ไขว่คว้าหาโลกใหม่

เมื่อไม่นานมานี้องค์กรนาซ่าได้ประกาศว่ามีการค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมคลายกับโลกปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่ อุณหภูมิเท่าๆ กัน และมีการโคจรรอบดาวฤกษ์ที่คล้ายดวงอาทิตย์อีกด้วย ประเด็นน่าสนใจคือนักวิทยาศาสตร์บางคนมองว่าในอนาคตดาวเคราะห์ดวงนี้อาจจะเป็นที่อยู่แห่งใหม่ของมนุษย์ https://dmc.tv/a13716

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ > ทันโลกทันธรรรม
[ 23 พ.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 20999 ]
 
 
ตอน ไขว่คว้าหาโลกใหม่
 
    เมื่อไม่นานมานี้องค์กรนาซ่าได้ประกาศว่ามีการค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมคลายกับโลกปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่ อุณหภูมิเท่าๆ กัน และมีการโคจรรอบดาวฤกษ์ที่คล้ายดวงอาทิตย์อีกด้วย ประเด็นน่าสนใจคือนักวิทยาศาสตร์บางคนมองว่าในอนาคตดาวเคราะห์ดวงนี้อาจจะเป็นที่อยู่แห่งใหม่ของมนุษย์
 
   
ดาวเคปเลอร์-22 บี
 
    ดาวเคราะห์ดวงใหม่ หรือ ดาวเคปเลอร์-22 บี อยู่ห่างจากโลกไป 600 ปีแสง ถ้าจะเดินทางด้วยญาณอวกาศก็จะใช้เวลาในการเดินทางนานถึง 22 ล้านปี
   
    สาเหตุที่มนุษย์ได้มีการค้นคว้าสำรวจหาดาวดวงใหม่เป็นเพราะว่า ความต้องการของปัจจัย 4 มีเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจัยเหล่านี้นับวันก็ยิ่งจะขาดแคลน เพราะมีการกระจายตัวไม่ทั่วถึง เหมือนสมัยที่รัฐเซียเกิดภาวะขาดอาหาร ในขณะที่มีเงินแต่ก็ขาดที่ซื้อหามาบริโภค และเหตุผลอีกข้อคือ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งกระบวนการผลิตของระบบอุตสาหกรรมทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เช่น น้ำเสีย สารเคมีต่างๆ ที่ถูกปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
 
 
 
การละลายของน้ำแข็ง
 
สาเหตุหลักที่สำคัญ
ที่มนุษย์มีความวิตกกังวลมากที่สุดก็คือ
 
1.ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เพราะภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศได้อย่างเฉียบพลัน เช่นการละลายของน้ำแข็ง การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ลมพายุต่างๆ
2.มนุษย์เรามีความเชื่อเกี่ยวกับคำเล่าลือของวันสิ้นโลก 2012 จากคัมภีร์ของเผ่ามายา
 
    เหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เหล่านี้เมื่อมาประมวลรวมเข้าด้วยกันก็ทำให้มนุษย์วิตกกังวลคิดเสาะแสวงหาโลกใบใหม่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแทนโลกใบนี้
 
    ดาวเคปเลอร์-22 บี มีการค้นพบลำธารที่น่าจะเป็นแหล่งน้ำ อุณหภูมิที่ใกล้เคียงโลกของเรา แต่ติดปัญหาที่ว่า ต้องใช้เวลาเดินทาง 22 ล้านปี ซึ่งความน่าจะเป็นไปได้ที่เราจะไปถึงในเวลาอันอันรวดเร็ว โอกาสที่จะเป็นไปได้ก็น้อยมาก เช่นทางรูหนอนอวกาศ (WORM HOLE) ซึ่งทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ แต่เป็นรูหนอนที่เกิดขึ้นแค่ช่วงระยะเวลาที่สั้นๆ
 
 
มนุษย์อวกาศลงสำรวจดวงจันทร์
 
    ความจริงแล้วแทนที่เราจะวิ่งไขว่คว้าสิ่งที่ไกลเกินตัว ในการที่จะหาโลกใหม่ เราลองมาย้อนมองดูตัวเองดีกว่า ว่ามนุษย์เรา เกิดการเพาะนิสัยอะไรที่ไม่ดีเอาไว้บ้าง
 
การบ่มเพาะนิสัยที่ไม่ดี
 
1.บ่มเพาะนิสัยใช้แล้วทิ้งกับทุกสิ่งทุกอย่าง ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร ทำให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างไม่คุ้มค่า
2.นิสัยอีกอย่างหนึ่งคือ เอาเขามาใส่ตัว หาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียว อะไรที่เราไม่มี ทำอย่างไรก็ได้ที่จะเอามาเป็นของๆ เราให้ได้ เช่นข้าวหอมมะลิเป็นข้าวพันธุ์ดี ก็มีการถอดยีนแล้วก็จดสิทธิบัตรเป็นของตนเอง
 
 
มนุษย์ไม่เคยละความพยายามในการสำรวจดาวดวงอื่น
 
    นี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องเปลี่ยนแปลง เราสามารถเปลี่ยนโลกใหม่ให้น่าอยู่ขึ้นได้ด้วยตัวของเรา ทำเรื่องเล็กๆ ที่สวยงามให้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ จากจุดเล็กๆ ผ่านการปลูกฝังสร้างสิ่งดีๆ ขึ้นในจิตสำนึก ใช้สอยทรัพยากรอย่างรู้ประโยชน์ อย่างรู้คุณค่า รู้จักการแบ่งปัน คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลธรรม สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้
 
 
โรงงานอุตสาหกรรมมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในโลกใบนี้
 
โลกและจักรวาลในแง่มุมของธรรมะ
 
    ถ้าจะถามว่า จริงๆ แล้วในจักรวาลนี้ มีดาวเคราะห์ที่มนุษย์เราสามารถจะอยู่ได้อีกหรือไม่? คำตอบคือมี เฉพาะในทางช้างเผือกมีดาวเคราะห์ลักษณะคล้ายโลกที่มนุษย์อยู่ได้ อีก 3 ดวงและก็มีมนุษย์อาศัยอยู่แล้ว หน้าตาก็เหมือนมนุษย์เรา รวมโลกก็เป็น 4 ดวงและมีดาวเคราะห์น้อยที่มนุษย์เราอยู่ได้อีก 2000 ดวง ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงได้ไปเห็นด้วยข่ายพระญาณของท่าน ว่ามีดาวที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ถึง 2000 กับ 4 ดวง
 
 
โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำ
 
    กาแล็กซี่อื่นอีกมากก็ยังมีมนุษย์อยู่เช่นกัน แต่ก็ไม่ได้หมายรวมถึงทุกกาแล็กซี่ โดยเฉลี่ยกาแล็กซี่ที่มีมนุษย์อยู่มีประมาณ 1 ใน 4 แล้วแต่ละกาแลกซี่ มีมนุษย์อยู่ 2004 ดวง คำนวนดูแล้วเราจะพบว่ามีดาวเคราะห์เป็นล้านๆ ดวงที่มีมนุษย์อาศัยอยู่
 
    ดาวแต่ละดวงที่มนุษย์อยู่ได้ ก็จะมีมนุษย์เป็นเจ้าของครอบครองอยู่แล้ว ในสมัยอยุธยามีประชากรไทยทั้งประเทศมีประมาณ  1 ล้านคน ณ ปัจจุบันมีประชากร 65 ล้านคน เพิ่มขึ้น 65 เท่าตัว ถ้าเพิ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆ อีกแค่ 200-300 ร้อยปี เราจะหาดาวเคราะห์อย่างโลกของเรานี้อีก 65 ดวงก็คงจะไม่พอกับปริมาณของประชากรที่เพิ่มขึ้น
 

แผนผังของนาซ่าแสดงให้เห็นว่าดาวเคปเลอร์ 22-บี อยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากดวงอาทิตย์พอๆ กับโลก
 
    ความจริงแล้วอยู่ที่วิธีคิดและการบริหารจัดการทรัพยากรในโลกอย่างไร เพื่อให้อยู่บนโลกใบนี้ได้ ใช้ทรัพยากรที่หมุนเวียนได้ ไม่ใช้แบบทิ้งขว้าง บริหารให้เกิดความสมดุลเราก็สามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข
   
    แรงขับเคลื่อนแท้จริงที่ทำให้มนุษย์เราเสาะแสวงหาโลกใหม่ ความจริงแล้วเป็นความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ว่าเรามีเพื่อนร่วมจักรวาลอีกมากน้อยแค่ไหน เพื่อนร่วมเอกภพมีอีกหรือเปล่า จักรวาลในพระพุทธศาสนาก็คือกาแล็กซี่ ถ้าเอกภพ (universe) ก็คือ 1 โลกธาตุขนาดใหญ่ แล้วยังมีเอกภพอีกมากมายนับไม่ถ้วน เพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมจักรวาล เพื่อร่วมเอกภพ เพื่อนร่วมสังสารวัฏก็มีอีกมากมาย  
 
 
ดวงดาวในกาแล็กซี่
 
    หากเราต้องการไขว่คว้าหาโลกใหม่ อย่าเสียเวลามองโลกภายนอก ให้เราย้อนกลับมามองภายในตัวเอง โลกทั้งโลกสามารถใส่ลงไปในศูนย์กลางกายของเราได้ จักรวาลทั้งจักรวาลก็สามารถใส่ลงไปในศูนย์กลางกายของเราได้ แล้วใจของเราก็จะขยายกว้างออกไปจะทำให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการจะรู้ได้อย่างถูกต้องที่สุด
 
โลกภายนอก กว้างไกล ใครๆ รู้     โลกภายใน ลึกซึ้งอยู่ รู้บ้างไหม
จะมองโลก ภายนอก มองออกไป      จะมองโลก ภายใน ให้มองตน
 
รับชมวิดีโอ
 

http://goo.gl/bqbJ5


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      110 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
      เลิกราอย่างเข้าใจ   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
110 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
  วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 110 ปี คุณย..
(10 ม.ค. 2554)    ชม 28,874 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร