ประเพณีตักบาตรเทโว ประจำ ปี พ.ศ. 2558

ประเพณีตักบาตรเทโว ประจำ ปี พ.ศ. 2558 งานประเพณีตักบาตรเทโวทั่วไทยมีที่ไหนบ้าง ติดตามข้อมูลข่าวสารงานตักบาตรเทโวได้ที่นี่ >> ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี , ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดเขาดีสลัก , ประเพณีตักบาตรเทโว ณ บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร , ประเพณีตักบาตรเทโว ณ แหลมสมิหลา https://dmc.tv/a20657

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 22 ต.ค. 2558 ] - [ ผู้อ่าน : 18468 ]

วันออกพรรษา

ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว ประจำ ปีพ.ศ. 2558
 
ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี
ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

      ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2558 - 28 ตุลาคม 2558 ณ วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และตลาดอำเภอเมืองอุทัยธานี

     ประชาชนจะแต่งกายสวยงามและมาร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียง นับเป็นงานประเพณีที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทุกปี ในวันนี้คหบดีของจังหวัดอุทัยธานี จะนำงาช้างเก่าแก่ที่สะสมไว้มาจัดเป็นโต๊ะหมู่บูชาเพื่อรำลึกถึงบุญคุณที่ช้างมีต่อชาวอุทัยธานี ซึ่งแต่ก่อนมีอาชีพทำไม้ นักท่องเที่ยวสามารถชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ด้วย ซึ่งใน 1 ปี จะมีเพียงวันเดียวเท่านั้น

     สอบถามข้อมูล  กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี โทร. 0 5651 1061  ททท.สำนักงานอุทัยธานี  Tel. +66 5651 4982
 
+++++++++++++++++++

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดเขาดีสลัก จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดเขาดีสลัก จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก จังหวัดสุพรรณบุรี

     งานประเพณีตักบาตรเทโว  วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2558 วันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

     จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับ อำเภออู่ทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานสุพรรณบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

   ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเล็งเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้จัดประเพณีตักบาตรเทโวประจำปีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันตักบาตรทำบุญซึ่งเป็นหน้าที่ชาวพุทธ และสืบสานประเพณีที่สำคัญอย่างนี้ต่อไป

   เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 200 รูป ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจากมณฑปรอยพระพุทธบาทตามบันไดนาค โดยมีประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ มีขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา และนางฟ้า 9 องค์ ขบวนเปรต 9 ตน การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP 13 ตำบลของอำเภออู่ทอง ฯลฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา โทร. 035-421444  , ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 – 525867, 035-525880
 
+++++++++++++++++++
 

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน
ประเพณีตักบาตรเทโว ณ บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน

ประเพณีตักบาตรเทโว บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน

     เทศบาลเมืองน่านเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2558

     เทศบาลเมืองน่าน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2558 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป และให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

     นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดเผยว่า เทศกาลวันออกพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งในปีนี้ในวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองน่าน จึงได้กำหนดจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2558 โดยนิมนต์พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 200 รูป มารับบิณฑบาต เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป และเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และวันออกพรรษา หรือวันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา และวันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับแต่วันเข้าพรรษา) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันมหาปวารณา ซึ่งคำว่า ปวารณา แปลว่า อนุญาต หรือ ยอมให้ วันออกพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จะมีประเพณีทำบุญตักบาตร ที่เรียกกันว่า ทำบุญตักบาตรเทโว หรือเรียกเต็มๆ ว่า ตักบาตรเทโวโรหนะ สืบเนื่องจากความเชื่อตามตำนานที่ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลก หลังจากที่ได้เสด็จกลับจากการไปโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งบางวัดอาจจัดพิธีทำบุญตักบาตรธรรมดา แต่บางวัดก็จัดเป็นงานใหญ่โต เมื่อเสร็จจากการทำบุญตักบาตร พุทธศาสนิกชนจะไปฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีล และในวันออกพรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข การให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตนและยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วย ดังนั้น เทศบาลเมืองน่านจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสืบไป / ข่าวโดย : รดา บุญยะกาญจน์ หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
 
+++++++++++++++++++
 
 
ประเพณีตักบาตรเทโว ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเพณีตักบาตรเทโว ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเพณีตักบาตรเทโว ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ 28 ต.ค. 58 ณ ถนนสายวัฒนธรรมและร่วมทำบุญจุลกฐิน 30 -  31 ต.ค.นี้ ณ ศาลาอ่างแก้ว

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วัดฝายหิน จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน และทำบุญจุลกฐิน ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว  เพื่อร่วมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม พร้อมเปิดโรงทาน บริการอาหารผู้มาร่วมงาน
 
+++++++++++++++++++
 
 
ประเพณีตักบาตรเทโว ณ แหลมสมิหลา สงขลา

ประเพณีตักบาตรเทโว แหลมสมิหลา สงขลา

     เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีสมโภช-แห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน พิธีตักบาตรเทโว การประกวดเรือพระ (ประเภทประเพณีนิยม และประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น) ขบวนแห่เรือพระ ชิงถ้วย ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  การแข่งขันแทงต้มและการแข่งขันเซปักตะกร้อ  ณ บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน บริเวณลานดอกแก้ว และบริเวณสระบัว แหลมสมิหลา สงขลา

     วันจันทร์ที่  26  ตุลาคม  2558

     เวลา 18.30 น. พิธีสมโภชผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา

     วันอังคารที่  27  ตุลาคม  2558

     เวลา 08.00 น. พิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ณ บริเวณหน้าสถานีวิทยุ สทร. 6 ฐานทัพเรือสงขลา

     วันพุธที่  28  ตุลาคม  2558

    เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน  
     เวลา 08.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2558 การประกวดเรือพระฯ ขบวนแห่เรือพระ และการแข่งขันแทงต้ม ณ บริเวณลานดอกแก้ว และบริเวณสระบัว แหลมสมิหลา

      สำหรับการจัดงานประเพณีลากพระฯ  จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลากพระให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวใต้สืบไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้รู้สึกหวงแหนและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ อันจะทำให้เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลา / ขอบคุณข้อมูลโดย เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว-ภาพ // กองวิชาการและแผนงาน

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality
 
+++++++++++++++++++
 
อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพลงวันสงกรานต์
      คำขวัญวันเด็ก 2566 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี
      โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันเข้าพรรษา
      พระประวัติ "สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      โทษภัยของบุหรี่ ทำไมต้องมีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่
      วัดพระธรรมกาย เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดธรรมจักร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก
      โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ]
      วันสงกรานต์ 2566 ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์
      สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566
      กิจกรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
      กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ "เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
      วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
      Be Part of History in the Making