กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ (วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี https://dmc.tv/a17023

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 27 พ.ย. 2565 ] - [ ผู้อ่าน : 21373 ]
View this page in: English
บูชาข้าวพระ

 

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย  จ.ปทุมธานี

พิธีบูชาข้าวพระ
 
 
กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ

    วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


พิธีภาคเช้า : พิธีตักบาตร บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ 

     06.20 น. คณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักร
     06.40 น. พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ ฯ 
     08.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคสาย : ปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ, พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

     08.30 . พระอาจารย์นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร 1 จบ / ให้ศีล
     09.30 . ปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ
     10.45 . พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 . เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย :  พิธีทอดผ้าป่า / พิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิ

     12.30 น. รายการสู้ต่อไป On Zoom
     13.30 น. พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติ / หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์ เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี/
                   ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่า เดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
     15.00 น. นั่งสมาธิ(Meditation)ตามเสียงนำนั่งหลวงพ่อธัมมชโย
     15.15 น. ผู้แทนสาธุชน กล่าวคำถวายผ้าป่า / คณะสงฆ์ พิจารณาผ้าป่า / คณะสงฆ์ให้พร
     15.30 น. เสร็จพิธีทอดผ้าป่า
     15.40 น. พิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
                   แด่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก 221 แห่ง
     16.30 น. เสร็จพิธี

 
 
หมายเหตุ : ขอความร่วมมือสาธุชนทุกท่านปฏิบีติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
                : ขอความร่วมมือสาธุชนสวมชุดขาว และวางโทรศัพท์แนวนอน ร่วมพิธีผ่านระบบ ZOOM
 

ได้ที่ลิงก์ 
              Meeting id : 820 3209 3423  Passcode : 072 

              Meeting id : 89283989294 Passcode : 072 
 
              www.gbnus.com
 
สอบถามรายละเอียด โทร. 02-831-1000
 
 
    พิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้
 

 
        การบูชาข้าวพระ หรือการบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในประเพณีไทยตลอด ที่วัดพระธรรมกายก็มีการบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือน

          การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราถือกันว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่า "แม้ให้ทานแด่สัตว์เดรัจฉาน มีอานิสงส์ถึง 100 เท่า ให้ทานแด่บุคคลผู้ทุศีลมีมือเปื้อนเลือด ได้อานิสงส์ 1,000 เท่า ให้ทานแด่ผู้ที่มีศีล 5 บริสุทธิ์ ในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น ได้อานิสงส์ถึง 100,000 เท่า ให้ทานแด่ดาบสในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาปราศจากกามราคะ มีอานิสงส์ถึง 1 แสนโกฏิเท่า ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันได้อานิสงส์ถึงอสงไขยภพ อสงไขยเท่าคือไม่รู้จะนับจะประมาณได้ ให้ทานแด่ผู้ที่เป็นพระโสดาบัน ได้บุญกุศลยิ่งกว่านั้นไปอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีได้อานิสงส์มากขึ้นไปอีก ให้ทานแด่พระสกิทาคามีอานิสงส์มากขึ้นไปกว่านั้นอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอนาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้น ให้ทานแด่พระสกิทาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้นไป ให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ก็ได้อานิสงส์มากขึ้นกว่านั้นไปอีกหลายเท่า ให้ทานแด่พระอรหันต์ได้อานิสงส์นับเท่าไม่ถ้วน ให้ทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพิ่มปริมาณของบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นอีกนับเท่าไม่ถ้วนเลย

         เพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ถวายทาน ตักบาตร ทำบุญ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโอกาสที่บังเกิดขึ้นได้อยากใครได้มีโอกาสอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญมหาศาล บุญนี้จะติดตัวไปนับภพนับชาติทีเดียว
 


 
 
พักให้หายเหนื่อย พักใจให้สบาย พักใจที่กลางกาย
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-831-1000

http://goo.gl/WfftxF


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 7
      โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 50 (ภาคฤดูร้อน)
      โครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 27 (ภาคฤดูร้อน)
      โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 31 (ภาคฤดูร้อน)
      กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 114 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
      วันสามเณร (วัดพระธรรมกาย) ประจำปี 2566
      งานบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ วัดพระธรรมกาย
      สวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566
      ขอเชิญรับบุญใส่ถ่าน เตรียมประทีป Led วันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ.2565
      ขอเชิญร่วมพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร 4,990,000,082 จบ
      กิจกรรมงานบุญ ประจำเดือนธันวาคม ส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566
      ขอเชิญร่วมตัดดอกเบญจทรัพย์ ณ ทุ่งเบญจทรัพย์ P11
      กำหนดการพิธีบุพเปตพลีออนไลน์