บวชพระ 100,000 รูป เข้าพรรษา

โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่เกิดขึ้นโดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน ให้ช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวช 1 พรรษา การสร้างศาสนาทายาท และ แก้ปัญหาวัดร้างที่มีมากถึง 5,937 วัดทั่วประเทศ https://dmc.tv/a6877

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 17 มิ.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18363 ]


ข้อมูลโครงการบวชพระเข้าพรรษา วันที่ 19 มิ.ย. - 2 พ.ย. 2557

 
 
 
 
โครงการบวชพระ 100,000 รูป เข้าพรรษา
รวมพลังฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการบวช)
 
หลักการและเหตุผล
 
พุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน นำโดยคณะสงฆ์ทั่วประเทศ ได้รวมพลังกันจัดให้มีโครงการบวชพระ 100,000 รูป เข้าพรรษา โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วยองค์กรพุทธและหน่วยงานราชการกว่า 35 องค์กร ร่วมให้การสนับสนุน โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่เกิดขึ้นโดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน ให้ช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวช 1 พรรษา การสร้างศาสนาทายาท และ แก้ปัญหาวัดร้างที่มีมากถึง 5,937 วัดทั่วประเทศ (ข้อมูลปี พ.ศ.2553)
 
โครงการบวชพระ เข้าพรรษา 100,000 รูป
ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ประจำปี พุทธศักราช 2555  
กำหนดการอบรม

วันเวลาอบรม : วันที่ 8 กรกฎาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
วันรับสมัคร    :
วันที่ 1 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ วัดพระธรรมกาย และ วัดที่เป็นศูนย์อบรม
วันบรรพชา  
: วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ ศูนย์อบรมใหญ่วัดพระธรรมกาย
วันอุปสมบท 
: วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ วัดที่อบรมและวัดใกล้เคียง
สมัครบวช   
: โทร.  02-831-1000,  02-831-1234 

คุณสมบัติของผู้บวชโครงการอุปสมบทหมู่ (บวชพระ)100,000 รูป เข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2555
 
1. เป็นชายอายุ 20 – 60 ปี
2. จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3.  สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
4.   ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
5.   ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้า เมื่อครองจีวร
6.    มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

หลักฐานการสมัคร
 
1.   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก
2.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.   สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
4.   ใบรับรองแพทย์และใบระบุผลการตรวจเลือด HIV

ของที่ไม่ควรนำมาในการอบรม

1.  หนังสืออ่านเล่นหรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
2.   อาหารและของคบเคี้ยวทุกชนิด
3.   เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ ซีดี MP3 MP4 ฯลฯ
4.   กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
5.   ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ ฯลฯ
6.   อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ (คณะกรรมการจะตรวจและเก็บดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม)
 
ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม
 
1.  วัตถุมีคม อาวุธ หรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ
2.   บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด


รายชื่อศูนย์อบรมทั่วประเทศ โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป

ลำดับ

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ประเภทศูนย์

ชื่อศูนย์อบรม

เบอร์โทรศัพท์

1

กระบี่

เมืองกระบี่

เขาทอง

วัด

ในสระ

08-1406-7997

2

กระบี่

เมืองกระบี่

ทับปริก

วัด

คลองใหญ่

08-5904-0290

3

กรุงเทพมหานคร1

ดอนเมือง

สีกัน

วัด

พุทธสยาม (สีกัน)

08-1455-4321

4

กรุงเทพมหานคร2

บึงกุ่ม

คลองกุ่ม

วัด

นวลจันทร์

08-7712-1988

5

กรุงเทพมหานคร3

ยานนาวา

ช่องนนทรี

วัด

คลองภูมิ

08-

6

กรุงเทพมหานคร4

บางขุนเทียน

ท่าข้าม

วัด

กก

08-1632-7771

7

กรุงเทพมหานคร7

บางกอกน้อย

บางขุนนนท์

วัด

ภาวนาภิรตาราม

08-7594-0207

8

กาญจนบุรี

เมืองกาญจนบุรี

ลาดหญ้า

สำนักสงฆ์

เขารักษ์

08-4424-2704

9

กาญจนบุรี

เลาขวัญ

เลาขวัญ

วัด

สุวรรณคีรี(เขาปูน)

08-3410-5325

10

กาญจนบุรี

หนองปรือ

หนองปรือ

วัด

เขามุสิการาม

08-8234-2702

11

กาญจนบุรี

บ่อพลอย

บ่อพลอย

วัด

เขาวงจินดาราม

08-3496-2908

12

กาญจนบุรี

เมืองกาญจนบุรี

ปากแพรก

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

กาญจนบุรี

08-3540-6448

13

กาญจนบุรี

ห้วยกระเจา

ห้วยกระเจา

วัด

ไผ่งาม

08-1579-9579

14

กาญจนบุรี

ท่าม่วง

ทุ่งทอง

วัด

ศรีสุวรรณาวาส

08-5241-9731

15

กาญจนบุรี

ท่ามะกา

ท่าเสา

วัด

ใหม่รางวาลย์

08-9459-3884

16

กาญจนบุรี

ศรีสวัสดิ์

หนองเป็ด

วัด

ถ้ำเนรมิตร

08-6339-2546

17

กาฬสินธุ์

ร่องคำ

ร่องคำ

วัด

สองห้อง

08-4334-8995

18

กาฬสินธุ์

ยางตลาด

ยางตลาด

วัด

กลางโคกค้อ

08-7952-2192

19

กาฬสินธุ์

กุฉินารายณ์

บัวขาว

วัด

สามัคคีธรรมบวขาว

08-1875-6657

20

กาฬสินธุ์

กุฉินารายณ์

นาขาม

วัด

สว่างหงษ์ทอง

08-4554-9532

21

กาฬสินธุ์

ท่าคันโท

นาตาล

วัด

นาตาล

08-9229-0021

22

กาฬสินธุ์

ฆ้องชัย

ฆ้องชัยพัฒนา

วัด

โพธิ์ศรีท่าแห่

08-9775-6779

23

กาฬสินธุ์

ห้วยเม็ก

ห้วยเม็ก

วัด

ธรรมพิทักษ์

08-6798-8478

24

กำแพงเพชร

ปางศิลาทอง

หินดาต

วัด

เริงกะพงคงคาราม

08-9694-8441

25

กำแพงเพชร

โกสัมพีนคร

โกสัมพี

วัด

บ้านไร่ลำปาง

08-8227-7902

26

ขอนแก่น

น้ำพอง

กุดน้ำใส

วัด

ศรีสว่างวนาราม

08-7133-9542

27

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

บ้านเป็ด

วัด

ป่าเจริญธรรม

08-7641-6476

28

ขอนแก่น

เขาสวนกวาง

เขาสวนกวาง

วัด

บัวระพา

08-4566-9084

29

ขอนแก่น

โคกโพธิ์ไชย

โพธิ์ไชย

วัด

เกษามคม

043-227365

30

ขอนแก่น

หนองนาคำ

กุดธาตุ

วัด

ศรีสุมังค์

08-3744-7146

31

ขอนแก่น

บ้านไผ่

บ้านลาน

วัด

มัชฌิมวิทยาราม

08-6220-6456

32

ขอนแก่น

โนนศิลา

บ้านหัน

วัด

สว่างน้ำใส

08-6069-3829

33

ขอนแก่น

หนองสองห้อง

หนองสองห้อง

วัด

นิเวศน์วิทยาราม

08-9273-8048

34

ขอนแก่น

พล

โคกสง่า

วัด

ศรีประสิทธิ์

043-227365

35

ขอนแก่น

แวงน้อย

ก้านเหลือง

วัด

เกาะศิริ

043-227365

36

ขอนแก่น

มัญจาคีรี

สวนหม่อน

วัด

สระบัว

043-227365

37

ขอนแก่น

ชนบท

ศรีบุญเรือง

วัด

บำรุงวิริยะ

08-0734-9591

38

ขอนแก่น

กระนวน

หนองโก

วัด

ป่าชัยมงคล

08-85317515

39

ขอนแก่น

อุบลรัตน์

นาคำ

วัด

ถ้ำพระคำเม็ก

08-1580-8063

40

ขอนแก่น

ภูผาม่าน

ภูผาม่าน

วัด

ท่ากระบือ

08-3669-8499

41

ขอนแก่น

สีชมพู

วังเพิ่ม

วัด

สีชมพู

08-5636-8337

42

ขอนแก่น

ชุมแพ

ไชยสอ

วัด

สามัคคีพัฒนาราม

043-227365

43

ขอนแก่น

ภูเวียง

บ้านเรือ

วัด

ศรีชมชื่น

08-4405-6627

44

ขอนแก่น

หนองเรือ

บ้านเม็ง

วัด

ดาวเรือง

08-4454-0858

45

ขอนแก่น

บ้านฝาง

บ้านเหล่า

วัด

แท่นวนาราม

08-0592-2721

46

จันทบุรี

นายายอาม

นายายอาม

วัด

คลองซาก

08-1575-4373

47

จันทบุรี

ขลุง

ตะปอน

วัด

ตะปอนใหญ่

08-5059-0072

48

จันทบุรี

เมืองจันทบุรี

แสลง

วัด

แสลง

08-4468-2402

49

จันทบุรี

สอยดาว

ทรายขาว

วัด

เทพประทาน

08-5119-2906

50

จันทบุรี

มะขาม

อ่างคีรี

ธุดงคสถาน

จันทปุระ

08-3540-6297

51

ฉะเชิงเทรา

แปลงยาว

แปลงยาว

วัด

ไผ่แก้ว

08-1913-2947

52

ฉะเชิงเทรา

เมือง

บางไผ่

วัด

ทดราษฏร์เจริญมณีฤทธิ์

08-1694-6326

53

ชลบุรี

บางละมุง

บางละมุง

วัด

ศรีธรรมาราม

08-5399-8568

54

ชลบุรี

พนัสนิคม

นามะตูม

วัด

ใหม่ท่าโพธิ์

08-7352-0512

55

ชลบุรี

สัตหีบ

พลูตาหลวง

วัด

ทุ่งโปรง

08-3297-3553

56

ชลบุรี

เมืองชลบุรี

อ่างศิลา

วัด

อ่างศิลา

08-6999-9898

57

ชัยนาท

เมืองชัยนาท

ธรรมามูล

ศูนย์อบรมเยาวชน

ชัยนาท

08-5245-0652

58

ชัยภูมิ

คอนสวรรค์

คอนสวรรค์

วัด

ภูมิรัตนาราม

08-5419-1032

59

ชัยภูมิ

บ้านเขว้า

บ้านเขว้า

วัด

ปทุมมาวาส

08-6354-9193

60

ชัยภูมิ

จัตุรัส

บ้านขาม

วัด

สวนสว่าง

08-2779-8858

61

ชัยภูมิ

หนองบัวแดง

หนองบัวแดง

วัด

ใหม่ชัยมงคล

08-9450-7446

62

ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

นาเสียว

วัด

ยางนาเสียว

08-2779-8858

63

ชุมพร

เมืองชุมพร

ขุนกระทิง

ธุดงคสถาน

ชุมพร

08-9470-3368

64

ชุมพร

ปะทิว

ทะเลทรัพย์

วัด

ถ้ำทะเลทรัพย์

08-6884-0063

65

เชียงราย

แม่สรวย

แม่สรวย

วัด

พระธาตุจอมแจ้ง

08-0852-5228

66

เชียงราย

พาน

ป่าหุ่ง

วัด

พระธาตุสามดวง

08-9765-7225

67

เชียงราย

เมืองเชียงราย

ท่าสาย

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

เชียงราย

08-8227-7826

68

เชียงใหม่

แม่วาง

ดอนเปา

วัด

ดอยสัพพัญญู

08-7686-2843

69

เชียงใหม่

จอมทอง

ข่วงเปา

วัด

ห้วยตองสัก

08-1742-0173

70

เชียงใหม่

ฮอด

บ่อหลวง

วัด

แม่สะนาม

08-1595-6947

71

เชียงใหม่

แม่แตง

แม่หอพระ

วัด

พระธาตสุนันทา

08-9906-9678

72

เชียงใหม่

สันทราย

หนองหาร

ธุดงคสถาน

ล้านนา

08-3540-4604

73

เชียงใหม่

พร้าว

แม่ปั๋ง

วัด

ห้วยทราย

08-3540-4604

74

เชียงใหม่

สันกำแพง

ต้นเปา

วัด

ต้นเปา

08-6556-6314

75

เชียงใหม่

ฮอด

บ่อหลวง

วัด

บ้านขุน

08-1951-4789

76

เชียงใหม่

เชียงดาว

ทุ่งข้าวพวง

วัด

ห้วยเป้า

08-1482-5279

77

เชียงใหม่

ฝาง

สันทราย

วัด

นันทาราม

08-1561-6077

78

เชียงใหม่

หางดง

น้ำแพร่

วัด

เอรัณฑวัน

08-6894-021

79

ตราด

เขาสมิง

แสนตุ้ง

วัด

พนมพริก

08-9770-0821

80

ตราด

บ่อไร่

บ่อพลอย

วัด

บ่อพลอย

08-1309-4378

81

ตาก

แม่สอด

แม่กาษา

วัด

มงคลนิมิต

08-9797-5337

82

ตาก

พบพระ

ช่องแคบ

วัด

ดอนเจดีย์

08-9658-5156

83

ตาก

อุ้มผาง

แม่จัน

สำนักสงฆ์

เขาวงพระจันทร์

08-5061-2345

84

ตาก

วังเจ้า

เชียงทอง

วัด

วังเจ้า

08-2102-7179

85

ตาก

เมืองตาก

วังประจบ

วัด

วังประจบ

08-8227-7882

86

นครนายก

ปากพลี

นาหินลาด

วัด

โคกสว่าง

08-9666-5728

87

นครนายก

องครักษ์

ทรายมูล

วัด

ทวีพูลรังสรรค์

08-1405-1506

88

นครนายก

เมืองนครนายก

ศรีจุฬา

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

รัตนะ

08-1436-1825

89

นครปฐม

กำแพงแสน

ห้วยขวาง

ศูนย์อบรมเยาวชน

นครปฐม

08-8227-8084

90

นครพนม

นาหว้า

บ้านเหล่าพัฒนา

วัด

โพนสว่าง

08-3540-4789

91

นครพนม

ธาตุพนม

น้ำก่ำ

วัด

โสภณธรรมาราม

08-3360-7170

92

นครพนม

นาแก

หนองบ่อ

วัด

ศรีนครานุรักษ์

08-1347-9363

93

นครพนม

นาทม

หนองซน

วัด

ศรีบุญเรือง

08-6792-9540

94

นครพนม

เรณูนคร

เรณูใต้

วัด

บ่อสะอาด

08-1362-0791

95

นครพนม

ท่าอุเทน

ท่าอุเทน

วัด

ป่าโพธิ์ศรี

08-6904-4815

96

นครราชสีมา1

โนนแดง

โนนแดง

วัด

โคกหนองแวง

08-7338-0175

97

นครราชสีมา1

เมือง

ในเมือง

วัด

หนองจะบก

08-0485-5994

98

นครราชสีมา1

ประทาย

ประทาย

วัด

หันเตย

08-2347-7470

99

นครราชสีมา1

ปากช่อง

ปากช่อง

วัด

พิมพาราม

08-9615-3981

100

นครราชสีมา2

ปักธงชัย

ธงชัยเหนือ

ศูนย์อบรมเยาวชน

นครราชสีมา

08-5118-0123

101

นครราชสีมา2

เฉลิมพระเกียรติ

หนองยาง

วัด

สามัคคีธรรม

08-5074-5013

102

นครราชสีมา2

วังน้ำเขียว

อุดมทรัพย์

วัด

โนนค่าง

08-9422-3374

103

นครราชสีมา2

โชคชัย

พลับพลา

วัด

พลับพลา

08-5118-1234

104

นครราชสีมา2

ครบุรี

มาบตะโกเอน

วัด

มาบตะโกเอน

08-2216-2676

105

นครราชสีมา2

เสิงสาง

เสิงสาง

วัด

เสิงสาง

08-4696-4914

106

นครราชสีมา3

โนนไทย

บ้านวัง

วัด

บุ่งตะแบก

08-8372-1281

107

นครราชสีมา3

พิมาย

ท่าหลวง

วัด

จารย์ตำรา

08-7703-8357

108

นครราชสีมา3

โนนสูง

เมืองปราสาท

วัด

คล้า

08-8104-4866

109

นครราชสีมา3

เมืองยาง

กระเบื้องนอก

วัด

โนนลอย

08-7082-7108

110

นครศรีธรรมราช

เมือง

มะม่วงสองต้น

วัด

เตาปูน

08-2414-0525

111

นครศรีธรรมราช

ท่าศาลา

ท่าศาลา

วัด

ท่าสูง

08-7808-6434

112

นครศรีธรรมราช

ทุ่งสง

ที่วัง

วัด

ก้างปลา

08-8227-7931

113

นครศรีธรรมราช

พระพรหม

ช้างซ้าย

ธุดงคสถาน

นครธรรม

08-2332-4596

114

นครสวรรค์

บรรพตพิสัย

บ้านแดน

วัด

นาหุบ

08-0587-9376

115

นครสวรรค์

แม่วงก์

แม่เล่ย์

วัด

หนองตะเคียน

08-9783-1787

116

นครสวรรค์

ท่าตะโก

ท่าตะโก

ศูนย์กัลยาณมิตร

ท่าตะโก

08-1132-5072

117

นครสวรรค์

ตากฟ้า

ตากฟ้า

วัด

ไผ่นาเริง

08-3951-5097

118

นครสวรรค์

แม่เปิน

แม่เปิน

วัด

ประดู่งาม-สระสวัสดิ์

08-7687-9601

119

นครสวรรค์

เมือง

นครสวรรค์ออก

วัด

ภัทรสิทธาราม

08-2450-9598

120

น่าน

ทุ่งช้าง

ทุ่งช้าง

วัด

ราษฎร์บำรุง

08-1489-6373

121

น่าน

ภูเพียง

ท่าน้าว

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

หนองเจริญ

08-1489-6373

122

น่าน

ปัว

ปัว

วัด

พระธาตุเบ็งสกัด

08-1489-6373

123

บึงกาฬ

ปากคาด

ปากคาด

วัด

ถ้ำจ้องวนาราม

08-

124

บึงกาฬ

ศรีวิไล

นาแสง

วัด

มงคลสามัคคีธรรม

08-

125

บึงกาฬ

บึงโขงหลง

โพธิ์หมากแข้ง

วัด

ป่าโนนหนองสิม

08-8504-7977

126

บึงกาฬ

พรเจริญ

พรเจริญ

วัด

สังฆธรรมมาราม

08-

127

บึงกาฬ

เซกา

ซาง

วัด

ป่าธรรมิกาวาส

08-5738-2588

128

บึงกาฬ

เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ

วัด

ศรีโสภณธรรมทาน

08-6842-0927

129

บุรีรัมย์

เมืองบุรีรัมย์

กระสัง

วัด

จำปาทอง

08-6036-7028

130

บุรีรัมย์

นางรอง

สะเดา

วัด

สุวรรณวนาราม

08-8496-1171

131

บุรีรัมย์

คูเมือง

คูเมือง

วัด

ป่าคูเมือง

08-9721-8014

132

ปทุมธานี

คลองหลวง

คลองสาม

วัด

พระธรรมกาย

08-9449-8786

133

ปทุมธานี

หนองเสือ

นพรัตน์

วัด

นพรัตนาราม

08-4645-5700

134

ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

บางกะดี

วัด

บางกะดี

08-

135

ปทุมธานี

คลองหลวง

คลองสี่

วัด

สว่างภพ

08-9764-9072

136

ประจวบคีรีขันธ์

บางสะพานน้อย

ไชยราช

วัด

คอกอ้ายเผือก

08-9794-0305

137

ประจวบคีรีขันธ์

บางสะพาน

ร่อนทอง

วัด

เกาะยายฉิม

08-6559-0948

138

ประจวบคีรีขันธ์

เมือง

อ่าวน้อย

วัด

อ่าวน้อย

08-1017-3364

139

ประจวบคีรีขันธ์

เมือง

เกาะหลัก

ธุดงคสถาน

ประจวบคีรีขันธ์

08-6587-6943

140

ประจวบคีรีขันธ์

สามร้อยยอด

ไร่เก่า

วัด

เนินกรวด

08-9603-4965

141

ประจวบคีรีขันธ์

กุยบุรี

หาดขาม

วัด

เฉลิมราษฎร์

08-2983-9648

142

ประจวบคีรีขันธ์

ปราณบุรี

ปราณบุรี

วัด

สิทธิสังฆาราม

08-1937-2373

143

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

วัด

เขาน้อยหัวหิน

08-1572-2827

144

ปราจีนบุรี1

กบินทร์บุรี

นนทรี

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

บ้านไร่กฤษณา

08-9681-9813

145

ปราจีนบุรี1

กบินทร์บุรี

บ่อทอง

วัด

หนองไผ่ล้อม

08-6893-3594

146

ปราจีนบุรี1

เมืองปราจีนบุรี

โนนห้อม

ธุดงคสถาน

ปราจีนบุรี

08-8227-7668

147

ปราจีนบุรี1

กบินทร์บุรี

บ้านนา

ศูนย์การศึกษา

เขาแก้วเสด็จ(มัชฌิม)

08-6891-5637

148

ปราจีนบุรี1

กบินทร์บุรี

บ้านนา

ศูนย์การศึกษา

เขาแก้วเสด็จ

08-8227-7889

149

พระนครศรีอยุธยา

อุทัย

ธนู

วัด

ขุนทิพย์

08-7693-0334

150

พระนครศรีอยุธยา

บางปะอิน

ตลาดเกรียบ

วัด

ตลาดเกรียบ

08-8227-7836

151

พระนครศรีอยุธยา

บางบาล

มหาพราหมณ์

วัด

กลาง

08-8227-7726

152

พระนครศรีอยุธยา

พระนครฯ

สวนพริก

วัด

บรมวงศ์อิศรวราราม

08-9768-2281

153

พะเยา

เชียงคำ

หย่วน

วัด

กู่ผาแดง

08-7446464

154

พะเยา

เมืองพะเยา

บ้านต๋อม

วัด

พระธาตุจอมทอง

08-4697-5051

155

พังงา

ทับปุด

บ่อแสน

วัด

ไสเสียด

08-5363-9034

156

พิจิตร

ตะพานหิน

ตะพานหิน

ศูนย์กัลยาณมิตร

พิจิตร เฟส2

08-7362-1998

157

พิจิตร

วังทรายพูน

วังทรายพูน

วัด

เขตมงคล

08-7684-0415

158

พิจิตร

ตะพานหิน

ตะพานหิน

ศูนย์กัลยาณมิตร

พิจิตร เฟส1

08-9031-7258

159

พิษณุโลก

บางกระทุ่ม

ท่าตาล

วัด

หลวง

08-9433-0072

160

พิษณุโลก

วังทอง

วังนกแอ่น

วัด

ป่าวังสัจจะธรรม

08-7579-9536

161

พิษณุโลก

นครไทย

บ้านแยง

วัด

ถ้ำธาราสวรรค์

08-9441-0399

162

พิษณุโลก

พรหมพิราม

ท่าช้าง

วัด

ท่าช้าง

08-5063-6789

163

เพชรบุรี

ท่ายาง

ท่าแลง

ศูนย์อบรมเยาวชน

เพชรบุรี(สามเณร)

08-5163-4262

164

เพชรบุรี

ท่ายาง

ท่าแลง

ศูนย์อบรมเยาวชน

เพชรบุรี(พระ)

08-6905-2070

165

เพชรบูรณ์

หล่มเก่า

หล่มเก่า

วัด

สระเกศ

08-8227-7980

166

เพชรบูรณ์

วังโป่ง

วังหิน

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

วังโป่ง

08-0514-4980

167

เพชรบูรณ์

เขาค้อ

หนองแม่นา

วัด

ราชพฤกษ์

09-0006-9325

168

เพชรบูรณ์

บึงสามพัน

บึงสามพัน

วัด

เวียงโพธิ์งาม

08-4180-7088

169

เพชรบูรณ์

ศรีเทพ

โคกสะอาด

วัด

ศิริมงคล

08-8227-7981

170

เพชรบูรณ์

ชนแดน

ท่าข้าม

วัด

ศิริรัตน์วนาราม

08-8227-7986

171

เพชรบูรณ์

เมือง

นาป่า

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

เพชรบูรณ์

08-1441-2072

172

เพชรบูรณ์

เมือง

ในเมือง

วัด

มหาธาตุ

08-5579-9665

173

แพร่

เมืองแพร่

บ้านถิ่น

วัด

ถิ่นใน

08-8002-6180

174

แพร่

สอง

บ้านหนุน

วัด

ทุ่งน้าว

08-7078-7551

175

แพร่

วังชิ้น

แม่ป้าก

ศูนย์อบรม

เยาวชนจังหวัดแพร่

08-9892-1239

176

ภูเก็ต

ถลาง

เทพกระษัตรี

วัด

เมืองใหม่

08-7590-9666

177

ภูเก็ต

เมืองภูเก็ต

วิชิต

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

ภูเก็ต

08-3540-8155

178

มหาสารคาม

เมือง

ห้วยแอ่ง

วัด

ท่างาม

08-7637-4568

179

มหาสารคาม

กันทรวิชัย

เขวาใหญ่

วัด

โพธิ์ศรีสว่าง

08-9490-8745

180

มหาสารคาม

เชียงยืน

หนองซอน

วัด

ราษฎร์สังคม

08-6864-7662

181

มหาสารคาม

พยัคฆภูมิพิสัย

ปะหลาน

วัด

พยัคฆภูมิวราราม

08-5076-6148

182

มหาสารคาม

เมือง

ตลาด

วัด

มหาชัย

08-4568-6469

183

มุกดาหาร

ดอนตาล

นาสะเม็ง

วัด

ป่าสามัคคีธรรม

08-4900-2130

184

มุกดาหาร

นิคมคำสร้อย

นิคมคำสร้อย

วัด

สุภากรณ์นิคมธรรมาราม

08-0012-5169

185

มุกดาหาร

หว้านใหญ่

ดงหมู

วัด

นิคมเกษตร

08-5183-2168

186

มุกดาหาร

เมือง

ศรีบุญเรือง

วัด

บรรพตมโนรมย์

08-1580-3385

187

แม่ฮ่องสอน

ปาย

แม่นาเติง

วัด

แม่นาเติงใน

08-3908931

188

แม่ฮ่องสอน

เมือง

ปางหมู

วัด

ป่าอุดมพร

08-5071-9598

189

แม่ฮ่องสอน

ขุนยวม

ขุนยวม

วัด

ประตูเมือง

08-8002-6252

190

แม่ฮ่องสอน

แม่สะเรียง

แม่ยวม

วัด

ห้วยสิงห์

08-9162573

191

ยโสธร

คำเขื่อนแก้ว

ดงแคนใหญ่

วัด

บกน้อย

08-1782-6259

192

ยโสธร

เลิงนกทา

โคกสำราญ

วัด

โคกสำราญ

08-5244-8458

193

ยโสธร

กุดชุม

กุดชุม

วัด

กุดชุม

08-1798-1962

194

ยโสธร

ทรายมูล

ทรายมูล

วัด

นาโป่ง

08-8480-3661

195

ยโสธร

มหาชนะชัย

สงยาง

วัด

ป่าดอนธาตุ

08-4647-4569

196

ร้อยเอ็ด

เมืองสรวง

หนองผือ

วัด

ท่าสว่าง

08-2892-3270

197

ร้อยเอ็ด

หนองพอก

หนองพอก

วัด

ป่าศิริมงคล

08-8116-7934

198

ร้อยเอ็ด

เมยวดี

เมยวดี

วัด

ศรีสว่างอาราม

08-6060-6313

199

ร้อยเอ็ด

หนองฮี

ดูกอึ่ง

วัด

ดูกอึ่ง

08-9695-2561

200

ร้อยเอ็ด

เสลภูมิ

กลาง

วัด

เหนือเสลภูมิ

08-2124-1209

201

ร้อยเอ็ด

เชียงขวัญ

พระเจ้า

วัด

ใหญ่พระเจ้า

08-7636-2549

202

ร้อยเอ็ด

สุวรรณภูมิ

เมืองทุ่ง

วัด

บ้านหนองสิม

08-1271-7108

203

ร้อยเอ็ด

ปทุมรัตต์

สระบัว

วัด

สระบัว

08-5872-5439

204

ร้อยเอ็ด

โพนทราย

โพนทราย

วัด

ป่าศรีโพนทราย

08-8314-9227

205

ร้อยเอ็ด

พนมไพร

พนมไพร

วัด

โนนสะอาด

08-1614-0970

206

ร้อยเอ็ด

ธวัชบุรี

ธวัชบุรี

วัด

บิบผลิวนาราม

08-8167-9304

207

ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

ในเมือง

วัด

เวฬุวัน

08-1342-0735

208

ร้อยเอ็ด

จตุรพักตรพิมาน

ดงแดง

วัด

ไตรภูมิ

08-1014-7512

209

ร้อยเอ็ด

เกษตรวิสัย

เกษตรวิสัย

วัด

ป่ายาง

08-9375-2514

210

ระนอง

เมืองระนอง

บางนอน

ศูนย์กัลยาณมิตร

แก้วระนอง

08-9439-3929

211

ระยอง

วังจันทร์

วังจันทร์

วัด

กระแสร์บนคูหาสวรรค์

08-6987-8461

212

ระยอง

เมืองระยอง

นาตาขวัญ

วัด

นาตาขวัญ

08-1985-3766

213

ระยอง

แกลง

กองดิน

วัด

เขายายพริ้ง

08-6680-2970

214

ระยอง

บ้านค่าย

หนองละลอก

วัด

เขาโพธิ์

08-9676-2841

215

ราชบุรี

สวนผึ้ง

สวนผึ้ง

สำนักสงฆ์

ห้วยนำ้หนัก

08-3131-4522

216

ราชบุรี

จอมบึง

จอมบึง

ศูนย์อบรมเยาวชน

จอมบึง

08-9175-3765

217

ราชบุรี

บ้านคา

หนองพันจันทร์

ศูนย์อบรมเยาวชน

ทุ่งตาลับ

08-7370-6400

218

ราชบุรี

บ้านโป่ง

หนองปลาหมอ

วัด

ชมภูพล

08-9495-3397

219

ราชบุรี

เมืองราชบุรี

คุ้งน้ำวน

ศูนย์อบรมเยาวชน

ผาสุกวนิช(สามเณร)

08-6882-5606

220

ราชบุรี

เมืองราชบุรี

คุ้งน้ำวน

ศูนย์อบรมเยาวชน

ผาสุกวนิช(พระ)

08-3179-7281

221

ลพบุรี

โคกสำโรง

วังเพลิง

ศูนย์อบรมเยาวชน

ลพบุรี(มัชฌิม)

08-1629-3845

222

ลพบุรี

พัฒนานิคม

พัฒนานิคม

ธุดงคสถาน

พัฒนานิคม

08-8227-8141

223

ลพบุรี

ชัยบาดาล

นาโสม

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

ทรัพย์เจริญ

08-8118-8525

224

ลพบุรี

เมืองลพบุรี

งิ้วราย

วัด

โพธิ์ลอย

08-8227-8145

225

ลพบุรี

เมืองลพบุรี

เขาพระงาม

พำนักสงฆ์

บวรบรรพต

08-8227-8142

226

ลพบุรี

โคกสำโรง

วังเพลิง

ศูนย์อบรมเยาวชน

ลพบุรี

08-2495-8783

227

ลำปาง

แม่ทะ

ป่าตัน

วัด

สันฐาน

08-1867-8559

228

ลำปาง

เมืองลำปาง

บ่อแฮ้ว

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

ลำปาง

08-3540-4877

229

ลำปาง

เสริมงาม

เสริมซ้าย

วัด

หลวงนางอย

08-4324-6266

230

ลำปาง

เมืองปาน

แจ้ซ้อน

วัด

พระธาตุดอยซาง

08-7223-7277

231

ลำปาง

งาว

หลวงใต้

วัด

ปงคก

08-7787-8160

232

ลำปาง

เถิน

แม่ปะ

ศูนย์อบรมเยาวชน

เถินเทิดธรรม

08-8015-4221

233

ลำพูน

ลี้

ลี้

วัด

บ้านกลาง

08-8246-5177

234

ลำพูน

บ้านโฮ่ง

เหล่ายาว

วัด

ดอยแดน

08-5015-5556

235

ลำพูน

เมืองลำพูน

ป่าสัก

วัด

พระธาตุทรายทอง

08-3540-5011

236

ลำพูน

เมืองลำพูน

อุโมงค์

วัด

กอม่วง

08-9483-8820

237

เลย

เมืองเลย

ศรีสองรัก

วัด

ป่ามุจลินทาราม

08-6846-9120

238

เลย

เชียงคาน

นาซ่าว

วัด

ป่าศรีภูทอก

08-2700-6457

239

ศรีสะเกษ

ขุขันธ์

ห้วยเหนือ

วัด

เขียนบูรพาราม

08-5208-1072

240

ศรีสะเกษ

เมืองจันทร์

เมืองจันทร์

วัด

หนองแคนใหญ่

08-6028-0932

241

ศรีสะเกษ

ราษีไศล

เมืองคง

วัด

เมืองคง

08-1318-8258

242

ศรีสะเกษ

ศิลาลาด

คลีกลิ้ง

วัด

บ้านเดื่อ

08-9017-7681

243

ศรีสะเกษ

อุทุมพรพิสัย

ขะยูง

วัด

สระกำแพงน้อย

08-8100-6310

244

ศรีสะเกษ

ภูสิงห์

ห้วยตึ๊กชู

สำนักสงฆ์

แก้วภาวนา

08-1484-7974

245

ศรีสะเกษ

เมือง

หญ้าปล้อง

วัด

เพียนาม

08-6909-5862

246

ศรีสะเกษ

น้ำเกลี้ยง

น้ำเกลี้ยง

วัด

สว่างวารีรัตนาราม

08-8850-5868

247

ศรีสะเกษ

กันทรลักษ์

น้ำอ้อม

วัด

ขนาวนาราม

08-8610-8796

248

สกลนคร

โคกศรีสุพรรณ

ตองโขบ

วัด

ศรีคูณไชย

08-2100-8128

249

สกลนคร

พรรณานิคม

วังยาง

วัด

สารีวาส

08-0755-6736

250

สกลนคร

โพนนาแก้ว

นาแก้ว

ธุดงคสถาน

เทพนิมิต

08-1447-7606

251

สกลนคร

เมืองสกลนคร

ธาตุเชิงชุม

วัด

ดอนสวรรค์

08-8227-7636

252

สงขลา

บางกล่ำ

ท่าช้าง

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

ภาคใต้ (นักเรียน)

08-2442-6005

253

สงขลา

บางกล่ำ

ท่าช้าง

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

ภาคใต้ (บุคคลทั่วไป)

08-0533-1675

254

สมุทรปราการ

เมือง

ท้ายบ้าน

ศูนย์อบรม

สมุทรปราการ

08-8227-7757

255

สมุทรปราการ

บางพลี

บางปลา

วัด

ราษฎร์นิยมธรรม

08-4973-3896

256

สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์

ในคลองบางปลากด

วัด

ใหญ่

08-5118-9472

257

สมุทรสงคราม

บางคนที

บางคนที

วัด

สินวิเศษศรัทธาราม

08-5326-5641

258

สมุทรสงคราม

อัมพวา

ท่าคา

วัด

มณีสรรค์

08-7415-7282

259

สมุทรสาคร

บ้านแพ้ว

หนองบัว

วัด

รางตันนิลประดิษฐ์

08-5174-8819

260

สมุทรสาคร

เมือง

บ้านเกาะ

วัด

พันธุวงษ์

08-1554-8566

261

สระแก้ว

วัฒนานคร

วัฒนานคร

วัด

สุธรรมมาวาส

08-6849-2534

262

สระแก้ว

วัฒนานคร

แซร์ออ

วัด

แซร์ออ

08-7608-5093

263

สระแก้ว

วัฒนานคร

ท่าเกวียน

วัด

ท่าเกวียน

08-6842-5399

264

สระแก้ว

วังน้ำเย็น

วังน้ำเย็น

วัด

ป่าคลองสาระพา

08-6842-5399

265

สระแก้ว

เมืองสระแก้ว

สระแก้ว

วัด

ราษฎร์นิมิต

08-1567-0627

266

สระบุรี

เมืองสระบุรี

ปากข้าวสาร

วัด

ปากข้าวสารใต้

08-7447-8487

267

สระบุรี

มวกเหล็ก

มิตรภาพ

วัด

มวกเหล็กใน

08-8885-0072

268

สระบุรี

แก่งคอย

สองคอน

วัด

สีทาเหนือ

08-7668-6713

269

สิงห์บุรี

พรหมบุรี

โรงช้าง

วัด

เทพมงคล

08-1309-6112

270

สิงห์บุรี

พรหมบุรี

บ้านแป้ง

วัด

กลางธนรินทร์

08-3540-6615

271

สุโขทัย

ศรีสำโรง

วัดเกาะ

วัด

หนองฝาด

08-1578-5524

272

สุโขทัย

สวรรคโลก

ในเมือง

วัด

เจ็ดธรรมาสน์

08-1545-4787

273

สุโขทัย

กงไกรลาศ

ไกรนอก

วัด

โบสถ์

08-3623-1675

274

สุพรรณบุรี

สามชุก

สามชุก

วัด

สามชุก

08-5297-5180

275

สุพรรณบุรี

หนองหญ้าไซ

แจงงาม

วัด

แจงงาม

08-9618-6072

276

สุพรรณบุรี

ด่านช้าง

ด่านช้าง

วัด

บรรหารแจ่มใส

08-1681-8563

277

สุพรรณบุรี

สองพี่น้อง

ต้นตาล

วัด

สองพี่น้อง

08-0076-6797

278

สุพรรณบุรี

อู่ทอง

ดอนมะเกลือ

วัด

ทุ่งกระเจ็ด

08-0437981

279

สุพรรณบุรี

ศรีประจันต์

บางงาม

วัด

โพธาราม

08-6893-5840

280

สุพรรณบุรี

เมือง

ทับตีเหล็ก

วัด

ราษฎร์สามัคคี

08-8897-2514

281

สุพรรณบุรี

บางปลาม้า

โคกคราม

วัด

ลานคา

08-1195-2003

282

สุราษฎร์ธานี

พุนพิน

ท่าข้าม

วัด

ท่าข้าม

08-6798-2420

283

สุราษฎร์ธานี

บ้านนาสาร

น้ำพุ

วัด

วารีวงก์

08-1670-0999

284

สุรินทร์

สนม

หนองอียอ

วัด

หนองอียอ

08-3540-6613

285

สุรินทร์

ศีขรภูมิ

ระแงง

วัด

ป่าเทพประทาน

08-9453-4365

286

สุรินทร์

สำโรงทาบ

กระออม

วัด

เทพนิมิตร

08-3540-6613

287

สุรินทร์

พนมดงรัก

ตาเมียง

วัด

โพธิ์ธาวราราม

08-3540-4851

288

สุรินทร์

ปราสาท

ทุ่งมน

วัด

สะเดารัตนาราม

08-3540-4851

289

สุรินทร์

รัตนบุรี

ดอนแรด

วัด

ศิลาวรรณ

08-9453-4365

290

สุรินทร์

ท่าตูม

พรมเทพ

วัด

ศาลาลอย(บ้านยางกระจับ)

08-0732-7856

291

สุรินทร์

ศรีณรงค์

ตรวจ

วัด

ป่าบ้านตรวจ

08-5167-0204

292

สุรินทร์

เมืองสุรินทร์

แกใหญ่

ศูนย์อบรมเยาวชน

สุรินทร์

08-2317-0178

293

สุรินทร์

สังขะ

พระแก้ว

วัด

โนนสวรรค์

08-3540-6613

294

หนองคาย

โพธิ์ตาก

โพธิ์ตาก

วัด

รุกขาภิรมณ์

08-6861-8630

295

หนองคาย

ท่าบ่อ

น้ำโมง

วัด

ป่าโนนพระแก้ว

08-9458-3034

296

หนองคาย

โพนพิสัย

กุดบง

วัด

ป่าโนนสะอาด

08-6834-1717

297

หนองคาย

โพนพิสัย

กุดบง

วัด

พุทธอุทยาน

08-2743-5799

298

หนองบัวลำภู

สุวรรณคูหา

สุวรรณคูหา

วัด

คีรีบรรพต

08-4358-3608

299

หนองบัวลำภู

โนนสัง

บ้านค้อ

วัด

ใหม่โคกป่ากุง

08-9714-8741

300

หนองบัวลำภู

ศรีบุญเรือง

ทรายทอง

วัด

ทรายทอง

08-4358-3608

301

หนองบัวลำภู

นาวัง

วังทอง

วัด

ทรงธรรมบรรพต

08-4358-3608

302

หนองบัวลำภู

นากลาง

กุดดินจี่

วัด

สว่างวนาราม

08-7490-7037

303

หนองบัวลำภู

เมือง

ลำภู

วัด

ป่าอุทยาน

08-4358-3608

304

อ่างทอง

เมืองอ่างทอง

มหาดไทย

ธุดงคสถาน

อ่างทอง (สวนศิริวรรณ)

08-6789-1603

305

อ่างทอง

เมืองอ่างทอง

บ้านอิฐ

วัด

ช้าง

08-5149-1123

306

อ่างทอง

วิเศษชัยชาญ

ม่วงเตี้ย

วัด

ช้าง

08-1052-7631

307

อำนาจเจริญ

เมือง

เหล่าพรวน

วัด

บ้านเหล่าพรวน

08-7655-1088

308

อำนาจเจริญ

ปทุมราชวงศา

นาหว้า

วัด

ศรีชมภู่

08-5349-5477

309

อำนาจเจริญ

ลืออำนาจ

เปือย

วัด

ป่าเรไร

08-8009-0436

310

อำนาจเจริญ

เมือง

คึมใหญ่

วัด

ภูเขาขาม

08-9581-9021

311

อำนาจเจริญ

เมือง

นาหมอม้า

สำนักสงฆ์

ป่าดงเย็น

08-9518051

312

อำนาจเจริญ

เมือง

ไก่คำ

วัด

บูรพา

08-1398-0644

313

อุดรธานี

พิบูลย์รักษ์

บ้านแดง

วัด

บูรพาราม

08-1672-2276

314

อุดรธานี

บ้านผือ

หายโศก

วัด

ศรีสว่างมงคล

08-1672-2276

315

อุดรธานี

กุดจับ

กุดจับ

วัด

บรมสมภรณ์

08-1672-2276

316

อุดรธานี

เพ็ญ

นาบัว

วัด

โพธิ์ศรีสัตตนาค

08-1672-2276

317

อุดรธานี

กุมภวาปี

เวียงคำ

วัด

ใหม่สุขธนศรีนคราราม

08-1672-2276

318

อุดรธานี

โนนสะอาด

หนองกุงศรี

วัด

จอมมะณีย์

08-1672-2276

319

อุดรธานี

ประจักษ์ศิลปาคม

อุ่มจาน

วัด

มัชฌิมาวาส(มัชฉิมาวาส)

08-1672-2276

320

อุตรดิตถ์

ตรอน

หาดสองแคว

วัด

หาดสองแคว

08-8227-7874

321

อุตรดิตถ์

น้ำปาด

บ้านฝาย

วัด

ส่องแดด

08-8227-7890

322

อุตรดิตถ์

ทองแสนขัน

ป่าคาย

ศูนย์อบรมเยาวชน

แก้วพฤกษา

08-9787-6546

323

อุทัยธานี

หนองฉาง

ทุ่งพง

วัด

ทุ่งทอง

08-7588-6177

324

อุทัยธานี

ลานสัก

ป่าอ้อ

วัด

ซับป่าพลู

08-5364-5391

325

อุทัยธานี

เมืองอุทัยธานี

อุทัยใหม่

วัด

มณีสถิตกปิฏฐาราม

08-1491-1433

326

อุบลราชธานี

เมือง

ไร่น้อย

วัด

ยางเทิง

08-2370-1431


 
ระยะเวลาโครงการบวชพระ รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูป ปีที่ผ่านๆ มา

โครงการบวชพระ รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี พ.ศ.2554
 
ระยะเวลาการอบรม
วันที่ 29 มิถุนายน – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 (132 วัน)
วันบรรพชา
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ณ วัดพระธรรมกาย
วันอุปสมบท
วันที่ 10-13 กรกฎาคม พ.ศ.2554
 
โครงการบวชพระ รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี พ.ศ.2553
 
ระยะเวลาการอบรม
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 (112 วัน)
วันบรรพชา
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ณ วัดพระธรรมกาย
วันอุปสมบท
วันพฤหัสบดีที่ 22 – วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
 
 
    
 
 
 
¡µÑ­­Ùµè;èÍáÅÐáÁè ºÇª·´á·¹¤Ø³
 
บวชพระ รวมพลังฟื้นฟูศีลธรรม
“ ถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรม ภายในประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและขยายไปสู่สังคมโลก ซึ่งโครงการบวชพระ 100,000 รูป เข้าพรรษา คือ โครงการการหนึ่งที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างตรงประเด็นที่สุด”

http://goo.gl/fzjXJ


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพลงวันสงกรานต์
      คำขวัญวันเด็ก 2566 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี
      โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันเข้าพรรษา
      พระประวัติ "สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      โทษภัยของบุหรี่ ทำไมต้องมีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่
      วัดพระธรรมกาย เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดธรรมจักร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก
      โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ]
      วันสงกรานต์ 2566 ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์
      สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566
      กิจกรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
      กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ "เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
      วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
      Be Part of History in the Making