กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย

ทุกวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์มากมาย และมีคำขวัญประจำในแต่ละปีอีกด้วย https://dmc.tv/a15920

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 24 มิ.ย. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 18300 ]

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ในประเทศไทยแต่ละปี
 

วัตถุประสงค์ในการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

      1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
      2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
      3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

      4. เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป


 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

  ►โลโก้ รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

 

  ►ป้ายไวนิลต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

     ปี 2561 นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้กำหนดแนวทางจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ด้วยการร่วมแสดงสัญลักษณ์ "สวมเสื้อสีขาว" ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

    วันต่อต้านยาเสพติดปีนี้ ได้พิจารณาบุคคลที่มีความประพฤติดีและมีชื่อเสียง อาทิ ศิลปิน/ดารานักแสดง นักร้อง นักกีฬา เพื่อคัดเลือกให้เป็น “ต้นแบบเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2561” (พรีเซ็นเตอร์) จํานวน 6 ท่าน ดังนี้ . . .

1) นางสาวณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (ณิชา) นักแสดงสังกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ​ช่อง 3       
2) นางสาวพิมประภา ตั้งประภาพร (พิม) นักแสดง สังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7          
3) นายเจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ (เจษ) นักแสดง สังกัดสถานีโทรทัศน์ ช่อง ONE          
4) นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย           
5) นายทชภณ พลกองเส็ง (พลพล) นักร้องสังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่​

 

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2560


  ►ป้ายไวนิลต่อต้านยาเสพติด ปี 2560

     ปี 2560 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดงานมหรสพ การจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ และกำหนดให้จัดกิจกรรมเป็นการแสดงความอาลัยเพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีแด่ รัชกาลที่ 9 และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ดังนั้นในวันที่ 26 มิถุนายนของปี 2560  สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"

     สำหรับต้นแบบเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2560 (พรีเซ็นเตอร์) จํานวน 6 คน มีดังนี้  . . .         

1) ปลื้มจิตร์ ถินขาว (หน่อง) อายุ 33 ปี นักกีฬาวอลเลย์บอล           
2) พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ (น้ำตาล) อายุ 25 ปี ศิลปิน/นักแสดง           
3) ทิสานาฏ ศรศึก (นาว) อายุ 23 ปี ศิลปิน/นักแสดง           
4) ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร (โต๋) อายุ 33 ปี นักร้อง/นักแสดง         
5) จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล (มาร์ช) อายุ 24 ปี นักแสดง/พิธีกร          
6) ระดับดาว ศรีระวงศ์ (มาตัง) อายุ 17 ปี นักร้อง/นักแสดง


 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2559

 ►โลโก้ รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ปี 2559


►ป้ายไวนิลต่อต้านยาเสพติด ปี 2559

 

    เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559  โดยการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล 70 ปี ทรงครองราชย์ ภายใต้กรอบแนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์" 

สำหรับต้นแบบเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2559 (พรีเซ็นเตอร์) จํานวน 6 คน มีดังนี้  . . .        

1) เด็กหญิงณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ (น้องณัชชา) นักแสดงสังกัดอิสระ           
2) นายชนาธิป สรงกระสินธ์ (เจ)  นักกีฬาทีมชาติไทย          

3) นายณัฐวุฒิ สกิดใจ (ป๋อ) ศิลปินจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3          
4) นางสาวฝนทิพย์ วัชรตระกูล (ปุ๊กลุก) ศิลปินจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7          
5) นายนภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน) ศิลปินสังกัดค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่           
6) นางสาวพรพิมล เฟื่องฟุ้ง (เปาวลี) ศิลปินสังกัดค่ายแกรมมี่ โกลด์ ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

 

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2558

 

 ►โลโก้ รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ปี 2558

 


►ป้ายไวนิลต่อต้านยาเสพติด ปี 2558

 

     ปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2558 ว่า "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"

     ทั้งนี้ ได้เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 จำนวน 6 คน คือ . . .                 

1) ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ซิโก้) หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลชายทีมชาติไทย              
2) นายวรินทร ปัญหกาญจน์ (เกรท) นักแสดง สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3              
3) นายมิกค์ ทองระย้า (มิกค์) นักแสดง สังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7              
4) นางสาวปรีชญา พงษ์ธนานิกร (ไอซ์) นักแสดง สังกัด GTH (บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด)              
5) นางสาวฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ซี) ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการไอที              
6) เด็กหญิงกุลฑีรา ยอดช่าง (น้องอันดา) นักแสดงเด็กมากความสามารถ

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2557

คำขวัญและกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2557
►วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2557

 

     ปี 2557 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดแนวทางจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีนี้ภายใต้คำขวัญที่ว่า  "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน" และได้จัดกิจกรรม "มหกรรมหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด" ภายใต้ Concept ว่า "Action Against Drugs Yes I do" เพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานหนังสั้นเป็นสื่อต้านยาเสพติดระดับประเทศเข้าประกวด 

     ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย โดยมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติในแก่บุคคลและเยาวชนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง  สำหรับศิลปินนักร้องนักแสดงที่ได้รางวัลเชิดชูเกียรติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย

1)  อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม)             
2)  แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์              

3)  พันโท วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด)
4)  เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (โค้ชอ๊อด) ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

 

คำขวัญและกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2557

 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ มอบโล่เชิดชูเกียรติ D.A.R.E STAR 
ในฐานะบุคคลที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับจากเยาวชนไทยและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2556

 

โลโก้ รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ปี 2556

 ►โลโก้ รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ปี 2556

 

คำขวัญและกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2556
►ป้ายไวนิลต่อต้านยาเสพติด ปี 2556

 

      ปี  2556 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ และเห็นถึงความสำคัญของโทษ และพิษภัยยาเสพติด ภายใต้แนวคิด "คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด" และมีคำขวัญที่ว่า "ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"

     สำหรับศิลปินนักร้องนักแสดงที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2556 ได้แก่ . . .

1)  โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ             
2)  กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล             
3)  พิกเล็ท ชาราฎา อิมราพร             
4)  โฟกัส โฟกัส จีระกุล             
5)  โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2555

 

โลโก้ รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ปี 2555

 ►โลโก้ รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ปี 2555

 


►ป้ายไวนิลต่อต้านยาเสพติด ปี 2555

 

      เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2555 รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ ตลอดปี 2555 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด 

     ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ หรือ ศพส. จึงให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ประจำปี 2555 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ภายใต้คำขวัญที่ว่า "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี"          

     สำหรับศิลปินนักร้องนักแสดงที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2555 ได้แก่ . . .             

1)  แก้มบุ๋ม พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์             
2)  เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี             
3)  พรีม รณิดา เตชสิทธิ์             
4)  เก้า จิรายุ ละอองมณี             
5)  ฉัตร ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2554

 

 


►ป้ายไวนิลต่อต้านยาเสพติด ปี 2554

 

     สำนักงาน ป.ป.ส. ผนึกกำลังภาคีจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติในหลวงต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติด และได้กำหนดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 คือ “สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน” เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสานต่อพระราชปณิธาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง ส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขาปลูกพืชทดแทนฝิ่น จนเป็นที่มาของโครงการหลวงในปัจจุบัน

      โดยในปีนี้มีศิลปินที่เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน และประชาชน จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1)  นายวิทยา วสุไกรไพศาล (อั๋น)
2)  นางสาวหนึ่งธิดา โสภณ   (หนูนา)
3)  นางสาวพัชรินทร์ จัดกระบวนพล (น้ำฝน)
4)  นางสาวคะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ (รถเมล์)
5)  นางสาวพีชญา วัฒนามนตรี (มิน)ศิลปินที่เป็นแบบอย่างที่ดีในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2554

 

 

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2553

 

 

ป้ายไวนิลต่อต้านยาเสพติด ปี 2553
►ป้ายไวนิลต่อต้านยาเสพติด ปี 2553

 

     ปี 2553 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สามารถลดระดับปัญหายาเสพติดและขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเป็นแผนงานหลัก เรียกว่า "ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2"           

     ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการลดระดับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกชุมชน-ประชาสังคม และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาวะวิกฤต โดยมีคำขวัญที่ว่า  "ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด"         

     สำหรับศิลปินนักร้องนักแสดงที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2553 ได้แก่ . . .             

1)  น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์             
2)  ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์              
3)  อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์             
4)  มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า             
5)  โจ AF2 ภาณุพล เอกเพชร

 

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2552

 

ป้ายไวนิลต่อต้านยาเสพติด ปี 2552
►ป้ายไวนิลต่อต้านยาเสพติด ปี 2552

 

     ปี 2552 รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทุกระดับ ภายใต้แนวคิด "5 รั้วล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติด" โดยตั้งทีมทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาคีด้านยาเสพติด ทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งผลปฏิบัติการพบว่า สถิติการจับกุมยาเสพติดมีมากขึ้น แต่ละเดือนสามารถสกัดยาเสพติดได้เป็นแสนเม็ด โดยเฉพาะรั้วชายแดนที่สำคัญที่สุด เพราะยาเสพติดที่ใช้ในไทย ไม่ได้ผลิตในไทย แต่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ การสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาทางแนวชายแดนจึงเป็นการป้องกันที่สำคัญมาก          

     โดยมี แนวคิด : "ทำความดี ตามคำพ่อ" ภายใต้คำขวัญ "รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด"

 

 

 


http://goo.gl/x7YsK


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันลอยกระทง 2566 ประเพณีและประวัติวันลอยกระทง วิธีทำกระทงง่ายๆ
      วันตรุษจีน 2566 ประวัติวันตรุษจีน การ์ดและคำอวยพรตรุษจีน
      วันครูแห่งชาติ 2567 ประวัติความเป็นมาของวันครู กิจกรรมวันครู
      วันพ่อแห่งชาติ 2566 ประวัติความเป็นมาความสำคัญ กลอนวันพ่อ การ์ดวันพ่อ
      วันปิยมหาราช ประวัติและความสำคัญของวันปิยมหาราช
      วันแม่แห่งชาติ 2566 กลอนวันแม่ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ
      กลอนวันแม่ กลอนวันแม่สั้นๆ ซึ้งๆ จากใจลูกน้อย
      วันสื่อสารแห่งชาติ 2566 ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการสื่อสาร
      วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 ประวัติ ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
      วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day
      วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567 World No Tobacco Day
      วันครอบครัว 14 เมษายน ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ
      วันสตรีสากล ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันสตรีสากล
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related