พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 33 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ (5)

ครั้นพระภัททชิได้ฟังพระพุทธองค์ตรัสเช่นนั้น ท่านก็ได้ถวายบังคมและรับพระดำรัสของพระบรมศาสดา โดยการเหาะขึ้นไปสู่เวหาแล้วมุ่งลงสู่เบื้องล่างของแม่น้ำคงคา https://dmc.tv/a9107

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 24 พ.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 17074 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 33 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ (5)
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 33 "พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ (5)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... หลังจากภัททชิกุมารได้บวชเป็นภิกษุแล้ว ท่านภัททิยเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาก็ได้มาถวายมหาสักการะใหญ่แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวก ติดต่อกันถึงเจ็ดวัน
 
 
        ภายหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงอยู่เป็นเนื้อนาบุญ ให้ท่านเศรษฐีและชาวเมืองภัททิยนครได้ทำการถวายมหาทาน ต่ออีกเจ็ดวันแล้ว เมื่อถึงวันครบกำหนด พระพุทธองค์ก็ทรงพาพระภัททชิพร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุสงฆ์สาวก เสด็จเที่ยวจาริกออกจากภัททิยนครไปจนถึงหมู่บ้านโกฏิคาม   
 
 
        เมื่อชาวบ้านของหมู่บ้านโกฏิคาม เห็นพระพุทธองค์และเหล่าพระสงฆ์สาวกเดินทางมาถึง มหาชนต่างดีอกดีใจรีบนำภัตตาหารพร้อมด้วยเครื่องสักการะต่างๆมาถวายแด่คณะภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข
 
 
        ในเวลาเสร็จภัตกิจ พระภัททชิได้เดินออกไปจากหมู่บ้าน แล้วไปนั่งสมาธิ(Meditation)อยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้ๆฝั่งของแม่น้ำคงคา จากนั้น พระภัททชิก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า “เราจะออกจากฌานและจะลุกจากที่ในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาเท่านั้น”-ครั้นพระภัททชิได้ตั้งจิตอธิษฐานเช่นนั้นแล้ว ท่านก็ได้เข้าฌานสมาบัติอยู่ ณ ที่แห่งนั้นในทันที
 
 
        เมื่อพระมหาเถระทั้งหลาย ได้เดินผ่านมายังจุดที่พระภัททชิกำลังนั่งเข้าฌานสมาบัติ ท่านก็ไม่ได้ลุกขึ้นยืนต้อนรับพระมหาเถระแต่อย่างใด เพราะใจของท่านในขณะนั้น...กำลังดำดิ่งลงสู่ห้วงแห่งฌานสมาบัติ
 
 
        แต่ในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึง ท่านก็ได้ออกจากฌานแล้วลุกขึ้นยืนต้อนรับในการเสด็จมาของพระบรมศาสดาในทันที เหตุที่เป็นเช่นนี้...ก็เป็นเพราะพระภัททชิได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ก่อนหน้าที่ท่านจะเข้าฌานสมาบัตินั่นเอง และเป็นธรรมดาของผู้ที่ได้ฌาน ที่จะสามารถกำหนดวันเวลาในการออกจากฌานได้ ดังนั้น เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงตามที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้ ท่านจึงออกจากฌานสมาบัติเพื่อลุกขึ้นมาต้อนรับในการเสด็จมาของพระพุทธองค์
 
 
        เมื่อเหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่ยังเป็นปุถุชน (ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล)-ได้เห็นพระภัททชิแสดงอากัปกริยาเช่นนั้นแล้ว ต่างก็ได้พากันติเตียนพฤติกรรมของพระภัททชิ ซึ่งถือเป็นภิกษุผู้บวชใหม่ว่า “พระภิกษุรูปนี้เพิ่งบวชโดยแท้ แต่ทำไมจึงแสดงอากัปกริยาเช่นนี้ต่อเหล่าพระมหาเถระ”
 
 
        ครั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จมาถึง พระพุทธองค์ก็ทรงประทับยืนอยู่บนเรือขนานที่ชาวบ้านได้ผูกเอาไว้ในท่ามกลางสงฆ์ และด้วยความที่พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลก พระพุทธองค์จึงทรงทราบความในใจของเหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่ยังเป็นปุถุชนที่มีต่อพระภัททชิ ด้วยเหตุนี้...พระพุทธองค์จึงทรงตรัสเรียกหาพระภัททชิให้มายืนในเรือลำเดียวกันกับพระองค์
 
 
        เมื่อพระภัททชิได้เหาะมายืนในเรือลำเดียวกันกับพระบรมศาสดาแล้ว เรือก็ได้แล่นไปจนถึงกึ่งกลางของแม่น้ำคงคา ในเวลานั้นเอง...พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสถามพระภัททชิว่า  “ปราสาททองที่ท่านได้ครอบครองในสมัยที่ท่านเกิดเป็นพระเจ้ามหาปนาทะอยู่ที่ไหน”
 
 
        ด้วยความที่พระภัททชิได้บรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ท่านจึงมีดวงตาภายในที่สามารถล่วงรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตได้ ด้วยเหตุนี้...พระภัททชิจึงได้กราบทูลต่อพระพุทธองค์ว่า “ปราสาททองหลังนั้น...ได้จมลงสู่เบื้องล่างของแม่น้ำคงคา ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่แห่งนี้เองพระเจ้าข้า”-เมื่อเหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่ยังเป็นปุถุชนได้ฟังเช่นนั้น ต่างก็พากันคิดไปว่า “พระภัททชิคงกล่าวอวดอุตตริมนุษยธรรมเป็นแน่”
 
 
        เมื่อพระบรมศาสดาทรงทราบความคิดของพระภิกษุสงฆ์ที่ยังเป็นปุถุชนเหล่านั้น พระพุทธองค์จึงตรัสกับพระภัททชิว่า “ท่านภัททชิ ท่านจงทำให้พวกภิกษุทั้งหลายได้หายสงสัยเถิด”
 
 
        ครั้นพระภัททชิได้ฟังพระพุทธองค์ตรัสเช่นนั้น ท่านก็ได้ถวายบังคมและรับพระดำรัสของพระบรมศาสดา โดยการเหาะขึ้นไปสู่เวหาแล้วมุ่งลงสู่เบื้องล่างของแม่น้ำคงคา จากนั้น ท่านก็ได้ไปยืนอยู่บนยอดของปราสาททองแก้วเจ็ดชั้นที่จมอยู่ใต้น้ำ แล้วก็เหาะลอยขึ้นไปบนอากาศอีกครั้ง
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 33
 


http://goo.gl/2RGo3


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก