พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 47 พระเจ้าสัตตุตาปราชา (4)

การได้บังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากห้วงแห่งวัฏสงสารนี้ได้ https://dmc.tv/a9644

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 4 ม.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 16973 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2554
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 47 พระเจ้าสัตตุตาปราชา (4)
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 47 "พระเจ้าสัตตุตาปราชา (4)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... เมื่อพระเจ้าสัตตุตาปะได้ทอดพระเนตรเห็นช้างมงคลพระที่นั่ง กำลังถูกทรมานด้วยอำนาจมนต์ของนายหัตถาจารย์ พระองค์จึงทรงรับสั่งให้นายหัตถาจารย์คลายมนต์ดังกล่าว พร้อมกับเปล่งอุทานด้วยความสลดสังเวชใจขึ้นมาว่า...
 
        “โอ...แม้มนต์ของนายหัตถาจารย์จะมีกำลังสามารถบังคับและควบคุมช้างได้ถึงขนาดนี้ แต่ถึงกระนั้น...ก็มิอาจจะสู้กำลังแห่งความกำหนัดยินดีในกามได้เลย เพราะความกำหนัดยินดีในกามสามารถฉุดให้ช้างหลุดจากอำนาจมนต์ของนายหัตถาจารย์นี้ได้...
 
พระเจ้าสัตตุตาปะทรงพิจารณาถึงอำนาจแห่งกามราคะ
 
        ถ้าจะว่าไปแล้ว สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนตกเป็นทาสแห่งอำนาจของกามราคะแทบทั้งสิ้น เพราะถูกกามราคะย่ำยีให้จมอยู่ในห้วงแห่งวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุด
 
 สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนตกเป็นทาส แห่งอำนาจของกามราคะทั้งสิ้น
 
        แม้แต่บุตร-ธิดา บิดา-มารดา หรือสามี-ภรรยา ที่รักกันนักหนา ก็ยังต้องมาเบียดเบียนฆ่าฟันกันมากมาย ก็เพราะด้วยอำนาจแห่งกามราคะ
 
 คนที่รักกันต้องเบียดเบียนกันก็เพราะอำนาจแห่งกามราคะ
 
        หลังจากนั้น พระเจ้าสัตตุตาปะทรงได้มอบรางวัลให้แก่นายหัตถาจารย์ แล้วทรงดำริขึ้นมาว่า “สัตว์ทั้งหลาย...จะพ้นจากอำนาจแห่งกามราคะได้ด้วยประการใดหนอ”
 
 พระเจ้าสัตตุตาปะทรงมอบรางวัลให้แก่นายหัตถาจารย์
 
        ในกาลเดียวกันนั้นเอง พระองค์ก็ทรงเห็นแจ้งในพระราชหฤทัยขึ้นมาว่า “การได้บังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากห้วงแห่งวัฏสงสารนี้ได้”
 
 การได้บังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ที่พาตนเองและสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารนี้ได้
 
        เมื่อพระเจ้าสัตตุตาปราชาทรงมีดำริเช่นนั้น พระองค์จึงทรงตั้งปณิธานปรารถนาพุทธภูมิว่า “หากวันใดที่เราได้ตรัสรู้ธรรม เราก็จักสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รู้ในธรรมเหล่านั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพ้นจากห้วงแห่งทุกข์ได้ เมื่อนั้นเราก็จักพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากห้วงแห่งทุกข์ตามเราไปด้วย”
 
 พระเจ้าสัตตุตาปะทรงปรารถนาพุทธภูมิ
 
        ครั้นพระเจ้าสัตตุตาปะทรงตั้งปณิธานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติทั้งหมดของพระองค์ แล้วทรงออกบวช โดยพระองค์ทรงถือเพศเป็นดาบส บำเพ็ญพรตอย่างยิ่งยวดตราบจนสิ้นอายุขัย
 
 พระเจ้าสัตตุตาปะทรงออกบวชเป็นดาบส
 
        เมื่อพระเจ้าสัตตุตาปะทรงละจากโลกในภพชาตินั้นไปแล้ว ด้วยกำลังแห่งการบำเพ็ญพรตอย่างยิ่งยวด ก็ส่งผลทำให้พระองค์ได้ทรงไปบังเกิดอยู่บนสุคติโลกสวรรค์
 
 เมื่อละโลกแล้ว พระเจ้าสัตตุตาปะทรงไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์
 
        พระเจ้าสัตตุตาปราชา ในครั้งนั้น ก็คือ...พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ช้างมงคลพระที่นั่ง ในครั้งนั้น ก็คือ...พระมหากัสสปเถระ นายหัตถาจารย์ ในครั้งนั้น ก็คือ...พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า”
 
 พระเจ้าสัตตุตาปะในครั้งนั้นคือ พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        เมื่อถึงกาลสมัยที่พระศรีอริยเมตไตรย์ จะลงมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ ด้วยอำนาจแห่งอกุศลกรรมหรือวิบากกรรมในพระชาติที่พระองค์ทรงเกิดเป็นนายหัตถาจารย์ และทรงเคยเบียดเบียนช้างมงคลพระที่นั่ง ด้วยการร่ายมนต์ให้ช้างมงคลพระที่นั่งเอางวงจับก้อนเหล็กแดงร้อน จึงส่งผลทำให้พระองค์จำต้องเสด็จเดินทางมาที่กุกกุฎสัมปาตบรรพต เพื่อสลายร่างพระมหากัสสปเถระ ด้วยเปลวไฟลุกไหม้บนฝ่าพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์
 
นายหัตถาจารย์ในครั้งนั้นคือ พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        ซึ่งเรื่องราวก็มีอยู่ว่า เมื่อกาลได้ล่วงเลยผ่านไปจนถึงยุคพุทธกาล (ยุคของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า)-พระมหากัสสปเถระก็ได้ลงมาบังเกิดสร้างบารมีเป็นภพชาติสุดท้าย โดยในภพชาตินี้ ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ และถือเป็นหนึ่งในพระอสีติมหาสาวกในยุคสมัยของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อท่านมีอายุครบ 120-ปีพอดี ท่านก็ได้ตรวจดูอายุสังขารด้วยญาณทัศนะของตัวท่านเอง แล้วก็พบว่า...อายุสังขารของท่าน เหลืออีกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น
 
ช้างมงคลพระที่นั่งในครั้งนั้นคือ พระมหากัสสปะ 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 47


http://goo.gl/i9WNo


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก