Case Study ตอนพิเศษ "อุบาสกรูปหล่อ ลูกชายคุณแม่ประยูร"

คำถามในพุทธันดรที่แล้ว ลูกสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาอย่างไร มีหน้าที่อะไรครับ ?? https://dmc.tv/a21156

บทความธรรมะ Dhamma Articles > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 2 มี.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 17527 ]
สมาธิ กฏแห่งกรรม
 

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559


Case Study ตอนพิเศษ
"อุบาสกรูปหล่อ ลูกชายคุณแม่ประยูร"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ

     คำถามในพุทธันดรที่แล้ว ลูกสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาอย่างไร มีหน้าที่อะไรครับ

 
เมื่อเติบโตขึ้นก็มารับราชการเป็นนายทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชถูกบรรจุอยู่ในหน่วยทหารสื่อสารเคลื่อนที่เร็ว

      ในพุทธันดรที่ผ่านมา...ลูกได้เกิดอยู่ในครอบครัวของนายทหารที่รับราชการอยู่กับพระราชาองค์ที่ออกบวชมานาน  เมื่อลูกเติบโตขึ้น...ลูกก็ได้เข้ารับการศึกษาและออกมารับราชการเป็นนายทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวช

      ซึ่งในช่วงเริ่มต้นที่ลูกมารับราชการนั้น   ลูกไม่ได้อยู่ในส่วนงานภาคสนาม  แต่ลูกถูกบรรจุอยู่ในหน่วยทหารสื่อสารเคลื่อนที่เร็ว  ที่ต้องเดินทางประสานงานเกี่ยวกับงานเอกสารตามเขตหัวเมืองต่างๆ ของแคว้นในยุคนั้น
 
ในเวลาต่อมาได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยทหารดูแลส่วนงานเกี่ยวกับทะเบียนกำลังพลในเขตพื้นที่หนึ่งใกล้กับเขตเมืองหลวง
 
        และด้วยความที่ตัวลูก...เป็นคนที่มีความสามารถและมีความรับผิดชอบสูง จึงทำให้ในเวลาต่อมา...ลูกก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยทหาร ที่ดูแลส่วนงานเกี่ยวกับทะเบียนกำลังพลในเขตพื้นที่ๆ หนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับเขตเมืองหลวง

เพื่อนได้มาชักชวนให้ไปทำบุญสร้างวัดใหม่กับพระมหาเถระอดีตพระราชา

     และภายหลังจากที่พระราชาองค์ที่ออกบวชได้เสด็จออกบวชและมีพระดำริที่จะสร้างวัดใหม่แล้ว เพื่อนของลูกก็ได้ชักชวนตัวลูกให้ไปทำบุญสร้างวัดใหม่กับพระมหาเถระอดีตพระราชาด้วยกัน เมื่อลูกได้ยินข่าวบุญดังกล่าวแล้ว ลูกก็ไม่ปฏิเสธและตัดสินใจที่จะติดตามเพื่อนคนนั้นไปทำบุญสร้างวัดกับพระมหาเถระอดีตพระราชาในทันที
 
หลังจากได้ไปทำบุญก็ได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาและแนวทางปฏิบัติของพระมหาเถระเป็นอย่างมาก
จนสุดท้ายก็ได้ตัดสินใจออกบวชตามพระมหาเถระอดีตพระราชาในที่สุด    

      หลังจากที่ตัวลูก...ได้ไปทำบุญและได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระมหาเถระอดีตพระราชาแล้ว ลูกก็ได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาและแนวทางปฏิบัติของพระมหาเถระเป็นอย่างมาก
 
     หลังจากวันนั้น...ลูกจึงได้หาโอกาสมาทำบุญที่วัดและฟังธรรมจากพระมหาเถระอดีตพระราชาอยู่บ่อยๆ  จนสุดท้าย...ลูกก็ได้ตัดสินใจออกบวชตามพระมหาเถระอดีตพระราชาในที่สุด
 
     เมื่อตัวลูกออกบวชแล้ว... ลูกก็ได้มาเจอและมีความสนิทสนมกับสหธรรมิกรูปหนึ่ง ซึ่งก็คือท่านผอ.ของลูกในภพชาติปัจจุบันนั่นเอง
 
     เมื่อตัวลูกและท่านผอ.อารักษ์มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันแล้ว ลูกก็ได้เข้ามาร่วมสร้างบารมีอยู่ในกลุ่มของท่านผอ.อารักษ์ โดยช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายออกไปยังแคว้นต่างๆ  ซึ่งในภพชาติที่ผ่านมานั้น...ลูกก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลัง อีกทั้งยังมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในและเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้ในที่สุด
 

รับชมคลิปวิดีโอ
ชมวิดีโอ   Download ธรรมะ
 


กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

"วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Case Study โรคมะเร็งลำไส้และภาวะลำไส้อุดตัน (คุณแม่ชื้น)
      Case Study โรคปอดติดเชื้อ (คุณพ่อกิตติ)
      Case Study โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (คุณพ่อวิศิษฎ์)
      Case Study โรคมะเร็งท่อไต (โยมแม่นุชชดา)
      ราชองครักษ์ชาตินักรบ ตอนที่ 16 (ตอนจบ)
      Case Study วิบากกรรมใดทำให้ไปเป็นสัมภะเวสี (คุณพ่อหัน)
      วิบากกรรม "คนหาปลา" ตอนจบ
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 1
      Case Study โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (พระจุมพล)
      วิบากกรรมน้ำท่วมปอด (คุณแม่พยอม)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 3 (ตอนจบ)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 2