ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คำว่า “พุทธชยันตี” หมายถึง วันครบรอบชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหตุการณ์อันสำคัญยิ่งนี้ได้บังเกิดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ณควงไม้พระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ https://dmc.tv/a13684

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน
[ 18 พ.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 18604 ]
พุทธชยันตี
การฉลองพุทธชยันตี
 
ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

        คำว่า “พุทธชยันตี” หมายถึง วันครบรอบชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหตุการณ์อันสำคัญยิ่งนี้ได้บังเกิดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ณ ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์  ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ซึ่งปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้นี้มีพระมหาเจดีย์พุทธคยาและต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์พุทธสังเวชนียสถานตั้งอยู่ ณ ตำบลคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
 
พระมหาเจดีย์พุทธคยา 
 
พระมหาเจดีย์พุทธคยา
 
ต้นพระศรีมหาโพธิ์สัญลักษณ์พุทธสังเวชนียสถาน 
 
ต้นพระศรีมหาโพธิ์สัญลักษณ์พุทธสังเวชนียสถาน

ความเป็นมา :  การฉลองพุทธชยันตี

     พุทธชยันตีเริ่มจัดขึ้นครั้งแรก ประมาณปี 2500 ที่ประเทศศรีลังกา ฯพณฯ อู ถั่นชาวพุทธพม่า อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ดำริให้ชาวพุทธทั่วโลกร่วมกันบูรณะฟื้นฟูลุมพินีวันสถานที่ประสูติประเทศเนปาล ให้เป็นพุทธอุทยานประวัติศาสตร์ของโลกโดยเรียกว่า “การฉลองพุทธชยันตี  25 พุทธศตวรรษ”
 
ดร. เอ็มเบคการ์ มีชื่อเต็มว่า ดร.พิมเรา รามชิเอ็มเบคการ์ 
 
ดร. เอ็มเบคการ์
มีชื่อเต็มว่า ดร.พิมเรา รามชิเอ็มเบคการ์

      ในครั้งนั้นอินเดียได้มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยมี ดร.เอ็มเบดก้า เป็นผู้นำชาวอินเดีย 5 แสนคนปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธทำให้เป็นที่ตื่นตะลึงแก่ชาวพุทธทั่วโลก

     นอกจากนี้ ฯพณฯยะวาห์ราลเนรูห์นายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้เชิญชวนให้ประเทศพุทธศาสนาทั่วโลกมาสร้างวัดในดินแดนพุทธภูมิอีกด้วย

      ก่อนจะมีงานฉลองพุทธชยันตีที่ประเทศอินเดีย ในขณะนั้นมีชาวพุทธน้อยมาก ทำให้ถูกขัดขวางการจัดงานฉลองจากหลายๆ ฝ่าย แต่ท่านยะวาห์ราลเนรูห์ก็อนุญาตให้จัดงานเหมือนศรีลังกา โดยได้กล่าวคำปราศรัยไว้ที่รัฐสภาเกี่ยวกับเรื่องการฉลองพุทธชยันตีว่า

      "พระพุทธเจ้าเป็นบุรุษที่ปราดเปรื่องยิ่งใหญ่และรอบรู้ที่สุดของอินเดีย ในโลกนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวาย คำสอนของพระพุทธเจ้าจะส่องแสงชี้ทางเหมือนดวงอาทิตย์ที่รุ่งโรจน์ไม่มีคนอินเดียคนใดที่จะนำเกียรติยศเกียรติภูมิกลับมาสู่อินเดียได้เท่ากับพระพุทธองค์ หากเราไม่จัดงานฉลองท่านผู้นี้แล้วเราจะไปฉลองวันสำคัญของใคร"และได้กล่าวไว้อีกตอนหนึ่งว่า"ข้าพเจ้าไม่นับถือศาสนาใดๆในโลกทั้งนั้น แต่หากจะต้องเลือกนับถือแล้ว ข้าพเจ้าขอเลือกนับถือ....พระพุทธศาสนา"

        ในงานฉลองพุทธชยันตีนั้น รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองตลอด 1 ปีเต็มๆ โดยจะเวียนฉลองกันไปตามรัฐต่างๆ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ เช่น ตัดถนนเข้าสู่พุทธสังเวชนียสถานให้ดีขึ้น สร้างธรรมศาลา , จัดอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงานพุทธชยันตีจากประเทศต่างๆ , จัดพิมพ์หนังสือสดุดีพระพุทธศาสนาทำให้ทั่วทั้งอินเดียดังก้องไปด้วยเสียงแซ่ซ้องพุทธคุณอีกครั้งหนึ่งว่า “พุทธังสรณังคจฺฉามิ”
ส่วนในประเทศไทย สมัยของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามก็ได้มีการฉลองเนื่องในโอกาสพุทธชยันตีนี้ด้วยโดยจัดเป็นงานฉลองทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่เช่นสร้างพุทธมณฑลเพื่อเป็นพุทธบูชา  ,  การประกาศให้วันธรรมสวนะเป็นวันหยุดราชการเป็นต้น

รัฐมนตรีของชาวศรีลังกา โกนผมห่มขาวปฏิบัติธรรมตลอดสัปดาห์วิสาขบูชา

รัฐมนตรีของชาวศรีลังกา
โกนผมห่มขาวปฏิบัติธรรมตลอดสัปดาห์วิสาขบูชา

      (ปี 2554) รัฐมนตรีของชาวศรีลังกา โกนผมห่มขาวปฏิบัติธรรมตลอดสัปดาห์วิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และมีแผนการจะพัฒนาวัดและโรงเรียนวิถีพุทธ 2,600 แห่งเนื่องในโอกาสศรีสัมพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม
 
ลานสัมฤทธิ์ผลพระเจดีย์ชเวดากองประเทศพม่า
 
       พระสงฆ์จำนวน 2,600 รูป ร่วมเจริญพุทธมนต์ฉลองพระพุทธศาสนามีอายุครบ 2,600 ปีเต็ม   ณ  ลานสัมฤทธิ์ผลพระเจดีย์ชเวดากองประเทศพม่า

พุทธชยันตี
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 22,600 รูป (กรุงเทพ) ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

พุทธชยันตี 2600 ปี

* พระพุทธศาสนาครบ 2,600 ปีเต็ม ในวันวิสาขบูชา Vesak Day ตรงกับวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

     2,600 ปี  เริ่มนับพุทธศักราชที่ 1 จากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน จนถึงปัจจุบัน นับได้ 2555 ปี บวกด้วย 45 อันเป็นจำนวนพรรษาที่พระพุทธองค์ได้ดำเนินพุทธกิจ ภายหลังตรัสรู้จวบจนเสด็จดับขันธปรินิพพานหรือคือ พ.ศ. 2555 + 45 พรรษา = 2,600

 
บทความที่เกี่ยวข้องกับฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 

http://goo.gl/zOm22


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก