วันคุ้มครองโลก 2551

https://dmc.tv/a3154

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 17 มี.ค. 2551 ] - [ ผู้อ่าน : 17547 ]

วันคุ้มครองโลก
วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๑
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
 
เมื่อวันคุ้มครองโลก  ๒๒ เมษายน เวียนมาบรรจบคราใด นั่นคือสัญญาณอันเป็นมหามงคลว่า ลูกพระธัมฯ ทุกท่าน กำลังจะได้มีโอกาสสั่งสมมหาทานบารมี ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีกันอีกวาระหนึ่ง  โดยในวันคุ้มครองโลกปีนี้ พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เมตตาจัดให้มีพิธีถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ วัด ณ มหารัตนวิหารคด และพิธีหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัว ๑๐๐,๐๐๐ องค์ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์   

หล่อพระธรรมกาย เลี้ยงพระ ๒ หมื่นกว่าวัด   
มหาสังฆทานที่บังเกิดขึ้นได้โดยยาก
 
 
        บุญใหญ่ในวันคุ้มครองโลกปีนี้ ผู้มีบุญทุกท่านจะ   ได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ คือ พิธีถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ณ มหารัตนวิหารคด   และพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ณ ลานธรรม    มหาธรรมกายเจดีย์
 
 
มหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ วัด
 
 
นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐ ที่ผู้มีบุญจะได้มีโอกาสย่นย่อหนทางในการสั่งสมมหาทานบารมีเพราะตลอดชั่วชีวิตของเรา คงไม่สามารถที่จะดั้นด้นเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อทำบุญ    กับวัดต่างๆ ได้มากถึง ๒๐,๐๐๐ กว่าวัดอย่างแน่นอน
 
ด้วยความเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระมหาเถระและพระเถรานุเถระ รวมถึงพระผู้ติดตามจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ มากกว่า ๒๐,๐๐๐ วัด พร้อมด้วยพุทธบุตรจาก ๒๖๖ วัดภาคใต้ รับอาราธนาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้มีบุญจากทั่วโลก ได้ร่วมกันถวายมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในคราวเดียวกว่า ๕๐,๐๐๐ รูป  
หล่อพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์
นอกจากนี้ยังความปลื้มปิติไปตลอดชีวิต  และเป็นเสบียงบุญติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ  ตราบกระทั่งเข้าถึงพระนิพพาน
 
 
 

หล่อพระธรรมกายประจำตัว
ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์
 

 นอกจากนี้  ในวันคุ้มครองโลก อังคารที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ยังมีบุญใหญ่ที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง คือ พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ๑๐๐,๐๐๐ องค์ เพื่อ ประดิษฐานไว้ภายในมหาธรรมกายเจดีย์  ให้มนุษย์และเทวาได้กราบไหว้ไปอีกนานนับพันปี
 
         ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ได้มาร่วมพิธีหล่อองค์พระ และสร้างพระธรรมกายประจำตัว จารึกชื่อของตนเอง และหมู่ญาติอันเป็นที่รัก  อันจะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ จากการที่ได้มีส่วนร่วมสถาปนากายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้บังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้  
 
 
         นอกจากนี้ องค์พระธรรมกายประจำตัวที่ท่านได้ร่วมสร้าง จะช่วยยังจิตของผู้คนนับล้านที่มาเคารพกราบไหว้ ให้มีความผ่องใส  ส่งผลให้ปิดอบายไปสวรรค์ และมีความสุขไปทุกภพทุกชาติ   ยิ่งไปกว่านั้น พระธรรมกายประจำตัว จะเป็นนิมิตอันประเสริฐ ให้กับตัวท่านและชาวโลกทั้งหลาย ให้ได้นึกน้อมมาวางไว้ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗  อันเป็นต้นทางแห่งการเข้าถึงพระธรรมกายภายใน ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคน 
  
          และบุญพิเศษที่พิเศษกว่าทุกๆปีที่ผ่านมายังมีพิธีถวายพระพุทธรูป ประดิษฐาน ณ วัดในประเทศศรีลังกา จำนวน 222 องค์ (รัฐบาลศรีลังกา โดยท่านนายกรัฐมนตรีศรีลังกา ทำหนังสือขอพระพุทธรูป เพื่อถวายให้วัดต่างๆ ในประเทศ
  
 
 
 
 
อานิสงส์มหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ วัด 
 
 
 
 
อานิสงส์การถวายภัตตาหารพระ  จะทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเบญจพรธรรม ๕ ประการคือ เป็นผู้อุดมไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
 
อานิสงส์การถวายไตรจีวร  ทำให้ได้อานิสงส์ ๑๐ ประการคือ เป็นผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใส ปราศจากธุลี มีรัศมีออกจากกาย มีฤทธิ์มีเดช มีผิวกายละเอียด มีผิวสัมผัสที่นุ่มนวลมาก เมื่อเสวยสุขอยู่ในโลกสวรรค์ จะมีผ้าทิพย์อันงดงาม ปกคลุมสรีระตลอดเวลา ครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เอง (เอหิภิกขุอุปสัมปทา) ก็จะมีผ้าไตรจีวรมาห่มคลุมกายประดุจเลื่อนลอยมาจากนภากาศ
 
อานิสงส์การถวายยา  ทำให้ได้อานิสงส์ ๑๐ ประการคือ เป็นผู้มีอายุยืนยาว มีกำลังเป็นเลิศ มหาชนยำเกรงทุกเมื่อ ไม่พลัดพรากจากของรัก มีปัญญาแจ่มใส มีวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์ มีสุขในทุกที่ทุกสถาน ไม่มีอันตรายมากล้ำกราย ปราศจากสิ่งอัปมงคล เป็นผู้มีเวลามาก และทรัพย์จะไม่สูญเปล่าไปกับความเจ็บป่วยไข้
 
อานิสงส์การถวายปัจจัย (เงิน ไม่ใช่ปัจจัย ๔) ซึ่งเป็นประดุจแก้วสารพัดนึก ทำให้ได้อานิสงส์คือเป็นผู้มีทรัพย์มาก และสามารถใช้สอยทรัพย์สมบัติของตนได้ตามความปรารถนา ช่วยรื้อผังจนในภพชาติเบื้องหน้า ให้กลายเป็นผังของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา
 
อานิสงส์การถวายย่าม ซึ่งเปรียบประดุจการให้คลังเก็บทรัพย์สมบัติ จะมีอานิสงส์ทำให้ทรัพย์ของเราคงอยู่อย่างปลอดภัย ไม่เสื่อมสลายหายไปด้วยเหตุเภทภัยต่างๆ 

อานิสงส์การถวายภัตตาหารพระ
 
ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเบญจพรธรรม ๕ ประการ คือ เป็น  ผู้อุดมไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
 
 
 
 
 
สำหรับผู้ร่วมบุญจะได้รับพระของขวัญ ไว้ตรึกระลึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนี้

สำหรับผู้ร่วมหล่อพระธรรมกายประจำตัว
 
 
 


สำหรับผู้ร่วมบุญถวายสังฆทานแด่พุทธบุตร สองหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศไทย

 
 
 
 
กำหนดการงานบุญ
วันคุ้มครองโลก วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
 
ภาคเช้า สภาธรรมกายสากล

๐๘.๓๐ น.    สวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๙.๓๐ น.  ปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐ น.    พิธีกล่าวคำถวายองค์พระธรรมกายประจำตัว     พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 
        

 
 รับประทานอาหารกลางวัน

  ภาคบ่าย มหารัตนวิหารคด
 
 
๑๒.๔๕ น.   เดินทางไปมหารัตนวิหารคด
๑๔.๐๐ น.   พิธีถวายไทยธรรมแด่พุทธบุตร ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด
๑๖.๐๐ น.    เสร็จพิธี
 
ภาคเย็น ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
 
 
 
๑๖.๕๐ น.     เจ้าภาพผู้มีบุญพร้อมในพื้นที่ประกอบพิธี
๑๗.๐๐ น.     พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว
๑๙.๐๐ น.     เสร็จพิธี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
กรุณาสวมชุดขาว เพื่อแสดงความเคารพใน   พระรัตนตรัย และรักษาวัฒนธรรมอันดีของชาวพุทธ ซึ่งจะเป็นบ่อเกิดแห่งสิริมงคลในชีวิต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (๐๒) ๘๓๑-๑๐๐๐

http://goo.gl/ZifpU


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ข้อคิดสะกิดใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
      ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
      ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
      ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร
      ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561
      ธรรมะวันคุ้มครองโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ข้อคิดสะกิดใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
  ข้อคิดสะกิดใจ ส่งท้ายปี ต้อนรับปีใหม่..
(06 ธ.ค. 2561)    ชม 437 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร