พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 80 กิเลสสามตระกูล ตอนที่ 2

นิสัยไม่ดีที่มีอยู่ในตัวของเรานั้น แท้จริงแล้วเกิดขึ้นจาก กิเลส ที่มาบีบคั้นใจโดยที่เราไม่รู้ตัว อีกทั้งยังบังคับให้คิดชั่ว พูดชั่ว และทำชั่ว https://dmc.tv/a10336

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 3 มี.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 16609 ]

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 80 กิเลสสามตระกูล ตอนที่ 2

 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 80 "กิเลสสามตระกูล ตอนที่ 2"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... 3.กิเลสตระกูลโมหะ คือ กิเลสที่ทำให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดความหลงผิด มีความรู้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง จนเป็นผลทำให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ และไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม กลายเป็นคนมีความเห็นผิดอย่างสุดโต่ง ทำให้ปิดกั้นหนทางสวรรค์และพระนิพพานของตนเองไปในที่สุด ดังนั้น เมื่อผู้ใดถูกโมหะเข้าครอบงำจิต จนเกิดความหลงผิด ย่อมทำให้คำพูดและการกระทำของผู้นั้นผิดพลาดตามไปด้วย
 
        จะเห็นได้ว่า กิเลสทั้งสามตระกูลนี้จะคอยบีบคั้นใจของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย อยู่ตลอดเวลา โดยทำให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย้ำคิด ย้ำพูด และย้ำทำในทางที่ไม่ดีอยู่เป็นประจำ จนกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติ ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายพลาดพลั้งไปกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวงจรแห่งวัฏสงสารนี้ไปได้
 
กิเลสทั้งสามตระกูลบีบคั้นให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย กระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่สามารถหลุดพ้นจาก วัฏสงสารนี้ไปได้
 
        เมื่อเราได้รู้แล้วว่า ต้นเหตุที่ก่อให้เกิดนิสัยที่ไม่ดีนั้นมาจากกิเลส ซึ่งแม้เราจะยังมองไม่เห็นตัวว่ามีรูปร่างและลักษณะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่สิ่งที่เราสามารถจะสังเกตได้นั้นก็คือ พฤติกรรมไม่ดีที่ตัวเราแสดงออกมา อันเกิดขึ้นจากกิเลสที่แฝงตัวอยู่ภายในใจ ดังนั้น ถ้าหากเราต้องการที่จะกำจัดกิเลสที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป เราจะต้องแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้กิเลสที่ซุกซ่อนอยู่ภายในใจเกิดอาการย่ำแย่และฝ่อลง แต่บุญกุศลจะเพิ่มพูนและเข้ามาแทนที่อยู่ภายในใจของเราแทน
 
 เราต้องแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีให้ดีขึ้นให้บุญกุศล เข้ามาแทนที่อยู่ภายในใจแทนกิเลส
 
        อุปมาเหมือนกับการที่เราเป็นไข้ ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นเชื้อโรคที่ทำให้เราเป็นไข้ก็ตาม แต่เมื่อเรากินยารักษาโรคเข้าไป จนทำให้อาการไข้ลดลง ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า เชื้อโรคเหล่านั้นถูกทำลายไปด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น เมื่อเราไม่อยากให้นิสัยไม่ดีมีอยู่ภายในตัวของเรา เราก็ต้องสั่งสมพฤติกรรมที่ดีเข้าไปแทนที่ ด้วยการย้ำคิด ย้ำพูด และย้ำทำ แต่สิ่งที่ดีซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกระทั่งเกิดความคุ้นเคยและเคยชินกับการทำความดี ก็จะเป็นผลทำให้นิสัยที่ดีเกิดขึ้นมาแทนที่ และสามารถล้มล้างนิสัยที่ไม่ดีไปได้ในที่สุด
 
 เราต้องหมั่นทำความดีจนเป็นนิสัยให้เกิดความคุ้นเคย กับการทำความดี
 
        ดังนั้น เราจึงจำเป็นจะต้องสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำลัง ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้างบารมีเป็นการทุ่มเททำความดีอย่างยิ่งยวด ชนิดที่เรียกว่า เอาชีวิตเป็นเดิมพัน จึงส่งผลทำให้นิสัยที่ดีเกิดขึ้นกับตัวเรา และติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ อีกทั้งยังเป็นการกำจัดกิเลสอันเป็นบ่อเกิดของนิสัยที่ไม่ดีให้หมดสิ้นไปอีกด้วย
 
 เพื่อเอาชนะกิเลสเราต้องสร้างความดีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
 
        สำหรับการสร้างนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเรา เพื่อกำจัดกิเลสอันเป็นบ่อเกิดของนิสัยที่ไม่ดีให้หมดไปนั้น พระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งในอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบำเพ็ญ พุทธการกธรรม หรือ บารมีสิบทัศ อันประกอบด้วย ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และ อุเบกขาบารมี ให้ครบถ้วนและเต็มเปี่ยมทุกประการ
 
พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์จะต้องสร้างบารมีทั้งสิบทัศ ให้ครบถ้วนเต็มเปี่ยม
 
        อีกทั้งพระโพธิสัตว์ทุกท่าน จะต้องทุ่มเทสร้างบารมีทั้งสิบทัศนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ชนิดที่เรียกว่า เอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสที่ซึมซาบเอิบอาบอยู่ภายในใจ ให้หมดสิ้นไป
 
พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์จะต้องสร้างบารมีอย่างเอาชีวิต เป็นเดิมพัน
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 80
 

http://goo.gl/lvW5E

     
Tag : โรค  สวรรค์  พระโพธิสัตว์  พระศรีอริยเมตไตรย์  ฝันในฝันวิทยา  ฝันในฝัน  ปัญญา  บุญ  บารมี  กฎแห่งกรรม  Video  

พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก