ปรโลกนิวส์ ตอน คอยเธอมาแสนนาน ตอนที่ 6

ต่อจากตอนที่แล้ว...เมื่อตัวลูกในภพชาตินั้น ได้เดินทางมาถึงที่วัดใหม่ของพระเถระแล้ว ตัวลูกก็เกิดความรู้สึกอึ้ง ทึ่ง ตะลึงและประทับใจในความร่มรื่น ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดใหม่แห่งนั้นเป็นอย่างมากไม่เพียงแค่นั้น https://dmc.tv/a13909

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 17 ก.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 15204 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2555
ปรโลกนิวส์ ตอน  คอยเธอมาแสนนาน
 
 
 
 คอยเธอมาแสนนาน ตอนที่ 6
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ   
 
ตัวลูกเกิดความรู้สึกอึ้ง ทึ่ง ตะลึงและประทับใจในความร่มรื่น ความสะอาดภายในวัดใหม่
 
ตัวลูกเกิดความรู้สึกอึ้ง ทึ่ง ตะลึงและประทับใจในความร่มรื่นความสะอาดภายในวัดใหม่

         ต่อจากตอนที่แล้ว...เมื่อตัวลูกในภพชาตินั้น ได้เดินทางมาถึงที่วัดใหม่ของพระเถระแล้ว   ตัวลูกก็เกิดความรู้สึกอึ้ง ทึ่ง ตะลึงและประทับใจในความร่มรื่น ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดใหม่แห่งนั้นเป็นอย่างมากไม่เพียงแค่นั้น ตัวลูกยังรู้สึกประทับใจศาสนสถานต่างๆ ที่อยู่ภายในวัดใหม่ ที่แลดูสง่างามอลังการ แต่กลับให้ความรู้สึกที่สงบและเรียบง่ายอย่างน่าอัศจรรย์
 
ในที่สุดตัวลูกก็ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระเถระ
 
ในที่สุดตัวลูกก็ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระเถระ

       แล้วในที่สุดตัวลูก ก็ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระเถระ เมื่อตัวลูกได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระเถระแล้ว ตัวลูกก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและซาบซึ้งในรสพระธรรมที่พระเถระได้แสดงเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแค่นั้นตัวลูกยังเกิดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่จะศึกษาธรรมะให้ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วย
 
ตัวลูกได้ออกบวชเป็นพระภิกษุใน<a href=http://www.dmc.tv/search/พระพุทธศาสนา title='พระพุทธศาสนา' target=_blank><font color=#333333>พระพุทธศาสนา</font></a>
 
ตัวลูกได้ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

      และเมื่อตัวลูกเกิดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่จะศึกษาธรรมะให้ยิ่งๆ ขึ้นไปเช่นนี้แล้วตัวลูกจึงไม่รอช้าได้ตัดสินใจออกบวชระยะสั้น เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในทันที เมื่อตัวลูกออกบวชแล้วตัวลูกก็ได้ตั้งใจฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้ อีกทั้ง ตัวลูกยังตั้งใจศึกษาธรรมะควบคู่ไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออีกด้วย แล้วในที่สุดตัวลูกก็สามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัด ใส  สว่างได้
และเมื่อตัวลูก ได้เข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัด ใส สว่างแล้ว ตัวลูกก็มีความสุขเป็นอย่างมากและก็อยากที่จะให้หมู่ญาติและทุกๆ คนที่ลูกรักได้เข้าถึงความสุขภายในเช่นนี้บ้าง
 
ตัวลูกได้ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 
 
เมื่อถึงเวลาที่จำต้องลาสิกขาออกมาเพื่อประกอบธุรกิจ
ตัวลูกได้ตัดสินใจเดินทางกลับไปสร้างวัดที่บ้านเกิด
 
       และเมื่อถึงเวลาที่ตัวลูกจำต้องลาสิกขาออกมาเพื่อประกอบธุรกิจที่ยังคั่งค้างไว้อยู่ก่อนที่ตัวลูกจะบวช   ด้วยความรักและความศรัทธาที่ตัวลูกมีต่อพระเถระและพระพุทธศาสนาเมื่อมารวมกับความปรารถนาที่ตัวลูก อยากที่จะให้ทุกๆ คนในครอบครัวและมหาชนผู้มีบุญที่อาศัยอยู่ในหัวเมืองของแคว้นที่ตัวลูกอยู่  ได้เข้าถึงความสุขภายใน   และได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ตัวลูก ได้ตัดสินใจเดินทางกลับไปสร้างวัดที่บ้านเกิดของตัวลูก  พร้อมกับนิมนต์พระจากวัดใหม่ของพระเถระไปเผยแผ่ธรรมะและเป็นแสงสว่างให้กับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนั้น ซึ่งตัวลูกเองก็ได้ตั้งใจช่วยสนับสนุนงานเผยแผ่ธรรมะในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดีจนกระทั่งตัวลูกหมดอายุขัย 
 
ในพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีสามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัดใส สว่างได้ 
 
ในพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี
สามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัดใส สว่างได้

       ซึ่งในพุทธันดรที่ผ่านมา ตัวลูกก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี คือสามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัดใส สว่างได้ และเมื่อตัวลูก ละจากโลกนี้ไปแล้วด้วยผลแห่งบุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญร่วมกับหมู่คณะในพุทธันดรที่ผ่านมานี้เอง  จึงทำให้ตัวลูกได้กลับไปแวะพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม
 
ด้วยผลแห่งบุญที่ได้บวชระยะสั้นจึงส่งผลให้ลูกจึงเกิดความรู้สึกเต็มใจที่จะกราบ<a href=http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html title='พระพุทธเจ้า' target=_blank><font color=#333333>พระพุทธเจ้า</font></a> พระสงฆ์
 
ด้วยผลแห่งบุญที่ได้บวชระยะสั้น
จึงส่งผลให้ลูกจึงเกิดความรู้สึกเต็มใจที่จะกราบพระพุทธเจ้า พระสงฆ์

        และด้วยผลแห่งบุญที่ตัวลูกได้เคยบวชระยะสั้นและได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะในพุทธันดรที่ผ่านมา เมื่อมาส่งผลรวมกับความที่ตัวลูกได้เคยสั่งสมบุญเอาไว้ในพระพุทธศาสนาร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะมาในอดีตชาติ จึงส่งผลทำให้ในภพชาติปัจจุบันนี้ ตัวลูกจึงเกิดความรู้สึกเต็มใจที่จะกราบพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ หรือมีความรู้สึกเคารพรักศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร ได้อย่างสนิทใจนั่นเอง
 
       ส่วนสาเหตุที่ทำให้ในภพชาติปัจจุบันนี้ ตัวลูกไม่ได้เกิดอยู่ในครอบครัวที่เป็นชาวพุทธนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมที่ตัวลูกได้เคยไปนับถือลัทธิความเชื่อแบบเทวนิยมตามหญิงสาวที่ตัวลูกรักและหลงใหลในภพชาติก่อนๆ ได้ช่องตามมาส่งผล จึงเป็นผลทำให้ในภพชาติปัจจุบันนี้ ตัวลูกจึงไม่ได้เกิดอยู่ในครอบครัวที่เป็นชาวพุทธเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเอง
 
       คำถามข้อที่ 6  หลวงพ่อครับ ในภพชาติปัจจุบันนี้   ผมมีหน้าที่ทำอะไร  ทำไมผมเริ่มรู้สึกอยากบวช   และฝันถึงแต่สิ่งก่อสร้างในวัดพระธรรมกาย   ผมจะอธิบายเรื่องชาตินี้ชาติหน้าให้ญาติๆ ของผมเข้าใจได้อย่างไรครับ
 
หน้าที่ของตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้คือการทำหน้าที่เป็นยอด<a href=http://www.dmc.tv/search/กัลยาณมิตร title='กัลยาณมิตร' target=_blank><font color=#333333>กัลยาณมิตร</font></a>แนะนำให้ทุกๆ คนที่เข้าใกล้ตัวลูกได้ละชั่ว ทำดี  และทำจิตใจให้ผ่องใส
 
หน้าที่ของตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้คือการทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตร
แนะนำให้ทุกๆ คนที่เข้าใกล้ตัวลูกได้ละชั่ว ทำดี  และทำจิตใจให้ผ่องใส

คำตอบ สำหรับหน้าที่ของตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ ตัวลูกก็มีหน้าที่ที่สำคัญที่ใครก็ทำแทนไม่ได้นั่นก็คือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับทุกๆ คนที่เข้าใกล้ตัวลูก ซึ่งการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับทุกๆ คนที่เข้าใกล้ตัวลูกนี้ ตัวลูกก็ได้เคยทำมาแล้วในพุทธันดรที่ผ่านมา นั่นก็คือการทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรแนะนำให้ทุกๆ คนที่เข้าใกล้ตัวลูกได้ละชั่ว ทำดี  และทำจิตใจให้ผ่องใส ตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในพุทธันดรที่ผ่านมานั้น ตัวลูกก็สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ได้อย่างดีเยี่ยม  
 
        ดังนั้น ในภพชาติปัจจุบันนี้ ตัวลูกก็ต้องมาสานต่อมโนปณิธานที่ตัวลูกได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับทุกดวงใจบนโลกใบนี้อีกครั้ง เมื่อตัวลูกได้พิสูจน์ด้วยตัวของลูกเองแล้วตัวลูกจะได้เป็นแสงสว่างให้กับมวลมนุษยชาติ  แล้วจะได้มา Change the world ด้วยกัน
 
สาเหตุที่ทำให้ตัวลูกฝันถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในวัดพระธรรมกายนั้นเป็นเพราะตัวลูกมีสายบุญร่วมกับหมู่คณะมา
 
สาเหตุที่ทำให้ตัวลูกฝันถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในวัดพระธรรมกายนั้น
เป็นเพราะตัวลูกมีสายบุญร่วมกับหมู่คณะมา

       ส่วนสาเหตุที่ทำให้ตัวลูกฝันถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในวัดพระธรรมกายนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวลูกมีสายบุญร่วมกับหมู่คณะมาอีกทั้งตัวลูกยังได้เคยร่วมสร้างวัดใหม่ของพระเถระและวัดสาขาที่อยู่ในแคว้นที่ตัวลูกอาศัยอยู่ในพุทธันดรที่ผ่านมาอีกด้วย กอปรกับตัวลูกเองก็มีอุปนิสัยที่ชอบและคุ้นเคยกับสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในวัดใหม่ของพระเถระในพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เอง จึงทำให้ในภพชาติปัจจุบันนี้ ตัวลูกจึงได้ฝันถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดนั่นเอง ส่วนวิธีการที่จะทำให้หมู่ญาติของตัวลูกเข้าใจเรื่องชาตินี้ชาติหน้า ตัวลูกก็จะต้องทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้หมู่ญาติได้มา come and see เช่นเดียวกันกับตัวลูก
 
        คำถามข้อที่ 7   ส่วนคำถามของตัวลูกที่ว่า “ ตัวลูกเคยถูกคดโกงทางธุรกิจหลายครั้ง ตัวลูกจะสามารถเอาทุกอย่างที่สูญเสียไปแล้วกลับคืนมาได้หรือไม่   และจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไ
รนั้น ”  
 
ตัวลูกถูกโกงทางธุรกิจก็เป็นเพราะมันเป็นวิบากกรรมที่ได้ไปคดโกงทรัพย์สินเงินทองของเพื่อนสนิท 
 
ตัวลูกถูกโกงทางธุรกิจก็เป็นเพราะ
วิบากกรรมที่ได้ไปคดโกงทรัพย์สินเงินทองของเพื่อนสนิท

       คำตอบ สำหรับเรื่องที่ตัวลูกถูกโกงทางธุรกิจในภพชาติปัจจุบันนี้มันก็เป็นเรื่องยากที่ตัวลูกจะเอาสิ่งที่สูญเสียไปแล้วกลับคืนมาได้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะมันเป็นวิบากกรรม ที่ตัวลูกได้เคยไปคบเพื่อนที่เป็นคนพาล   แล้วก็ไปหลงเชื่อคำพูดของเขา ที่ชักจูงให้ตัวลูกไปคดโกงทรัพย์สินเงินทองของเพื่อนสนิทที่เป็นลูกของเศรษฐีในภพชาติเมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก ที่ตัวลูกจะได้ทรัพย์สินที่ถูกโกงในภพชาติปัจจุบันนี้กลับคืนมา
 
อย่างไรก็ตามตัวลูกก็สามารถที่จะป้องกันและแก้ไขวิบากกรรมผ่อนจากหนักให้เป็นเบา 
 
อย่างไรก็ตามตัวลูกก็สามารถที่จะป้องกัน
และแก้ไขวิบากกรรมผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้

      แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าตัวลูกจะมีวิบากกรรมดังกล่าวติดตามตัวลูกมาก็ตามแต่ตัวลูกก็สามารถที่จะป้องกันและแก้ไขวิบากกรรมดังกล่าว ซึ่งยังคงมีกำลังที่จะส่งผลต่อไปอีกหลายภพหลายชาติ ไม่ให้ได้ช่องที่จะตามมาส่งผลอีกได้ หรือผ่อนจากหนักให้เป็นเบา จากเบาให้เป็นหาย จากร้ายให้กลายเป็นดีนั่นเอง
 
 
การแก้ไขวิบากกรรมอันดับแรกก็จะต้องลืมเรื่องราว ที่เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติไปให้หมด
 
การแก้ไขวิบากกรรมอันดับแรกก็จะต้องลืมเรื่องราว
ที่เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติไปให้หมด

       สำหรับวิธีการแก้ไขวิบากกรรมดังกล่าว อันดับแรกตัวลูกก็จะต้องลืมเรื่องราวต่างๆ ที่ตัวลูกได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติไปให้หมด และก็ไม่ต้องไปคิดคำนึงถึงเรื่องราวในอดีตชาติเหล่านั้นอีกเพื่อที่ว่าวิบากกรรมที่ตัวลูกได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติจะได้ไม่มีโอกาสได้ช่องที่จะตามมาส่งผลอีก นอกจากนั้น ตัวลูกก็จะต้องไม่ไปติดใจหรือผูกโกรธคนที่มาคดโกงตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ โดยตัวลูกควรจะทำใจให้เป็นกลางๆ และก็ให้อภัยกับคนเหล่านั้นทั้งหมด เพื่อที่ตัวลูกจะได้ไม่ต้องไปผูกเวรหรือสร้างกรรมใหม่กับคนเหล่านั้น
 
จากนั้นให้ตัวลูกหมั่นสั่งสมบุญกุศลอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยการ<a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.html title='ทำทาน' target=_blank><font color=#333333>ทำทาน</font></a>รักษาศีลและเจริญ<a href=https://www.dmc.tv/pages/meditation/meditation01.html target=_blank title='สมาธิ'><font color=#333333>สมาธิ</font></a>(Meditation)ภาวนาให้ได้อยู่เป็นประจำ
 
จากนั้นให้ตัวลูกหมั่นสั่งสมบุญกุศลอย่างเต็มที่เต็มกำลัง
ด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาให้ได้อยู่เป็นประจำ

      จากนั้นก็ให้ตัวลูกหมั่นสั่งสมบุญกุศลอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาให้ได้อยู่เป็นประจำ   เพื่อเป็นการปิดโอกาสไม่ให้บาปอกุศลได้ช่องที่จะตามมาส่งผลอีก แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้บุญกุศล ที่ตัวลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ในภพชาติที่ผ่านๆ มา ได้ช่องที่จะมาตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังส่งผลอยู่ จากหนักให้เป็นเบา จากเบาให้เป็นหาย จากร้ายให้กลายเป็นดี
 
        ซึ่งในพุทธันดรที่ผ่านมา ตัวลูกก็ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บุญที่ตัวลูกได้เคยบวชระยะสั้น, บุญที่ตัวลูกได้ทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตร นำธรรมะและความสุขที่แท้จริงไปสู่ใจของมหาชนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในแคว้นบ้านเกิดของตัวลูก, บุญที่ตัวลูกได้เป็นกำลังหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างวัดให้เกิดขึ้นที่แคว้นบ้านเกิดของตัวลูก และบุญที่ตัวลูกได้ทำหน้าที่อุปัฏฐากพระอุปัฏฐากวัด ที่ตัวลูกได้สร้างขึ้นในภพชาตินั้น เป็นอย่างดีมาโดยตลอด จนกระทั่งตัวลูกหมดอายุขัยเป็นต้น
 
วิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมดัให้เบาบางเจือจางลงไปก็คือจะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้  
 
วิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมดัให้เบาบางเจือจางลงไปก็คือ
จะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้ 
 
       ส่วนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้เบาบางเจือจางลงไปก็คือตัวลูกจะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้ และเมื่อตัวลูกได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้ว   ตัวลูกก็จะได้มาศึกษาวิชชาธรรมกาย เพื่อที่จะได้ไปรื้อผังแห่งวิบากกรรมทั้งหลายที่ตัวลูกได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติให้หมดไปด้วยตัวของลูกเอง   
 
ทุกๆ ชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้<a href=http://video.dmc.tv/programs/case_study.html title='กฎแห่งกรรม' target=_blank><font color=#333333>กฎแห่งกรรม</font></a>ทั้งสิ้น 
 
ทุกๆ ชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น

       จากเรื่องราวสะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลกที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่า  “ทุกๆ ชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น และตราบใดที่เรายังอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ไม่ว่าการกระทำของเราจะเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ จะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่วิบากกรรม (ที่เราได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ ก็พร้อมเสมอที่จะตัดรอนและคอยหาช่องตามมาส่งผลกับตัวเราอยู่ตลอดเวลา  เพราะฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราทุกคน เพราะถ้าหากเราไม่ศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว ก็จะทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต แล้วก็จะดำเนินชีวิตไปด้วยความประมาทซึ่งก็อาจจะทำให้เรามีโอกาสพลาดพลั้งไปบังเกิดในอบายได้ทุกเมื่อ
 
หากเรารู้เรื่องกฎแห่งกรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีก็จะทำให้ตัวเรามีแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
 
หากเรารู้เรื่องกฎแห่งกรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี
ก็จะทำให้ตัวเรามีแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

        ในทางกลับกัน ถ้าหากเรารู้เรื่องกฎแห่งกรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะทำให้ตัวเรามีแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริง เปรียบเสมือนเรามีแผนที่ชั้นดีในการนำทางชีวิตของเราฉะนั้น ซึ่งก็จะส่งผลทำให้ตัวเราสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยความไม่ประมาท ด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็น การทำทาน รักษาศีล   และเจริญสมาธิภาวนา เป็นต้น ถ้าเราทำได้เช่นนี้ ชีวิตการสร้างบารมีของเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยและมีชัยชนะในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม”

สำหรับเรื่องราวสะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลกในวันนี้ ก็คงต้องจบลงพอสังเขปเพียงเท่านี้  
  เอวํ ก็มีด้วยประการละฉะนี้   

รับชมวิดีโอ
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/ZzQ75


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก