ร่วมหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ ปี 2556

ร่วมหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำจึงถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จัดว่า เป็นอามิสบูชาที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติบูชาอย่างต่อเนื่องในอนาคตอย่างไม่ขาดสาย เพราะเมื่อชาวโลกได้มาสักการบูชาท่านแล้ว ก็จะปฏิบัติธรรมตามอย่างท่าน ซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชาตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นการบูชาอย่างสูงสุด https://dmc.tv/a15537

บทความธรรมะ Dhamma Articles > มหาปูชนียาจารย์ > กิจกรรม > เนื่องด้วยหลวงปู่ฯ
[ 9 ก.ย. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 26272 ]
View this page in: English
 
การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ ปี 2556 
 
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์อานุภาพหลวงปู่
 
 
การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ องค์ที่ 7
 
       พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญเป็นพระภิกษุที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอย่างจะนับจะประมาณมิได้ ดังนั้น ศิษยานุศิษย์ ผู้เคารพศรัทธาเลื่อมใสท่านจากทั่วทุกมุมโลก จึงพร้อมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำแท้การหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ด้วย ทองคำเป็นการประกาศให้โลกรับรู้ถึงคุณความดีของท่านด้วยวิธีอันชาญฉลาด เพราะการหล่อท่านด้วยทองคำ จะทำให้ชาวโลกต่างสงสัยและเกิดคำถามตามมาอย่างนับไม่ถ้วนว่า “ทำไมต้องหล่อท่านด้วยทองคำ?” และนั่นก็เป็นโอกาสที่เหล่าศิษยานุศิษย์จะได้เล่าถึงประวัตคุณธรรมคุณวิเศษและมโนปณิธานของท่าน และชักชวนให้บุคคลเหล่านั้นทำตามข้อวัตร ปฏิบัติอันดีงามของท่าน 
 
อีกทั้งเมื่อระยะเวลาผ่านไปจน เข้าสู่ยุคที่ทองคำหายากและราคาสูงมากกว่านี้ หรืออีก 1,000 ปีข้างหน้า ก็จะเกิดคำถามให้โจษขานซ้ำๆ อย่างไม่รู้จบว่าทำไมชาวโลกยุคหนึ่งจึงเกิดมหาศรัทธาอย่างแรงกล้า ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำแท้ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนั้น และปริศนาตรงนี้เองจะตรึงให้ชาวโลกมุ่งค้นหาคำตอบว่าท่านเป็นใคร? สำคัญอย่างไร? โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่กำลังประสบความทุกข์และดิ้นรนเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้น เมื่อได้มาพบรูปหล่อหลวงปู่ที่หล่อจากวัสดุที่มีค่าสูงสุด ก็จะสนใจหันมาศึกษาเรื่องราวของท่านจนเกิดความเลื่อมใสรู้สึกซาบซึ้งและหันมาปฏิบัติธรรม เพื่อหาทางพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังเช่นหลวงปู่
 
“หลวงปู่ทองคำองค์ที่  7 ที่กำลังจะหล่อขึ้นนี้ จะเป็นองค์ที่ไปเปิดใจ ไปประกาศศาสนา
และสร้างความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้บังเกิดขึ้นกับผู้คนอีกเป็นจำนวนมหาศาล”

 
   
 
  
การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ ปี 2555
ภาพพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำในวันคุ้มครองโลก ปี พ.ศ.2555

เหตุแห่งความยาก....
 
ในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่าย ๆ ดังนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านไม่ควรพลาดโอกาสในการสั่งสมบุญนี้เพราะการหล่อ รูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุแห่งความยากดังต่อไปนี้ คือ

        1. พระภิกษุที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรม คุณวิเศษ และเป็นเนื้อนาบุญที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เช่นหลวงปู่วัดปากน้ำ เป็นบุคคลที่บังเกิดขึ้นได้ยากมาก อีกทั้งท่านต้องมีบุญที่สั่งสมมาทางด้านนี้มาก หรือมีคุณธรรมมากพอที่จะดลใจให้มนุษย์ยุคนี้เกิดมหาศรัทธาอย่างแรงกล้า คิดหล่อท่านด้วยวัตถุธาตุอันเลิศ เช่น ทองคำแท้
 
       2. ทองคำเป็นวัสดุที่มีราคาสูงลิบ อย่าว่าแต่การหล่อพระด้วยทองคำจะเป็นเรื่องยากแสนยากเลยแค่จะหาบุคคลผู้ดำริ หรือคิดริเริ่มในการหล่อก็นับว่าเป็นการยากมากแล้ว ดังนั้น การหล่อพระด้วยทองคำแท้จึงเป็นโอกาสที่เกิดได้ยากยิ่ง
 
       3. ในโลกนี้มีน้อยคนนักที่สามารถเป็นศูนย์รวมใจในการรวบรวมทองคำแท้จำนวนมหาศาลมาหล่อพระ

 
       4. ผู้ที่คิดจะหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ ต้องมีบุญที่เคยสั่งสมมากับท่าน หรือแม้ไม่เคยสั่งสมบุญมากับท่าน ก็ต้องมีบุญพิเศษอื่นๆ ที่เคยสั่งสมมาในอดีตไปดลจิตดลใจให้เกิดปัญญาคิดสร้างบุญใหญ่เพื่อต่อบุญให้ กับตนเองได้       
 
      5. หากเราเป็นผู้มีทรัพย์น้อย แต่เกิดมหาศรัทธาคิดอยากจะหล่อพระขนาดใหญ่ด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ตามลำพัง ตลอดชีวิตนี้..เราก็คงหมดโอกาสที่จะได้บุญใหญ่นี้ไป เนื่องจากมีทรัพย์ไม่พอ
 
       6. แม้คนที่มีทรัพย์มาก สามารถหล่อพระทั้งองค์ตามลำพังด้วยทรัพย์ส่วนตัวได้ การหล่อก็จะไม่ทรงพลานุภาพเท่ากับการหล่อพระที่เกิดจากพลังของคลื่นมหาชน ที่มีกำลังศรัทธาอย่างแรงกล้ามารวมกัน อีกทั้งในอนาคตถ้าผู้มีทรัพย์มากนั้นสิ้นอายุขัยแล้ว ก็จะหาผู้ดูแลรักษาองค์พระที่หล่อขึ้นตามลำพังนั้นได้ยาก เพราะพระที่หล่อนั้นไม่ได้เป็นสมบัติของส่วนรวม และเมื่อเป็นดังนี้ ความรู้สึกร่วมจากการที่มหาชนต้องช่วยกันดูแลรักษาก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับการหล่อพระที่เกิดจากพลังของคลื่นมหาชน
 
       7. หากมีการหล่อองค์หลวงปู่เสร็จไปแล้วแต่เราเพิ่งเกิดศรัทธา หรือมาทราบข่าวบุญนี้ทีหลัง และเกิดจิตศรัทธาอยากจะหล่อขึ้นมาโอกาสนั้นก็หมดไปแล้ว
 
   
 
การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ ปี 2555 
 
การหล่อหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำองค์ที่ 7 เป็นการหล่อเพื่อใช้ในการเดิน
โดยจะทำพิธีหล่อใน "วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556"

ภาพโครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2
ภาพโครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2
 
เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะได้ร่วมบุญหล่อหลวงปู่ทองคำองค์ที่ 7 นี้ เพื่อใช้อัญเชิญในการโครงการธุดงค์ธรรมชัย บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมกราคม ของทุกปี ซึ่งพระธุดงค์จำนวนหลายพันรูป จะเดินธุดงค์ธรรมชัยโดยมีหลวงปู่ทองคำองค์ที่ 7 นี้นำหน้า สาธุชนที่มาคอยต้อนรับพระธุดงค์จำนวนหลักแสนคนต่อวัน ก็จะได้กราบไหว้บูชาหลวงปู่ทองคำที่เราได้ช่วยกันหล่อขึ้นนี้ 
 
ทำให้เป็นสิริมงคลแก่ตัว ผู้ใด้ได้พบเห็นก็จะเกิดคความเลือมใสศรัทธา ได้ศึกษาประวัติของและคำสอนหลวงปู่ จนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายในที่สุด เราในฐานะเจ้าของบุญที่ได้ร่วมบุญทองคำในครั้งนี้ ก็จะได้บุญไปด้วยอย่างมากมาย
 
ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่าน มาร่วมบุญหล่อทองหลวงปู่องค์ที่ 7 นี้ด้วยกัน
 สามารถร่วมบุญได้ถึงวันที่ 3 พย 56 นี้
 
กำหนดการวันคล้ายวันเกิดพระมงคลเทพมุนี
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2556
 
06.40 น. 
- พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ
09.30 น. 
- ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ 
11.00 น.
- พิธีถวายทองคำเพื่อหล่อหลวงปู่ฯ
- พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
- เสร็จพิธี
13.30 น.
- พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย
- ปฏิบัติธรรม 
14.20 น.
- พิธีรับถวายปัจจัยบูชาธรรม
14.40 น.
- เจ้าภาพผู้มีบุญเดินทางจากห้องแก้วฯ ไปร่วมพิธีที่บริเวณหน้ารัตนบัลลังก์
15.00 น.
- พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
16.00 น.
- เสร็จพิธี
- พิธีมอบเหรียญที่ระลึก และเมล็ดพันธุ์ ดอกดาวรวย 
 
ของขวัญที่ระลึก<a href=http://www.dmc.tv/search/กฐิน title='กฐิน' target=_blank><font color=#333333>กฐิน</font></a> 2556 


 
รับชมวิดีโอพิธีหล่อหลวงปู่ทองคำ ในปี พุทธศักราช 2555
 

รับชมคลิปวิดีโอเพลง หล่อหลวงปู่องค์ที่ 7 วันที่ 10 ตุลาคม 2556
ชมวิดีโอเพลง หล่อหลวงปู่องค์ที่ 7 วันที่ 10 ตุลาคม 2556   Download ธรรมะเพลง หล่อหลวงปู่องค์ที่ 7 วันที่ 10 ตุลาคม 2556

ร่วมบุญกฐินธรรมชัย
 
   
 
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำ องค์ที่ 7
 

 
 

บทความ ทองคำ กับเส้นทางการสร้างบารมีของผู้มีบุญในพระไตรปิฎก

พระมหากัจจายนะกับการออกแบบชีวิตให้มีผิวพรรณวรรณะงดงาม
ชฎิลเศรษฐีผู้มีภูเขาทองคำเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ด้วยบุญที่เคยทำไว้
พระภัททิยเถระกับการสร้างบุญพิเศษอย่างหนึ่งให้เต็มที่เต็มกำลัง
อุบาสิกาเสสวดีผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
พระภัททกาปิลานี เกิดในตระกูลดีแต่มีกลิ่นตัวแรง
อานิสงส์การทำบุญด้วยทองคำ จากพระไตรปิฎก
 

http://goo.gl/vo690

     
Tag : อุโบสถ  อุบาสิกา  อานิสงส์  ออกแบบชีวิต  หลวงปู่วัดปากน้ำ  สาธุชน  สาธุ  ศรัทธา  วิดีโอ  วัดพระธรรมกาย  มหาปูชนียาจารย์  ภาษีเจริญ  ภัตตาหาร  พระมงคลเทพมุนี  พระพุทธศาสนา  ปัญญา  ปัจจัย  ปฏิบัติธรรม  บุญ  บารมี  ธุดงค์ธรรมชัย  ธุดงค์  ธรรมะ  ธรรมชัย  ธรรมกาย  ทุกข์  ตักบาตร  ข่าว  กฐิน  

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายฯ เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 100 ปี
      ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559