วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน https://dmc.tv/a28816

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 3 มี.ค. 2566 ] - [ ผู้อ่าน : 861 ]

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
 

     วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน
 
 
     ๑. วัดพระธรรมกายเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

 
 
      ๒. คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

 
      ๓. รัฐบาลอินโดนีเซียร่วมกับสหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซีย-แอฟริกา วัดพระธรรมกาย และองค์กรภาคี จัดบวชสามเณร ๕๐๐ รูป ครั้งแรกในรอบ ๑,๐๐๐ ปี ณ พระมหาเจดีย์บรมพุทโธ พร้อมสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

 
      ๔. คณะอุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

 
      ๕. วัดพระธรรมกายประพันธ์บทภาษาบาลีพิเศษสวดถวายพระพรแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงหายประชวรในเร็ววัน

 
      ๖. คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
 
      ๗. วัดพระธรรมกายจัดสวดมนต์ข้ามปี และเจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

 
      ๘. วัดพระธรรมกายจัดตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ กว่ารูป ต้อนรับศักราชใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

 
      ๙. คณะสงฆ์ ๑,๑๓๙ รูป ในโครงการธรรมยาตรา ฯ ปีที่ ๑๑ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา และจุดประทีปถวายพุทธบูชา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 
     ๑๐. คณะสงฆ์ ๑,๑๓๙ รูป ในโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๑๑ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา และจุดประทีปถวายพุทธบูชา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
 
     ๑๑.วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษย์ฯ มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖ แก่ ๒๐๐ องค์กร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

 
     ๑๒. คณะสงฆ์ ๑,๑๓๙ รูป ในโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๑๑ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา และจุดประทีปถวายพุทธบูชา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 
     ๑๓. คณะสงฆ์ ๑,๑๓๙ รูป ในโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๑๑ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา และจุดประทีปถวายพุทธบูชา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 
     ๑๔. คณะสงฆ์ ๑,๑๓๙ รูป ในโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๑๑ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา และจุดประทีปถวายพุทธบูชา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ อนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

 
     ๑๕. คณะสงฆ์ ๑,๑๓๙ รูป ในโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๑๑ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา และจุดประทีปถวายพุทธบูชา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 
     ๑๖.วัดพระธรรมกายร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศจัดเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน
 
     ๑๗. สื่อมวลชนเผยแพร่กิจกรรมวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

 
 
 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ โดยเร็วพลัน

ขอถวายพระพร

พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย
และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพลงวันสงกรานต์
      คำขวัญวันเด็ก 2566 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี
      สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566
      กิจกรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
      กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ "เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
      Be Part of History in the Making
      คำอธิษฐานจิต หล่อองค์พระบรมพุทธเจ้า
      วันปีใหม่ ประวัติวันปีใหม่กลอนการ์ดและคําอวยพรวันปีใหม่
      คณะสงฆ์ และภาคีเครือข่าย โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ - บำเพ็ญจิตตภาวนา แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
      ปฏิทินวันพระ 2566 ปฏิทินจันทรคติ
      ทบทวนบุญวัดพระธรรมกาย เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
      วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 ครบ 23 ปี