ทำอย่างไรให้เมืองไทยสะอาด

พ่อแม่ต้องฝึกฝนอบรมลูกให้เป็นคนรักความสะอาด รักความเป็นระเบียบและมีวินัยตั้งแต่เล็ก ทั้งนี้พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูด้วย https://dmc.tv/a13473

บทความธรรมะ Dhamma Articles > หลวงพ่อตอบปัญหา
[ 7 เม.ย. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 18265 ]
หลวงพ่อตอบปัญหา
 
 
โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
 
 

คำถาม: ทำอย่างไร เมืองไทยจึงจะสะอาดครับ?

 
คำตอบ: ความสะอาดความเป็นระเบียบ จะต้องเริ่มต้นทำกันที่บ้าน ฝึกกันตั้งแต่เล็ก พ่อแม่ต้องฝึกฝนอบรมลูกให้เป็นคนรักความสะอาด รักความเป็นระเบียบและมีวินัย ทั้งนี้พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูด้วย พ่อแม่ต้องฝึกลูกให้รักความสะอาดของตัวเองก่อน จนเป็นนิสัย
 
พ่อแม่ต้องฝึกฝนอบรมลูกให้เป็นคนรักความสะอาดตั้งแต่เล็ก
พ่อแม่ต้องฝึกฝนอบรมลูกให้เป็นคนรักความสะอาดตั้งแต่เล็ก
 
        เริ่มตั้งแต่การอาบน้ำแปรงฟัน ฝึกลูกไว้ตั้งแต่ยังเล็ก จากนั้นฝึกให้ลูกรู้จักทำความสะอาดบ้าน ปัดกวาด เช็ดถูบ้านเรือน เห็นอะไรรกหูรกตา ต้องให้รีบเก็บกวาดให้เป็นระเบียบ ทุกบ้านทุกครอบครัวต้องปลูกฝังนิสัยรักความสะอาด รักความเป็นระเบียบให้กับเด็กในบ้านทุกคน แม้ที่สุดของเล่น เมื่อเลิกเล่นแล้วต้องสอนให้รู้จักเก็บเข้าที่เข้าทาง
 
        พ่อแม่ต้องฝึกฝนทั้งตัวเองและฝึกฝนอบรมลูก ให้คุณธรรมข้อนี้ฝังอยู่ในใจให้ดี เมื่อทุกๆ บ้านต่างมีคุณธรรมประจำใจ ก็จะส่งผลไปถึงสังคม บ้านเมืองไทยก็จะสะอาดเป็นระเบียบไปเอง
 

คำถาม: อะไรเป็นหลักสำคัญที่สุด ในการอบรมลูกให้เป็นคนดีคะ?

 
คำตอบ: พ่อแม่จะอบรมลูกให้เป็นคนดีได้ต้องยึดหลัก 4 ประการ คือ
 
    1. พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูก การที่ลูกจะดีได้ต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดู ลูกจะได้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานนั้นๆ สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือ พ่อแม่ต้องรักษาศีล 5 ได้อย่างสม่ำเสมอ ต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้าน ไม่เป็นอันธพาล ไม่ลักขโมย ไม่โกง ไม่เจ้าชู้ ไม่เล่นการพนัน ไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิด ไม่โกหกแม้เพียงเพื่อล้อเล่นสนุกๆ ไม่ดื่มเหล้าเมายา ตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลธรรม ตื่นแต่เช้า รู้จักสวดมนต์ ไหว้พระ ตักบาตร
 
พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูก
พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูก
 
        พ่อแม่ที่ดีต้องไม่เพียงแต่พูด ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย ถ้าเอาแต่สอนลูก แต่ไม่ทำตัวอย่างที่ดีๆ ให้ลูกดู ลูกจะเชื่อฟังและทำตามคำสอนได้อย่างไร ก็เหมือนแม่ปูที่เดินคดไปมา ลูกปูก็ต้องเดินคดไปคดมาตามไปด้วย จริงไหม?
 
    2. พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆ ให้ลูกคบ เมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกจะมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ โอกาสที่ลูกจะรับถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนมีมาก ไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไร ถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดี ลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อน นิสัยที่ดีของลูกที่พ่อแม่ปลูกฝังไว้จะเริ่มเสื่อมหายไป แต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อย ก็จะเป็นการตอกย้ำคุณความดี และนิสัยที่ดีให้ฝังลึกในใจของลูกมากขึ้น ทำให้ลูกมีความมั่นคงในความดีตลอดไป พ่อแม่จึงต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนให้ลูกคบ ต้องคอยติดตามความประพฤติของลูก และเพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิด ควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกมาที่บ้านบ่อยๆ เพื่อพ่อแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกได้ดีว่าดีเลวอย่างไร
 
    3. พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆ ให้ลูกอ่าน วัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำ เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ เด็กเห็นอะไรมักจะจำอย่างฝังใจไปนาน ไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่ จากเพื่อนหรือจากหนังสือที่อ่าน หนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจ แต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกอย่างยิ่ง พ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่าน ต้องหาอุบายปฏิบัติของลูกต่อไป ฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือ แต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสืออ่านเองโดยไม่ชี้แนะ ต้องตรวจตราหนังสือทุกเล่มที่ลูกนำมาอ่านอย่างละเอียดลออ มิฉะนั้นลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านได้
ในยุคสมัยนี้ นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้ว ยังมีสื่ออื่นๆ อีก เช่น ทีวี วิดีโอ เกมคอมพิวเตอร์ พ่อแม่ควรศึกษาหาความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้บ้าง จะได้แนะนำลูกได้ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆ
 
    4. พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูก ในบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหมดนั้น พ่อแม่ควรพาลูกไปหาครูให้ครบทั้ง 2 ประเภทได้แก่
 
        4.1 ครูทางโลก คือครูที่มีความรู้ดี มีความสามารถในเชิงปฏิบัติ และยังมีความประพฤติดี เพื่อให้ลูกมีวิชาความรู้สำหรับประกอบอาชีพ ทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้อย่างสุขสบาย
 
        4.2 ครูทางธรรม คือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงาม เพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติที่ดีงามนั้นๆ ตั้งแต่ยังเยาว์วัย
 
        ถ้าพ่อแม่สามารถอบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง 4 ประการนี้ ก็วางใจได้ว่าลูกจะมีอนาคตดีแน่นอน

http://goo.gl/YRh0Q


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ทำอย่างไรจึงจะไม่ท้อไม่เหนื่อยในการทำงาน
      สาเหตุที่ทำให้โลกวุ่นวายมากขึ้น
      "สังคมเปลี่ยนไป" แนวทางการใช้ชีวิตเปลี่ยนตามพระพุทธศาสนามีคำแนะนำอย่างไร ?
      หลักการขยายกิจการให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
      คำสอนของวัดพระธรรมกายถูกต้องตามแนวทางคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาหรือไม่
      อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมแตกแยก
      การสวดมนต์ให้พรของพระสงฆ์มีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างไร
      ทำไม ? จีวรต้องเป็นสีเหลือง
      เราจะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างไร ?
      เราจะปลูกฝังให้ลูกหลานทำหน้าที่ชาวพุทธให้สมบูรณ์ได้อย่างไร ?
      เราควรจะเลือกทำงานด้วยทัศนคติอย่างไรที่จะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
      การเกิดขึ้นของนิสัยดี นิสัยชั่วมีที่มาอย่างไร
      การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้เหมาะสมแก่การฝึกสมาธิและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธรรม
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related