ปรโลกนิวส์ ตอน ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 5

ต่อจากตอนที่แล้ว สำหรับสาเหตุที่ทำให้เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายไม่กล้าที่จะมาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรแนะนำลูกชายเจ้าของเคสนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะลูกชาย มีความรู้สึกอยู่ในใจเสมอว่า...“ ตัวเขาเองได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเถระมาตั้งแต่เด็ก แล้วก็ได้ทำวิชชากับพระเถระมาโดยตลอด ” https://dmc.tv/a13869

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 8 ก.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 15057 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2555
ปรโลกนิวส์ ตอน ด้วยแรงอธิษฐาน
 
 
ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 5

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ  
 
 
เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายมีความรู้สึกลูกชายเจ้าของเคสเป็นพระที่มี<a href=http://www.dmc.tv title='ธรรมะ' target=_blank><font color=#333333>ธรรมะ</font></a>ละเอียดจึงไม่กล้าที่จะไปแนะนำหรือตักเตือน
 
เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายมีความรู้สึกลูกชายเจ้าของเคส
เป็นพระที่มีธรรมะละเอียดจึงไม่กล้าที่จะไปแนะนำหรือตักเตือน

       คำตอบ ต่อจากตอนที่แล้ว สำหรับสาเหตุที่ทำให้เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายไม่กล้าที่จะมาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรแนะนำลูกชายเจ้าของเคสนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะลูกชาย มีความรู้สึกอยู่ในใจเสมอว่า...“ ตัวเขาเองได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเถระมาตั้งแต่เด็ก แล้วก็ได้ทำวิชชากับพระเถระมาโดยตลอด ” เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทำให้ตัวเขาเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะเชื่อมั่นในตัวเองสูง  กอปรกับ เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายก็มีความรู้สึกว่า ลูกชายเจ้าของเคสเองเป็นพระที่มีธรรมะละเอียด ดังนั้น การที่จะไปแนะนำหรือตักเตือนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม และอาจจะเกิดบาปกับตัวเองได้ ” ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวไปแล้วนี้เอง จึงทำให้ไม่มีเพื่อนสหธรรมิกรูปไหนกล้าที่จะไปแนะนำหรือตักเตือน เลยแม้สักรูปเดียว
 
ลูกชายของเจ้าของเคสเอง ก็จะเชื่อฟังแต่เฉพาะพระเถระองค์เดียวเท่านั้น 
 
ลูกชายของเจ้าของเคสเอง ก็จะเชื่อฟังแต่เฉพาะพระเถระองค์เดียวเท่านั้น

       และที่สำคัญ ลูกชายของเจ้าของเคสเอง ก็จะเชื่อฟังแต่เฉพาะพระเถระองค์เดียวเท่านั้น แต่ด้วยความที่ในตอนนั้น พระเถระก็เริ่มมีอายุมากแล้ว ตัวท่านจึงไม่มีโอกาสมาคอยดูแลแนะนำสั่งสอน เหมือนอย่างเช่นแต่ก่อน
 
มีพระภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งมักจะชอบซักถามเกี่ยวกับเรื่องราวความอัศจรรย์ กับลูกชายอยู่เป็นประจำ

มีพระภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งมักจะชอบซักถามเกี่ยวกับเรื่องราวความอัศจรรย์
กับลูกชายอยู่เป็นประจำ

 
       ในเวลาต่อมา ก็ได้มีพระภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งได้ยินกิตติศัพท์อันดีงามของลูกชายในภพชาตินั้น ว่า “ ลูกชายเป็นพระภิกษุที่มีธรรมะละเอียด และก็อยู่ใกล้ชิดกับพระเถระ”  เมื่อพระภิกษุบวชใหม่รูปนี้ได้ยินกิตติศัพท์อันดีงามของลูกชาย เช่นนี้ ตัวเขาก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก   อีกทั้งตัวเขายังเกิดแรงบันดาลใจอยากที่จะศึกษาเรียนรู้วิชชาธรรมกายอีกด้วย  โดยเฉพาะอัธยาศัยของพระภิกษุบวชใหม่รูปนี้ จะเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็น  ชอบซักชอบถาม  และมีความสงสัยในเรื่องราวต่างๆ มากมาย   ดังนั้น เมื่อพระภิกษุบวชใหม่รูปนี้ได้มีโอกาสมาเจอกับลูกชายเจ้าของเคสในภพชาตินั้น ตัวเขาก็มักจะชอบซักถามเกี่ยวกับเรื่องราวความอัศจรรย์ หรืออานุภาพ ของวิชชาธรรมกายกับลูกชายอยู่เป็นประจำ
 
พระภิกษุบวชใหม่รูปนั้นมักจะชอบถามโน้นถามนี่มากมายลูกชายจึงมักจะชอบพูดจาด้วยน้ำเสียงที่ไม่รื่นหูกับพระภิกษุบวชใหม่รูปนั้นเพื่อตัดความรำคาญ
 
พระภิกษุบวชใหม่รูปนั้นมักจะชอบถามโน้นถามนี่มากมาย
ลูกชายจึงมักจะชอบพูดจาด้วยน้ำเสียงที่ไม่รื่นหูเพื่อตัดความรำคาญ
 
       แต่ด้วยความที่ลูกชาย ไม่ชอบอัธยาศัยศรัทธาจริตที่มากจนเกินไปของพระภิกษุบวชใหม่รูปนั้น ที่มักจะชอบถามโน้นถามนี่มากมายในช่วงที่ตัวเขายังไม่พร้อม จนทำให้ตัวเขาเกิดความรำคาญ  ดังนั้น  จึงทำให้ในเวลาที่พระภิกษุบวชใหม่รูปนั้นมาซักมาถามธรรมะกับตัวลูกชายของเจ้าของเคส ในช่วงที่ตัวเขายังไม่พร้อม ลูกชายจึงมักจะชอบพูดจาด้วยน้ำเสียงที่ไม่รื่นหูกับพระภิกษุบวชใหม่รูปนั้นเพื่อตัดความรำคาญอยู่เสมอๆ  
 
เมื่อถูกซักถามบ่อยเข้าจึงเกิดความรำคาญมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดก็เกิดอาการหมดความอดทนจึงทำให้ได้พูดจาตัดรอนกำลังใจพระภิกษุบวชใหม่
 
เมื่อถูกซักถามบ่อยเข้าจึงเกิดความรำคาญมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดก็เกิดอาการหมดความอดทน
จึงทำให้ได้พูดจาตัดรอนกำลังใจพระภิกษุบวชใหม่

       ยิ่งในช่วงหลังๆ พระภิกษุบวชใหม่รูปนั้นก็ชอบถามคำถามที่ไม่ควรถาม คือชอบถามเรื่องธรรมะที่ละเอียดจนเกินไป แม้ว่าลูกชายจะตักเตือนตัวเขาไปแล้วว่า “ คำถามเหล่านี้ไม่ควรถาม ” ก็ตาม แต่ตัวเขาก็ยังไม่วายที่จะถามคำถามเหล่านั้นในทุกครั้งที่เจอกับลูกชายอยู่เสมอๆ เมื่อลูกชายเจ้าของเคสในภพชาตินั้น ถูกซักถูกถามเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้บ่อยเข้า ลูกชายจึงเกิดความรำคาญมากขึ้น แล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งในที่สุดขีดความอดทนของลูกชายก็เกินจุดสูงสุด และเมื่อลูกชาย เกิดอาการหมดความอดทนแล้ว   ด้วยอัธยาศัยที่ตัวเขาไม่ชอบให้ใครมาเซ้าซี้วุ่นวายกับตัวเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนี้เอง   จึงทำให้ตัวเขาได้โพล่งพูดจาตัดรอนกำลังใจพระภิกษุบวชใหม่รูปนั้นไปในทำนองที่ว่า...“ คนอย่างท่านไม่มีทางที่จะศึกษาวิชชาธรรมกายได้หรอก...” 
 
พระภิกษุบวชใหม่รูปนั้นเกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในวิชชาธรรมกาย 
 
พระภิกษุบวชใหม่รูปนั้นเกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในวิชชาธรรมกาย

       เมื่อพระภิกษุบวชใหม่รูปนั้น ได้ยินคำพูดที่ตัวเขานึกไม่ถึงเลยว่าจะออกมาจากปากของลูกชายเจ้าของเคส แบบนี้อย่างนี้บ่อยๆ ศรัทธาที่ตัวเขามีอยู่ก็เลยละลายหายไปจนกลายเป็นความรู้สึกคลางแคลงสงสัยขึ้นมาในใจว่า “ ทำไมพระภิกษุที่นั่งธรรมะได้ดี ถึงได้พูดจาไม่รื่นหูและตัดรอนกำลังใจกันแบบนี้ ” และเมื่อความรู้สึกคลางแคลงสงสัยได้ก่อตัวขึ้นมาในใจของพระภิกษุบวชใหม่รูปนั้น ทีละน้อย ทีละน้อย จนกระทั่งมากเข้ามากเข้า ตัวเขาก็เริ่มเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อลูกชายมากขึ้น มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆ ในทุกครั้งที่ได้ยิน จนกระทั่งถึงจุดที่ตัวเขาก็เกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในวิชชาธรรมกายว่า “ มีจริง  ดีจริง และเข้าถึงได้จริง ”  แล้วตัวเขาก็เลยตัดสินใจลาสิกขาออกไปนับถือลัทธิความเชื่อแบบเทวนิยมในที่สุด
   
ด้วยผลแห่ง<a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html title='บุญ' target=_blank><font color=#333333>บุญ</font></a>ที่ตัวเขาได้<a href=http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Answer_480706_01.html title='บวชตลอดชีวิต' target=_blank><font color=#333333>บวชตลอดชีวิต</font></a>ส่งผลทำให้สามารถเดินทางกลับไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้ในที่สุด 
 
ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวเขาได้บวชตลอดชีวิตส่งผลทำให้สามารถเดินทางกลับไปสู่
ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้ในที่สุด
 
        แม้ว่าลูกชายของเจ้าของเคส จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้พระภิกษุบวชใหม่รูปนั้นลาสิกขาออกไปนับถือลัทธิความเชื่ออื่นก็ตาม แต่ลูกชายก็ไม่ได้ทราบหรือรู้ตัวเลยว่า “ตัวเขาได้ทำให้พระภิกษุรูปหนึ่งหลุดออกจากหมู่คณะไป”  แม้ว่าจะไม่รู้ตัวว่า “ตัวเขาได้ทำให้พระภิกษุรูปหนึ่งหลุดออกจากหมู่คณะไป” แต่สิ่งที่ตัวเขาได้ทำเอาไว้มันก็ได้กลายเป็นวิบากกรรมที่จะติดตามตัวเขาไปส่งผลในภพชาติต่อๆ ไป และด้วยความไม่รู้นี้เอง จึงทำให้ตัวเขาได้ใช้ชีวิตสมณะตามปกติไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตัวเขาหมดอายุขัย และเมื่อหมดอายุขัยแล้ว ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวเขาได้บวชตลอดชีวิต แล้วก็ได้เคยศึกษาวิชชาธรรมกายกับพระเถระนี้เอง ก็ส่งผลทำให้ตัวเขา ในภพชาตินั้น สามารถเดินทางกลับไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้ในที่สุด
 
แม้จะสามารถบวชได้ตลอดชีวิตแต่วิบากกรรมดังกล่าวก็กลายเป็นผังที่คอยติดตามตัวถึงในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วย
 
แม้จะสามารถบวชได้ตลอดชีวิตแต่วิบากกรรมดังกล่าว
ก็กลายเป็นผังที่คอยติดตามตัวถึงในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วย
 
       แม้ว่าในพุทธันดรที่ผ่านมาลูกชายเจ้าของเคสจะสามารถบวชได้ตลอดชีวิต แล้วก็ได้เคยศึกษาวิชชาธรรมกายกับพระเถระก็ตาม แต่ด้วยวิบากกรรมดังกล่าว ซึ่งก็คือวิบากกรรมที่ได้พูดจาตัดรอนกำลังใจเพราะความรำคาญจนเป็นเหตุทำให้พระภิกษุบวชใหม่รูปนั้นหลุดออกจากเส้นทางการสร้างบารมีกับหมู่คณะไป ก็จะกลายเป็นผังที่คอยติดตามตัวไปส่งผลในภพชาติต่อๆ ไป ซึ่งก็รวมถึงในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วย
 
 เมื่อเขาเริ่มโตเป็นวัยรุ่นไม่ค่อยได้ประคองธรรมะอย่างต่อเนื่องเหมือนตอนเด็ก
 
เมื่อเขาเริ่มโตเป็นวัยรุ่นไม่ค่อยได้ประคองธรรมะอย่างต่อเนื่องเหมือนตอนเด็ก

      อย่างเช่นในภพชาติปัจจุบันนี้ ในสมัยที่ตัวเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่ ด้วยความที่ลูกชาย เป็นเด็กที่มีบุญเก่ามามาก จึงทำให้ตัวเขานั่งธรรมะได้ดีและเข้าถึงธรรมะได้อย่างง่ายดาย และเมื่อตัวเขาได้เข้าถึงธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งแล้ว ด้วยความที่ตัวเขาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ตัวเขาเกิดความประมาทชะล่าใจและคิดว่า “ การเข้าถึงธรรมะนั้นเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับเขา ” เมื่อความประมาทชะล่าใจนี้ได้ติดตัวเขามาจนกระทั่งตัวเขาเริ่มโตเป็นวัยรุ่น ตัวเขาจึงไม่ค่อยได้ประคองธรรมะเอาไว้อย่างต่อเนื่องเหมือนตอนที่ตัวเขายังเป็นเด็ก อีกทั้งตัวเขาก็มักจะชอบหากิจกรรมอย่างอื่นที่ทำให้ใจหลุดออกจากศูนย์กลางกายมาทำอยู่เป็นประจำ
 
ด้วยวิบากกรรมได้ช่องตามมาส่งผลจึงทำให้ใจของเขาได้ไปเกาะเกี่ยวและคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องกิจกรรมงานหยาบของทางโลกมากขึ้นไปเรื่อยๆ  
 
 ด้วยวิบากกรรมได้ช่องตามมาส่งผลจึงทำให้ใจของเขาได้ไปเกาะเกี่ยว
และคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องกิจกรรมงานหยาบของทางโลกมากขึ้นไปเรื่อยๆ

       เมื่อลูกชายเริ่มเปิดช่องให้ใจไปติดกับเรื่องราวต่างๆ ในทางโลกมากกว่าที่จะติดในธรรมะ ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นเหตุทำให้วิบากกรรมดังกล่าว หรือวิบากกรรมที่ลูกชายได้พูดจาตัดรอนกำลังใจเพราะความรำคาญจนเป็นเหตุทำให้พระภิกษุบวชใหม่รูปนั้นหลุดออกจากเส้นทางการสร้างบารมีกับหมู่คณะไปในพุทธันดรที่ผ่านมา ค่อยๆ ได้ช่องตามมาส่งผลในช่วงที่ใจของเขาไม่ได้ประคองธรรมะเอาไว้นั่นเอง กอปรกับ ลูกชายก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยชอบหากิจกรรมท้าทายทำและชอบที่จะแสดงความสามารถของตัวเองให้ผู้อื่นได้เห็น เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ใจของเขาได้ไปเกาะเกี่ยวและคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องกิจกรรมงานหยาบของทางโลกมากขึ้นไปเรื่อยๆ 
 
เมื่อใจไปเกาะเกี่ยวอยู่กับงานหยาบทางโลกก็เป็นผลทำให้ใจคลายจากความละเอียดลงไปเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะค้นธรรมะได้แม่นยำเหมือนในช่วงเป็นเด็ก
 
เมื่อใจไปเกาะเกี่ยวอยู่กับงานหยาบทางโลกก็เป็นผลทำให้ใจคลายจากความละเอียดลงไปเรื่อยๆ
ไม่สามารถที่จะค้นธรรมะได้แม่นยำเหมือนในช่ป็นเด็
 
       และเมื่อใจไปเกาะเกี่ยวอยู่กับกิจกรรมงานหยาบของทางโลกมากเข้ามากเข้า ก็เลยเป็นผลทำให้ใจของเขาคลายจากความละเอียดลงไปเรื่อยๆ จนทำให้ตัวเขาไม่สามารถที่จะค้นธรรมะได้แม่นยำเหมือนในช่วงแรกๆ ที่ตัวเขายังเป็นเด็กๆ อยู่ ซึ่งในช่วงนั้นตัวเขายังหมั่นประคองธรรมะและมีใจเกาะเกี่ยวอยู่กับธรรมะอย่างตลอดต่อเนื่อง แล้วในที่สุด เมื่อวิบากกรรมดังกล่าวได้ช่องตามมาส่งผลอย่างเต็มที่ ก็ส่งผลทำให้ใจของลูกชายไม่ติดอยู่กับธรรมะภายในอีกเลย 
 
เมื่อใจไม่ติดอยู่กับธรรมะภายในเลยส่งผลทำให้ตัวเขาไม่สามารถที่จะค้นธรรมะภายในที่ละเอียดได้เหมือนอย่างแต่ก่อน

เมื่อใจไม่ติดอยู่กับธรรมะภายในลยส่งผลทำให้
ตัวเขาไม่สามารถที่จะค้นธรรมะภายในที่ละเอียดได้เหมือนอย่างแต่ก่อน

       และเมื่อใจไม่ติดอยู่กับธรรมะภายในดังกล่าวแล้ว ก็เลยส่งผลทำให้ตัวเขาไม่สามารถที่จะค้นธรรมะภายในที่ละเอียดได้เหมือนอย่างแต่ก่อน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวเขาเกิดความรู้สึกกดดันตัวเอง และก็เกิดความรู้สึกคลางแคลงสงสัยในวิชชาธรรมกายที่ตัวเขาเคยเข้าถึงเมื่อตอนเป็นเด็ก เช่น คิดว่าวิชชาธรรมกายมีจริงรึ  หรือสิ่งที่เขาเคยเห็นในสมัยที่เขายังเป็นเด็กเป็นเพียงภาพจินตนาการของเด็กๆ ที่คิดไปเองรึ เป็นต้น  และเมื่อความรู้สึกเช่นนั้นได้เกิดขึ้นมาในใจของลูกชาย บ่อยๆ มากเข้า ก็เลยเป็นผลทำให้ตัวเขาไม่อยากที่จะนั่งสมาธิ(Meditation)กับพระเถระเหมือนอย่างเดิม แล้วก็อยากที่จะไปเอาดีทางโลกแทน
 
กลางคืนก็เป็นควัน  กลางวันก็เป็นไฟแรงสูง  
 
กลางคืนก็เป็นควัน กลางวันก็เป็นไฟแรงสูง 

       และเมื่อกาลเวลาผ่านไปจนกระทั่งมาถึงในตอนนี้ ลูกชายก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัว   อีกทั้งตัวเขาก็กำลังเพลิดเพลินอยู่กับหน้าที่การงานทางโลก เพราะตัวเขามีความปรารถนาอยากที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับหน้าที่การงานของตัวเองมากขึ้น  เช่น เมื่อตัวเขาทำงานชิ้นนี้สำเร็จแล้ว ตัวเขาก็อยากที่จะทำงานชิ้นใหม่ที่ใหญ่ขึ้นและมีความท้าทายมากขึ้นไปกว่าเดิมเรื่อยๆ เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทำให้ใจของเขาคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา จนเต็มทุกห้องทั้ง 4 ห้องของหัวใจทั้งกลางวันและกลางคืน คือกลางคืนก็เป็นควัน  กลางวันก็เป็นไฟแรงสูง  
 
ลูกชายก็ไม่ยอมจดจำ ณ ช่วงเวลาดีๆ ที่ตัวเขาเคยนั่งสมาธิแล้วมีความสุข 
 
ลูกชายก็ไม่ยอมจดจำ ณ ช่วงเวลาดีๆ ที่ตัวเขาเคยนั่งสมาธิแล้วมีความสุข
 
         กอปรกับ ณ ช่วงเวลานี้ ลูกชายก็ไม่ยอมจดจำ ณ ช่วงเวลาดีๆ ที่ตัวเขาเคยนั่งสมาธิแล้วมีความสุขและสนุกกับการค้นธรรมะภายใน ตรงกันข้ามตัวเขากลับไปจำภาพที่ไม่ควรจะจำ คือ ภาพตอนที่ใจของเขาไม่ละเอียด  หรือ ภาพตอนที่ตัวเขาไม่สามารถที่จะค้นธรรมะภายในได้แล้ว ซึ่งปรากฏว่าภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ฝังใจเขามาก  เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทำให้อารมณ์ความรู้สึกที่ไม่อยากจะนั่งสมาธิผุดขึ้นมาในใจของเขาอยู่เสมอๆ แล้วก็มีปริมาณที่มากขึ้น มากขึ้น แล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆ

ลูกชายในภพชาติปัจจุบันนี้ยังมีความรู้สึกผิดต่อพระเถระเป็นอย่างมากที่ผ่านๆตัวเขาดูเบาแล้วก็ไม่ค่อยจะทำตามคำสั่งสอนของพระเถระเลย

ลูกชายในภพชาติปัจจุบันนี้ยังมีความรู้สึกผิดต่อพระเถระเป็นอย่างมากที่ผ่านๆ
ตัวเขาดูเบาแล้วก็ไม่ค่อยจะทำตามคำสั่งสอนของพระเถระเลย

        นอกจากนั้น ลูกชายในภพชาติปัจจุบันนี้ ก็ยังมีความรู้สึกผิดต่อพระเถระเป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านๆ มาพระเถระก็ได้เมตตาประคับประคองตัวเขาให้อยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีเป็นอย่างดีเสมอมา แต่ตัวเขากลับดูเบาแล้วก็ไม่ค่อยจะทำตามคำสั่งสอนหรือคำแนะนำของพระเถระเลย ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เองจึงทำให้หลุดจากผัง ที่ตัวเขาเคยทำได้และสั่งสมมาหลายภพหลายชาติ แล้วก็ไม่อยากที่จะกลับมานั่งสมาธิกับพระเถระอีก
 
เขายังมีความศรัทธาใน<a href=http://www.dmc.tv/search/พระพุทธศาสนา title='พระพุทธศาสนา' target=_blank><font color=#333333>พระพุทธศาสนา</font></a>และเคารพรักพระเถระอยู่เหมือนเดิม 
 
เขายังมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเคารพรักพระเถระอยู่เหมือนเดิม

       แม้ว่าในเวลานี้ลูกชายจะยังไม่อยากกลับมานั่งสมาธิกับพระเถระอีกก็ตาม แต่ถึงกระนั้นตัวเขาก็ยังมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  และก็ยังรู้สึกเคารพรักพระเถระอยู่เหมือนเดิม เมื่อเป็นเช่นนี้ลูกชายจึงได้หาโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกับพระเถระและหมู่คณะอยู่เสมอๆ เรียกได้ว่าตัวเขามีความตั้งใจที่จะอยู่สร้างบารมีเป็นกองเสบียงนิรนามหรือกองเสบียงแบบเงียบๆ นั่นเอง
 
      สำหรับตอนต่อไป ก็จะเป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของพี่สาวเจ้าของเคสในพุทธันดรที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น สนุก เร้าใจ แต่จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น เราก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป
 
รับชมวิดีโอ
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/75A91


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก