กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่าน ZOOM วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี https://dmc.tv/a17023

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 30 พ.ค. 2565 ] - [ ผู้อ่าน : 17998 ]
View this page in: English
บูชาข้าวพระ

 

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ
 
วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย  จ.ปทุมธานี

พิธีบูชาข้าวพระ
 
 

กำนหนดการพิธีบูชาข้าวพระ


พิธีภาคสาย
09.30 น.
  ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

 - นั่งสมาธิ(Meditation) ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
10.45 น.   พิธีกล่าวคำขยายส่วนต่อขยายสภาธรรมกานสากล

 - พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัย

 - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.
  เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย
12.30 น.   รายการสู้ต่อไป
12.20 น.    สวดบทสรรเสรืญพระธรรมกาย
13.30 น.   ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
13.35 น.   ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลวงพิธี
14.15 น.   นั่งสมาธิตามไฟล์เสียงหลวงพ่อธัมมชโย
14.40 น.   ประธานสงฆ์กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชน

 - ผู้แทนสาธุชนกล่าวยคำถวายผ้าป่า

 - ผู้แทนคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่า

 - ผู้แทนสาธุขนกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรม

 - ผู้แทนสาธุชนนำไทยธรรมถวายประธานสงฆ์

 - คณะสงฆ์ให้พร
14.55 น.   ประธานสงฆ์ อ่านโอวาท / กล่าวให้โอวาท / นำบูชาพระรัตนตรัย
15.45 น.   เสร็จพิธีภาคบ่าย

 
หมายเหตุ : ขอความร่วมมือสาธุชนทุกท่านปฏิบีติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
                : ขอความร่วมมือสาธุชนสวมชุดขาว และวางโทรศัพท์แนวนอน ร่วมพิธีผ่านระบบ ZOOM

ได้ที่ลิงก์ 
              Meeting id : 820 3209 3423  Passcode : 072 

              Meeting id : 89283989294 Passcode : 072 

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-831-1000
 
    พิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้
 

 
        การบูชาข้าวพระ หรือการบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในประเพณีไทยตลอด ที่วัดพระธรรมกายก็มีการบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือน

          การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราถือกันว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่า "แม้ให้ทานแด่สัตว์เดรัจฉาน มีอานิสงส์ถึง 100 เท่า ให้ทานแด่บุคคลผู้ทุศีลมีมือเปื้อนเลือด ได้อานิสงส์ 1,000 เท่า ให้ทานแด่ผู้ที่มีศีล 5 บริสุทธิ์ ในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น ได้อานิสงส์ถึง 100,000 เท่า ให้ทานแด่ดาบสในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาปราศจากกามราคะ มีอานิสงส์ถึง 1 แสนโกฏิเท่า ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันได้อานิสงส์ถึงอสงไขยภพ อสงไขยเท่าคือไม่รู้จะนับจะประมาณได้ ให้ทานแด่ผู้ที่เป็นพระโสดาบัน ได้บุญกุศลยิ่งกว่านั้นไปอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีได้อานิสงส์มากขึ้นไปอีก ให้ทานแด่พระสกิทาคามีอานิสงส์มากขึ้นไปกว่านั้นอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอนาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้น ให้ทานแด่พระสกิทาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้นไป ให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ก็ได้อานิสงส์มากขึ้นกว่านั้นไปอีกหลายเท่า ให้ทานแด่พระอรหันต์ได้อานิสงส์นับเท่าไม่ถ้วน ให้ทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพิ่มปริมาณของบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นอีกนับเท่าไม่ถ้วนเลย

         เพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ถวายทาน ตักบาตร ทำบุญ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโอกาสที่บังเกิดขึ้นได้อยากใครได้มีโอกาสอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญมหาศาล บุญนี้จะติดตัวไปนับภพนับชาติทีเดียว
 


 
 
พักให้หายเหนื่อย พักใจให้สบาย พักใจที่กลางกาย
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-831-1000
 

http://goo.gl/WfftxF


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      สถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย
      ร่วมสร้างปัญญาบารมีด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ "ชีวิตสมณะ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร"
      โครงการบวชพระ บวชสามเณร ระดับอุดมศึกษา 2565
      Young Generation "เมื่อใดใจสูง"
      โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูฝน
      เชิญชวนสาธุชนมารับบุญ แกะถ่าน Led
      โครงการบวชพระเข้าพรรษา ปี 2565
      กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาโลก 2565
      บวชเรียนบาลี วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2565
      กำหนดการวันวิสาขบูชานานาชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
      พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม (ออนไลน์) ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ
      กำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย