วันคุ้มครองโลก 2552

พิธีถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด ณ มหารัตนวิหารคด และพิธีหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัวปิดเจดีย์ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ https://dmc.tv/a4770

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 12 ก.พ. 2552 ] - [ ผู้อ่าน : 17074 ]

 

วันคุ้มครองโลก

วันพุธที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๒

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

หล่อพระธรรมกาย เลี้ยงพระ ๓ หมื่นกว่าวัด
มหาสังฆทานที่บังเกิดขึ้นได้โดยยาก

เมื่อวันคุ้มครองโลก  ๒๒ เมษายน เวียนมาบรรจบคราใด นั่นคือสัญญาณอันเป็นมหามงคลว่า ลูกพระธัมฯ ทุกท่าน กำลังจะได้มีโอกาสสั่งสมมหาทานบารมี ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีกันอีกวาระหนึ่ง  โดยในวันคุ้มครองโลกปีนี้ พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เมตตาจัดให้มีพิธีถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด ณ มหารัตนวิหารคด และพิธีหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัวปิดเจดีย์ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์   

 
มหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด
 

 
นอกจากจะได้หล่อพุทธปฏิมากรแล้ว เรายังได้โอกาสทำบุญมหาสังฆทานกับพุทธบุตรเรือนแสนอีกด้วย ท่านเมตตาเดินทางมาประชุมรวมกันเป็นมหาสังฆสมาคม ณ วัดพระธรรมกาย ซึ่งไม่ใช่โอกาสที่จะหาได้ง่ายๆ นับเป็นบบุณตาที่เราจะได้พบเห็นเนื้อนาบุญผู้เดินทางมาจากทั่วโลก มาทำสังฆสามัคคีด้วยอุดมการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับดวงตะวันที่มีดวงเดียว

มหาสังฆสมาคมนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญไว้ว่า "สังฆบริษัทนี้นับเป็นบริษัทที่ชาวโลกยากจะได้พบเห็น ควรที่ใครแม้สักคนได้มีโอกาสไปเพื่อชม แม้ว่าจะต้องเดินทางไกลนับเป็นโยชน์ๆ ก็ตาม" ซึ่งบางท่านอาจจะเดินทางมาไกลถึงขนาดข้ามน้ำข้ามทะเล แต่ก็ถือว่าคุ้มเกินค้มกับบุญพิเศษที่เราจะได้มาทำในวันนี้ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น "วันภาวะโลกเย็น" เพราะพุทธบริษัทสี่ต่างมาสร้างความเย็นใจให้กับชีวิต

 
นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐ ที่ผู้มีบุญจะได้มีโอกาสย่นย่อหนทางในการสั่งสมมหาทานบารมีเพราะตลอดชั่วชีวิตของเรา คงไม่สามารถที่จะดั้นด้นเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อทำบุญ    กับวัดต่างๆ ได้มากถึง ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดอย่างแน่นอน
 
ด้วยความเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระมหาเถระและพระเถรานุเถระ รวมถึงพระผู้ติดตามจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ มากกว่า ๓๐,๐๐๐ วัด พร้อมด้วยพุทธบุตรจาก ๒๖๖ วัดภาคใต้ รับอาราธนาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้มีบุญจากทั่วโลก ได้ร่วมกันถวายมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในคราวเดียวกว่าหลายแสน รูป  
 
 
อานิสงส์มหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด 
 
 
 
อานิสงส์การถวายภัตตาหารพระ  จะทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเบญจพรธรรม ๕ ประการคือ เป็นผู้อุดมไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
 
อานิสงส์การถวายไตรจีวร  ทำให้ได้อานิสงส์ ๑๐ ประการคือ เป็นผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใส ปราศจากธุลี มีรัศมีออกจากกาย มีฤทธิ์มีเดช มีผิวกายละเอียด มีผิวสัมผัสที่นุ่มนวลมาก เมื่อเสวยสุขอยู่ในโลกสวรรค์ จะมีผ้าทิพย์อันงดงาม ปกคลุมสรีระตลอดเวลา ครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เอง (เอหิภิกขุอุปสัมปทา) ก็จะมีผ้าไตรจีวรมาห่มคลุมกายประดุจเลื่อนลอยมาจากนภากาศ
 
อานิสงส์การถวายยา  ทำให้ได้อานิสงส์ ๑๐ ประการคือ เป็นผู้มีอายุยืนยาว มีกำลังเป็นเลิศ มหาชนยำเกรงทุกเมื่อ ไม่พลัดพรากจากของรัก มีปัญญาแจ่มใส มีวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์ มีสุขในทุกที่ทุกสถาน ไม่มีอันตรายมากล้ำกราย ปราศจากสิ่งอัปมงคล เป็นผู้มีเวลามาก และทรัพย์จะไม่สูญเปล่าไปกับความเจ็บป่วยไข้
 
อานิสงส์การถวายปัจจัย (เงิน ไม่ใช่ปัจจัย ๔) ซึ่งเป็นประดุจแก้วสารพัดนึก ทำให้ได้อานิสงส์คือเป็นผู้มีทรัพย์มาก และสามารถใช้สอยทรัพย์สมบัติของตนได้ตามความปรารถนา ช่วยรื้อผังจนในภพชาติเบื้องหน้า ให้กลายเป็นผังของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา
 
อานิสงส์การถวายย่าม ซึ่งเปรียบประดุจการให้คลังเก็บทรัพย์สมบัติ จะมีอานิสงส์ทำให้ทรัพย์ของเราคงอยู่อย่างปลอดภัย ไม่เสื่อมสลายหายไปด้วยเหตุเภทภัยต่างๆ 
 
 
........................................

 
ปิดเจดีย์
หล่อพระธรรมกายประจำตัว
ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์
 
 
 
 
 
ในวัน คุ้มครองโลกที่จะถึงนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะได้มาเชื่อมใจน้อมระลึกถึง พระพุทธเจ้าโดยการได้ร่วมบุญสร้างพุทธปฏิมากรลักษณะมหาบุรุษ เอาไว้ให้มนุษย์และเทวดาได้สักการบูชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงาม ที่จะแผ่ขยายไปยังมหาชนทั้งหลาย เพื่อให้เกิดสันติสุขที่ไร้พรมแดน บุญที่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะมากมายแค่ไหน เพราะเป็นจุดศูนย์กลางที่สักการบูชาของชาวพุทธทั่วโลก และมีอายุยาวนานนับพันปีอีกด้วย แม้เราละโลกไปแล้ว เสวยทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์บุณก็ยังเกิดต่อเนื่องไปอีกยาวนาน เรียกว่าคุ้มเกินคุ้มยิ่งกว่าโชคสองชั้นเสียอีก
 
ดัง นั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ได้มาร่วมพิธีหล่อองค์พระ และสร้างพระธรรมกายประจำตัว จารึกชื่อของตนเอง และหมู่ญาติอันเป็นที่รัก  อันจะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ จากการที่ได้มีส่วนร่วมสถาปนากายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้บังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้  
 
 
นอก จากนี้ องค์พระธรรมกายประจำตัวที่ท่านได้ร่วมสร้าง จะช่วยยังจิตของผู้คนนับล้านที่มาเคารพกราบไหว้ ให้มีความผ่องใส  ส่งผลให้ปิดอบายไปสวรรค์ และมีความสุขไปทุกภพทุกชาติ   ยิ่งไปกว่านั้น พระธรรมกายประจำตัว จะเป็นนิมิตอันประเสริฐ ให้กับตัวท่านและชาวโลกทั้งหลาย ให้ได้นึกน้อมมาวางไว้ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗  อันเป็นต้นทางแห่งการเข้าถึงพระธรรมกายภายใน ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคน และยังเป็นเสบียงบุญติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ  ตราบกระทั่งเข้าถึงพระนิพพาน
   
 

กำหนดการวันคุ้มครองโลก

วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
ณ สภาธรรมกายสากล
มหารัตนวิหารคด / ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

*************************************** 
พิธีภาคเช้า ณ สภาธรรมกายสากล

๐๘.๔๐ น.สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
    - นำบูชาพระรัตนตรัย
    - นำนั่งสมาธิ(Meditation)
๑๐.๓๐ น. ถวายปัจจัยบูชาธรรม
๑๑.๐๐ น.พิธีถวายองค์พระธรรมกายประจำตัว และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๑.๑๕ น. เสร็จพิธีภาคเช้า
 
 
พิธีภาคบ่าย มหารัตนวิหารคด
 
๑๒.๓๐ น.สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย
๑๒.๔๕ น.คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญเดินทางไปร่วมพิธีฯ ณ
มหารัตนวิหารคด
๑๔.๐๐ น.พิธีกลั่นโลกแก้วในวันคุ้มครองโลก
๑๔.๒๕ น.พิธีถวายมหาสังฆทาน พุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ
และพุทธบุตร ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๖.๐๕ น.พิธีเวียนประทักษิณ ณ มหารัตนวิหารคด
๑๖.๔๕ น.เสร็จพิธีภาคบ่าย
 
 
พิธีภาคเย็น ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
๑๗.๕๕ น.พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานภายใน มหาธรรมกายเจดีย์
ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
๑๙.๒๐ น.พิธีแจกเหรียญที่ระลึก แก่คณะสงฆ์ และสาธุชนที่มาร่วมงาน
๒๐.๐๐ น.สาธุชนผู้มีบุญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
*************************************** 

 
อานิสงส์การหล่อองค์พระ
 
อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป มีอานิสงส์มากมายเกินกว่าจะพรรณนาให้จบสิ้น พอจะกล่าวย่อๆได้เพียง ๓ ข้อ ดังนี้
 
๑. ได้รูปสมบัติ (หล่อ สวย) คือทำให้เป็นผู้มีรูปงาม ผิวพรรณวรรณะผ่องใส เป็นที่ดึงดูดตา ดึงดูดใจของผู้ได้พบเห็น มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

๒. ได้ทรัพย์สมบัติ (รวย) ทำให้เกิดในตระกูลสูง จะทำธุรกิจการงานใดก็ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงาม สมบัติใหญ่ไหลมาเทมา เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
 
๓. ได้คุณสมบัติ (ฉลาด) คือทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รู้แจ้งแทงตลอดในคำสอนของครูอาจารย์ เรียนเร็วบรรลุเร็ว เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม 
 
 
 
 
 
 
กรุณาสวมชุดขาว เพื่อแสดงความเคารพใน   พระรัตนตรัย และรักษาวัฒนธรรมอันดีของชาวพุทธ ซึ่งจะเป็นบ่อเกิดแห่งสิริมงคลในชีวิต
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 831-1771, (089-496-5261)

http://goo.gl/F1Wpo


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา
      กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันพระ
      ข้อคิดสะกิดใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
      ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
      ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
      ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา
  กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา 1,135..
(16 ม.ค. 2562)    ชม 231 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร