อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 1

มาศึกษาถึงความเป็นมาของพิธีทอดผ้าป่าว่าใครคือคนแรกที่ได้ถวายผ้าป่าแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอานิสงส์ของการทอดผ้าป่ามีอะไรบ้าง ติดตามอานิสงส์การทอดผ้าป่าตอนที่ 1 ได้เลย https://dmc.tv/a12660

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
[ 20 พ.ย. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 18537 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า
 
 
 
 
พิธีทอดผ้าป่า
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
    ผ้าป่าธรรมชัย
เปิดศักราชใหม่แห่งปี พ.ศ. 2555 ด้วยพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย

ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า  

      “หมอชีวกโกมารภัจจ์” ซึ่งเป็น “แพทย์ประจำพระพุทธองค์” ที่ได้ถวายการรักษาอาการต่างๆ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น อาการห้อพระโลหิต เป็นต้น ท่านก็ได้เห็นถึงความยากลำบากของพระภิกษุสงฆ์ที่ต้องไปแสวงหาผ้าที่พวกชาวบ้านได้ทิ้งไว้ตามกองขยะ กองหยากเยื่อ หรือนำเอาผ้าที่ห่อศพมาทำความสะอาดแล้วตัดเย็บย้อม เพื่อทำเป็นสบงจีวรเนื่องจากไม่สามารถรับผ้าที่ชาวบ้านนำมาถวายโดยตรงได้

หมอชีวกโกมารภัจจ์ ผู้ได้น้อมถวายคฤหบดีจีวรเป็นคนแรก

หมอชีวกโกมารภัจจ์ผู้ทูลขอให้พระภิกษุสามารถรับคฤหบดีจีวรได้
และได้เป็นผู้ถวาย
คฤหบดีจีวรเป็นคนแรกด้วย

     เมื่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ได้เห็นถึงความยากลำบากของพระภิกษุสงฆ์เช่นนั้น ท่านจึงได้กราบทูลขอพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่า “ขอให้พระภิกษุสามารถรับคฤหบดีจีวรได้”  คือ รับผ้าจีวรที่มีผู้ถวายได้ นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ใช้ได้ทั้ง 2 แบบคือ พระภิกษุจะไปหาผ้าบังสุกุลมาทำเป็นจีวรก็ได้ หรือจะรับผ้าจีวรที่คฤหบดีถวายโดยตรงก็ได้
 
หมอชีวกโกมาร-ภัจจ์ก็ได้น้อมถวายคฤหบดีจีวรเป็นคนแรกและครั้งแรก

หมอชีวกโกมารภัจจ์ก็ได้น้อมถวายคฤหบดีจีวรเป็นคนแรกและครั้งแรก
แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า


         ในขณะเดียวกันนั้นเอง หมอชีวกโกมารภัจจ์ก็ได้น้อมถวายคฤหบดีจีวรเป็นคนแรกและครั้งแรก โดยนำผ้าเนื้อดีที่สุด ที่ได้รับพระราชทานเป็นรางวัลจากการรักษาพระเจ้าจัณฑปัชโชติ ซึ่งป่วยเป็นโรคผอมเหลืองให้หายได้เป็นปลิดทิ้ง ด้วยเภสัชที่ปรุงจาเนยใส แต่ทำให้มีสี กลิ่น และรสเหมือนกับน้ำฝาด มาผ้าเนื้อดีที่สุดนั้นมาน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งหลังจากถวายเสร็จแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาและกล่าวอนุโมทนาคาถาแก่หมอชีวกโกมารภัจจ์เมื่อพระองค์ได้ตรัสพระธรรมเทศนา เมื่อจบลงหมอชีวกโกมารภัจจ์ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในทันที

หมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นผู้สถาปนาการทอดผ้าป่าคนแรกของฝ่ายชายเลย

หมอชีวกมารภัจจ์เป็นผู้สถาปนาการทอดผ้าป่าคนแรกของฝ่ายชายเลย


        จากเรื่องราวที่กล่าวมาโดยสังเขปข้างต้นนี้ ลูกๆ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจะเห็นได้ว่า หมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นผู้สถาปนาการทอดผ้าป่าคนแรกของฝ่ายชายเลยทีเดียว จะว่าไปแล้วก็คล้ายๆ กับลูกพระธรรมทายาทของคุณครูไม่ใหญ่ที่กำลังจะเป็นผู้สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งบุญจากการถวายผ้าครั้งแรกของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นบุญใหญ่ที่แรงแบบสุดๆ หรือจะเรียกว่าเป็น“ซุปเปอร์ไจแอ้นบิ๊กบุญ” ก็ได้ เพราะเป็นบุญที่ทำให้หมอชีวกโกมารภัจจ์มีบุญบารมีเพิ่มจนเต็มเปี่ยมมากพอจนสามารถบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้เป็นอัศจรรย์

     ดังนั้น ในฐานะที่ลูกๆ คือ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก็ต้องตระหนักและนึกถึงบุญที่เรากำลังจะได้ทำในอนาคตอันใกล้นี้คือ นึกให้ปลื้มแบบสุดๆ กันตั้งแต่ก่อนทำ และถ้าจะให้ดีที่สุด ก็ต้องนึกให้ปลื้มกันตั้งแต่ตอนนี้เลย เพราะลูกๆ ทุกคนกำลังจะเป็นบุคคลที่พิเศษสุด ที่ได้มีโอกาสทำบุญสุดพิเศษจริงๆ ซึ่งบุญที่ว่านั้น ก็คือ บุญจากการ “ทอดผ้าป่าธรรมชัยซุปเปอร์ไจแอ้นบิ๊กบุญนั่นเอง
 
 “ทอดผ้าป่าธรรมชัย” ซุปเปอร์ไจแอ้นบิ๊กบุญ
    
ทอดผ้าป่าธรรมชัยซุปเปอร์ไจแอ้นบิ๊กบุญ

     ภายหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุสามารถรับคฤหบดีจีวรได้แล้ว คฤหบดีทั้งหลายจึงได้น้อมนำผ้าจีวรมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นับแต่นั้นเป็นต้นม ดังนั้น การนำผ้าต่างๆไปทอด ซึ่งไม่ได้หมายถึงการทอดกล้วยแขก หรือทอดไข่เจียวในกระทะ
 
     แต่หมายถึงการนำผ้าไปวางไว้ในป่า จากนั้นจึงค่อยๆ พัฒนาและเปลี่ยนมาเป็นการนำผ้าที่มีลักษณะที่ดีกว่า ประณีตกว่า ซึ่งในปัจจุบันก็คือ นำผ้าสำเร็จรูปที่เป็นสังฆาฏิ, จีวร หรือสบง ผืนใดผืนหนึ่งหรือทั้ง 3 ผืน หรือที่เรียกว่า “ไตรจีวร” ไปวางหรือไปทอดไว้ในที่ใกล้ๆ กับวัดวาอาราม หรือสถานที่ที่มีพระภิกษุพักอาศัยอยู่ หรือวางทอดไว้ในวัดแล้วก็จัดให้มีพิธีกรรมงานบุญที่เราเรียกว่า “พิธีทอดผ้าป่า” นั่นเอง
 
พิธีทอดผ้าป่าในปัจจุบัน

พิธีทอดผ้าป่าในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นมีพิธีกรรมและถวายผ้าอันปราณีตขึ้น


        จากเรื่องราวความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่านั้น   พวกเราก็คงจะเห็นได้ว่า การทำบุญทอดผ้าป่าไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆ เลย ดังนั้น การที่พวกเรากำลังจะได้ทำบุญทอดผ้าป่าซึ่งเป็นซุปเปอร์ไจแอ้นบิ๊กบุญนั้น นับว่าเป็นโอกาสที่พิเศษสุดๆ สำหรับบุคคลที่พิเศษจริงๆ ซึ่งก็แน่นอนว่าอานิสงส์แห่งการทำบุญทอดผ้าป่าจะต้องมีอานิสงส์ที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน เพราะผ้าที่ทอดก็ไม่ธรรมดา บุญที่เกิดขึ้นก็ ไม่ธรรมดา   อีกทั้งผู้ที่มาทอดก็ไม่ธรรมดาอีกด้วย

อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า       

      อานิสงส์ข้อที่ 1. ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกๆ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่า อย่างเต็มที่เต็มกำลังอีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรไปเชิญชวนมหาชนผู้ มีบุญได้มาสั่งสมบุญและตามตรึกระลึกนึกถึงบุญด้วยความปลื้มปีติอย่างสุดๆ ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะส่งผลทำให้ลูกๆได้เกิดเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญที่มีสมบัติมากมายมหาศาล
 
เมื่อบุญของลูกๆ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ลูกจะได้สมบัติเหมือนภูเขาทองของท่านชฎิลเศรษฐี
    
เมื่อบุญของลูกๆ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์
ลูกจะได้สมบัติเหมือนภูเขาทองของท่านชฎิลเศรษฐี

ที่เกิดขึ้นเอง และไม่รู้จักพร่องเลย

      นอกจากนั้น ถ้าบุญของลูกๆ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ สมบัตินั้นก็จะบังเกิดขึ้นเองและเป็นสมบัติที่จะใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดอีกด้วย เหมือนกับภูเขาทองของท่านชฎิลเศรษฐีที่ผุดเกิดขึ้นเอง แม้จะใช้จอบเพชรตักเอาไปใช้เท่าไหร่ก็ไม่พร่องเลย ฉะนั้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ลูกๆ ทุกคนไม่ต้องลำบากในการแสวงหาทรัพย์และสามารถที่จะเอาเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง

จะรวยขึ้นเป็นอัศจรรย์ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม
    
จะรวยขึ้นเป็นอัศจรรย์ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม

         แม้ในภพชาติปัจจุบัน ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ลูกๆ ได้ทำบุญทอดผ้าป่าถวายแด่หมู่สงฆ์เป็นสังฆทานด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจอย่างเต็มที่เต็มกำลังนี้ ก็จะทำให้ลูกๆ รวยขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์ ซึ่งถ้าหากลูกๆ ประกอบกิจการค้าขายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ขายถั่วงอก,ขายปลาทู, ขายรองเท้า,ขายบ้านจัดสรร,ขายเพชร,ขายทอง หรือขายสมหวัง (แห้ว) เป็นต้น   ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะส่งผลทำให้ลูกๆ ซื้อง่ายขายคล่องได้กำไรงาม
 
        ส่วนลูกๆ ที่รับราชการ ลูกๆ ก็จะประสบความสำเร็จในสายงานนั้นๆ อย่างง่ายดาย และถ้าลูกๆ ได้สั่งสมบุญนี้บ่อยๆ อย่างตลอดต่อเนื่องไม่ขาดช่วง  ไม่เว้นวรรค  คือ ทำบุญทอดผ้าป่าทุกๆ ปี เมื่อทอดแต่ละทีก็ทำทีละหลายๆ กอง ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะทำให้ธุรกิจการค้าและหน้าที่การงานของลูกๆ เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ และก็มีแต่รวยขึ้น รวยขึ้นแล้วก็รวยขึ้น   ถ้าเป็นข้าราชการ ก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจาก C 5 เป็น C 6, C 7, C 8 ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงขั้นที่สูงสุดในสายงานของลูกๆ

กระแสแห่งบุญทอดผ้าป่าก็จะมาไหลเชื่อมจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย
 
กระแสแห่งบุญทอดผ้าป่าจะไหลมาเชื่อมจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย

         นอกจากนั้น ถ้าหากลูกๆ สั่งสมบุญแล้วก็หมั่นตรึกระลึกนึกถึงบุญด้วยความปลื้มปีติแบบสุดๆ อยู่เป็นประจำกระแสแห่งบุญนี้ก็จะมาไหลเชื่อมจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกายและคอยหล่อเลี้ยงใจของลูกๆ ให้เป็นกุศลอยู่ตลอดเวล อีกทั้ง กระแสแห่งบุญนี้ก็จะไปทำหน้าที่ดึงดูดเอบุญเก่าๆ ที่ลูกๆ ได้สั่งสมเอาไว้ในอดีตชาติให้ได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกับบุญในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้ ผลแห่งบุญทั้งหมดก็จะช่วยเสริมส่งให้ชีวิตในปัจจุบันของลูกร่ำรวยรุดหน้าไปแบบสุดๆ คือ รวยแล้ว รวยอีก รวยเรื้อรัง รวยขึ้นไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง

บุญทอดผ้าป่านี้จะไปตัดรอนผังแห่งความตระหนี่

บุญทอดผ้าป่านี้จะไปตัดรอนผังแห่งความตระหนี่ที่เรามีอยู่ในใจ

     ไม่ใช่เพียงเท่านั้น ด้วยผลแห่งบุญจากการทอดผ้าป่านี้ ยังจะไปช่วยตัดรอนผังแห่งความตระหนี่ที่มีอยู่ในใจของลูกๆ ให้ออกไปอีกด้วยซึ่งผังแห่งความตระหนี่นั้น ถือว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตของเรามากๆ   เพราะจะทำให้ชีวิตของเราพบกับความลำบากยากจน ถ้าผังแห่งความตระหนี่หนาแน่นมากเท่าไหร่ ชีวิตของเราก็จะยิ่งยากจนข้นแค้นมากขึ้นไปเท่านั้น แต่พอเราได้ทำบุญทอดผ้าป่าเป็นสังฆทาน บุญนี้ก็จะไปช่วยกำจัดผังแห่งความตระหนี่ที่ทำให้เรายากจนนั้นออกไป จากหนักก็จะค่อยๆ เบาบาง เจือจางลงไปเรื่อยๆ

เมื่อผังแห่งความตระหนี่หมดไป ลูกๆ จะรวยจนไม่มีโอกาสได้รู้จักกับคำว่ายากจนอีกเลย

เมื่อผังแห่งความตระหนี่หมดไป ลูกๆ จะรวยจนไม่มีโอกาสได้รู้จักกับคำว่ายากจนอีกเลย

     จนกระทั่ง เมื่อเราทำบุญทอดผ้าป่ามากขึ้นมากขึ้น แล้วก็มากขึ้น บุญนี้ก็จะไปตัดรอนผังแห่งความตระหนี่ให้ออกไปจนหมด เมื่อผังแห่งความตระหนี่หมดไป ก็จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนจากคนยากจนมาเป็นคนจนยาก จากคนมีมั่ง, ไม่มีมั่ง มาเป็นคนมั่งมีอย่างมั่งคั่ง   คือ ลูกๆ จะรวยจนไม่มีโอกาสได้รู้จักกับคำว่ายากจนอีกเลย เหมือนอย่างเจ้าชายอนุรุทธะที่ไม่รู้จักกับคำว่า ไม่มี ฉะนั้น และผังแห่งความรวยถาวรนี้ก็จะติดตามตัวลูกไปข้ามภพข้ามชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

      อานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศข้อต่อไป จะมีรายละเอียดเป็นเช่นไรต่อไป    ลูกๆ ทุกคนก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป

ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555
กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 1
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 2
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 3
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 4

http://goo.gl/dlzrK


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก