ปลื้มในบุญจากพระลูกชาย

ผู้ที่ทำบุญแต่มีความเชื่อในเรื่องของเทวนิยม เมื่อละโลกแล้วจะเป็นอย่างไร...อานุภาพอันไม่มีประมาณของบุญส่งผลให้บิดาไปอยู่ในภพภูมิที่สูงกว่าเดิมได้...มาร่วมกันศึกษาชีวิตหลังความตาย ในแบบของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เพื่อตอกย้ำให้เราถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพียงอย่างเดียว และหมั่นสั่งสมบุญให้เต็มที่เต็มกำลัง เพื่อความสุขในปรโลก https://dmc.tv/a5768

บทความธรรมะ Dhamma Articles > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม > ปรโลกนิวส์ > ชีวิตหลังความตาย
[ 5 ก.ย. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 15427 ]
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทาง DMC
 
ปลื้มในบุญจากพระลูกชาย
 
    โยมพ่อเป็นชาวจีนโดยกำเนิด มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย เป็นเจ้าของกิจการอู่เคาะพ่นสี และซ่อมรถยนต์ขนาดกลาง โยมพ่อเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน ส่งเสียให้ลูกๆจบการศึกษาสูงสุดตามที่ลูกจะขวนขวายได้ โยมพ่อเป็นคนจีนที่ชอบไหว้เจ้า ดื่มเหล้าเข้าสังคมบ้าง ได้มาทำบุญที่วัดพระธรรมกายช่วงบั้นปลายชีวิต ตอนที่ลูกชายมาบวชที่วัด โยมพ่อป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคชราเป็นเวลาหนึ่งถึงสามปี ก่อนเสียชีวิตโยมพ่อได้สร้างองค์พระประจำตัว ปฏิบัติธรรมตามที่พระลูกชายได้แนะนำมาตลอด จนสุดท้าย เสียชีวิตเมื่ออายุได้ 72ปี
 
คำถาม
 
1.ขณะนี้ โยมพ่ออยู่ที่ไหน มีความเป็นอยู่อย่างไรครับ ได้บุญที่พระลูกชายอุทิศไปให้หรือไม่ โยมพ่อฝากข้อความมาถึงครอบครัวและพระลูกชายว่าอย่างไรครับ
2.พุทธันดรที่ผ่านมา กระผมสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไร บุพกรรมใดที่ทำให้ได้มาเทศน์สอนให้คนเข้าใจวัดและการสร้างบารมีของหมู่คณะครับ
 
กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูง
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
 
1.โยมพ่อในตอนที่ท่านเสียชีวิตใหม่ๆ ท่านก็นึกถึงบุญได้ ซึ่งเป็นบุญที่ท่านได้ทำในสมัยตอนเป็นมนุษย์ที่พระลูกชายได้เคยชักชวนให้ท่านทำ มารวมกับบุญที่พระลูกชายได้บวชในพระพุทธศาสนา แต่ว่าเมื่อมารวมกับความเชื่อเก่าของท่านที่เคยไหว้เจ้าเป็นประจำ จึงทำให้ท่านต้องไปเกิดเป็นคนธรรพ์อยู่ที่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เฟสสอง ในตอนแรก แต่ถึงอย่างไรก็มีวิมานใหญ่โต มีบริวารมากมาย
 
  • ต่อมา พระลูกชายก็ได้อุทิศบุญไปให้ท่านเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องทำให้ท่านมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีวิมานใหญ่โตโอฬารมากขึ้น และได้ยกระดับขึ้นเป็นระดับผู้ปกครองหมู่บ้านคนธรรพ์ในบริเวณนั้น และต่อมาก็ได้ขึ้นเป็นระดับผู้ปกครองเขตคนธรรพ์ ที่มีลูกน้องและบริวารในปกครองมากขึ้น เป็นคนธรรพ์ชั้นสูง อยู่ในเฟสหนึ่งของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ด้วยบุญที่พระลูกชายอุทิศส่งไปให้อยู่เรื่อยๆดังกล่าว เพราะพระลูกชายสั่งสมบุญทุกวันเป็นเวลาหลายปีต่อเนื่องกัน
  • หลังจากนั้น ได้มีพระไปหาท่าน พระได้นำภาพของการสร้างบารมีของพระลูกชายไปให้ท่านได้อนุโมทนา เมื่อท่านได้เห็นพระมาเยี่ยมก็มีความปลื้มปีติมาก ได้ก้มลงกราบและไปนั่งอยู่ที่หน้ารัตนบัลลังก์ของท่าน
  • พระได้ถ่ายทอดเสียงของพระเถระให้ท่านเทพบุตรคนธรรพ์ได้ฟัง โดยพระเถระได้ให้อาวาทแก่ท่านเทพบุตรคนธรรพ์ว่า ให้เลิกยึดถือในเรื่องเทพเจ้าทั้งหลาย เพราะไม่เกิดประโยชน์อันใด เป็นความหลง เป็นความเข้าใจผิดคิดว่าเทพเจ้าที่ตนนับถือสมัยที่เป็นมนุษย์นั้น จะช่วยเหลือเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้ ให้มีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยอย่างเดียว เพราะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง และให้นึกถึงบุญที่พระลูกชายได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างบารมีกับหมู่คณะแบบเต็มกำลัง และเป็นกำลังสำคัญในการขยายงานของหมู่คณะด้วย
  • กายของท่านเทพบุตรคนธรรพ์ก็พลันสว่างขึ้นด้วยความปลื้มปีติ เพราะจำเสียงได้ว่า เป็นเสียงของพระเถระที่ตนเคยได้ยินในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ ท่านเทพบุตรคนธรรพ์ก็ยิ่งปลื้มปีติในความเมตตาของพระเถระ กายของท่านเทพบุตรคนธรรพ์ก็ยิ่งสว่างไสวมากขึ้น แล้วพระเถระก็ได้นำท่านไปไว้ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เฟสหนึ่ง เป็นเทพบุตรใหม่ ชั้นสูง มีวิมานใหญ่โตมากขึ้นกว่าเดิม มีลักษณะเป็นดอกบัวที่มีหลายๆกลีบซ้อนๆกัน มีสวน มีสระ มีประติมากรรมต่างๆ มากมาย
  • จากนั้น พระเถระได้ให้โอวาทต่อว่า อย่ามัวแต่เพลิดเพลินในทิพยสมบัติ เพราะการที่จะได้มาอยู่ที่ตรงนี้นั้นยากมาก และยิ่งไม่ได้มาจากผลบุญของตัวเองก็ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้น ให้หมั่นปฏิบัติธรรมและให้หมั่นระลึกถึงบุญของพระลูกชายที่ท่านได้ทุ่มเทชีวิตช่วยงานหมู่คณะ ให้สม่ำเสมอ จะได้ไม่พลัดตกลงไปอยู่ที่เดิม
  • ท่านเทพบุตรก็รับปากว่า ท่านจะหมั่นปฏิบัติตามโอวาทของพระเถระ และจะหมั่นนึกถึงบุญของพระลูกชายที่ทำให้ท่านมาอยู่ตรงนี้ได้
  • ท่านเทพบุตรได้ฝากข้อความมาถึงพระลูกชายว่า ให้พระลูกชายสร้างบารมีต่อไป ให้อยู่ไปนานๆ ท่านภูมิใจในตัวของพระลูกชายของท่านมาก เพราะเห็นการสร้างบารมีของพระลูกชาย และบุญของพระลูกชายก็ทำให้ท่านมาอยู่ตรงนี้ ทำให้ท่านปลื้มปีติมาก และท่านก็ได้กราบขอบพระคุณพระเถระที่ได้เมตตาให้ท่านได้มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากขึ้นอีกมากมาย ได้ทิพยสมบัติที่ประณีตมากขึ้นแบบที่ไม่อาจจะประมาณได้
  • ส่วนบุพกรรมที่ทำให้ท่านเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานและโรคชรา เกิดมาจากบุพกรรมเมื่อชาติที่แล้ว ที่ท่านได้เกิดในครอบครัวพ่อค้าที่ขายผลิตผลทางการเกษตรจำพวกพืชผัก และเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้ขายและเชือดทำอาหารรับประทานเองด้วย
  • กรรมปาณาติบาตซึ่งเป็นกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องเป็นอาจิณกรรม มาส่งผลให้ท่านต้องเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน และจากเหตุปัจจุบันที่ร่างกายทรุดโทรมไปตามอายุขัยด้วย
 

http://goo.gl/EOIqX

กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

"วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Case Study โรคมะเร็งลำไส้และภาวะลำไส้อุดตัน (คุณแม่ชื้น)
      Case Study โรคปอดติดเชื้อ (คุณพ่อกิตติ)
      Case Study โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (คุณพ่อวิศิษฎ์)
      Case Study โรคมะเร็งท่อไต (โยมแม่นุชชดา)
      ราชองครักษ์ชาตินักรบ ตอนที่ 16 (ตอนจบ)
      Case Study วิบากกรรมใดทำให้ไปเป็นสัมภะเวสี (คุณพ่อหัน)
      วิบากกรรม "คนหาปลา" ตอนจบ
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 1
      Case Study โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (พระจุมพล)
      วิบากกรรมน้ำท่วมปอด (คุณแม่พยอม)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 3 (ตอนจบ)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 2
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร