เวลาเรามาเกิดขณะที่อยู่ในท้องแม่เราจะรู้สึกตัวหรือไม่

ผู้ที่มีบุญมากพอจะเลือกพ่อแม่ได้ อาจจะรู้ตัวเมื่อก่อนจะเข้าสู่ครรภ์มารดา แต่พอเข้าไปในครรภ์แล้ว จนกระทั่งถึงวันคลอด อาจไม่รู้ตัวก็ได้ แต่ยิ่งถ้าเป็นพวกที่บุญน้อยๆ ก็จะไม่รู้อะไรเลย https://dmc.tv/a12907

บทความธรรมะ Dhamma Articles > หลวงพ่อตอบปัญหา
[ 23 ธ.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 17484 ]
หลวงพ่อตอบปัญหา
 
 
โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
 
 

คำถาม: เวลาที่เรามาเกิด ขณะที่อยู่ในท้องแม่เรารู้สึกตัวไหมคะ?

 
คำตอบ: ผู้ที่จะรู้สึกตัวเวลาเข้าไปอยู่ในครรภ์พระมารดา มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ พระพุทธองค์ทรงรู้พระองค์ตลอดทั้ง 3 ระยะ คือ
 
        1. เมื่อตอนจุติจากภพดุสิต เพื่อจะเข้าสู่พระครรภ์พระมารดา
        2. ขณะที่อยู่ในพระครรภ์
        3. ขณะที่ประสูติจากพระครรภ์
 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่อยู่ในพระครรภ์พระมารดา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่อยู่ในพระครรภ์พระมารดา
 
        สำหรับพวกเราโดยทั่วไปแล้วไม่รู้อะไรเลย นอกเสียจากผู้ที่มีบุญมากพอจะเลือกพ่อแม่ได้ เป็นพวกที่เขาเชิญมาเกิด อาจจะรู้ตัวเมื่อก่อนจะเข้าสู่ครรภ์มารดา แต่พอเข้าไปในครรภ์แล้ว จนกระทั่งถึงวันคลอด อาจไม่รู้ตัวก็ได้ แต่ยิ่งถ้าเป็นพวกที่บุญน้อยๆ ก็จะไม่รู้อะไรเลย
 

คำถาม: อยากทราบว่า ที่บอกว่า นรก สวรรค์ นั้น ในนรกหรือสวรรค์มีการแบ่งเชื้อชาติ ประเทศด้วยหรือไม่ เช่น นรกชาวจีน นรกฝรั่ง นรกแขก?

 
คำตอบ: ดวงอาทิตย์ที่คนไทย จีน แขก ฝรั่งเห็น เป็นดวงเดียวกันเพราะดวงอาทิตย์เป็นของกลาง แม้ที่สุดนรกก็เป็นของกลาง มันไม่แยกเป็นนรกไทย นรกจี นรกแขก นรกฝรั่งหรอกนะ เมื่อมีความชั่วเหมือนกันก็ตกนรกขุมเดียวกัน มีความดีเหมือนกันก็ไปสวรรค์ชั้นเดียวกัน
 
        ประเทศชาติ ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมหมู่ชนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้อยู่ในอาณาเขตแผ่นดินเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการปกครองของมนุษย์ ประเทศชาติย่อมเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาวะการเมือง
 
นรกสวรรค์เป็นของกลาง มีความดีเหมือนกันก็ไปสวรรค์ชั้นเดียวกัน ทำความชั่วเหมือนกันก็ตกนรกขุมเดียวกัน
นรกสวรรค์เป็นของกลาง มีความดีเหมือนกันก็ไปสวรรค์ชั้นเดียวกัน ทำความชั่วเหมือนกันก็ตกนรกขุมเดียวกัน
 
        แต่ความดีความชั่วและธรรม ทั้งหลายเป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืน ดำรงอยู่คู่โลกตลอดไป ไม่ว่ามนุษยชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม
 
        เพราะฉะนั้น สัตว์นรกจึงไม่มีแยกเป็นสัญชาติไทย เชื้อชาติจีนและเทวดาหรือนางฟ้าก็ไม่จำเป็นต้องมีวิมานเป็นเก๋งจี หรือคฤหาสน์ทรงสเปนหรอกนะ
 
คำถาม: คนในที่ทำงานของผมพูดให้ฟังว่า เขาอ่านจากหนังสืออะไรไม่ทราบ เป็นหนังสือของลัทธิอื่นกล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้จะเป็นยุคพระศรีอาริย์ ข้อมูลนี้จริงไหมครับ?
 
