หลักธรรมคำสอนสั้นๆ ปฏิบัติง่ายๆ มีหรือไม่

ในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อได้พบใครก็ตามที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมจริงๆ ท่านไม่สอนมาก สอนแต่ให้ละชั่ว ทำความดี กลั่นใจให้ใส ปรากฏว่าผู้นั้นสามารถหมดกิเลสได้ในทันที https://dmc.tv/a12619

บทความธรรมะ Dhamma Articles > หลวงพ่อตอบปัญหา
[ 15 พ.ย. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 18246 ]
หลวงพ่อตอบปัญหา
 
 
 

คำถาม: หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามีมาก ไม่ทราบว่าควรจะเลือกปฏิบัติอย่างใดก่อน คำสอนสั้นๆ ปฏิบัติง่ายๆ มีบ้างไหมคะ?

คำตอบ:  คำสอนในพระพุทธศาสนาโดยย่อมี พระพุทธองค์ทรงสอนว่าให้ ละชั่ว ทำความดี และกลั่นใจให้ผ่องใส
 
        ในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา เมื่อได้พบใครก็ตามที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมจริงๆ ท่านไม่สอนมาก สอนแต่ให้ละชั่ว ทำความดี แล้วกลั่นใจให้ใส ปรากฏว่าผู้นั้นสามารถหมดกิเลสได้ทันทีจริงๆ
 
ละชั่ว ทำความดี กลั่นใจให้ผ่องใส
ละชั่ว ทำความดี กลั่นใจให้ผ่องใส
 
        บางครั้งพระพุทธองค์ทรงเทศน์ให้ผู้ที่อบรมตัวมาดีแล้ว ฟังเพียง ๒-๓ ประโยคก็ทำให้เขาบรรลุธรรมได้ทันที เช่น พระพาหิยะได้เดินทางมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กลางถนน ขณะที่พุทธองค์เสด็จบิณฑบาต ท่านกราบทูลขอร้องว่า “พระพุทธเจ้าข้า ช่วยสอนธรรมะให้ข้าพระองค์ด้วยเถอะ” พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “เราขอไปบิณฑบาตให้เรียบร้อยก่อน หลังจากบิณฑบาตแล้วจะมาสอนให้” พระพาหิยะก็ค้านว่า “พระพุทธเจ้าข้าพระองค์จะมีอะไรเป็นเครื่องประกันว่า กว่าพระองค์จะเสด็จบิณฑบาตเสร็จ ข้าพระองค์จะไม่ตายเสียก่อน” มนุษย์อย่างนี้ก็มี ถ้าเป็นเราๆ คงไม่พูดอย่างนั้น นี้เป็นวิสัยของบัณฑิตที่เป็นบัณฑิตจริงๆ มีภูมิปัญญาสูง เขานึกถึงความตายตลอดเวลา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสซ้ำ “ให้เราบิณฑบาตให้เสร็จก่อนเถอะ” พระหาหิยะก็ยืนยันตามเดิม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสั้นๆ ว่า “เห็นสักแต่ว่าเป็น ได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน ได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่น” ทรงพูดทำนองนี้ ซึ่งเป็นคำพูดไม่กี่คำ พอตรัสจบ พระพาหิยะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่กลางถนนนั่นเอง แล้วก็ขอบวช พวกเราฟัง ๒-๓ ประโยคนี้แล้วได้อะไรบ้าง?
 
        สมัยนี้ฟังสั้นๆ กันไม่รู้เรื่อง ต้องอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง แยกธรรมะเป็นข้อย่อยๆ สอนกันไป ค่อยๆ ฝึกไป แก้ไขข้อบกพร่องของเราไปทีละอย่าง พระธรรมคำสั่งสอนแต่ละบทแต่ละหมวด ก็อยู่ในหลักละชั่ว ทำความดี และกลั่นใจให้ผ่องใสทั้งนั้น
 

คำถาม: ดิฉันเป็นคนมีกรรมมาก มีสามีก็ขี้บ่น มีลูกสะใภ้ก็ขี้บ่น ดิฉันนั่งสมาธิจะได้ยินเสียงสองคนนี้ทะเลาะกันเป็นประจำ บางคืนต้องออกมาเดิน ท่องสัมมาอะระหังตามซอยข้างบ้าน หลวงพ่อมีวีธีทำให้เขาเลิกบ่น เลิกทะเลาะกันได้ไหมเจ้าคะ?

 
คำตอบ:  ใครจะบ่น จะทะเลาะกันอย่างไร ไม่ต้องไปฟัง ฝึกใจให้เข้าไปอยู่ในศูนย์กลางกายของเรา แล้วท่องสัมมา อะระหังไปเรื่อยๆ ออกไปเดินตามถนนตอนกลางคืนอันตรายมากนะคุณโยม ต้องระวังให้ดีนะ
 
ใครจะบ่น จะทะเลาะกันอย่างไร ไม่ต้องไปฟัง
ใครจะบ่น จะทะเลาะกันอย่างไร ไม่ต้องไปฟัง
 
        เมื่อเราแก้ไขคนอื่นไม่ได้ แต่เราแก้ไขตนเอง หาวิธีทำให้ตนเองสามารถทำความดีได้ตลอดรอดฝั่งดีกว่า

 

คำถาม: การทำบุญแล้วอธิษฐานจิตใจสิ่งที่เรานั่งสมาธิ แต่ปรารถนาขณะที่เรายังไม่ถึงธรรมกาย จะมีผลในชาตินี้หรือไม่?
 
การอธิษฐานจิตจะมีผลช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับกำลังสมาธิของเรา
การอธิษฐานจิตจะมีผลช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับกำลังสมาธิของเรา
 
คำตอบ: มี แต่จะมากหรือน้อย ช้าหรือเร็วตามกำลังสมาธิของเรา ถ้าสมาธิดีก็เร็ว สมาธิไม่ดี ก็ช้าหน่อย
 
คำถาม: ขณะเข้าสมาธิอยู่นั้นเห็นเป็นหมอกสีขาวๆ อมม่วงสว่าง สักครู่แสงเหล่านั้นก็มารวมกันเป็นก้อนสีม่วงก้อนเดียว เมื่อเพ่งไปมากๆ ก็กลายเป็นพื้นสีม่วงหมด แล้วก็มืดลงอีก เรียนถามว่ายึดถือสิ่งนี้เป็นนิมิตได้ไหม ?
 
คำตอบ:  อย่าไปปั้นแต่งความคิดให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ เอาใจของเราจรดรอ อยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างเดียว พวกนิมิตลวงต่างๆ เหล่านี้ อย่าสนใจ จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ช่างมัน รออยู่ที่ศูนย์กลางกายเท่านั้น
 
พวกนิมิตลวงต่างๆ เหล่านี้ อย่าไปสนใจเลย
พวกนิมิตลวงต่างๆ เหล่านี้ อย่าไปสนใจเลย
 
        รอจนกว่าเมื่อไรจะเกิดเป็นดวงใส กลมสว่างโพลงขึ้นมา ถ้าทำอย่างนี้ได้ เราจะไม่พลาดไปหลงติดนิมิตลวง
 
คำถาม: ทุกคนที่ทำสมาธิ จะมีโอกาสเห็นธรรมกายทุกคนในชีวิตนี้หรือไม่ ?
 
คำตอบ:  มี ถ้าทุกคนที่ทำสมาธิทำกันอย่างนี้ คือ
 
        ๑. ทำโดยถูกวิธี
        ๒. ทำด้วยความจริงใจ
        ๓. ทำอย่างต่อเนื่อง
        ๔. มีการแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น สังเกตตัวเองตลอดเวลา 
 
ถ้าทุกคนทำสมาธิทำกันตามหลักที่ว่านี้อย่างต่อเนื่องก็จะมีโอกาสเข้าถึงธรรมกายกันทุกคน
ถ้าทุกคนทำสมาธิทำกันตามหลักที่ว่านี้อย่างต่อเนื่องก็จะมีโอกาสเข้าถึงธรรมกายกันทุกคน
 
        ถ้าทำ ๔ อย่างนี้ ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมกายด้วยกันทุกคน แต่ว่าถ้าทำสมาธิถูกวิธี แต่นานๆ ทำที พอวันเกิดทีก็นั่งที ครูบาอาจารย์ เตือนให้นั่งก็นั่งไป ๒ วัน แล้วหยุดไป อีกปีมานั่งอีกที อย่าว่าแต่ชาตินี้เลย ชาติหน้าตอนบ่ายๆ ก็ยังไม่ได้หรอกนะ

http://goo.gl/oXEEK


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ทำอย่างไรจึงจะไม่ท้อไม่เหนื่อยในการทำงาน
      สาเหตุที่ทำให้โลกวุ่นวายมากขึ้น
      "สังคมเปลี่ยนไป" แนวทางการใช้ชีวิตเปลี่ยนตามพระพุทธศาสนามีคำแนะนำอย่างไร ?
      หลักการขยายกิจการให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
      คำสอนของวัดพระธรรมกายถูกต้องตามแนวทางคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาหรือไม่
      อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมแตกแยก
      การสวดมนต์ให้พรของพระสงฆ์มีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างไร
      ทำไม ? จีวรต้องเป็นสีเหลือง
      เราจะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างไร ?
      เราจะปลูกฝังให้ลูกหลานทำหน้าที่ชาวพุทธให้สมบูรณ์ได้อย่างไร ?
      เราควรจะเลือกทำงานด้วยทัศนคติอย่างไรที่จะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
      การเกิดขึ้นของนิสัยดี นิสัยชั่วมีที่มาอย่างไร
      การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้เหมาะสมแก่การฝึกสมาธิและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธรรม
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related