Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 2

ด้วยความรักในการเดินทางมาวัด เพื่อสั่งสมบุญ, ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมของกุลบุตรสุดหล่อไฮโซนี่เอง...จึงทำให้ตัวเขาได้กลายเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของทั้งคณะสงฆ์และเหล่าสาธุชนผู้ใจบุญที่รักในการสั่งสมบุญเป็นอย่างมาก https://dmc.tv/a21341

บทความธรรมะ Dhamma Articles > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 19 เม.ย. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 17076 ]

สมาธิ(Meditation) กฏแห่งกรรม

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 2

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
 
กุลบุตรสุดหล่อไฮโซชอบและรักที่จะเดินทางมายังวัดของพระเถระเพื่อสั่งสมบุญและฟังธรรมอย่างสุดๆ
 
      เมื่อกุลบุตรสุดหล่อไฮโซ หรือพระภิกษุหนุ่มรูปที่เป็นยอดกัลยาณมิตรให้กับโยมพ่อของลูกในหลายๆ ภพชาติก่อนๆ นู้น ได้เดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดของพระเถระบ่อยเข้า...บ่อยเข้า ตัวเขาก็เลยมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวดีๆ ของพระเถระ (อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช) จากเหล่าพระภิกษุที่เคยเป็นทหารหาญที่สนองงานรับใช้ใกล้ชิดพระราชาองค์ที่ออกบวช

     ไม่เพียงแค่นั้น ตัวเขายังได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์อีกมากมายในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายอีกด้วย!!! เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวเขาจึงชอบและรักที่จะเดินทางมายังวัดของพระเถระเพื่อสั่งสมบุญและฟังธรรมอย่างสุดๆ
 
กุลบุตรสุดหล่อไฮโซเกิดความรู้สึกอยากที่จะออกบวชขึ้นมาในใจ
 
     และด้วยความรักในการเดินทางมาวัด เพื่อสั่งสมบุญ ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมของกุลบุตรสุดหล่อไฮโซนี่เอง จึงทำให้ตัวเขาได้กลายเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของทั้งคณะสงฆ์และเหล่าสาธุชนผู้ใจบุญที่รักในการสั่งสมบุญเป็นอย่างมาก 
 
     ซึ่งบุคคลเหล่านี้ทั้งคณะสงฆ์และสาธุชนผู้ใจบุญ ก็ชอบที่จะชักชวนให้ตัวเขาออกบวชอยู่เสมอๆ เพื่อที่ตัวเขาจะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ให้รู้แจ้งเห็นจริงยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวเขาเกิดความรู้สึกอยากที่จะออกบวชขึ้นมาในใจมากขึ้นไปเรื่อยๆ   
 
ยิ่งมีโอกาสฟังธรรมะมากเข้าตัวเขาก็ยิ่งเกิดความรู้สึกอยากที่จะออกบวชแต่จะเป็นจริงได้หรือไม่นั้นตัวเขาเองก็จะต้องไปขออนุญาตจากบิดามารดาเสียก่อน

     และยิ่งตัวเขาเองได้มีโอกาสฟังธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งจากพระเถระ (อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช) มากเข้า...มากเข้า อีกทั้งยังได้เห็นพระภิกษุรูปนั้นบ้างรูปนี้บ้างเข้ามาคอยอุปัฏฐากรับใช้ใกล้ชิดพระเถระในเวลาที่พระเถระกำลังเทศน์สอนด้วย
แล้ว ตัวเขาก็ยิ่งเกิดความรู้สึกอยากที่จะออกบวช...เพื่อที่จะได้ฟังธรรมะและทำหน้าที่อุปัฏฐากรับใช้พระเถระอย่างสุดๆ  ซึ่งตัวเขาเองก็มีความใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นให้ได้ดั่งแก้วสารพัดนึกของพระเถระเลยทีเดียว  
 
      แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ความใฝ่ฝันนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่นั้น ตัวเขาเองก็จะต้องไปขออนุญาตจากบิดามารดาเสียก่อน  ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพวกท่านจะยินยอมให้ตัวเขาออกบวชหรือเปล่า
 
บิดามารดายังคงไม่อนุญาตและไม่เห็นด้วยที่ตัวเขาจะออกบวช

     เมื่อเป็นเช่นนี้...กุลบุตรสุดหล่อไฮโซจึงได้เริ่มวางแผนปูทางในการออกบวชของเขา ด้วยการนำเรื่องราวดีๆ และสิ่งที่ได้จากการมาวัดไปเล่าให้ทุกๆ คนในครอบครัวได้ฟัง นอกจากนี้ตัวเขายังได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนให้บิดามารดาและทุกๆ คนในครอบครัวเดินทางไปวัดของพระเถระ   เพื่อสั่งสมบุญ...ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำอีกด้วย!!!

      แต่ถึงกระนั้น...คราใดที่ตัวเขาได้แย้มหรือพูดถึงเรื่องการบวชขึ้นมา แม้ท่านเศรษฐีใหญ่ (ผู้เป็นบิดา) จะรู้ว่าการบวชนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐและดีงามก็ตาม แต่ท่านเศรษฐีก็ยังคงไม่อนุญาตและไม่เห็นด้วยที่ตัวเขาซึ่งเป็นลูกชายคนโตหัวแก้วหัวแหวนที่ตัวท่านเลิฟสุดๆ จะออกบวช
 
ด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ลดละในที่สุด บิดาก็ใจอ่อนและยอมอนุญาตให้ตัวเขาออกบวชสมดังที่ตัวเขาได้ตั้งใจเอาไว้

     แต่ด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ลดละของกุลบุตรสุดหล่อไฮโซนี้เอง จึงทำให้ในที่สุด...ท่านเศรษฐีใหญ่ (ผู้เป็นบิดา) ก็ใจอ่อนและยอมอนุญาตให้ตัวเขาออกบวชสมดังที่ตัวเขาได้ตั้งใจเอาไว้นั่นเอง!!!...
 
     เมื่อกุลบุตรสุดหล่อไฮโซได้ออกบวชแล้ว ตัวเขาก็รู้สึกเป็นสุขใจและมีความสุขเป็นอย่างมาก เมื่อเป็นเช่นนี้...ตัวเขาจึงใช้ทุกๆ ช่วงเวลาที่ผ่านไปให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ด้วยการตั้งใจศึกษาธรรมะทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ ไม่เพียงแค่นั้น...ตัวเขายังได้ตั้งใจรับบุญต่างๆ ที่หมู่คณะมอบหมายให้เป็นอย่างดี  อีกทั้ง...ยังคอยช่วยประคับประคองและทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรให้กับที่บ้านอยู่เสมอๆ อีกด้วย
 
เวลาส่วนใหญ่ของตัวเขาได้หมดไปกับการรับบุญมากกว่าการปฏิบัติธรรม จึงทำให้ผลการปฏิบัติธรรมของเขายังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร

     โดยในช่วงแรกๆ ที่กุลบุตรสุดหล่อไฮโซออกบวชแล้ว ตัวเขาก็ได้ตั้งใจนั่งสมาธิจนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี คือสามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัดใสสว่างได้

      แต่ต่อมา...ด้วยความที่ตัวเขามีความอะเลิร์ทในการรับบุญต่างๆ ของพระเถระและหมู่คณะเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะ!!!...งานบุญเผยแผ่ธรรมะของพระเถระ (อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช) ซึ่งตัวเขาจะชอบและให้ความสำคัญอย่างสุดๆ เพราะเป็นสิ่งที่ตัวเขาปรารถนาอยากที่จะทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่ก่อนบวชแล้ว กอปรกับ...ตัวเขาเองก็มีความคิดในทำนองที่ว่า...
“ จะนั่งธรรมะตอนไหนก็นั่งได้ แต่งานพระศาสนาของพระเถระจะต้องมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งเสมอ ”

      ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอง จึงทำให้เวลาส่วนใหญ่ของตัวเขาได้หมดไปกับการรับบุญมากกว่าการปฏิบัติธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้...จึงทำให้ผลการปฏิบัติธรรมของเขายังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร!!!... 
 
เมื่อเริ่มมีอายุที่มากขึ้นตัวเขาก็ได้หันกลับมาสำรวจตนเองแล้วก็พบว่าตัวเขายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติธรรม
เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอย่างเต็มที่เต็มกำลังเลย
 
     แต่พอวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป...เมื่อตัวเขา (หรือพระลูกชายของท่านเศรษฐีใหญ่) เริ่มมีอายุที่มากขึ้น!!! ตัวเขาก็ได้หันกลับมาสำรวจตนเองแล้วก็พบว่า...
 
     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา...ตัวเขายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอย่างเต็มที่เต็มกำลังเลย ซึ่งการเข้าถึงพระธรรมกายภายในนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต!!!  เพราะจะทำให้ตัวเขามีที่พึ่งที่แท้จริงให้กับตนเอง   
 
      และเมื่อคิดได้เช่นนี้!!! ตัวเขาจึงได้ตั้งใจหันมาทุ่มเทและใส่ใจกับการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เต็มกำลัง  อีกทั้ง...ตัวเขายังได้สังเกตเหตุของข้อบกพร่อง...และค้นหาวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องของตนเอง เพื่อที่ตัวเขาจะได้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วย!!! 
 
เมื่อได้ทำความเพียรอย่างต่อเนื่องแบบไม่ลดละอย่างถูกหลักวิชชา ตัวเขาก็สามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ในที่สุด

     เมื่อตัวเขา (หรือพระลูกชายของท่านเศรษฐีใหญ่) ได้ทำความเพียรอย่างต่อเนื่อง...แบบไม่ลดละอย่างถูกหลักวิชชาแล้ว ตัวเขาก็สามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ในที่สุด!!!
 
     ไม่เพียงแค่นั้น…ตัวเขายังได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาวิชชาธรรมกายในระดับเบื้องต้น กับพระเถระ (อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช) อีกด้วย ซึ่งก็เป็นผลทำให้...ตัวเขาสามารถพิสูจน์เรื่องราวต่างๆ ให้รู้แจ้งเห็นจริง!!!...ได้ด้วยตัวของเขาเอง และไม่ว่ากาลเวลาจะล่วงเลยผ่านไปสักเพียงใด...ตัวเขาก็สามารถรักษาธรรมะที่ดีนี้...ควบคู่ไปกับการเผยแผ่ธรรมะได้จนตลอดชีวิต 
 
เมื่อละอัตภาพจากโลกนี้ไปก็ได้กลับไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม  
 
     เมื่อตัวเขา (หรือพระลูกชายของท่านเศรษฐีใหญ่) ละอัตภาพจากโลกนี้ไปแล้ว ตัวเขาก็ได้กลับไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม   
 
     และเมื่อกาลเวลาล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้   “ กุลบุตรสุดหล่อไฮโซ หรือ...พระลูกชายของท่านเศรษฐีใหญ่ ” ในพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้มาเกิดเป็นตัวลูก ซึ่งก็คือพระมหาจตุรงค์ ในภพชาติปัจจุบันนี้  
 
     ส่วน “ ท่านเศรษฐีใหญ่ ” ในพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้มาเกิดเป็นโยมพ่อของตัวลูก ซึ่งก็คือโยมพ่อเกษมศักดิ์ ในภพชาติปัจจุบันนี้นั่นเอง!!!...

กายละเอียดนั่งสมาธิทบทวนบุญทุกๆ บุญอยู่ที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์

     สำหรับในค่ำคืนนี้...ก็จะเป็นการอัพเดตเรื่องราวกายละเอียดโยมพ่อของลูกว่า ณ ตอนนี้ ตัวท่านเป็นอย่างไรบ้าง

     จากความเดิมตอนที่ผ่านๆ มา...ลูกๆ นักเรียนอนุบาลฯ ก็คงจะจำกันได้ว่า...ภายหลังจากที่กายละเอียดโยมพ่อของลูกได้ไปนั่งสมาธิทบทวนบุญทุกๆ บุญอยู่ที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์แล้ว ใจของท่านก็สงบหยุดนิ่งได้เพียงแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านยังคงแอบนึกถึงและเป็นห่วงคู่บุญคู่บารมี หรือโยมแม่ของลูกอยู่นั่นเอง!!!...
 
เมื่อทุกๆ คนในครอบครัวได้ไปพยายามบอกให้ตัวท่านปล่อยวาง ตัวท่านก็เริ่มทำใจปล่อยวางได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ

     แต่ในเวลาต่อมา...เมื่อทุกๆ คนในครอบครัวได้ไปที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์ แล้วก็พยายามบอกให้ตัวท่านปล่อยวาง และให้ทำตามหลักวิชชาที่พระเถระได้เคยเทศน์สอนเอาไว้ในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่แล้ว ตัวท่านก็เริ่มทำใจปล่อยวางได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อเป็นเช่นนี้...จึงทำให้ใจของท่านสงบและหยุดนิ่งได้มากขึ้นไปจากเดิม
 
     และเมื่อตัวท่านได้นึกถึงภาพของพระลูกชายที่ตั้งใจออกบวชสร้างบารมีในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน!!! และนึกถึงลูกๆ ทุกคนที่ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญแล้วก็ช่วยงานหมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังมาโดยตลอดแล้ว ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกปลื้มปีติใจอย่างสุดๆ   
 
ยิ่งตัวท่านได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกๆ บุญใจของท่านก็ยิ่งเกิดความชุ่มชื่นและมีปีติสุขมาหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลา

     และยิ่งตัวท่านได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกๆ บุญ...ที่เคยตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแบบเต็มที่เต็มกำลัง…ชนิดที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่บุญเดียว ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวท่านได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวเอาไว้ประมาณ 1,000 องค์ บุญที่ตัวท่านได้เป็นหนึ่งในประธานรองกฐินปี พ.ศ. 2543 บุญที่ตัวท่านได้เคยบวชเป็นพระถึง 4 ครั้ง หรือบุญที่ตัวท่านได้สร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเอาไว้ทุกแห่ง เป็นต้น แล้ว ใจของท่านก็ยิ่งเกิดความชุ่มชื่นและมีปีติสุขมาหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลา   

เมื่อเป็นเช่นนี้จึงส่งผลทำให้กายละเอียดของท่านมีความผ่องใสและสว่างไสวเพิ่มมากขึ้นไปจากเดิมเป็นอย่างมาก!!!...  
 
เมื่อบุญทุกๆ บุญได้ช่องส่งผลทำให้กายละเอียดของท่านแปรเปลี่ยนเป็นกายเทพบุตรสุดหล่อในทันที

     จวบจนกระทั่งเมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปบุญทุกๆ บุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มาได้ช่อง!!!...และส่งผลทำให้กายละเอียดของท่านแปรเปลี่ยนเป็น “ กายเทพบุตรสุดหล่อ ” ในทันที และ ณ ช่วงจังหวะนั้นเอง...เทวรถพร้อมด้วยเหล่าบริวารอันเป็นทิพย์ก็ได้ลอยมาปรากฏต้อนรับตัวท่านอยู่เบื้องหน้า!!!...   

     ทันทีที่ตัวท่านได้แปรเปลี่ยนเป็นกายเทพบุตรสุดหล่อ...พร้อมกับได้เห็นเทวรถพร้อมด้วยเหล่าบริวารอันเป็นทิพย์ที่สุดแสนจะอลังการแล้ว   ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกอะเลิร์ทเต้ เบิกบาน   และมีปีติใจอย่างสุดๆ  
 
ท่านเทพบุตรใหม่ได้เดินแบบลอยๆ ขึ้นไปสู่เทวรถด้วยหัวใจที่พองโตและมีความสุขใจเป็นอย่างมาก
 
     จากนั้น...ท่านเทพบุตรใหม่ (หรือโยมพ่อของลูก) ก็ได้เดินแบบลอยๆ ขึ้นไปสู่เทวรถด้วยหัวใจที่พองโตและมีความสุขใจเป็นอย่างมาก   
 
    และเมื่อตัวท่านได้ขึ้นไปนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์หลักกลางเทวรถแล้ว ตัวท่านก็ได้ตั้งใจนั่งสมาธิอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยความมุ่งหวังที่จะเข้าถึงธรรมะภายในให้ได้!!!...   
 
     ซึ่งในตอนนี้...ใจของท่านก็หมดห่วง  หมดกังวล  และสามารถปล่อยวางในเรื่องราวทุกๆ อย่างได้แล้ว  
 
     เมื่อเป็นเช่นนี้...จึงทำให้ใจของท่านมีความเบา สบาย และมีความชุ่มเย็นแช่อิ่มอยู่ในกระแสธารแห่งบุญที่ศูนย์กลางกายได้ตลอดเวลา    

ท่านเทพบุตรใหม่ได้มากราบพระเถระที่ตัวท่านเคารพรักแล้วก็ตั้งใจนั่งฟังธรรมอยู่ในโรงเรียนอนุบาลฯด้วยใจที่เคารพเลื่อมใสในธรรมะ

     จวบจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ท่านเทพบุตรใหม่ (หรือโยมพ่อของลูก) ก็ได้มากราบพระเถระที่ตัวท่านเคารพรัก แล้วก็ตั้งใจนั่งฟังธรรมอยู่ในโรงเรียนอนุบาลฯ ด้วยใจที่เคารพเลื่อมใสในธรรมะที่พระเถระได้เมตตานำมาแสดงเป็นอย่างมาก

     และยิ่งตัวท่านได้ฟังเรื่องราว Case Study เกี่ยวกับตัวท่านเองแล้ว ตัวท่านก็ยิ่งรู้สึกซาบซึ้งใจในความเมตตาของพระเถระอย่างสุดๆ   

     อีกทั้ง...ตัวท่านยังเกิดธรรมสังเวชในเรื่องกฎแห่งกรรม หรือสิ่งที่ตัวท่านได้เคยทำผิดทำพลาดไปในหลายๆ ภพชาติก่อนๆ นู้น จนเป็นเหตุทำให้ตัวท่านต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้อีกด้วย   

เมื่อการแสดงธรรมได้จบลง ท่านเทพบุตรใหม่ก็ได้ไปนั่งสมาธิต่ออยู่ที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์
 
     เมื่อการแสดงธรรมได้จบลง ท่านเทพบุตรใหม่ (หรือโยมพ่อของลูก) ก็ได้ก้มลงกราบพระเถระด้วยความเคารพนอบน้อม  แล้วก็รอส่งพระเถระเดินทางกลับ!!!...   
 
     จากนั้น...ตัวท่านก็ได้ไปนั่งสมาธิต่ออยู่ที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์ โดยตัวท่านจะนั่งขัดสมาธิ 2 ชั้นอยู่บนรัตนบัลลังก์หลักกลางเทวรถซึ่งจอดหันหน้าไปทางมหาธรรมกายเจดีย์ตรงบริเวณถนนแนวกลางในลานธรรมฝั่งทิศใต้!!!...

ท่านเทพบุตรใหม่ตั้งใจที่จะอยู่นั่งสมาธิกลั่นใจใสๆ ไปเรื่อยๆ จนถึงวันคล้ายวันเกิดของพระเถระที่ตัวท่านเคารพรัก
 
     ในตอนนี้...ภายในใจของท่านเทพบุตรใหม่ (หรือโยมพ่อของลูก) เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ชุ่มชื่น อิ่มเอิบและเบิกบานในบุญเป็นอย่างมาก ยิ่งตัวท่านได้หยุดใจนิ่งๆ ไปในกลางกระแสธารแห่งบุญที่ศูนย์กลางกายต่อไปเรื่อยๆ แล้ว ใจของท่านก็ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...จนเข้าไปถึงความสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสุขใจอย่างไม่มีประมาณ!!!...   

      เมื่อเป็นเช่นนี้...ใจของท่านจึงได้ดำดิ่งเข้าไปในกลางของความสว่างนั้นต่อไปเรื่อยๆ ตามหลักวิชชาที่ตัวท่านได้ศึกษามาตั้งแต่สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งตัวท่านเองก็มีความตั้งใจที่จะอยู่นั่งสมาธิกลั่นใจใสๆ ไปเรื่อยๆ จนถึงวันคล้ายวันเกิดของพระเถระที่ตัวท่านเคารพรัก

ทุกๆ ชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นกฎสากลที่มวลมนุษยชาติทุกคนบนโลกใบนี้จะต้องเจอทั้งสิ้น
 
     จากเรื่องราว Case Study ที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้...ก็สอนให้เราได้รู้ว่า... “ ทุกๆ ชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นกฎสากลที่มวลมนุษยชาติทุกคนบนโลกใบนี้จะต้องเจอทั้งสิ้น!!!  
 
     เพราะฉะนั้น...เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เพราะมันเกี่ยวกับตัวเราเอง เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาท จะได้ปิดอบายไปสวรรค์ และมีความสุขในปัจจุบัน อีกทั้ง...ยังดับทุกข์ได้อีกด้วย (ซึ่งความรู้นี้มีสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น!!!..
 
     ดังนั้น...เราจะต้องตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมี ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น...ทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเราทำได้เช่นนี้ชีวิตการสร้างบารมีของเราจะได้อยู่รอดปลอดภัย และมีชัยชนะในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ”

     ส่วนว่า..เรื่องราวต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร จะน่าติดตามขนาดไหนนั้น เราก็คงจะต้องอดใจรอมารับฟังกันต่อในตอนต่อไป 

Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 1


กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

"วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Case Study โรคมะเร็งลำไส้และภาวะลำไส้อุดตัน (คุณแม่ชื้น)
      Case Study โรคปอดติดเชื้อ (คุณพ่อกิตติ)
      Case Study โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (คุณพ่อวิศิษฎ์)
      Case Study โรคมะเร็งท่อไต (โยมแม่นุชชดา)
      ราชองครักษ์ชาตินักรบ ตอนที่ 16 (ตอนจบ)
      Case Study วิบากกรรมใดทำให้ไปเป็นสัมภะเวสี (คุณพ่อหัน)
      วิบากกรรม "คนหาปลา" ตอนจบ
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 1
      Case Study โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (พระจุมพล)
      วิบากกรรมน้ำท่วมปอด (คุณแม่พยอม)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 3 (ตอนจบ)