คำตอบ: พระศรีอาริย์ นั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกว่าจะมาจริงๆ ในกัปปัจจุบันนี้แหละ ท่านเรียกกัปนี้ว่า “ภัทรกัป” จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดถึง 5 พระองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 4 สำหรับกัปนี้
 
พระศรีอริยเมตไตรย
พระศรีอริยเมตไตรย
 
        ส่วนกัปอื่นๆ กี่อสงไขยพระองค์มาแล้วไม่พูดกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 ที่จะมาต่อไปชื่อว่า พระศรีอริยเมตไตรย ถามว่าอีกนานไหมกว่าองค์นี้จะมา อีกไม่นานหรอก อีกไม่กี่ล้านๆๆๆ ปีก็จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ไม่ใช่อนาคตอันใกล้นี้ พวกเราตายกันไปนานจนจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ไม่ใช่อนาคตอันใกล้นี้ พวกเราตายกันไปนานจนกระดูกเป็นฟอสซิล (Fossil) แล้วก็ยังไม่บังเกิดหรอกนะ
 
คำถาม: พี่สาวของคนในที่ทำงาน เขาเป็นคนทรง เขาบอกว่ารัชกาลที่ 5 และพระนางเรือล่มมาเข้าทรง ท่านมาเข้าทรงจริงหรือเปล่าเจ้าคะ?
 
คำตอบ: เรื่องเข้าทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ วิญญาณคนโน้นคนนี้มาเข้าทรงนั้น ขอให้รับรู้ไว้ด้วยว่า คนทรง คือคนที่อยากเด่นอยากดัง อยากมีอำนาจเหนือคนอื่น โดยไม่อยากทำความดี
 
คนทรง คือคนที่อยากเด่นอยากดัง อยากมีอำนาจเหนือคนอื่น โดยไม่อยากทำความดี
คนทรง คือคนที่อยากเด่นอยากดัง อยากมีอำนาจเหนือคนอื่น โดยไม่อยากทำความดี
 
        เพราะฉะนั้นคนพวกนี้คบไม่ได้ อย่าไปคบค้าสมาคมด้วย อย่าพาเข้าบ้าน อย่าไปหา อย่าไปยุ่งด้วย ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้น เคยไปศึกษาเรื่องของคนพวกนี้มาพอสมควรแล้ว ในที่สุดก็พบว่าเวลาคนทรงเข้าทรงนี่ รายไหนรายนั้นเขาไม่รู้ตัว ถามแล้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาไม่รู้ตัว คนไม่รู้ตัวเขาเรียกคนขาดสติ
 
        คนขาดสตินานๆ เขาเรียกคนอะไร? “คนบ้า” แหม..ตอบตรงดีจริงๆ เราคนดีๆ เทศน์ให้ฟังตั้งหลายเที่ยวไม่ค่อยจะเชื่อ กลับไปเชื่อคนบ้า
 
คำถาม: หนูเคยได้ยินหลวงพ่อบอกว่า วิมานของคนบางคนเป็นเงิน บางคนเป็นทอง บางคนเป็นแก้ว แล้ววิมานของบางคนก็เป็นสนิม อยากถามว่าทำบุญอะไรที่จะได้วิมานทอง นาค เงิน และวิมานแก้ว?
 
ปราสาทวิมาน 3 ชนิด ได้แก่ รัตนวิมาน คือวิมานแก้ว สุวรรณวิมานคือวิมานทอง และรชตวิมานคือวิมานเงิน
ปราสาทวิมาน 3 ชนิด ได้แก่ รัตนวิมาน คือวิมานแก้ว สุวรรณวิมานคือวิมานทอง และรชตวิมานคือวิมานเงิน
 
คำตอบ: พวกที่ทำบุญทำทานแบบสักแต่ว่าทำ ขณะเดียวกันศีลของตัวเองก็ไม่ค่อยจะบริสุทธิ์ผุดผ่อง ผลที่ได้ก็เลยได้ของกระดำกระด่างเหมือนกับใจเจ้าของบุญ ที่เหมือนกับเหล็กที่เป็นสนิม พวกที่ได้วิมานเงิน คือ พวกที่ทำบุญขณะที่ใจผ่องใสขึ้นมาส่วนหนึ่ง พวกได้วิมานทอง นั้นนอกจากใจผ่องใสแล้ว ตอนนั้นศีลของเขานอกจากดีแล้ว เขายังมีความร่าเริง มีความเต็มอิ่มในบุญนั้น
 
วิมานทอง เรียกอีกอย่างว่า สุวรรณวิมาน
วิมานทอง เรียกอีกอย่างว่า สุวรรณวิมาน
 
        ส่วนประเภทที่ได้วิมานแก้ว เท่าที่ตรวจเท่าที่เช็คกันมา ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำยังมีชีวิตอยู่ แม้ที่สุดเมื่อเราย้ายมาอยู่ที่นี่เราก็เคยตรวจ พวกที่มีวิมานแก้ว มีไม่มากหรอก เพราะพวกที่มีวิมานแก้ว อย่างน้อยตัวเอง จะต้องปฏิบัติธรรมถึงขั้นที่เห็นดวงปฐมมรรคใสสว่างอยู่ตลอดเวลา
 
วิมานแก้ว เรียกอีกอย่างว่า รัตนวิมาน
วิมานแก้ว เรียกอีกอย่างว่า รัตนวิมาน
 
        อย่างไรก็ดี แม้วิมานของตัวเองเป็นแก้วแล้วก็ตาม ถ้าวันหลังความประพฤติเกิดเกเร วิมานก็กลับมัวหมองได้ ถอยจากแก้วมาเป็นเงิน ถ้ายังไม่หยุดเกเรในที่สุดมันก็ย้อนกลับไปเป็นเหมือนสังกะสี เป็นสนิมกระดำกระต่าง ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของนะ
 
วิมานเงิน เรียกอีกอย่างว่า รชตวิมาน
วิมานเงิน เรียกอีกอย่างว่า รชตวิมาน
 
        มีการค้นละเอียดยิ่งกว่านั้นอีก พบว่าบางคนวิมานก็ดูเป็นทองนะ แต่เป็นทองที่คุ่มๆ ค่ำๆ เช็คไปเช็คมา อ๋อ...แม่คนนี้ พ่อคนนี้เวลาทำบุญทำทาน แล้วใจของเขาเป็นบุญ แต่ชอบนั่งหลับเวลานั่งสมาธิในมันถูกนิวรณ์ คือความง่วงครอบคลุม วิมานของตัวเองก็เลยเป็นเมฆเป็นหมอก มัวซัวอยู่อย่างนั้น นี่แปลกจริงๆ เหตุเป็นอย่างไร ผลก็เป็นอย่างนั้น ตั้งใจฝึกกันไป แล้วนั่งสมาธิไปดูกันเองนะ

http://goo.gl/fVkth


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ทำอย่างไรจึงจะไม่ท้อไม่เหนื่อยในการทำงาน
      สาเหตุที่ทำให้โลกวุ่นวายมากขึ้น
      "สังคมเปลี่ยนไป" แนวทางการใช้ชีวิตเปลี่ยนตามพระพุทธศาสนามีคำแนะนำอย่างไร ?
      หลักการขยายกิจการให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
      คำสอนของวัดพระธรรมกายถูกต้องตามแนวทางคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาหรือไม่
      อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมแตกแยก
      การสวดมนต์ให้พรของพระสงฆ์มีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างไร
      ทำไม ? จีวรต้องเป็นสีเหลือง
      เราจะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างไร ?
      เราจะปลูกฝังให้ลูกหลานทำหน้าที่ชาวพุทธให้สมบูรณ์ได้อย่างไร ?
      เราควรจะเลือกทำงานด้วยทัศนคติอย่างไรที่จะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
      การเกิดขึ้นของนิสัยดี นิสัยชั่วมีที่มาอย่างไร
      การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้เหมาะสมแก่การฝึกสมาธิและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธรรม


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related