พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 56 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (4)

กว่าจะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์จะต้องทรงผ่านการบำเพ็ญเพียรและสั่งสมบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เป็นเวลายาวนาน https://dmc.tv/a9822

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 15 ม.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 16633 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2554
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 56 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (4)
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 56 "การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (4)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ประเภทที่สอง เรียกว่า พระสัทธาธิกพุทธเจ้า
 
        หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีโดยมีพระศรัทธาอันแก่กล้า กล่าวคือ พระองค์ทรงมีความปรารถนาที่จะยืดเวลาในการเข้าพระนิพพานออกไปอีก เพื่อจะได้มีเวลาในการสั่งสมบารมีให้แก่กล้ายิ่งๆขึ้นไป และจะได้มีโอกาสรวบรวมพุทธบริษัทสี่ทั้งหลาย (ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก)-เข้าสู่พระนิพพานได้ทีละมากๆ สำหรับพระสัทธาธิกพุทธเจ้านั้น พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีทั้งหมด 40-อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป
 
พระสัทธาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมี 40 อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป
 
        ถ้าจะให้แบ่งระยะเวลาในการสั่งสมบารมีของพระสัทธาธิกพุทธเจ้า สามารถแบ่งได้เป็นสามระยะ ดังนี้
 
ระยะที่ 1.เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมี พร้อมกับมีพระดำริ หรือทรงตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ในพระทัย โดยที่ไม่ได้เอ่ยปากบอกใคร สำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบารมีในช่วงนี้ พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบารมีราว 14 อสงไขยมหากัป
 
พระสัทธาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีช่วงแรก 14 อสงไขยมหากัป
 
ระยะที่ 2.เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมี พร้อมกับทรงเปล่งพระวาจา หรือทรงตรัสบอกถึงความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กับบุคคลอื่นๆได้รับรู้ นอกจากนี้...ยังเป็นช่วงที่พระองค์กำลังทรงสั่งสมบารมีให้แก่รอบยิ่งๆขึ้นไปอีกด้วย สำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบารมีในช่วงนี้ พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบารมีอีก 18 อสงไขยมหากัป
 
พระสัทธาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีช่วงที่สอง 18 อสงไขยมหากัป
 
ระยะที่ 3.เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมี จนได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งแรกว่า “ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า พระองค์จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอย่างแน่นอน”-สำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบารมีในช่วงนี้ พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบารมีอีกถึง 8-อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป
 
พระสัทธาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีช่วงที่สาม 8 อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอยลงและเจริญขึ้นของอายุมนุษย์ ตอนที่ 2
 
(ช่วงที่มนุษย์มีอายุขัยลดลงจาก หนึ่งร้อยปี ถึง สิบปี ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ปรากฏในคัมภีร์โลกสัณฐานว่า ทุกๆหนึ่งร้อยปี มนุษย์จะมีอายุขัยลดลงหนึ่งปี)
 
        ในพระไตรปิฎกได้กล่าวต่อไปว่า...จักมีสมัยที่มนุษย์อายุสิบปี เด็กหญิงวัยห้าขวบจะมีสามี เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย และเกลือ จักอันตรธานไปสิ้น หญ้ากับแก้1จักเป็นอาหารอย่างดี เมื่อกุศลกรรมบถ 10-ประการ อันตรธานไปหมดสิ้น อกุศลกรรมจักรุ่งเรืองเหลือเกิน สัตว์โลกจะสมสู่ปะปนกันหมด เปรียบเหมือนแพะ ไก่ สุนัขบ้าน สุนัขจิ้งจอก เป็นต้น
 
1หญ้ากับแก้ หมายถึง หญ้าชนิดหนึ่ง
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 56


http://goo.gl/OC47R


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก