22 เมษา วันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลก สี่บุญใหญ่ที่ทุกคนไม่ควรพลาด https://dmc.tv/a6333

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน
[ 17 มี.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 16693 ]
 
 
22 เมษายน พ.ศ.2553
วันคุ้มครองโลก
 
 
กำหนดการ
วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2553
พิธีบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน
พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร 10,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ครั้งสุดท้าย
พิธีจุด “ธัมมจาริณีประทีป” ถวายเป็นพุทธบูชา
 
ณ สภาธรรมกายสากล / ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ / วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553
 
*************************************
 
 พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีขอขมา / พิธีถวายองค์พระธรรมกายประจำตัว และภัตตาหารเป็นสังฆทาน
09.30 น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ(Meditation)
 พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับถวายปัจจัยบูชาธรรม / พิธีถวายองค์พระธรรมกายประจำตัว และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
10.30 น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
 - มอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 - ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ กับคณะครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 - รับถวายปัจจัยบูชาธรรมร่วมบุญมหาสังฆทาน 10,000 กว่าวัดทั่วประเทศ
 พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางกลับ
11.00 น.ผู้แทนอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน นำกล่าวคำถวายองค์พระธรรมกายประจำตัว / ภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. เสร็จพิธีภาคเช้า
 พิธีภาคบ่าย พิธีมอบผ้าสไบแก้ว / พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร 10,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / พิธีบวชอุบาสิกาแก้ว 500,000 คน
11.50 น.อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ทำภารกิจส่วนตัว และเข้าประจำพื้นที่นั่งภายในสภาธรรมกายสากล และมหารัตนวิหารคด
12.25 น.ชม VDO ขั้นตอนการรับผ้าสไบแก้ว และขั้นตอนการห่มผ้าสไบแก้ว
12.35 น.คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมสวดมนต์บท “สรรเสริญคุณพระธรรมกาย”
 พิธีมอบผ้าสไบแก้ว
12.45 น.พระมหาเถระและผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้ทำหน้าที่มอบผ้าสไบแก้ว แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
13.00 น.ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา เกี่ยวกับการบวช อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน
13.10 น.อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน แปรแถวรับผ้าสไบแก้ว จากคณะสงฆ์
13.40 น.อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน ห่มผ้าสไบแก้วร่วมกัน
 พิธีถ่ายภาพประวัติศาสตร์
13.45 น.พระมหาเถระ, คณะสงฆ์ และอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน ภายในสภาธรรมกายสากล และพื้นที่มหารัตนวิหารค
14.00 น.เสร็จพิธีมอบผ้าสไบแก้ว
 อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนส่วนหนึ่ง เดินทางเข้าประจำพื้นที่ถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร 10,000 วัดทั่วประเทศ ณ บริเวณทิศเหนือของมหารัตนวิหารคด
 พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร 10,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
13.00 น.พระเถรานุเถระชุดเจริญพระพุทธมนต์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี บริเวณจุดต้อนรับ ทางทิศเหนือของมหารัตนวิหารคด
14.30 น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี ทิศเหนือมหารัตนวิหารคด
14.35 น.ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระอารามหลวง และท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม พระอารามหลวง เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 - พระเดชพระคุณพระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ผู้นำเจริญพระพุทธมนต์ และพระเถรานุเถระ เข้าประจำแท่นพื้นที่นั่งศูนย์กลางพิธี
14.40 น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ น้อมถวายเครื่องสักการะดอกไม้ ธูป-เทียนแพ แด่ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ณ แท่นรับรอง
 -เข้าสู่บรรยากาศ พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร 10,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 -ผู้แทนสาธุชน จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย
14.50 น.พระเดชพระคุณพระพรหมเวที ผู้นำเจริญพระพุทธมนต์, พระเถรานุเถระ, พุทธบุตร 10,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์
15.15 น.ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา
15.25 น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ น้อมถวายเครื่องสักการะจตุปัจจัยไทยธรรม แด่ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ บริเวณแท่นนั่งรับรอง
 -ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เดินทางกลับ
 -พิธีกรกล่าวเชิญ ผู้แทนสาธุชน กล่าวอัญเชิญเทวดา และกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
15.35 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ น้อมถวายเครื่องสักการะจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระเดชพระคุณพระพรหมเวที และตัวแทนคณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บริเวณแท่นนั่งรับรอง
 -เจ้าภาพผู้มีบุญ น้อมถวายปัจจัยไทยธรรม แด่พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที ผู้นำเจริญพระพุทธมนต์, พระเถรานุเถระ, พุทธบุตร 10,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
15.45 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ กล่าวขอบคุณ พระเดชพระคุณพระพรหมเวที, พระเถรานุเถระ, พุทธบุตร 10,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาร่วมงาน และกราบอาราธนามาร่วมงาน ในวันคุ้มครองโลก ปี พ.ศ. 2554
16.00 น.พระเดชพระคุณพระพรหมเวที ผู้นำเจริญพระพุทธมนต์, พระเถรานุเถระ, พุทธบุตร 10,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ให้พร
 -พระเดชพระคุณพระพรหมเวที ผู้นำเจริญพระพุทธมนต์ นำบูชาพระรัตนตรัย
16.10 น. เสร็จพิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร 10,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 -พระเดชพระคุณพระพรหมเวที ผู้นำเจริญพระพุทธมนต์, คณะพระเถรานุเถระ, พุทธบุตร 10,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางกลับ
16.15 น.อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ทำภารกิจส่วนตัว / แปรแถวเข้าพื้นที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
 พิธีบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน บริเวณเสาธาตุธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
17.15 น. พระธรรมกิตติวงศ์ พระศีลาจารย์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศุนย์กลางพิธี
 - จุดธูป – เทียน /นำบูชาพระรัตนตรัย
 -ผู้แทนอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน น้อมถวายพานกรวยสักการะแด่ พระศีลาจารย์
17.20 น.พิธีขอบวชอุบาสิกาแก้ว และกล่าวคำอาราธนาศีล ๘
17.30 น. พระธรรมกิตติวงศ์ พระศีลาจารย์ - ให้โอวาทแก่อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน
 -ผู้แทนอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ถวายปัจจัย และเครื่องไทยธรรมแด่พระศีลาจารย์
17.50 น.พระธรรมกิตติวงศ์ พระศีลาจารย์ - ให้พรแก่อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เป็นภาษาบาลี
 - นำบูชาพระรัตนตรัย
18.00 น.เสร็จพิธีบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน
 พิธีถ่ายภาพประวัติศาสตร์
18.05 น.พระธรรมกิตติวงศ์ พระศีลาจารย์ ประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ เดินทางมาถึงบริเวณจุดถ่ายภาพ
 - ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน
 พิธีภาคค่ำ / พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ครั้งสุดท้าย / พิธีจุด “ธัมมจาริณีประทีป” ถวายเป็นพุทธบูชา
18.30 น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 - นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
19.00 น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
 - นำอธิษฐานจิตหล่อพระธรรมกายประจำตัว
 -พิธีหย่อน “มหาสุวรรณนิธิ”
19.20 น.เสร็จพิธี หล่อพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ครั้งสุดท้าย
 พิธีจุด “ธัมมจาริณีประทีป” ถวายเป็นพุทธบูชา
19.25 นพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
 - นำนั่งสมาธิ เข้าสู่บรรยากาศพิธีจุด “ธัมมจาริณีประทีป”
 -ผู้แทนอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน จุดเทียน-ธูป ถวายเป็นพุทธบูชา
19.30 น.พิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
19.40 น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
 - กล่าวให้โอวาทแก่อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน
 - อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน จุดประทีปโคมเอกพิเศษสุด และจุด “ธัมมจาริณีประทีป” ถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกันทั่วบริเวณลานมหาธรรมกายเจดีย์
19.50 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
 - นำกล่าวอธิษฐานจิต / นำแผ่เมตตา
 * จุดพลุสว่างบนท้องฟ้า เนื่องในวันคุ้มครองโลก
 - นำบูชาพระรัตนตรัย
20.00 น. - เสร็จพิธีภาคค่ำ
 พิธีมอบเหรียญที่ระลึก “รุ่น 40 ปี วัดพระธรรมกาย”
20.15 น.คณะสงฆ์มอบเหรียญที่ระลึก “รุ่น 40 ปี วัดพระธรรมกาย” แก่อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
 - อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
        สามารถร่วมบุญและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000
 
สี่บุญใหญ่ที่ทุกคนไม่ควรพลาด
22 เมษายน พ.ศ.2553 ณ วัดพระธรรมกาย
 
 
 
ชม Spot วันคุ้มครองโลก 4 บุญใหญ่ที่ทุกคนไม่ควรพลาด
 http://goo.gl/PXFkK


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร