ความประทับใจจากนักศึกษา DOU

ลูกผู้สื่อข่าวบุญสว่าง ขอนำเรื่องราวของว่าที่มหาบัณฑิต และบัณฑิต DOU ที่มุ่งมั่นศึกษาธรรมะเพื่อให้มีความรู้ สมภูมิบัณฑิต เป็นนักปราชญ์ ลูกพระธัมฯ พันธุ์แท้ มากราบรายงานคุณครูไม่ใหญ่ค่ะ https://dmc.tv/a16095

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก > DOU
[ 6 ก.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17072 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

 
ความประทับใจจากนักศึกษา DOU
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง

         ลูกผู้สื่อข่าวบุญสว่าง ขอนำเรื่องราวของว่าที่มหาบัณฑิต และบัณฑิต DOU ที่มุ่งมั่นศึกษาธรรมะเพื่อให้มีความรู้ สมภูมิบัณฑิต เป็นนักปราชญ์ ลูกพระธัมฯ พันธุ์แท้ มากราบรายงานคุณครูไม่ใหญ่ค่ะ 
 
 กัลฯ นฤพนธ์   เตชะวัฒนวรรณา  ว่าที่มหาบัณฑิต DOU
กัลฯ นฤพนธ์ เตชะวัฒนวรรณา ว่าที่มหาบัณฑิต DOU
 
 
      ท่านแรก คือ กัลฯ นฤพนธ์ เตชะวัฒนวรรณา “ตลอดเวลาในการศึกษา ปลื้มมากๆ ครับ เพราะความรู้ที่ลูกถูกฟูมฟักจาก DOU ปริญญาโท ทำให้ลูกสามารถเขียนงานวิชาการในชื่อ “นิพพาน : การศึกษาวิเคราะห์ ตามพุทธวจนะในพระไตรปิฎกบาลี” ได้สำเร็จ ลูกได้น้อมนำหลัก การจากพุทธวจนะไปเป็นแนวทางแก้ไขความเห็นที่ขัดแย้งกันในประเด็นต่างๆ เช่น เรื่องนิพพาน เพื่อสร้างความสามัคคีกันในพุทธบริษัท ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว ลูกรู้สึกได้ถึงบุญที่ตนเองได้โอกาสในการศึกษาวิชาที่สำคัญที่สุดของมนุษย์  นับเป็นความปลื้มใจอย่างที่สุด จนนิยามได้ว่า  “ปลื้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว” ครับ”
 
กัลฯ สวาท   ปรีอารมย์  ว่าที่มหาบัณฑิต DOU
กัลฯ สวาท ปรีอารมย์ ว่าที่มหาบัณฑิต DOU

      ท่านที่ 2 คือ กัลฯ สวาท ปรีอารมย์  “ลูกจบปริญญาโท DOU ด้วยการทำวิจัยค้นคว้าอิสระเรื่อง : กระบวนการในการพัฒนามนุษย์โดยใช้หลักกุศลกรรมบถ 10 ค่ะ ที่ลูกสนใจ กุศลกรรมบถ เพราะเป็นหลักธรรมที่สัมพันธ์กับการพัฒนามนุษย์ ลูกเริ่มหาคำตอบด้วยตัวเองมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบว่า มาตรฐานวัดความดีนั้นเอาอะไรเป็นเกณฑ์วัด เพราะลูกอยากเป็นคนดีและมีความสุขค่ะ พอมารู้จักวัดพระธรรมกาย และได้เรียนปริญญาตรี DOU ทำให้ลูกได้เรียนรู้ และนำมาพัฒนาตนเองมากมาย เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาให้เปิดปริญญาโท DOU ลูกได้มีโอกาสเข้ามาเรียน ดีใจมากเลยค่ะ เพราะทำให้ลูกได้คำตอบที่ชัดเจนจากการวิจัย วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้รู้ว่ากุศลกรรมบถ 10 นั้น เป็นหลักในการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของมนุษย์ เป็นมาตรฐานตัดสินว่าอะไรคือความดี-ความชั่ว บุญ-บาป ควร-ไม่ควร กุศลกรรมบถ 10 นั้น อุปมาเหมือนสูตรต้มยำชนิดหนึ่งที่ใช้เครื่องปรุง 10 อย่าง ต้องเรียงลำดับว่าชนิดใดจะต้องใส่ก่อนใส่หลัง อะไรเป็นส่วนสำคัญที่สุด พอถึงเวลาต้มยำจริง ๆ จะต้องใส่ทุกอย่างเข้าด้วยกันให้ครบสูตร กุศลกรรมบถ 10 ก็เช่นเดียวกัน ต้องปฏิบัติทุกอย่างไปพร้อม ๆ กัน จะขาดข้อใดข้อหนึ่งเสียมิได้ เพราะเมื่อองค์ประกอบไม่ครบก็ย่อมไม่สามารถก้าวไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมที่สูงขึ้นได้ โดยเรียงตามลำดับจากต้น คือ ศีล พัฒนากายและวาจา ไปจนถึงการพัฒนาจิตใจ คือสมาธิ(Meditation) แล้วย่อมเกิดปัญญาตามมา นอกจากนี้ลูกยังได้นำความรู้ที่ได้ไปบรรยายในที่ต่างๆ ทั้งวัด โรงเรียน โรงงาน และเอาหลักการคิดวิเคราะห์มาใช้คิดอาหารสูตรใหม่ๆ ขึ้นมากมาย จนต้องเปิดร้านขึ้นอีกเป็นสาขาที่ 2 ค่ะ การได้เรียนปริญญาโทนั้นดีจริงๆ อยากเชิญชวนทุกคนมาเรียนกันนะคะ ได้ประโยชน์มากๆ เลยค่ะ”

กัลฯ ทวีลาภ  ศรีโกมล
กัลฯ ทวีลาภ ศรีโกมล

       ท่านที่ 3 คือ กัลฯ ทวีลาภ ศรีโกมล “ลูกและเพื่อนๆที่ศูนย์นิวเจอร์ซี มีความปลื้มใจและภาคภูมิใจมากค่ะ ที่จะได้รับปริญญาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เพราะเราเรียนกันเป็นทีม จบกันเป็นทีม ซึ่งปีนี้ศูนย์นิวเจอร์ซีจบเป็นบัณฑิต DOU ทั้งหมด 9 คนค่ะ”
 
กัลฯ สุนิภา วินเทอร์
 กัลฯ สุนิภา วินเทอร์    

       ท่านที่ 4  คือ กัลฯ สุนิภา วินเทอร์ จากศูนย์ชิคาโก้  “ลูกเป็นแม่บ้าน และยังต้องเดินทางรอบโลกเพื่อติดตามสามีไปว่าความยังประเทศต่างๆ บ่อยครั้งที่ต้องทำการบ้านหรืออ่านหนังสือ ที่สนามบินหรือที่โรงแรม โดยตอนแรกลูกคิดว่าจะลองเรียนแค่วิชาเดียว แต่เมื่อเรียนแล้วก็ติดใจ เรียนต่อจนครบ 28 วิชาจบตามหลักสูตรเลยค่ะ”
 
กัลฯ อาภรณ์ โยฮันซ่อน
กัลฯ อาภรณ์ โยฮันซ่อน

      และท่านสุดท้ายคือ กัลฯ อาภรณ์ โยฮันซ่อน “ลูกพบ DOU โดยบังเอิญ ผ่านช่อง DMC เมื่อปลายปี พ.ศ.2551 ที่ประเทศสวีเดน และได้สมัครเรียนทั้งๆที่ไม่เคยไปวัดพระธรรมกายเลยค่ะ ชีวิตลูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่รู้จัก DOU ค่ะ”

       ท้ายที่สุดนี้ลูกๆมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคน ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาเปิดโอกาสทางการศึกษา ทำให้ลูกๆได้สำเร็จเป็นมหาบัณฑิตและบัณฑิต DOU อย่างที่ตั้งใจไว้ และลูกๆทุกคนก็ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ลูกๆก็มีความสุขแล้วค่ะ
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอกัลยาณมิตรสวาท ว่าที่มหาบัณฑิต DOU
ชมวิดีโอกัลยาณมิตรสวาท ว่าที่มหาบัณฑิต DOU   Download ธรรมะกัลยาณมิตรสวาท ว่าที่มหาบัณฑิต DOU
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
ศูนย์รวมเพลงธรรมะ สามารถดาว์นโหลดเพลงธรรมะได้ทั้ง Video และ MP3 FREE

 


http://goo.gl/ujin0


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related