วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน https://dmc.tv/a28816

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 3 มี.ค. 2566 ] - [ ผู้อ่าน : 18320 ]

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
 

     วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน
 
 
     ๑. วัดพระธรรมกายเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

 
 
      ๒. คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

 
      ๓. รัฐบาลอินโดนีเซียร่วมกับสหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซีย-แอฟริกา วัดพระธรรมกาย และองค์กรภาคี จัดบวชสามเณร ๕๐๐ รูป ครั้งแรกในรอบ ๑,๐๐๐ ปี ณ พระมหาเจดีย์บรมพุทโธ พร้อมสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

 
      ๔. คณะอุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

 
      ๕. วัดพระธรรมกายประพันธ์บทภาษาบาลีพิเศษสวดถวายพระพรแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงหายประชวรในเร็ววัน

 
      ๖. คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
 
      ๗. วัดพระธรรมกายจัดสวดมนต์ข้ามปี และเจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

 
      ๘. วัดพระธรรมกายจัดตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ กว่ารูป ต้อนรับศักราชใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

 
      ๙. คณะสงฆ์ ๑,๑๓๙ รูป ในโครงการธรรมยาตรา ฯ ปีที่ ๑๑ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา และจุดประทีปถวายพุทธบูชา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 
     ๑๐. คณะสงฆ์ ๑,๑๓๙ รูป ในโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๑๑ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา และจุดประทีปถวายพุทธบูชา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
 
     ๑๑.วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษย์ฯ มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖ แก่ ๒๐๐ องค์กร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

 
     ๑๒. คณะสงฆ์ ๑,๑๓๙ รูป ในโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๑๑ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา และจุดประทีปถวายพุทธบูชา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 
     ๑๓. คณะสงฆ์ ๑,๑๓๙ รูป ในโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๑๑ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา และจุดประทีปถวายพุทธบูชา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 
     ๑๔. คณะสงฆ์ ๑,๑๓๙ รูป ในโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๑๑ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา และจุดประทีปถวายพุทธบูชา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ อนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

 
     ๑๕. คณะสงฆ์ ๑,๑๓๙ รูป ในโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๑๑ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา และจุดประทีปถวายพุทธบูชา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 
     ๑๖.วัดพระธรรมกายร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศจัดเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน
 
     ๑๗. สื่อมวลชนเผยแพร่กิจกรรมวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

 
 
 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ โดยเร็วพลัน

ขอถวายพระพร

พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย
และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพลงวันสงกรานต์
      สารมุทิตา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิมาลาลา เซเกรา ศรีลังกา เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      สารมุทิตา จากประธานสหพันธ์พุทธนานาชาติ อินเดีย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      สารมุทิตา จากสมเด็จสังฆนายกบังคลาเทศ องค์ที่ 29 แห่งบังคลาเทศ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567
      คำขวัญวันเด็ก 2567 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี
      โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันเข้าพรรษา
      พระประวัติ "สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      โทษภัยของบุหรี่ ทำไมต้องมีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่
      วัดพระธรรมกาย เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดธรรมจักร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก
      โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ]
      วันสงกรานต์ 2567 ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์
      สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566