่า เมื่อยังไม่รู้ว่าจะต้องการรู้อะไร  วันหนึ่งจะต้องพบสิ่งที่ต้องการรู้จนได้  แม้ในขณะเมื่อยังไม่รู้ แต่ก็กลับมีความมั่นอกมั่นใจในเรื่องราวตามพระไตรปิฎก ว่าต้องมีเค้ามูลความเป็นจริงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ชีวิตของมนุษย์ แต่ก็จับต้นชนปลายไม่ถูก หรือพูดง่าย ๆ ก็คืออ่านไม่รู้เรื่องนั่นเอง   แต่ปัจจุบันลูกรู้เรื่องแล้วค่ะ  เพราะได้มาเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
   
    คุณแม่ของลูก เป็นบุตรคนกลาง ไม่รู้จักความรักความอบอุ่นของครอบครัวเท่าใดนัก และเมื่อแต่งงานมาอยู่กับ คุณพ่อของลูก คุณแม่ก็มิได้มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม  คุณพ่อ มีนิสัยชอบดื่มสุราเป็นอาจิณ และได้เดินจากเราสองแม่ลูกไปมีครอบครัวใหม่   และในเวลาอีก 5 ปีต่อมา  คุณแม่ก็ได้พบกับความรักอีกครั้ง      ลูกมี น้องชายต่างบิดา 1 คน  และความรักครั้งนี้ของคุณแม่ก็มิได้ผิดแผกไปจากครั้งแรก    คุณแม่ทนแบกรับภาระและทุกข์สุขทั้งหลายด้วยความคับแค้นใจ ความเจ็บปวดของท่านจึงถ่ายทอดตรงมายังตัวลูกเสมอ ๆ ด้วยอารมณ์และคำพูดที่ลูกรับได้น้อยมาก  คุณแม่ไม่รักการทำบุญ ไม่ชอบฟังเรื่องของบุญ  และไม่พูดเรื่องของบุญ
   
    เมื่อลูกจบการศึกษาและสมรสตามประเพณีแล้ว คุณแม่ของลูกกลับไม่เป็นปลื้มบุตรเขยเอาเสียเลย และยังไม่ปลื้มมาจนทุกวันนี้ ทั้ง ๆ ที่เขาเป็นคนดี รักครอบครัว  เป็น Family Man ไม่เป็นคนช่างพูด เป็นผู้มีศีลห้าเป็นปกติ มาจากครอบครัวที่ดี   มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี   
   
    ลูกมีบุตรชาย 2 คน  ทั้งคู่ได้รับการอบรมให้รักในบุญตั้งแต่เยาว์วัย   บุตรชายคนโต เคยบวชในพระพุทธศาสนา ขณะบวชสามารถทำสมาธิ(Meditation)ได้ในระดับหนึ่ง ปัจจุบันไม่ค่อยให้เวลาในการสั่งสมบุญ ส่วน บุตรชายคนเล็ก ดูเขาจะรักในบุญมากกว่าพี่ชาย  มักชอบมาวัดกับลูก แม้ต้องนั่งรถไปกลับทุกเย็นวันศุกร์และวันอาทิตย์ก็ตาม 
   
    ลูกมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ พญาสัตตนาคา (พญานาค เจ็ดตนที่เฝ้ารักษาพระธาตุพนม)  ซึ่งลูกได้สัมผัสภายหลังสมรสแล้ว   เพราะ แม่ของสามี   เป็นชาวอำเภอธาตุพนม  ท่านเป็นผู้รักในบุญ   รักการนั่งสมาธิ  ชอบไปวัดเป็นประจำ และเป็นโยมอุปัฏฐากของท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมฯ  ในสมัยนั้นมีพญาสัตตนาคาเสด็จลงมาผ่านสามเณร แม่ของสามีพร้อมผู้ติดตามใกล้ชิดจำนวน 2 – 3 ท่าน ได้มีโอกาสเข้าฟังธรรมะจากการผ่านสามเณร โดยมีแม่สามีเป็นผู้แนะนำการจัดเตรียมการต้อนรับทุกครั้ง ในระยะเริ่มแรกนั้น พญาสัตตนาคาได้เสด็จมาในทุกวันพระ ภายหลังจึงได้เพิ่มมาอีก 1 วันคือทุกวันพฤหัสบดี พญาสัตตนาคาได้ฝึกผู้คนให้รักการฟังธรรมและการนั่งสมาธิ มีสาธุชนเข้ามาฟังธรรมมากขึ้นทุกที
   
    ประมาณปี พ.ศ. 2510 มีหญิงคนหนึ่ง อายุ  20  ปีได้ทราบข่าวการรักษาโรคของพญาสัตตนาคา  จึงได้เข้ามาขอรักษาตัว โดยท่านเจ้าอาวาสได้เมตตารับไว้และให้บวชเป็นอุบาสิกา(แม่ชี) ต่อมาพญาสัตตนาคาจึงขอให้แม่ชีท่านนี้เป็นสื่อทางผ่าน แทนสามเณรที่ได้ขอลาสิกขาไป  ต่อมาแม่ชีได้ลาสิกขาออกมานานกว่า 20 ปีแล้ว  ขณะนี้มีครอบครัวและยังมีชีวิตอยู่
   
    ครอบครัวของลูกไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้ 5 ปี จวบจนเมื่อลูกทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณยายของลูก จึงกลับมาเมืองไทยเป็นการถาวรด้วยความห่วงใยคุณแม่ของลูก
   
    ลูกกลับมาได้ไม่ถึงสัปดาห์  โยมพี่สาวของสามีแจ้งว่า เธอรู้สึกแปลกใจมาก เมื่ออดีตแม่ชีที่วัดพระธาตุพนม ฯ จะมาเยี่ยมที่บ้านทั้งๆ ที่ตลอด 4 – 5 ปีที่ผ่านมา ครอบครัวของเราไม่ได้ข่าวคราวของเธอเลย เธอขอให้ครอบครัวของลูกไปเพื่อพบกันด้วย   ครั้นเมื่อได้พบกัน  พญาสัตตนาคาก็ได้  “เสด็จผ่าน”     อดีตแม่ชีเพื่อการสนทนาธรรม และไต่ถามสารทุกข์สุขตามสมควร   สร้างความแปลกใจให้แก่โยมพี่สาวของสามี และครอบครัวของเราเป็นอันมาก และหลังจากนั้นเป็นต้นมา ครอบครัวเราได้มีโอกาสฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการ “เสด็จผ่าน” บ่อยครั้งมาก ท่านเน้นสอนให้รู้จักธรรมะ ในขณะที่ทรงเน้นย้ำให้เราได้ลึกซึ้งกับความรู้ที่ว่าเทวดาในสวรรค์นั้น มีความศรัทธา ความเลื่อมใส และบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด
   
    ลูกทำงานในกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ยาวนานกว่า 10 ปี  การถ่ายทำต้องออกไปต่างจังหวัด หากมีฉากถ่ายทำในป่าลึกคราใด ลูกมักรับทราบด้วยความรู้สึกว่ามีผู้ติดตามปกปักรักษาลูกเสมอ ด้วยกลิ่นของน้ำปรุงโชยมาปะทะจมูก ซึ่งเมื่อมองไปรอบ ๆ ก็ไม่พบว่ามีคนสมัยใหม่คนใดจะใช้น้ำปรุงต่างน้ำหอม เพื่อนที่ยืนอยู่ใกล้ชิดจะได้กลิ่นนี้ด้วย แต่ก็ไม่มีผู้ใดสนใจ เวลามีอุปสรรคในการถ่ายทำ เช่น ฝนจะตก  ลูกก็จะนึกถึงท่านพญานาค และมักได้รับผลดังใจปรารถนา
   
    วันที่ 16  มิถุนายน 2548  ครอบครัวของลูกได้มาร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ ในวันนั้นหลังจากบูชาเจดีย์เรียบร้อยแล้ว มีพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จัก ได้มาปฏิสันถาร ชักชวนให้สามีของลูกบวช ทำให้ทราบว่าคำว่า “ตายในผ้าเหลือง” นั้นดีอย่างไร ท่านเล่าถึงอานิสงส์ของผู้สนับสนุนการบวชให้ลูกฟัง ลูกมีความรู้สึกอัศจรรย์ใจมาก เพราะเราต่างเคยพูดคุยกันเรื่องการบวชมากันแล้ว นึกไม่ถึงว่าจะมีโอกาส
   
    เมื่อ สามีของลูก บวชแล้วได้ 3 สัปดาห์ ได้ฝันเห็นโยมพ่อทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยฝันถึงเลยตั้งแต่โยมพ่อจากไป  ทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติธรรม และมองเห็นอานิสงส์ของการบวชว่าไม่มีประมาณ
   
    ส่วนของตัวลูกนั้น ขณะนี้ลูกตั้งใจจะรับบุญเรื่องงานเผยแผ่ พระศาสนาผ่านทางจานดาวธรรม   (จากการทาบทามให้เข้ามาพูดคุยแล้วในเบื้องต้นกับหลวงพี่ปรเมษฐ์)  แม้ยินดีและเต็มใจในการสนองงานเพื่อพระศาสนาเพียงไร ก็อดที่จะถามตนเองไม่ได้ว่าบุญใหญ่ ๆ ระดับโลกขนาดนี้ เรามีบุญมากพอแล้วหรือ
 
คำถาม
 
1. บุพกรรมใดที่ทำให้คุณแม่ของลูก ต้องพบกับเรื่องราวความทุกข์ของชีวิตมากมาย  และเหตุใดท่านจึงไม่รักการทำบุญ  ไม่เปิดใจรับรู้เรื่องของบุญ  ลูกจะช่วยเหลือให้ท่านเข้าใจและรักในบุญได้อย่างไร   ลูกจะต้องทำอย่างไร  จึงจะทำให้คุณแม่หันมายอมรับฟังจานดาวธรรม ยอมเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่คุณครูไม่ใหญ่สอน   ท่านมีบุญเก่าทางพระพุทธศาสนามาหรือไม่ เพียงไร ท่านเป็นใคร มาจากที่แห่งใด
 
2. คุณพ่อของลูกตายแล้วไปไหน  คุณพ่อรับบุญที่ลูกอุทิศไปให้บ้างหรือไม่  และลูกควรทำอย่างไรจึงจะทำให้ท่านสบายขึ้น ท่านไปเกิดแล้วหรือยังคะ
 
3. พระชาวเขมรผู้มีเมตตาธรรมสูงต่อครอบครัวของลูก ท่านมรณภาพไปนานมากกว่า 40 ปีแล้ว (ท่านละสังขารไปเมื่ออายุได้ 98 ปี) บัดนี้ท่านไปอยู่ภพภูมิใด ลูกระลึกถึงท่านเสมอ  ท่านเกี่ยวข้องกับลูกมาอย่างไร  บุญใดจึงทำให้ลูกได้รับเมตตาธรรมจากท่านมากกว่าผู้อื่น
 
4. บุพกรรมใดที่ทำให้ความเจ็บปวด จากการกระทำของคุณพ่อที่คุณแม่ได้รับจึงตรงมาหาลูกแต่ผู้เดียว ราวกับว่าท่านต้องการจะผลักความชอกช้ำทั้งหมดมายังตัวลูก ให้เป็นผู้รับไว้แทนทั้งหมด   วจีกรรมที่ท่านระบายความทุกข์ด้วยอารมณ์จะส่งผลต่อท่านเพียงไร    คุณพ่อ  คุณแม่ และลูก มีบุพกรรมใดต่อกันมาอย่างไร  และเหตุใดจริตในบุญของเรา 3 คน (พ่อแม่ลูก) จึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
 
5. การที่คุณแม่ของลูก ไม่รักและไม่ยอมรับคู่บุญของลูกนั้น เป็นเพราะเขามีบุพกรรมต่อกันมาอย่างไร  ความดีงามทั้งหลายจึงไม่อาจชนะใจท่าน
 
6. ลูกและสามีเป็นใครเกี่ยวข้องกับพญาสัตตนาคามาหรือไม่ อย่างไร และบุญใดที่ทำให้ลูกมั่นใจว่ามีเทพหลายพระองค์ให้ความเมตตาเรื่อยมาจนถึงบัดนี้ ลูกเข้าใจถูกต้องหรือไม่ และลูกควรปฏิบัติต่อท่านต่อไปอย่างไร  (เพราะลูกได้เรียนรู้ เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจากคุณครูไม่ใหญ่ เป้าหมายแห่งชีวิตก็ชัดเจนขึ้น และได้พบแล้วซึ่งที่พึ่งสูงสุดของชีวิต คือพระรัตนตรัยภายใน) จึงกราบนมัสการ  ขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่โปรดฝันในฝัน ให้คำแนะนำเรื่องการบูชาเทพในห้องพระของลูก ว่าสมควรเปลี่ยนแปลงหรือปฏิบัติเช่นไร 
 
7. บุญใดจัดสรรให้มีพระกัลยาณมิตรมาชักชวนให้ สามีเป็นธรรมทายาท , พระที่มาเป็นกัลยาณมิตร อดีตสามี(พระธทย.) และตัวของลูกเกี่ยวข้องกันมาอย่างไร ลูกและอดีตสามีมีสายบุญมากับหมู่คณะอย่างไร และวิบากกรรมใดที่ทำให้อดีตสามีไม่ได้พบคุณครูไม่ใหญ่ถึง  60  ปี  ทั้ง ๆ ที่ท่านเกิดช้ากว่าคุณครูไม่ใหญ่เพียง 2 วันเท่านั้น
 
8. ลูกเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด ผ่านไปมาคลองสามก็หลายสิบปี  เหตุใดวัดพระธรรมกาย จึงอยู่นอกสายตาของลูกมาตลอด    เหตุใดในชาตินี้ลูกจึงไม่มีโอกาสเกิดเป็นชาย ทั้งที่จิตใจฝักใฝ่ในบุญมากอยู่แล้ว  ลูกต้องการเปลี่ยนผังชีวิตใหม่ให้แน่นหนากว่านี้ และต้องการแก้ไขวิบากชีวิตที่เหลือ เพื่อให้ได้มีโอกาสสนองงานพระศาสนาอย่างปลอดกังวล ลูกจะสามารถทำให้งานสำเร็จบรรลุเป้าประสงค์การเผยแผ่พระศาสนาได้ดียิ่งเพียงไร
 
9. เหตุใดลูกจึงได้กลิ่นน้ำปรุงเรื่อยมา ระยะหลังลูกมิได้บูชาเทพเท่าที่เคย แต่บูชาพระรัตนตรัยมากขึ้น ในทุกครั้งที่ลูกกราบอนุโมทนาบุญไปยังท่าน มักมีกลิ่นน้ำปรุงโชยมา เหล่านี้เป็นสัญญาณของท่านผู้ใด บุญใดทำให้ลูกรับสัญญาณเหล่านี้ได้ 
 
10. โยมมารดา และโยมบิดาของสามี เป็นใคร และปัจจุบันท่านทั้งสองอยู่ในภพภูมิใด ได้รับส่วนในบุญที่พระลูกชาย และลูก ๆ ส่งไปให้หรือไม่  ท่านมีข้อความใดฝากมาหรือไม่อย่างไร  การได้ฝันเห็นโยมพ่อของพระลูกชาย พอจะอนุโลมได้หรือไม่ว่า ท่านส่งสัญญาณมาให้ทราบว่าได้รับบุญแล้ว หรือเป็นอุปาทาน
 
11. บุตรชายทั้งสองของลูก ได้สร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไร มีบุญเก่าในพระพุทธศาสนามาเพียงไร  เขาคือใคร  มาจากที่แห่งใด  เหตุใดบุตรคนเล็กซึ่งชอบมาวัดกับแม่  ปฏิบัติดีแต่มีความเพียรน้อย จะแก้นิสัยนี้ได้อย่างไร 
 
ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณคุณครูไม่ใหญ่
พระผู้เป็นพระแท้ ครูแท้ และพ่อแท้ของครอบครัวของลูก
มาด้วยความเคารพอย่างสูงสุด
    
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ  ตื่นขึ้นมา หาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
 
1. คุณแม่ของลูก   ต้องพบเรื่องราวของชีวิตที่เป็นทุกข์มากมาย   เพราะ  …กรรมคบคนพาลในอดีตของคุณแม่ตั้งแต่      ในชาติที่เป็นผู้ชาย    ได้กระทำแบบสามีทั้ง 2 ในชาตินี้ มาส่งผลจ่ะ!

 
 • ท่านไม่รักบุญ  ,  ไม่เปิดใจรับรู้เรื่องของบุญใดเลย   เพราะ  ...ในอดีตท่านก็ไม่คบบัณฑิต  ,  ไม่เข้าหาสมณะ  ,  ไม่ฟังธรรมะ  นิสัยนี้จึงติดตัวมา จ่ะ!   
 
 
 • จะแก้ไขในเรื่องนี้    ลูกก็ต้องอดทนและปรนนิบัติท่านให้ดี  ,  หมั่นทำบุญบ่อย ๆ ทุกครั้ง   ก็ให้อธิษฐานจิตให้ท่านหันมาสนใจคำสอนในพระพุทธศาสนา  ,       สักวันหนึ่งบุญบันดาล   ก็จะทำให้ท่านค่อย ๆ ดีขึ้นจ่ะ !     … ท่านก็มีบุญเก่าทางพระพุทธศาสนามาบ้าง     โดยทำบุญตามประเพณีเท่านั้นจ่ะ !
 
 
2. คุณพ่อตายแล้ว   ...ก็ไปอยู่ “มหานรกขุม  5”     ด้วยกรรมดื่มสุรา     กำลังโดนนายนิรยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่ทุกข์ทรมานมากจ่ะ !    ...บุญที่อุทิศไปให้ก็ไปคอยอยู่ใน “ยมโลก”     เมื่อใดท่านพ้นทุกข์   ท่านก็จะไปได้รับจ่ะ ! ...ให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อย ๆ จ่ะ !
 
 
3. พระเขมรมรณภาพแล้ว     ก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเขตทั่วไป        ด้วยบุญที่ท่านได้บำเพ็ญสมณธรรม  ,  เผยแผ่ธรรม  ,  สั่งสอนธรรมะ  ด้วยจิตอนุเคราะห์ต่อเพื่อนมนุษย์จ่ะ !

 
 • ในชาติที่ท่านเคยเป็นฆราวาส  ,  ตัวลูกเคยเกิดเป็นลูกของท่าน , ความที่เคยเป็นพ่อ – ลูกกันมาก่อนในอดีต     เมื่อมาเจอกันใหม่    ในชาตินี้   จึงมีความคุ้นเคยกัน     และท่านก็ให้ความเอ็นดูเหมือนบิดาที่จะพึงมีต่อบุตรจ่ะ !
 
 
4. การกระทำของคุณพ่อที่มีต่อคุณแม่     ทำให้ท่านต้องระบายมาทางลูก    เพราะ  ... ในอดีตตัวลูกก็มีนิสัย “วจีกรรม” อย่างนี้กับครอบครัวมา  คือ  ชอบระบายอารมณ์อย่างนี้ใส่กับสมาชิกในครอบครัว   มาส่งผลจ่ะ !

 
 • “วจีกรรม” ที่ท่านระบายความทุกข์ด้วยอารมณ์     จะส่งผลให้ท่านมีวิบากกรรม  คือ  ท่านก็จะต้องไปเจอวจีกรรมอย่างนี้เหมือนดังที่ลูกเจอจากท่านนั่นแหละจ่ะ! เหมือนกำกงกำเกวียนจ่ะ!
 
 • จริตของลูกต่างจากพ่อและแม่    เพราะ  ...แต่ละคนทำกรรม กันมาต่างกันไป  ,  เช่น ในอดีตชาติที่ผ่านมา   ตัวลูกก็มีสภาพเหมือนคุณแม่ในชาตินี้     แต่โชคดีในชาตินั้นได้กัลยาณมิตร        จึงได้มาสร้างบุญ   และหมั่นอธิษฐานจิตว่าชาติต่อไป     ก็ขอให้ได้สามีที่ดีมีศีลธรรม   ...มาชาตินี้ก็สมปรารถนาจ่ะ !
 
 
5. การที่คุณแม่ไม่ยอมรัก   และไม่ยอมรับคู่บุญของลูก เพราะ... ศรัทธา , ศีล , ทิฐิ  ไม่เท่ากัน   จึงไม่เข้ากัน     แต่ไม่ได้  มีกรรมอะไรกันมาจ่ะ !    ... คล้ายแสลงใจตัวเองว่า   ท่านมีสามีไม่ได้ดีเหมือนตัวลูกมี     แต่ก็สามารถแก้ไขได้   ให้อดทนปรนนิบัติท่านและเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านบ่อย ๆ จ่ะ !
 
 
6. “พญาสัตตนาคา” ที่ลูกกล่าวถึงนั้น  ก็คือ  กลุ่มพยานาค ในระดับ “ภุมมเทวา” ที่อยู่ในสายการปกครองของท้าววิรุณปักษ์  ซึ่งเป็น  1  ในมหาราชทั้ง  4  ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
 
 
 • ท่านมหาราชทั้ง  4  นี้   ก็อยู่ในความปกครองของท้าวสักกะเทวราช หรือพระอินทร์ชั้นดาวดึงส์         แต่พระอินทร์ไม่ได้อยู่ที่ภูเขาหิมาลัยในเมืองมนุษย์        แต่อยู่ที่ภูเขาพระสุเมรุจ่ะ!    
 
 
 • พญาสัตตนาคาได้ถูกท้าววิรุณปักษ์ซึ่งเป็นผู้ปกครองใช้ให้มาดูแลสถานที่นี้  ,  แต่ท่านไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับลูก , แต่เป็นอัธยาศัยข้ามชาติของลูกที่เคยนับถือแบบกึ่งพุทธกึ่งเทพ , บางทีก็ไปนับถือพวกสิงๆ ทรงๆ  ,  นิสัยนี้ติดตัวมาจ่ะ !     
 
 
 • จึงทำให้เข้าใจว่ามีเทพมาเมตตา แต่จริง ๆ ก็ไม่ได้มี  ,  เป็นความเชื่อที่ติดตัวอย่างแน่นแฟ้น   จึงทำให้บางครั้งเกิดอุปทานได้กลิ่น “น้ำปรุง” หอม ๆ เสมอ ๆ จ่ะ !
 
 • ลูกควรอัญเชิญรูปหล่อ  ,  รูปปั้นที่เกี่ยวกับเทพทั้งหลายไปสถิตย์ในพระแม่ธรณีหรือพระคงคา     ตามหลักวิชชาที่เคยแนะนำ     แล้วหันมาเคารพนับถือเลื่อมใสแต่พระรัตนตรัยอย่างเดียวจ่ะ !
 
 
7. พระกัลยาณมิตรท่านนี้   ท่านก็เคยเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกและสามีมาในอดีต     ซึ่งชาติต่าง ๆ ที่ผ่านมา   ลูกและสามีก็มาถึงหมู่คณะช้าเหมือนชาตินี้     เพราะมัวไปคิดเรื่องเทพ  ,  เรื่องทรงอยู่จ่ะ !

 
 • ลูกและอดีตสามี   ก็เคยเป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาแบบตามอารมณ์     และไม่ค่อยตั้งจิตอธิษฐานให้ได้มาเจอหมู่คณะอย่างเร็วๆจ่ะ !    ดังนั้นชาตินี้จึงมาเจอกันช้าจ่ะ !
 
 
8. เศษกรรมกาเมจากในอดีต     จึงทำให้ชาตินี้มาเป็นผู้หญิง , ลูกอยากจะเปลี่ยนแปลงผังชีวิตใหม่ให้ดีขึ้น     ลูกก็จะต้องสั่งสมบุญทุกบุญให้เต็มที่  ทั้งทาน  ,  ศีล  ,  ภาวนา  เป็นต้น   ให้มาก ๆ แล้วหมั่นอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จเอาไว้ให้ดี     ตามที่ลูกปรารถนาแหละจ่ะ !   จนตลอดชีวิต
 
 
9. โยมบิดาและโยมมารดาของพระ   ท่านก็ไปเป็นเทพบุตร, เทพธิดา  ,  สุดหล่อ  ,  สุดสวย   ชั้นจาตุมหาราชิกาสายพญานาค  ชั้นดี     ด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา     แต่มีความนับถือผูกพันกับพญานาค     จึงทำให้มาอยู่ตรงนี้   มีวิมานทองติดกันจ่ะ !  ...ท่านทั้ง  2  ก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้     และรู้ว่าลูกชายได้บวช  แต่ไม่ได้มาเข้าฝัน     ที่ฝันเห็นก็เป็นเพียงจิตนิวรณ์จ่ะ !
 
 
10. บุตรชายทั้ง  2  ของลูก   ก็เป็น “กองเสบียง” ของหมู่คณะมาจ่ะ !     บุตรชายคนเล็กสนิทกับแม่  ,  เมื่อแม่พามาก็ตามใจแม่, บุตรชายทั้ง  2  ก็มีบุญในทางพระพุทธศาสนาจ่ะ !    ... บุตรชาย ทั้ง  2  ก่อนมาเกิด   ก็มาจากที่ดีแต่ไม่ได้มาจากดุสิตบุรี  ,  แต่มาจากไหนไม่สำคัญ     ให้ประคองตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษให้ได้  ก็แล้วกันจ่ะ !    
 
 
 • แม่จะต้องเป็นตัวอย่างในการทำความเพียร   และให้ลูกคบกับคนที่รักการปฏิบัติ   ก็จะทำให้ดีขึ้นจ่ะ !
 
 • ชาตินี้มาเจอกันแล้ว     ก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิต     ตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ่ะ !
 
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

พญานาค
พญานาค พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องราวพญานาคไว้หลายแห่ง ซึ่งพญานาคก็มีกำเนิดหลากหลาย มีอานุภาพ และในทรรศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา พญานาคเกี่ยวข้องกับบั้งไฟพญานาคอย่างไร


http://goo.gl/AhCPg

กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

"วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Case Study โรคมะเร็งลำไส้และภาวะลำไส้อุดตัน (คุณแม่ชื้น)
      Case Study โรคปอดติดเชื้อ (คุณพ่อกิตติ)
      Case Study โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (คุณพ่อวิศิษฎ์)
      Case Study โรคมะเร็งท่อไต (โยมแม่นุชชดา)
      ราชองครักษ์ชาตินักรบ ตอนที่ 16 (ตอนจบ)
      Case Study วิบากกรรมใดทำให้ไปเป็นสัมภะเวสี (คุณพ่อหัน)
      วิบากกรรม "คนหาปลา" ตอนจบ
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 1
      Case Study โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (พระจุมพล)
      วิบากกรรมน้ำท่วมปอด (คุณแม่พยอม)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 3 (ตอนจบ)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 2
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร