ร่วมสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด

https://dmc.tv/a2087

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 30 มิ.ย. 2550 ] - [ ผู้อ่าน : 18302 ]
 “มหารัตนวิหารคด” คือศาสนสถาน ในโครงการก่อสร้าง “มหาธรรมกายเจดีย์” เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย ที่ได้เริ่มต้นสถาปนามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ปรารถนาให้ชาวโลกได้พบความสุขที่แท้จริงของชีวิตด้วยการเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนาอันจะก่อให้เกิดสันติสุขภายใน และแผ่ขยายกลายเป็นสันติภาพของโลกในอนาคต

   มหารัตนวิหารคด จึงถูกสร้างขึ้นมา เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้มีบุญทุกชาติ ทุกภาษา ทั่วโลก ที่หลั่งไหลมาประพฤติ ปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ ได้ถึงคราวละหลายๆแสนคน ซึ่งหากรวมพื้นที่รอบลานธรรม จะสามารถรองรับสาธุชนได้มากถึง ๑ ล้านคน

   มหารัตนวิหารคดยังเป้นประดุจมหารัตนบัลลังก์ของพุทธบุตรทั่วโลก ที่จะเดินทางมาประชุมรวมกัน เพื่อประกอบศาสนกิจในโอกาสสำคัญ อันจะเป็นจุดเชื่อมประสานให้พุทธบุตรทุกนิกายสามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว


   มหารัตนวิหารคด เมื่อเสร็จสมบูรณ์ จะใช้เป็นสถานที่อบรมศีลธรรมให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้ตลอดแห่งปี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ “สร้างคนดี” ให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างมหาศาล

   จนถึงขณะนี้ มหารัตนวิหารคดใหล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงแค่การก่อสร้างในส่วนสุดท้าย นั่นคือ “หลังคา” ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในอนาคต พื้นที่ชั้นโครงสร้างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในอนาคต พื้นที่ชั้น ๒ ของมหารัตนวิหารคด จะใช้เป็นที่ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์จากทั่วโลก ได้มากถึง ๓๐๐,๐๐๐ รูป และหลังคานี้จะช่วยทำให้มหารัตนวิหารคด ลานธรรม และมหาธรรมกายเจดีย์สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สมกับที่ผู้มีบุญทุกคนได้ทุ่มแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์ร่วมสร้างกันมาเป็นเวลายาวนานเกินกว่าทศวรรษ
 
 
มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี 
 

   บัดนี้ นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐ ที่ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมสร้าง “หลังคามหารัตนวิหารคด” ซึ่งเป็นบุญใหญ่ ที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณ จากการที่ได้ให้ร่มเงา เพื่อคุ้มแดด คุ้มฝน ถวายแด่พุทธบุตรผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก และนอกจากนี้ หลังคาทุกตารางเมตร จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการแผ่ขยายร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปสู่จิตใจของชาวโลกอันจะก่อให้เกิดสันติสุข และความร่มเย็นแก่โลกใบนี้ ไปตราบนานนับพันปี
 
 
 
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเบื้องต้น
 
มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกายมหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกายมหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย
 
 
เสารองรับหลังคา วัสดุ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โชว์ผิวเปลือย รูปทรง เป็นเสากลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ ซม. ความยาวตั้งแต่ ๗-๑๒ เมตร จำนวน ๑,๗๖๔ ต้น
 
คานรับหลังคา วัสดุ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โชว์ผิวเปลือย ทำหน้าที่เป็นรางรับน้ำฝนในตัว หลังคา วัสดุ เป็นโลหะประเภท Stainless มีฉนวนกันความร้อน รูปทรง ใน ๑ Module ของหลังคา เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 
 
ส่วนหลังคา มีลักษณะเป็นรูปทรงพีระมิด มีทั้งหมด ๘๖๐ Module เมื่อมองจากมุมสูงจะมีลักษณะคล้ายเพชร ล้อมรอบมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ พื้นที่ใต้หลังคาทั้งหมดมีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานทุกภาคที่ท่านสังกัด
 
หรือ 02-831-1000
 

 
 
 
กฐิน ๒๕๕๐ กฐินพระธัมฯ เพื่อสร้าง"หลังคามหารัตนวิหารคด"
 
 
                               
 
 
รับผ้าไตรเป็นปฐมฤกษ์ อาทิตย์ต้นเดือน ๑ ก.ค. ๕๐

 

พระของขวัญ ไว้ตรึกระลึกถึงบุญ
 
สำหรับผู้ร่วมบุญ สร้างหลังคามหารัตนวิหารคด จะได้รับพระของขวัญ ไว้ตรึกระลึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนี้
  สำหรับผู้ร่วมบุญ สร้างหลังคามหารัตนวิหารคด
 
 
 
อานิสงส์จากการสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด
 
๑.ย่อมบังเกิดในปฏิรูปเทส ได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
 
๒.ย่อมเข้าถึงฐานะของความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ
 
๓.ย่อมมีพวกพ้องบริวารที่เป็นสัมมาทิฏฐิ มีกัลยาณมิตรคอยชี้แนะไปสู่หนทางอันประเสริฐ
 
๔.ย่อมเข้าถึงฐานะอันสูงส่งเป็นที่รัก ที่เกรงใจของมหาชนทั้งหลาย
 
๕.ย่อมมีปัญญาเฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิต
 
๖.ย่อมเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่าย
 
 
 
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
 
 
 
 
 
 

 
 
เวลา  
เรื่อง
23:04   หาทุน หาที่ หาทีมในที่
05:03   สร้างที่รวมพุทธบุตร เพื่อที่สุดแห่งธรรม
14:36  
02:09  
02:09  
16:49  
27:56  
37:41  
08:43  
59:09  
49:25  
54:45  
54:23  
     
 
 
 
(Thai)
    The Grand Meditation Stadium For World Peace
                          
 
 
 
(English)
Spot: The Grand Meditation Stadium for World Peace
    The Grand Meditation Stadium For World Peace
 
 
 
(Music Video) WMV
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/Qpa77


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพลงวันสงกรานต์
      ทบทวนพระธรรมเทศนาหลวงพ่อธัมมชโย วันคุ้มครองโลก
      สารมุทิตา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิมาลาลา เซเกรา ศรีลังกา เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      สารมุทิตา จากประธานสหพันธ์พุทธนานาชาติ อินเดีย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      สารมุทิตา จากสมเด็จสังฆนายกบังคลาเทศ องค์ที่ 29 แห่งบังคลาเทศ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567
      คำขวัญวันเด็ก 2567 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี
      โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันเข้าพรรษา
      พระประวัติ "สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      โทษภัยของบุหรี่ ทำไมต้องมีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่
      วัดพระธรรมกาย เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดธรรมจักร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก
      โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ]
      วันสงกรานต์ 2567 ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
เพลงวันสงกรานต์
   เพลงวันสงกรานต์ รูปภาพวันสงกรานต์สวยๆ การ์ดวันสงกรานต์ ประว..
(07 มี.ค. 2557)    ชม 18,497 ครั้ง