ปรโลกนิวส์ ตอน ฆ่าตัวตาย เพราะปากร้ายทวงหนี้ในอดีต ตอนที่ 2

คำถามข้อที่ 2 วิบากกรรมอะไรที่ทำให้ลูกชายของลูกได้ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้คะ คำตอบ.....สำหรับบุพกรรมที่ทำให้ลูกชายของลูกต้องมาดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้นั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมที่ลูกชายของลูกได้เคยไปพูดจาดูถูกและกดดันพวกลูกหนี้ https://dmc.tv/a13960

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 24 ก.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 15138 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2555
ปรโลกนิวส์ ตอน ฆ่าตัวตาย เพราะปากร้ายทวงหนี้ในอดีต
 
 
ฆ่าตัวตาย เพราะปากร้ายทวงหนี้ในอดีต ตอนที่ 2
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ 

    คำถามข้อที่ 2   วิบากกรรมอะไรที่ทำให้ลูกชายของลูกได้ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้คะ
 
บุพกรรมที่ทำให้ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายก็เป็นเพราะวิบากกรรมที่ได้เคยไปพูดจาดูถูกและกดดันลูกหบางรายเกิดความ<a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87.html title='เครียด' target=_blank><font color=#333333>เครียด</font></a>จัดแล้วก็ฆ่าตัวตาย
 
บุพกรรมที่ทำให้ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายก็เป็นเพราะวิบากกรรมที่ได้เคยไปพูดจาดูถูก
และกดดันลูกหบางรายเกิดความเครียดจัดแล้วก็ฆ่าตัวตาย

    คำตอบ.....สำหรับบุพกรรมที่ทำให้ลูกชายของลูกต้องมาดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้นั้น   ทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมที่ลูกชายของลูกได้เคยไปพูดจาดูถูกและกดดันพวกลูกหนี้ จนทำให้ลูกหนี้บางรายเกิดความเครียดจัดแล้วก็ฆ่าตัวตายในหลายภพหลายชาติก่อนๆ ได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกับวิบากกรรมในภพชาติปัจจุบันที่ลูกชายของลูกได้เคยดื่มน้ำเมา สูบบุหรี่ และเสพยาเสพย์ติด เป็นต้น ในสมัยที่ตัวเขาเป็นวัยรุ่น
 
ในหลายภพหลายชาติก่อนๆตัวเขาเป็นเศรษฐีที่มีฐานะโดดเด่นและร่ำรวยมากๆ 
 
ในหลายภพหลายชาติก่อนๆตัวเขาเป็นเศรษฐีที่มีฐานะโดดเด่นและร่ำรวยมากๆ

        เรื่องก็มีอยู่ว่า ในหลายภพหลายชาติก่อนๆ ลูกชายของลูกได้เกิดเป็น “ กุลบุตรสุดเคี่ยว ” อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง และเมื่อลูกชายของลูก เติบใหญ่ขึ้นตัวเขาก็ได้ประกอบอาชีพค้าขายอุปกรณ์ทางการเกษตรและด้วยความที่ลูกชายของลูก มีระบบการบริหารจัดการทางการค้าที่ดี ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้กิจการค้าขายอุปกรณ์ทางการเกษตรของลูกชายของลูก มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น มากขึ้น แล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆ  แล้วในที่สุด ตัวเขาก็ได้กลายเป็นเศรษฐีที่มีฐานะโดดเด่นและร่ำรวยมากๆ คนหนึ่งเลยทีเดียว
 
ด้วยความที่มีฐานะทางการเงินที่มั่งคั่งในที่สุดตัวเขาก็เริ่มหันมาประกอบอาชีพปล่อยเงินกู้ 
 
ด้วยความที่มีฐานะทางการเงินที่มั่งคั่ง
ในที่สุดตัวเขาก็เริ่มหันมาประกอบอาชีพปล่อยเงินกู้

         และด้วยความที่ลูกชายของลูก มีฐานะทางการเงินที่มั่งคั่งเป็นอย่างมากนี้เอง จึงทำให้มีพวกชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนเรื่องเงินๆ ทองๆ แวะเวียนมาขอกู้เงินจากลูกชายของลูก มากขึ้นไปเรื่อยๆ และเมื่อลูกชายของลูกปล่อยเงินกู้ให้กับพวกชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องเงินมากเข้ามากเข้า ในที่สุดตัวเขาก็เริ่มหันมาประกอบอาชีพปล่อยเงินกู้อย่างเอาจริงเอาจังมากขึ้น จนกระทั่งกิจการปล่อยเงินกู้ได้กลายเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งของตัวเขาไปทันที ในเวลาต่อมากิจการปล่อยเงินกู้ของลูกชายของลูก ในภพชาตินั้น ก็ได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการปล่อยเงินกู้อีกด้วย ซึ่งลูกหนี้ของลูกชายของลูก บางพวกก็จ่ายหนี้ตรงเวลาบางพวกก็จ่ายหนี้ไม่ตรงเวลา บางพวกถึงเวลาก็ไม่มีจ่าย  หรือที่หนักไปกว่านั้นก็คือบางพวกไม่มีจ่ายแถมยังมาขอกู้เพิ่มอีก เป็นต้น
 
พวกลูกหนี้ที่ไม่มีเงินจ่ายแถมยังมาขอกู้เพิ่มลูกชายของลูกก็จะพูดจาด้วยถ้อยคำแรงๆ ไปในทำนองที่ว่าไปตายซะ 
 
พวกลูกหนี้ที่ไม่มีเงินจ่ายแถมยังมาขอกู้เพิ่ม
ลูกชายของลูกก็จะพูดจาด้วยถ้อยคำแรงๆ ไปในทำนองที่ว่าไปตายซะ

        สำหรับพวกลูกหนี้ที่ไม่มีเงินมาจ่ายคืนให้กับลูกชายของลูก ลูกชายของลูกก็จะไปตามทวงเงินคืนด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดโมโหอย่างสุดๆ และด้วยอารมณ์หงุดหงิดโมโหที่ครุกรุ่นอยู่ในใจของลูกชายของลูกนี้เอง  จึงทำให้ทันทีที่ตัวเขาได้เจอกับพวกลูกหนี้ ที่ไม่มีเงินมาจ่ายคืน ตัวเขาก็จะพูดจาดูถูกกดดันพวกลูกหนี้เหล่านั้นไปในทำนองที่ว่า “ ถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ให้ไปฆ่าตัวตายซะ”  ส่วนพวกลูกหนี้ที่ไม่มีเงินจ่ายแถมยังมาขอกู้เพิ่มอีกนั้นลูกชายของลูกในภพชาตินั้น ก็จะพูดจาด้วยถ้อยคำแรงๆ ไปในทำนองที่ว่า “ ของเก่าก็ยังไม่มีปัญญาจะจ่ายยังจะกล้ามาขอกู้เงินอีก อย่างนี้ไปตายซะ” 
 
ลูกหนี้บางรายเกิดความเครียดและกดดันอย่างสุดขีด แล้วในที่สุด ก็ได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายตามคำพูดที่ลูกชายของลูกได้พูด 
 
ลูกหนี้บางรายเกิดความเครียดและกดดันอย่างสุดขีด
แล้วในที่สุดก็ได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายตามคำพูดที่ลูกชายของลูกได้พูด

        ซึ่งลูกชายของลูกก็ได้ใช้วาจาที่ไม่ดีเหล่านี้พูดจาดูถูกกดดันพวกลูกหนี้เหล่านั้นอยู่เป็นประจำ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ลูกหนี้ ที่ไม่มีเงินจะมาจ่ายหนี้บางรายเกิดความเครียดและกดดันอย่างสุดขีด แล้วในที่สุด พวกเขาเหล่านั้นก็ได้ตัดสินใจหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายตามคำพูดที่ลูกชายของลูกได้พูดจาดูถูกกดดันเอาไว้จริงๆ
 
วิบากกรรมพูดจาดูถูกกดดันจนทำให้ลูกหนี้เครียดจัดฆ่าตัวตายตามมาส่งผลต้องมาดื่มยาพิษฆ่าตัวตาย
 
วิบากกรรมพูดจาดูถูกกดดันจนทำให้ลูกหนี้เครียดจัด
ฆ่าตัวตายตามมาส่งผลต้องมาดื่มยาพิษฆ่าตัวตาย

          ด้วยวิบากกรรมดังกล่าว หรือวิบากกรรมที่ลูกชายของลูกได้พูดจาดูถูกกดดันพวกลูกหนี้ จนทำให้ลูกหนี้บางรายเกิดความเครียดจัดแล้วก็ฆ่าตัวตายในหลายภพหลายชาติก่อนๆ นี้เอง จึงได้กลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวลูกชายของลูกนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้ และเมื่อวิบากกรรมดังกล่าวได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกับวิบากกรรมในภพชาติปัจจุบัน ที่ลูกชายของลูกได้เคยดื่มน้ำเมา สูบบุหรี่ และเสพยาเสพย์ติด เป็นต้น ในสมัยที่ตัวเขาเป็นวัยรุ่น จึงเป็นผลทำให้ลูกชายของลูกต้องมาดื่มยาพิษฆ่าตัวตายเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเอง
 
    คำถามข้อที่ 3 วิบากกรรมที่ลูกชายของลูกได้ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้ จะยังส่งผลต่อไปในภพชาติเบื้องหน้าอีกหรือไม่ และจะต้องทำอย่างไร วิบากกรรมนี้ถึงจะเบาบางลงไปได้คะ
   
วิบากกรรมยังคงมีกำลังที่แรงอยู่ได้ช่องตามมาส่งผล 
 
วิบากกรรมยังคงมีกำลังที่แรงอยู่จึงได้ช่องตามมาส่งผล
 
      คำตอบ.....สำหรับวิบากกรรมที่ทำให้ลูกชายของลูกต้องมาดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้ มันก็ยังคงมีกำลังที่แรงอยู่ อีกทั้งวิบากกรรมดังกล่าวก็พร้อมที่จะส่งผลต่อไปอีกหลายภพหลายชาติ คือเมื่อใดที่ลูกชายของลูกได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วก็มีเหตุมีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะทำให้วิบากกรรมนี้ได้ช่องตามมาส่งผล เช่น ประสบกับภาวะปัญหาในชีวิตอย่างหนัก เป็นต้น เมื่อนั้น ลูกชายของลูกก็จะคิดหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายในที่สุด 
 
ผลแห่ง<a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html title='บุญ' target=_blank><font color=#333333>บุญ</font></a>ที่มีกำลังมจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมที่ห่อหุ้มใจของลูกชายของลูกให้เจือจางเบาบางลงไปเรื่อยๆ  
 
ผลแห่งบุญที่มีกำลังมจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมที่ห่อหุ้มใจ
ของลูกชายของลูกให้เจือจางเบาบางลงไปเรื่อยๆ 

        ส่วนวิธีการที่จะแก้ไขวิบากกรรมดังกล่าว หรือวิบากกรรมที่ทำให้ลูกชายของลูกต้องมาดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้ ให้เจือจางเบาบางลงไปได้นั้น ตัวลูกและทุกๆ คนในครอบครัวก็จะต้องหมั่นนั่งสมาธิ(Meditation)ให้ได้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ และเมื่อตัวลูกและทุกๆ คนในครอบครัวได้นั่งสมาธิแล้ว ก็ให้หมั่นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้ลูกชายของลูกบ่อยๆ ยิ่งถ้าหากตัวลูกและทุกๆ คนในครอบครัวสามารถนั่งสมาธิจนมีใจที่หยุดนิ่งได้มากเท่าไหร่ ใจของตัวลูกและทุกๆ คนก็จะยิ่งมีกำลังมากขึ้นเท่านั้น อีกทั้งผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นก็จะมีกำลังมากกว่าปรกติอีกด้วย และด้วยผลแห่งบุญที่มีกำลังมากๆ นี้เอง ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมที่ห่อหุ้มใจของลูกชายของลูกให้เจือจางเบาบางลงไปเรื่อยๆ  
 
เมื่อผลแห่งบุญทำให้ตัวเขาพ้นจากความทุกข์ทรมานได้ไปบังเกิดอยู่ในสุคติโลก<a href=http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html title='สวรรค์' target=_blank><font color=#333333>สวรรค์</font></a>    
 
เมื่อผลแห่งบุญทำให้ตัวเขาพ้นจากความทุกข์ทรมานได้ไปบังเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์   

         และเมื่อวิบากกรรมที่ห่อหุ้มใจของลูกชายของลูกเจือจางเบาบางลงไปมากเข้า ผลแห่งบุญที่ตัวเขาได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่กับผลแห่งบุญที่ตัวลูกและหมู่ญาติได้อุทิศส่งไปให้กับเขาก็จะได้ช่องชิงช่วงส่งผลมากขึ้นมากขึ้น และเมื่อผลแห่งบุญที่ลูกชายของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้กับผลแห่งบุญที่ตัวลูกและหมู่ญาติได้อุทิศส่งไปให้กับเขาได้ช่องตามมาส่งผลมากเพียงพอแล้ว ก็จะส่งผลทำให้ตัวเขาพ้นจากความทุกข์ทรมานที่ได้รับอยู่ในยมโลกของมหานรกขุมที่ 1 แล้วตัวเขาก็จะได้ไปบังเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์  
 
    แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกชายของลูกได้ไปบังเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์แล้ว ตัวเขาก็จะต้องไม่ประมาทหรือมัวเพลิดเพลินอยู่กับทิพยสมบัติ โดยตัวเขาจะต้องตั้งใจนั่งสมาธิให้มากๆ และก็ต้องไปตามมนุษย์ให้มาทำความดีอย่างสุดกำลัง เช่น ไปตามคนมาบวช หรือไปตามคนมาทำบุญกฐินเป็นต้น  
 
ตัวเขาจะต้องตั้งใจนั่งสมาธิเพื่อจะได้ไปเก็บไปแก้ผังแห่งวิบากกรรมให้หมดไป 
 
ตัวเขาจะต้องตั้งใจนั่งสมาธิเพื่อจะได้ไปเก็บไปแก้ผังแห่งวิบากกรรมให้หมดไป

         ซึ่งถ้าหากตัวลูกและทุกคนในครอบครัว รวมถึงลูกชายของลูกสามารถทำได้เช่นนี้ วิบากกรรมดังกล่าว หรือวิบากกรรมที่ลูกชายของลูกได้ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้ก็จะค่อยๆ เจือจางเบาบางลงไปเรื่อยๆ แต่ถ้าหากจะให้วิบากกรรมดังกล่าวหมดไปเลยนั้นลูกชายของลูกก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายก่อน และเมื่อลูกชายของลูกได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายแล้ว ตัวเขาก็จะต้องตั้งใจนั่งสมาธิให้เข้าถึงพระธรรมกาย แล้วก็มาศึกษาวิชชาธรรมกายเพื่อจะได้ไปเก็บไปแก้ผังแห่งวิบากกรรมดังกล่าวให้หมดไปด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งนี่ก็คือหลักวิชชาที่จะแก้ไขวิบากกรรมดังกล่าว หรือวิบากกรรมที่ทำให้ลูกชายของลูกต้องมาดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้ ตามปกติ 
 
  พระธรรมกายได้เมตตาไปโปรดลูกชายของลูกถึงที่ยมโลก
 
พระธรรมกายได้เมตตาไปโปรดลูกชายของลูกถึงที่ยมโลก

         แต่เนื่องจากตัวลูกและทุกคนในครอบครัว รวมทั้งลูกชายของลูกได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีมาโดยตลอด โดยเฉพาะตัวลูกที่ได้ตั้งใจทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญที่เข้มแข็งเสมอมา อีกทั้งลูกชายของลูกก็ได้เคยมารับบุญช่วยงานอยู่ภายในวัดเป็นเวลานานถึง 4 ปี และยังได้เคยบวชพระเป็นเวลา 1 พรรษา ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวไปแล้วนี้เอง   จึงทำให้พระธรรมกายได้เมตตาไปโปรดลูกชายของลูกถึงที่ยมโลกของมหานรกขุมที่ 1 ซึ่งทันทีที่พระธรรมกายได้ไปถึงที่ยมโลกของมหานรกขุมที่ 1 รัศมีความสว่างและกระแสแห่งความบริสุทธิ์ที่มีความชุ่มเย็นของพระธรรมกายก็ได้แผ่ขยายไปจนทั่วทั้งภพของยมโลกแห่งนั้น ซึ่งก็เป็นผลทำให้บรรยากาศภายในยมโลกแห่งนั้นจากเดิมที่เต็มไปด้วยความร้อนระอุ มืดมน และน่าสะพรึงกลัว ก็กลับพลันสว่างไสวและเกิดกระแสความชุ่มเย็นด้วยรัศมีของพระธรรมกายขึ้นมาในทันที
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทัณฑ์ทรมานสัตว์นรกได้หายไปแบบฉับพลันทันทีด้วยอานุภาพของพระธรรมกาย 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทัณฑ์ทรมานสัตว์นรก
ได้หายไปแบบฉับพลันทันทีด้วยอานุภาพของพระธรรมกาย

        และในขณะเดียวกันนั้นเอง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทัณฑ์ทรมานสัตว์นรกและตัวลูกชายของลูก ไม่ว่าจะเป็นไฟนรก หรือภาชนะที่ใส่ยาพิษของลูกชายของลูก ก็ได้หายไปแบบฉับพลันทันทีไม่เพียงแค่นั้นการทัณฑ์ทรมานทั้งหมดภายในยมโลกแห่งนั้นยังพลันหยุดลงอย่างเป็นอัศจรรย์อีกด้วย สำหรับตัวลูกชายของลูกนั้นทันทีที่ตัวเขาได้เห็นพระธรรมกายลอยมาปรากฏอยู่ตรงหน้าของตัวเขา จากเดิมที่ใจของตัวเขาดำมืดและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน จนนึกถึงอะไรไม่ได้เลยก็ค่อยๆ เริ่มสว่างขึ้นด้วยอานุภาพของพระธรรมกาย ไม่เพียงแค่นั้นตัวเขายังมีความรู้สึกที่ชุ่มเย็นเกิดขึ้นมาในใจของเขาอีกด้วย และเมื่อใจของเขาเริ่มสว่างมากขึ้นแล้วตัวเขาก็เริ่มกลับมามีสติมากขึ้น
 
ตัวเขาได้พยายามที่จะก้มลงกราบพระธรรมกายแต่ด้วยความมีร่างกายที่ซูบผอม จึงทำให้ตัวเขาไม่สามารถที่จะกราบพระธรรมกายได้อย่างสมบูรณ์  
 
ตัวเขาได้พยายามที่จะก้มลงกราบพระธรรมกายแต่ด้วยความมีร่างกายที่ซูบผอม
จึงทำให้ตัวเขาไม่สามารถที่จะกราบพระธรรมกายได้อย่างสมบูรณ์

        และเมื่อลูกชายของลูกเริ่มกลับมามีสติมากขึ้นแล้วตัวเขาก็จำพระธรรมกาย ซึ่งลอยมาปรากฏอยู่ที่ตรงหน้าของตัวเขาได้ และตัวเขาก็เกิดความรู้สึกดีใจอย่างสุดๆ ที่พระธรรมกายได้เมตตามาเยี่ยมตัวเขาถึงที่แห่งนี้   แล้วตัวเขาก็ไม่รอช้าได้พยายามที่จะก้มลงกราบพระธรรมกายในทันที แต่ด้วยความที่ลูกชายของลูกมีร่างกายที่ซูบผอมเป็นอย่างมาก จนทำให้ตัวเขาไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงที่จะขยับเขยื้อนร่างกายนี่เอง จึงทำให้ตัวเขาไม่สามารถที่จะกราบพระธรรมกายได้อย่างสมบูรณ์  
 
ในตอนนี้เขารู้สึกสำนึกผิดที่ได้ฆ่าตัวตายตัวเขาอยากจะขอโทษทุกๆ คน 
 
ในตอนนี้เขารู้สึกสำนึกผิดที่ได้ฆ่าตัวตายตัวเขาอยากจะขอโทษทุกๆ คน

         ภายหลังจากที่ลูกชายของลูกได้ก้มลงกราบพระธรรมกายแล้ว พระธรรมกายก็ได้เมตตาถามลูกชายของลูกว่า “ จะมีข้อความใดฝากมาถึงคุณแม่และหมู่ญาติบ้าง ”  ซึ่งลูกชายของลูกก็ได้ฝากข้อความมาถึงตัวลูกและทุกๆ คนในครอบครัวในทำนองที่ว่า “ ในตอนนี้ ตัวเขารู้สึกสำนึกผิดที่ตัวเขาได้ตัดสินใจดื่มยาพิษฆ่าตัวตาย เพราะตัวเขาคิดว่าการฆ่าตัวตายจะเป็นทางออกที่จะทำให้ตัวเขาพ้นจากความทุกข์ได้  แต่ปรากฏว่าตัวเขากลับต้องมาเจอกับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่มากไปกว่าเดิมอีกมากๆ ตัวเขารู้สึกผิดแล้วก็อยากที่จะขอโทษทุกๆ คน ตัวเขาอยากให้คุณแม่และทุกๆ คนช่วยทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้เขามากๆ เพราะตัวเขาอยากที่จะพ้นไปจากที่แห่งนี้  ” 
 
พระธรรมกายก็ได้เมตตาบอกให้ตัวเขานึกถึงบุญทุกๆ บุญซึ่งบุญแรกที่นึกถึงก็คือบุญ<a href=http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7.html title='สร้างองค์พระ' target=_blank><font color=#333333>สร้างองค์พระ</font></a>ธรรมกายประจำตัว 
 
พระธรรมกายก็ได้เมตตาบอกให้ตัวเขานึกถึงบุญทุกๆ บุญ
ซึ่งบุญแรกที่นึกถึงก็คือบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว

       หลังจากที่ลูกชายของลูกได้ฝากข้อความเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระธรรมกายก็ได้เมตตาบอกให้ตัวเขานึกถึงบุญทุกๆ บุญที่ตัวเขาได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งบุญแรกที่ลูกชายของลูกสามารถนึกถึงได้ในตอนนั้นก็คือบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ และเมื่อลูกชายของลูกสามารถนึกถึงบุญแรก ได้แล้ว บุญต่างๆ จึงได้ช่องทำให้ตัวเขาสามารถนึกถึงบุญอื่นๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น บุญที่ตัวเขาได้ถวายปัจจัยร่วมบุญทุกๆ บุญกับพระเถระ  บุญที่ตัวเขาได้หล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยทองคำ บุญที่ตัวเขาได้มีส่วนร่วมในการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์  บุญที่ตัวเขาได้เคยบวชเป็นพระ 1 พรรษา และบุญที่ตัวเขาได้ให้ยืมรถมาช่วยขนทรายปกป้องวัดจากน้ำท่วม   เป็นต้น 

          ส่วนว่า หลังจากที่ลูกชายของลูกสามารถนึกถึงบุญต่างๆ ที่ตัวเขาได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่
ได้แล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับลูกชายของลูกบ้างหรือไม่อย่างไรนั้น  
เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป   

รับชมวิดีโอ
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/olF0U


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก