ปรโลกนิวส์ ตอน ไม่ใช่ความผิดของหนู ตอนที่ 4

ทุกคนในครอบครัวของตัวลูกก็ได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเหมือนอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้ https://dmc.tv/a13825

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 26 มิ.ย. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 14148 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2555
ปรโลกนิวส์ ตอน ไม่ใช่ความผิดของหนู ตอนที่ 4

 
 
สะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลก ไม่ใช่ความผิดของหนู ตอนที่ 4
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ 
 
 
       คำถามข้อที่ 2  ครอบครัวของลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไร  และแต่ละคนมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมคะ

       คำตอบ สำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีของครอบครัวของตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมานั้น   ทุกคนก็ได้เกิดมาสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะด้วยเหมือนกัน
 
วันหนึ่งได้มีเหล่ากัลยาณมิตรมาชักชวนให้คุณแม่ของลูกไปฟังธรรมกับพระเถระผู้สืบทอดวิชชา<a href=http://www.dmc.tv title='ธรรมกาย' target=_blank><font color=#333333>ธรรมกาย</font></a> 
 
วันหนึ่งได้มีเหล่ากัลยาณมิตรมาชักชวน
ให้คุณแม่ของลูกไปฟังธรรมกับพระเถระผู้สืบทอดวิชชาธรรมกาย
 
        เรื่องก็มีอยู่ว่าในพุทธันดรที่ผ่านมา ทุกคนในครอบครัวของตัวลูกก็ได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเหมือนอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้ ซึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งได้มีเหล่ากัลยาณมิตรมาชักชวนให้คุณแม่ของลูกไปฟังธรรมกับพระเถระผู้สืบทอดวิชชาธรรมกายต่อจากพระมหาเถระหรือคุณยายอาจารย์ของเรา  เมื่อคุณแม่ของลูกได้ไปฟังธรรมกับพระเถระแล้วตัวท่านก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระเถระเป็นอย่างมาก
 
ตัวท่านได้เข้าถึงความสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสุขใจเป็นอย่างมาก 
 
ตัวท่านได้เข้าถึงความสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสุขใจเป็นอย่างมาก
 
       และด้วยความเลื่อมใสศรัทธาที่เปี่ยมล้นอยู่ในหัวใจคุณแม่ของลูกนี้เอง จึงทำให้ตัวท่านได้กลายเป็นนักสร้างบารมีพันธุ์ตะวันที่เดินทางมาสั่งสมบุญและนั่งสมาธิ(Meditation)กับพระเถระ ผู้สืบทอดวิชชาธรรมกายต่อจากพระมหาเถระหรือคุณยายอาจารย์ของเรา อยู่เป็นประจำและเมื่อคุณแม่ของลูก ได้มานั่งสมาธิกับพระเถระแล้ว   ตัวท่านก็ได้เข้าถึงความสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสุขใจเป็นอย่างมาก  
 
คุณแม่ได้ไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนสมาชิกทุกคนในครอบครัวของท่านให้มาสั่งสมบุญและนั่งสมาธิกับพระเถระ
 
คุณแม่ได้ไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวของท่านให้มาสั่งสมบุญและนั่งสมาธิกับพระเถระ
 
       ซึ่งหลังจากที่คุณแม่ของลูก ได้เข้าถึงความสว่างและความสุขภายในแล้ว ตัวท่านก็อยากที่จะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับบุคคลที่ท่านรักด้วย ด้วยเหตุนี้เอง คุณแม่ของลูกในภพชาตินั้น จึงได้ไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนสมาชิกทุกคนในครอบครัวของท่านให้มาสั่งสมบุญและนั่งสมาธิกับพระเถระ
 
แต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่มีศรัทธาใน<a href=http://www.dmc.tv/search/พระพุทธศาสนา title='พระพุทธศาสนา' target=_blank><font color=#333333>พระพุทธศาสนา</font></a>อย่างเต็มที่นั้นก็คือสามีสุดรักของท่าน 
 
แต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่มีศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่นั้นก็คือสามีสุดรักของท่าน
 
      ซึ่งคุณแม่ของลูก ก็สามารถทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรได้อย่างดีเยี่ยม โดยตัวท่านสามารถชักชวนสมาชิกภายในครอบครัวของท่านให้เข้าวัดได้สำเร็จ   ยกเว้นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่   ซึ่งบุคคลที่ว่านั้นก็คือสามีสุดรักของท่าน ในภพชาตินั้น หรือพระพ่อของลูก ในภพชาติปัจจุบันนี้นั่นเองที่สามีของท่าน ยังไม่เข้าใจและยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่า “ ถ้าเราทำหน้าที่ดูแลทุกๆ คนในครอบครัวได้ดี   เราก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งแล้วไม่เห็นจำเป็นจะต้องเข้าวัดทำบุญก็ได้ ” เมื่อตัวท่านคิดเช่นนั้นตัวท่านจึงไม่ได้ไปวัดตามคำชักชวนของคุณแม่ของลูก
 
ด้วยความทุ่มเทของคุณแม่ทำให้มีเพื่อนๆ ในหมู่บ้านของท่านเดินทางมาสั่งสมบุญและนั่งสมาธิกับพระเถระ กันอย่างมากมาย  
 
ด้วยความทุ่มเทของคุณแม่ทำให้มีเพื่อนๆ ในหมู่บ้านของท่าน
เดินทางมาสั่งสมบุญและนั่งสมาธิกับพระเถระ กันอย่างมากมาย 

      นอกจากคุณแม่ของลูก จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกๆ คนในครอบครัวของท่านอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้ว ตัวท่านยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญชักชวนเพื่อนๆ ในหมู่บ้านของท่านให้มาสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะอีกด้วยและด้วยความทุ่มเทในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรของคุณแม่ของลูกนี้เอง จึงทำให้มีเพื่อนๆ ในหมู่บ้านของท่านเดินทางมาสั่งสมบุญและนั่งสมาธิกับพระเถระ กันอย่างมากมาย
 
พระเถระเมตตามอบหมายให้พระอาจารย์รูปหนึ่งมาบุกเบิกสร้างวัดในหมู่บ้านซึ่งทันทีที่คุณแม่ทราบข่าวท่านก็ได้ไปทำหน้าที่เชิญชวนเหล่ากัลยาณมิตรมาช่วยกันสร้างวัดจนสำเร็จ
 
พระเถระเมตตามอบหมายให้พระอาจารย์รูปหนึ่งมาบุกเบิกสร้างวัดในหมู่บ้าน
คุณแม่ก็ได้ไปทำหน้าที่เชิญชวนเหล่ากัลยาณมิตรมาช่วยกันสร้างวัดจนสำเร็จ

       ในเวลาต่อมาพระเถระก็ได้เมตตามอบหมายให้พระอาจารย์รูปหนึ่ง มาทำหน้าที่บุกเบิกสร้างวัดในหมู่บ้านที่คุณแม่ของลูกอาศัยอยู่ ซึ่งทันทีที่คุณแม่ของลูก ได้ทราบข่าวนี้ตัวท่านก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก แล้วตัวท่านก็ได้ไปทำหน้าที่เชิญชวนเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายให้มาช่วยกันสร้างวัดแห่งนั้นจนสำเร็จและเมื่อวัดประจำหมู่บ้าน สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มีเหล่าสาธุชนผู้ใจบุญหลั่งไหลมาทำบุญกันอย่างมากมายเลยทีเดียว
 
คุณแม่ของลูกรู้สึกกังวลใจอย่างมากว่าตัวท่านเองยังไม่สามารถที่จะทำให้สามีเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้ 
 
คุณแม่ของลูกรู้สึกกังวลใจอย่างมากว่าตัวท่านเองยังไม่สามารถ
ที่จะทำให้สามีเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้
 
     แม้ว่าคุณแม่ของลูก จะสามารถทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนผู้มีบุญมาสั่งสมบุญร่วมกับหมู่คณะได้อย่างมากมายก็ตาม แต่บุคคลใกล้ชิดที่ตัวท่านรักสุดๆ ก็ยังไม่เข้าใจและก็ยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้คุณแม่ของลูก รู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากว่า “ ตัวท่านเองยังไม่สามารถที่จะทำให้สามีเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้ ”  
 
คุณแม่ได้คิดหาวิธีการที่จะทำให้สามีเดินทางไปฟังธรรมกับพระเถระที่วัดใหม่ให้ได้    
 
คุณแม่ได้คิดหาวิธีการที่จะทำให้สามีเดินทางไปฟังธรรมกับพระเถระที่วัดใหม่ให้ได้   

       แต่ถึงกระนั้นคุณแม่ของลูก ก็มีความมั่นใจอยู่ลึกๆ ว่า “ ถ้าหากสามีได้มีโอกาสไปฟังธรรมะกับพระเถระ ตัวเขาจะเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต แล้วเขาก็จะหันมานับถือพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน” เมื่อคุณแม่ของลูกมีความมั่นใจเช่นนี้ตัวท่านจึงได้คิดหาวิธีการที่จะทำให้สามีเดินทางไปฟังธรรมกับพระเถระที่วัดใหม่ให้ได้  
 
คุณแม่ของลูกได้ให้สามีพาตัวท่านมาส่งที่วัดใหม่ของพระเถระ 
 
คุณแม่ของลูกได้ให้สามีพาตัวท่านมาส่งที่วัดใหม่ของพระเถระ
 
       แล้วในที่สุดไอเดียก็ได้บังเกิดขึ้นมาในใจของ ซึ่งไอเดียที่ว่านั้นก็คือการให้สามีพาตัวท่านมาส่งที่วัดใหม่ของพระเถระ และด้วยความที่คุณพ่อของลูก ทั้งรักคุณแม่ของลูกแบบสุดหัวใจอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้คุณพ่อของลูกยอมที่จะมาส่งคุณแม่ของลูกถึงที่วัดใหม่ของพระเถระ 
 
ทันทีที่คุณพ่อได้เห็นสีลาจารวัตรอันงดงามของพระเถระ ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก 
 
ทันทีที่คุณพ่อได้เห็นสีลาจารวัตรอันงดงามของพระเถระ
ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก
 
       และเมื่อคุณพ่อของลูก เดินทางมาถึงที่วัดใหม่ของพระเถระแล้ว คุณแม่ของลูก ก็ได้พาคุณพ่อของลูกไปกราบพระเถระ ทันทีที่คุณพ่อของลูก ได้เห็นสีลาจารวัตรอันงดงามของพระเถระ ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก และเมื่อตัวท่านได้ฟังธรรมกับพระเถระแล้ว ตัวท่านก็ยิ่งรู้สึกประทับใจมากยิ่งขึ้นไปอีก ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะธรรมะที่พระเถระได้แสดงนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผล และทำให้ตัวท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรม, เรื่องนรก-สวรรค์  และเรื่องบุญ-บาป  เป็นต้น
 
เมื่อคุณพ่อเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตท่านก็ได้ออกบวชเป็นพระภิก 
 
เมื่อคุณพ่อเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
ท่านก็ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุ

       เมื่อคุณพ่อของลูก เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้ว ตัวท่านก็ได้ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการออกจากเรือนเหมือนนกที่จากคอน เพื่อออกบวชเป็นพระภิกษุในช่วงบั้นปลายของชีวิตในทันทีและเมื่อคุณพ่อของลูก ออกบวชแล้ว ตัวท่านก็ได้ตั้งใจฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้เรื่อยมา  
 
คุณพ่อได้เข้าถึงพระธรรมกายภายและเมื่อหมดอายุขัยก็ได้เดินทางกลับสู่ดุสิตบุรี
 
คุณพ่อได้เข้าถึงพระธรรมกายภายและเมื่อหมดอายุขัยก็ได้เดินทางกลับสู่ดุสิตบุรี
 
      จนกระทั่งเมื่อกาลเวลาผ่านไปคุณพ่อของลูก ก็ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์เทศน์สอนธรรมะอยู่ที่วัดประจำหมู่บ้าน ซึ่งตัวท่านก็สามารถทำหน้าที่เทศน์สอนธรรมะควบคู่ไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นผลทำให้ตัวท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ตามลำดับ แล้วในที่สุดตัวท่านก็สามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัด ใส สว่างได้ เมื่อคุณพ่อของลูก  ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้ว ตัวท่านก็ได้ตั้งใจทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะด้วยใจที่แช่มชื่น เบิกบาน และมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจไปจนกระทั่งหมดอายุขัย และเมื่อตัวท่านหมดอายุขัยแล้ว ตัวท่านก็ได้เดินทางกลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม 
 
พี่ชายของลูกหลังจากที่ได้ฟังธรรมกับพระเถรก็มีความคิดอยากที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุ
 
พี่ชายของลูกหลังจากที่ได้ฟังธรรมกับพระเถระ
ก็มีความคิดอยากที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุ
 
       ส่วนพี่ชายของลูก หลังจากที่ตัวเขาได้มาฟังธรรมกับพระเถระแล้ว ตัวเขาก็เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้น แล้วตัวเขาก็มีความคิดอยากที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อเป็นเช่นนี้พี่ชายของลูก จึงได้เตรียมจัดการภารกิจหน้าที่การงานต่างๆ ของตัวเองให้เรียบร้อย และเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วตัวเขาก็ไม่รอช้าได้ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของลูกออกบวชสร้างบารมีกับพระเถระในทันที
 
        ส่วนว่าหลังจากที่พี่ชายของลูก ในภพชาตินั้นออกบวชแล้ว ตัวเขาจะบวชไปได้ยาวนานแค่ไหนนั้น   เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป  
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/qJ4sf


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก