โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48 อบรมวันที่ 9 เมษายน – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี https://dmc.tv/a25805

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 23 มี.ค. 2564 ] - [ ผู้อ่าน : 17320 ]
 
โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48

อบรมวันที่ 9 เมษายน – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

ครั้งหนึ่งในชีวิต…ของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา
 

     โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปีที่ 48 ในปัจจุบัน และมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่อง นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี ในสถานที่ที่เหมาะสม ท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าอันร่มรื่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท ประกอบด้วยสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ได้ฝึกสมาธิ(Meditation)ปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง โดยจะใช้ระยะเวลาฝึกฝนตนเองให้พร้อมก่อนบวชหนึ่งเดือน และอีกหนึ่งเดือนหลังบวช ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมและเดินธุดงค์

กำหนดการอบรม

     วันเข้าวัด       วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564
 
     วันปลงผม     วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564
 
     วันบรรพชา   วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564
 
     วันฉลองพระใหม่   วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564
 
     วันจบการอบรม     วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564


คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1.) รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ)
     2.) เป็นนิสิตนักศึกษา หรือจบการศึกษาแล้ว
     3.) มีอายุ 18- 30 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)
     4.) สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ
     5.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
     6.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตรนั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ 
     7.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
     8.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
     9.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ
          โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า เป็นต้น
    10.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
    11.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
    12.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
    13.) ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)

 
หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสัมภาษณ์)
 
    1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    2. บัตรประชาชนตัวจริง
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
    4. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
 
 
วันรับสมัคร (ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด)

      ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564
      ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564
      ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่  4 เมษายน พ.ศ.2564
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
     ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย
     ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
     โทรศัพท์ 086-0776000, 092-7792000
 
     Line ID : @tty072
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กำหนดการทอดกฐินสามัคคี วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วัดพระธรรมกาย
      137 ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
      ร่วมบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
      โครงการบวชเรียนภาษา International Program
      กำหนดการวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายออนไลน์
      ร่วมบุญทอดปฐมกฐิน “สถาปนาวัดพุทธเคปทาวน์”
      สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง "พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล"
      กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่าน ZOOM วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
      กำหนดการวันธรรมชัย (ออนไลน์) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
      พิธีถวายอุปกรณ์การแพทย์
      กิจกรรมวันสมาธิโลก พ.ศ. 2564 ผ่าน ZOOM
      กิจกรรมบุญออนไลน์ ผ่าน ZOOM ทุกวัน
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันธรรมชัย
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related