พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6 เผาตัวเองบูชาพระเจดีย์ (พระสุมังคลพุทธเจ้า)

มานพบรมโพธิสัตว์จุดไส้ตะเกียงหนึ่งพันไส้ในถาดทองคำนั้นให้ลุกโชนขึ้นมา แล้วนำถาดมาทูนไว้บนศีรษะ จากนั้น ท่านก็จุดไฟจนทั่วทั้งตัว https://dmc.tv/a7975

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 3 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 20134 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6 เผาตัวเองบูชาพระเจดีย์ (พระสุมังคลพุทธเจ้า)
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 6 "เผาตัวเองบูชาพระเจดีย์ (พระสุมังคลพุทธเจ้า)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว...หลังจากนั้น พระบรมโพธิสัตว์ได้ตั้งความปรารถนาว่า ด้วยอานิสงส์จากการสร้างมหาทานบารมีที่ทำได้ยากอย่างยิ่งนี้ ขอให้เราได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต และขอให้เราเป็นผู้ที่มีรัศมีกายเปล่งออกจากสรีระตลอดเวลา ประดุจเลือดที่กำลังพุ่งออกมาจากปากยักษ์ในขณะนี้ด้วยเถิด ด้วยอานิสงส์จากการสร้างมหาทานบารมีที่ทำได้ยากอย่างยิ่งในครั้งนี้ จึงถือเป็นหนึ่งในเศษเสี้ยวของบุพกรรมที่ทำให้พระรัศมีกายของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แผ่ออกไปโดยรอบตลอดหมื่นโลกธาตุ อยู่เป็นนิตย์
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6
 
        นอกจากนี้ ยังมีอีกบุพกรรมหนึ่งซึ่งถือเป็นบุพกรรมหลัก (ที่มีปรากฏอยู่ในตำราโดยพระอรรถกถาจารย์)_ที่ทำให้พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระรัศมีกายที่สว่างไสว ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ เรื่องก็มีอยู่ว่า...ในสมัยที่พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่มรูปงาม อยู่มาวันหนึ่ง มานพบรมโพธิสัตว์ได้ไปเห็นพระเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเข้า ด้วยจิตที่เลื่อมใส และด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าของพระบรมโพธิสัตว์ที่มีต่อพระบรมศาสดา ท่านจึงคิดว่า “เราจะบูชาพระเจดีย์นี้ ด้วยการถวายประทีปเป็นพุทธบูชา แต่การที่จะบูชาด้วยประทีปธรรมดานั้นหาควรไม่ เราควรทำร่างกายของเราให้เป็นประดุจดวงประทีป เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6
 
        เมื่อคิดเช่นนี้แล้ว มานพบรมโพธิสัตว์จึงได้พันร่างกายของท่านด้วยไส้ประทีปที่ชุบด้วยเนยใสจนชุ่ม ประหนึ่งเหมือนพันประทีปคบเพลิงด้วยผ้าชุบน้ำมัน จากนั้น มานพบรมโพธิสัตว์ก็ได้นำถาดทองคำใบใหญ่สูงหนึ่งศอก มูลค่านับแสนกหาปณะ (หรือประมาณสี่แสนบาททองคำ)_มาบรรจุเนยใสจนเต็ม พร้อมกับจุดไส้ตะเกียงหนึ่งพันไส้ในถาดทองคำนั้นให้ลุกโชนขึ้นมา แล้วนำถาดมาทูนไว้บนศีรษะ ต่อจากนั้น ท่านก็จุดไฟจนทั่วทั้งตัว ไฟนั้นได้ลุกโชติช่วงสว่างไสวท่วมตัวของท่าน แล้วมานพบรมโพธิสัตว์ก็ได้กระทำการสักการะ เวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์ ด้วยจิตอันเลื่อมใสตลอดทั้งคืนจนกระทั่งถึงรุ่งเช้า
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6
 
        เมื่อถึงเวลาอรุณขึ้น ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ตั้งใจบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันของมานพบรมโพธิสัตว์ ความร้อนจึงมิได้ระคายเคืองผิวของท่านเลยแม้เพียงปลายเส้นขน ในความรู้สึกของท่านกลับเป็นเหมือนกับว่า ได้เข้าไปอยู่ในห่อกลีบของดอกบัวหลวงที่ชุ่มชื่นเย็นใจอย่างไม่มีประมาณ ซึ่งเป็นปกติธรรมดาว่า ธรรมะย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติธรรม_ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ธรรมแล...ย่อมรักษาบุคคลผู้มีปรกติประพฤติธรรม ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว ผู้มีปรกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ”
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6
 
        และด้วยอานิสงส์แห่งการสละชีวิตของตนเองเป็นดวงประทีป เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ กอปรกับอานิสงส์จากการสร้างมหาทานบารมี ที่พระบรมโพธิสัตว์ได้บริจาคมหาทานที่ทำได้ยากอย่างยิ่ง (การบริจาคบุตรเป็นทาน)_จึงส่งผลทำให้พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระรัศมีสีทองแผ่ออกมาจากพระวรกายไปโดยรอบตลอดหมื่นโลกธาตุ อยู่เป็นนิตย์
 
หมายเหตุ: สำหรับบุพกรรมที่ทำให้พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระรัศมีสีทองแผ่ออกไปโดยรอบตลอดหมื่นโลกธาตุ อยู่เป็นนิตย์นั้น ในความเป็นจริงแล้ว น่าจะมีมากกว่านี้ แต่ที่ยกมาให้ฟังเพียงแค่สองบุพกรรม เพราะมีปรากฏอยู่ในตำราเพียงแค่นี้
 
 
 
รับชมวีดีโอ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6

รับชมคลิปวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6
ชมวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6  MP3 ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6   Download ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6

http://goo.gl/JTIvt


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก