ปรโลกนิวส์ ตอน ครอบครัวธรรมปัตโต ตอนที่ 1

ก่อนที่โยมพ่อของลูกจะเสียชีวิตตัวท่านก็ได้ทำตามหลักวิชชาที่พระลูกชายคนเล็ก ได้คอยบอกอยู่ข้างๆ ตัวท่านด้วยการตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกๆ บุญที่ตัวท่านได้เคยสั่งสมเอาไว้ https://dmc.tv/a13922

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 18 ก.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 14760 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2555
ปรโลกนิวส์ ตอน ครอบครัวธรรมปัตโต ตอนที่ 1
 

 
 
ปรโลกนิวส์ ตอน ครอบครัวธรรมปัตโต ตอนที่ 1
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับ

     โยมพ่อเป็นผู้ที่มีนิสัยรักการทำบุญ  ท่านมักจะตื่นตั้งแต่ตี  4  เพื่อหุงข้าวเตรียมใส่บาตร  ในระหว่างนั้นท่านก็จะเปิด DMC เพื่อสวดมนต์ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิ(Meditation)  พอถึงตอนเย็นก็สวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังธรรมะจากหลวงพ่อ อย่างสม่ำเสมอ  นอกจากนี้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่กับหมู่คณะ เช่น สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว,  บุญทอดกฐินประจำปีของวัดพระธรรมกาย,  บุญหล่อหลวงปู่ทองคำ  บุญบวชพระลูกชายทั้ง  5  เป็นต้น
 
      โยมพ่อล้มป่วยด้วยโรคประจำตัว  คือเบาหวานและความดันโลหิต  ภายหลังตรวจพบไข้มาลาเรียแทรกซ้อนจนแพทย์ไม่สามารถรักษาได้  จนกระทั่งเสียชีวิตลงไปในที่สุด  ก่อนเสียชีวิตโยมพ่อได้อาราธนาศีล  และถวายสังฆทานแด่พระลูกชาย
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ  

       คำถามข้อที่ 1 โยมพ่อตายแล้วไปไหน ท่านมีความรู้สึกอย่างไรและท่านมีข้อความอะไรฝากมาถึงทุกคนในครอบครัวบ้างครับ
 
ก่อนจะเสียชีวิตได้ทำตามหลักวิชชาด้วยการตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกๆ บุญที่ได้เคยสั่งสมเอาไว้
 
ก่อนจะเสียชีวิตได้ทำตามหลักวิชชา
ด้วยการตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกๆ บุญที่ได้เคยสั่งสมเอาไว้

        คำตอบ....ก่อนที่โยมพ่อของลูกจะเสียชีวิตตัวท่านก็ได้ทำตามหลักวิชชาที่พระลูกชายคนเล็ก ได้คอยบอกอยู่ข้างๆ ตัวท่านด้วยการตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกๆ บุญที่ตัวท่านได้เคยสั่งสมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นบุญทอดกฐิน, บุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์, บุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยทองคำ, บุญบวชพระลูกชายทั้ง 5 รูป เป็นต้นเมื่อโยมพ่อของลูกได้มีโอกาสนึกทบทวนในบุญทุกบุญที่ตัวท่านได้เคยสั่งสมมาเช่นนี้ จึงเป็นผลทำให้ใจของท่านมีความผ่องใสสว่างไสวเป็นอย่างมาก
 
กายละเอียดได้หลุดออกจากกายหยาบ แล้วก็มายืนอยู่ที่ปลายเตียง 
 
กายละเอียดได้หลุดออกจากกายหยาบ
แล้วก็มายืนอยู่ที่ปลายเตียง

        จนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่โยมพ่อของลูกได้เสียชีวิตลง กายละเอียดของท่านก็ได้หลุดออกจากกายหยาบ แล้วก็มายืนอยู่ที่ปลายเตียงที่ร่างของท่านนอนอยู่ ซึ่งในขณะนั้น ตัวท่านกำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล และเมื่อกายละเอียดของโยมพ่อของลูกได้เห็นร่างของตัวท่านเองแล้ว   ตัวท่านก็รู้ตัวได้ในทันทีว่า “ ตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้ว ” จากนั้นตัวท่านก็ได้เห็นเทวรถพร้อมด้วยเหล่าบริวารอันเป็นทิพย์มารอคอยต้อนรับตัวท่านอยู่เป็นจำนวนมาก
 
ในระหว่างที่กายละเอียดกำลังเดินไปสู่เทวรถนั้นทันใดนั้นเองกายละเอียดก็ได้พลันสว่างจากนั้นก็ได้แปรเปลี่ยนไปเป็นกายเทพบุตรสุดหล่อ
 
ในระหว่างที่กายละเอียดกำลังเดินไปสู่เทวรถนั้นทันใดนั้นเอง
กายละเอียดก็ได้พลันสว่างจากนั้นก็ได้แปรเปลี่ยนไปเป็นกายเทพบุตรสุดหล่อ

       ซึ่งทันทีที่กายละเอียดของโยมพ่อของลูกได้เห็นเทวรถพร้อมด้วยเหล่าบริวารอันเป็นทิพย์เหล่านั้นตัวท่านก็เกิดความรู้สึกปลาบปลื้มปีติใจเป็นอย่างมากถึงมากที่สุด แล้วตัวท่านก็ไม่รอช้าได้เดินแบบลอยๆ ขึ้นไปสู่เทวรถของท่านในทันที ซึ่งในระหว่างที่กายละเอียดของโยมพ่อของลูกกำลังเดินแบบลอยๆ ขึ้นไปสู่เทวรถของท่านนั้น ทันใดนั้นเอง กายละเอียดของท่านก็ได้พลันสว่างจากนั้น กายละเอียดของท่านก็ได้แปรเปลี่ยนไปเป็น “กายเทพบุตรสุดหล่อ” ที่แลดูผ่องใส สว่างไสว และสง่างามอย่างสุดๆ 
 
เทวรถพร้อมด้วยเหล่าบริวารอันเป็นทิพย์ไปสู่ทิพยวิมานที่<a href=http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html title='สวรรค์' target=_blank><font color=#333333>สวรรค์</font></a>ชั้นดาวดึงส์
 
เทวรถพร้อมด้วยเหล่าบริวารอันเป็นทิพย์
ไปสู่ทิพยวิมานที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

       และเมื่อท่านเทพบุตรสุดหล่อได้ขึ้นไปนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์หลักกลางเทวรถแล้วตัวท่านก็ได้นำเทวรถพร้อมด้วยเหล่าบริวารอันเป็นทิพย์กลับไปสู่ทิพยวิมานของท่านซึ่งอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส 1 ในทันที ซึ่งทิพยวิมานของท่านเทพบุตรสุดหล่อนั้น  จะมีลักษณะเป็นวิมานทองประดับด้วยรัตนชาติที่แลดูวิจิตรตระการตาและสวยสดงดงามเป็นอย่างมาก

    พระธรรมกายเมตตาไปเยี่ยมท่านเทพบุตรที่วิมาน
 
พระธรรมกายเมตตาไปเยี่ยมท่านเทพบุตรที่วิมาน
 
        ในเวลาต่อมาก็ได้มีพระธรรมกายเมตตาไปเยี่ยมท่านเทพบุตรสุดหล่อ ที่วิมานของท่านเพื่อให้ท่านเทพบุตรสุดหล่อได้ฝากข้อความมาถึงบุคคลที่ท่านรัก ซึ่งท่านเทพบุตรสุดหล่อ ก็ได้ฝากสารแห่งความรักและความคิดถึงมาถึงพระลูกชายทั้งสองและทุกคนในครอบครัวของท่านในทำนองที่ว่า “ ตัวท่านได้รับบุญทุกๆ บุญที่พระลูกชายทั้งสองและทุกคนในครอบครัวได้ทำ แล้วก็อุทิศส่งมาให้กับท่านแล้ว ตัวท่านอยากขอบคุณพระลูกชายทั้งสองที่คอยทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนให้ตัวท่านได้สั่งสมบุญทุกๆ บุญมาโดยตลอด   ในตอนนี้ตัวท่านได้เห็นผลแห่งบุญด้วยตาของตัวท่านเองแล้ว และตัวท่านก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาอยู่ที่สวรรค์แห่งนี้ ”  
 
สาเหตุที่ทำให้ล้มป่วยก็เป็นเพราะวิบากกรรมปาณาติบาตในหลายภพหลายชาติก่อนๆตามมาส่งผล 
 
สาเหตุที่ทำให้ล้มป่วยก็เป็นเพราะวิบากกรรมปาณาติบาต
ในหลายภพหลายชาติก่อนๆ ตามมาส่งผล

         สำหรับสาเหตุที่ทำให้โยมพ่อของลูกต้องมาล้มป่วยอย่างกะทันหันด้วยโรคประจำตัวของท่าน ซึ่งก็คือโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตต่ำ แล้วก็ต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคไข้มาลาเรียสายพันธุ์ใหม่ถึงสองสายพันธุ์นั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมปาณาติบาตที่ตัวท่านได้เคยทำร้ายร่างกายคนจนเสียชีวิตในหลายภพหลายชาติก่อนๆ ซึ่งเป็นวิบากกรรมหลัก  ได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกับวิบากกรรมปาณาติบาตจากหลายๆ ภพหลายๆ ชาติที่ตัวท่านได้เคยฆ่าสัตว์เอาไว้
 
         เรื่องก็มีอยู่ว่าในหลายภพหลายชาติก่อนๆ ซึ่งเป็นภพชาติที่ตัวท่านได้ไปทำร้ายร่างกายคนจนเสียชีวิต โยมพ่อของลูกได้เกิดเป็น “ กุลบุตรสุดจี๊ด ” อยู่ในตระกูลของเศรษฐีที่มีฐานะร่ำรวยซึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนของคุณพ่อของท่าน ก็ได้มาขอกู้เงินจากคุณพ่อของท่านเพื่อนำไปประกอบธุรกิจ  
 
ท่านได้ยกพรรคพวกไปยังบ้านของเพื่อนเพื่อไปตามทวงหนี้ที่เขาค้างชำระเอาไว้ 
 
ท่านได้ยกพรรคพวกไปยังบ้านของเพื่อน
เพื่อไปตามทวงหนี้ที่เขาค้างชำระเอาไว้

        ซึ่งคุณพ่อของท่าน ก็ได้ปล่อยเงินกู้ให้กับเพื่อนคนนั้นพร้อมกับบอกเขาไปในทำนองที่ว่า“ ถ้ามีเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยให้เอามาใช้คืน ” แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปตัวท่าน ซึ่งก็คือโยมพ่อของลูกในภพชาตินั้นก็เห็นว่า “ เพื่อนคุณพ่อของท่านคนนี้แม้เขาจะมีเงินแล้ว แต่เขาก็ยังไม่ยอมเอาเงินมาใช้คืนคุณพ่อของท่านสักที ”  
เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวท่านจึงได้ยกพรรคพวก ไปยังบ้านของเพื่อนคุณพ่อของท่าน เพื่อไปตามทวงหนี้ที่เขาค้างชำระเอาไว้
 
ตัวท่านและพรรคพวกได้ร่วมกันรุมเพื่อนอย่างเต็มที่จนทำให้เพื่อนเกิดอาการน่วมจนช้ำในตายไปในที่สุด 
 
ตัวท่านและพรรคพวกได้ร่วมกันรุมเพื่อนอย่างเต็มที่
จนทำให้เพื่อนเกิดอาการน่วมจนช้ำในตายไปในที่สุด

        แต่เมื่อตัวท่านได้ไปเจรจาทวงหนี้กับเพื่อนคุณพ่อของท่านแล้ว เพื่อนคุณพ่อของท่านกลับไม่ยอมจ่ายเงินคืนให้กับตัวท่าน เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวท่านและพรรคพวก จึงได้ร่วมกันรุมทำร้ายเพื่อนคุณพ่อของท่านกันอย่างเต็มที่ จนทำให้เพื่อนคุณพ่อของท่านเกิดอาการน่วมจนช้ำในตายไปในที่สุด และด้วยวิบากกรรมดังกล่าวนี้เองจึงได้กลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวโยมพ่อของลูกนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้
 
วิบากกรรมต่างๆ มาส่งผล
 
วิบากกรรมปาณาติบาตจากหลายๆ ภพ หลายๆ ชาติที่ตัวท่านได้เคยฆ่าสัตว์เอาไว้
ได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกันในภพชาติปัจจุบันนี้อีกด้วย 

        ซึ่งนอกจากวิบากกรรมดังกล่าว หรือวิบากกรรมที่โยมพ่อของลูกได้เคยทำร้ายร่างกายเพื่อนคุณพ่อของท่านจนเสียชีวิตในหลายภพหลายชาติก่อนๆ แล้ว ก็ยังมีวิบากกรรมปาณาติบาตจากหลายๆ ภพหลายๆ ชาติที่ตัวท่านได้เคยฆ่าสัตว์เอาไว้ ได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกันในภพชาติปัจจุบันนี้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในภพชาติก่อนๆ  โยมพ่อของลูกได้เคยฆ่าสัตว์ใหญ่หลายชนิด  เช่น พวกวัว หรือกระบือ  เป็นต้น   เพื่อนำไปขายและก็นำมาทำเป็นอาหารอยู่เป็นประจำ ส่วนในอีกภพชาติหนึ่ง ด้วยความที่โยมพ่อของลูก มีความเข้าใจผิดคิดว่า “ การดื่มเหล้าที่ผสมด้วยเลือดงูจะเป็นยาชูกำลังอย่างดี ”   ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ตัวท่าน มักจะชอบฆ่างู เพื่อนำเลือดสดๆ มาผสมกับเหล้าแล้วก็ดื่มอยู่เป็นประจำ  เป็นต้น
 
วิบากกรรมปาณาติบาตได้ช่องตามมาส่งผลจึงเป็นเหตุทำให้ในภพชาติปัจจุบันต้องมาล้มป่วยอย่างกะทันหันแล้วก็เสียชีวิต 
 
วิบากกรรมปาณาติบาตได้ช่องตามมาส่งผลจึงเป็นเหตุทำให้
ในภพชาติปัจจุบันต้องมาล้มป่วยอย่างกะทันหันแล้วก็เสียชีวิต
 
        ดังนั้น เมื่อวิบากกรรมปาณาติบาตที่โยมพ่อของลูกได้เคยทำร้ายร่างกายเพื่อนคุณพ่อของท่านจนเสียชีวิตในหลายภพหลายชาติก่อนๆ ได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกับวิบากกรรมปาณาติบาตจากหลายๆ ภพหลายๆ ชาติที่ตัวท่านได้เคยฆ่าสัตว์เอาไว้ จึงเป็นเหตุทำให้ในภพชาติปัจจุบันนี้ ตัวท่านต้องมาล้มป่วยอย่างกะทันหันด้วยโรคประจำตัวของท่าน ซึ่งก็คือโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตต่ำ แล้วก็ต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคไข้มาลาเรียสายพันธุ์ใหม่ถึงสองสายพันธุ์ เหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเอง      

ส่วนว่า เรื่องราวของคำถามข้อต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรและมีคำตอบเป็นอย่างไรนั้น  
เราก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป  
 
รับชมวิดีโอ
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/nmYk8


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก