โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2565

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2565 เปิดรับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี (บวชสามเณรภาคฤดูร้อน) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 อบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 https://dmc.tv/a27630

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 24 ก.พ. 2565 ] - [ ผู้อ่าน : 17774 ]

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2565
 
เปิดรับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี (บวชสามเณรภาคฤดูร้อน)
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565
 
 
อบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 
 
 
     จากสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตของครอบครัว การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารโดยขาดการใช้วิจารณญาณส่งผลให้แต่ละคนแยกตัวเองออกมาจากสังคมปกติ และยังส่งผลกระทบต่อคุรภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากขาดวินัยในตนเอง ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เกิดความคิดเห็นแตกแยก โดยได้รับข้อมูลไม่ครบรอบด้าน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคม แบบไม่รู้จบ

      ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดโครงการ "บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

     การบรรพชาสามเณรทั่วไทย เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขาจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

 
กำหนดการ

     วันที่ 1 มีนาคม - 26 มีนาคม พ.ศ. 2565   เปิดรับสมัครอบรม และสัมภาษณ์

      วันที่ 27 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ. 2565  รายงานตัว / ตรวจร่างกาย / เริ่มการอบรม

     วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565   พิธีปลงผมนาคธรรมทายาท

     วันที่ 9 - 10 เมษายน พ.ศ. 2565 ภาคสาย พิธีขอขมาผู้ปกครอง รับบาตรและผ้าไตร / ภาคบ่าย พิธีบรรพชาหมู่

     วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่

     วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จบการอบรมคุณสมบัติผู้สมัคร

     1. เยาวชนชาย อายุ 10 - 18 ปี และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

     2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

     3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

     4. สามารถท่องคำขานนาคได้


สามารถสมัครได้ที่
 
      ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ
 
      สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-831-1234
 
      www.บวช.com
 
      www.dmycenter.com
 

 
 

 

 
 
ติดต่อศูนย์อบรม
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศานาทั่วไทย พ.ศ. 2565

ลำดับที่ วัด/ธุดงคสถาน/ศูนย์ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1 ธุดงคสถานล้านนา เชียงใหม่ 083-5404604
2 วัดหนองกินเพล อุบลราชธานี 083-3817260
3 วัดเมืองคง ศรีสะเกษ 090-2785047
4 ธุดงคสถานจันทปุระ จันทบุรี 081-5754373
5 วัดกิ่วลม เชียงใหม่ 081-5955903
6 วัดบ้านขุน เชียงใหม่ 081-9514789
7 สนแก้ววนาราม เชียงใหม่ 081-4928607
8 วัดวังกอง เชียงใหม่ 086-9111688
9 ธุดงคสถานพิษณุโลก พิษณุโลก 082-3584741
10 วัดแม่ลาย เชียงใหม่ 081-9517517
11 ธุดงคสถานปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 092-9388345
12 ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ปราจีนบุรี 081-4236841
13 วัดห้วยตองสัก เชียงใหม่ 062-4057072
14 ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา นครราชสีมา 085-1181234
15 ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 089-7940305
16 วัดถ้ำเขาวง อุทัยธานี 084-9833419
17 วัดทุ่งเจริญธรรม เชียงใหม่ 081-2884119
18 วัดหนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี 086-8933594
19 วัดราษฎ์สังคม มหาสารคาม 086-2355472
20 ธุงดงคสถานชุมพร ชุมพร 081-6293128
21 ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช กาญจนบุรี 083-1797281
22 วัดทวีพูลรังสรรค์ นครนายก 081-4051506
23 ธุดงคสถานอุบลราชธานี อุบลราชธานี 062-5299950
24 วัดป่าโนนสะอาด นครราชสีมา 086-8341717
25 วัดแม่ลายเตียนอาง เชียงใหม่ 086-0163074
26 ศูนย์อบรมเยาวชนแพร่ แพร่ 086-5566314
27 ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ สุรินทร์ 085-4154455
28 ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 089-7876546
29 ศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมคคัลลานะ เชียงใหม่ 084-6121784
30 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ สงขลา สงขลา 093-6783457
31 ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท ชัยนาท 085-0454625
32 ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม นครปฐม 083-5406653
33 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 088-2277980
34 ธูดงคสถานนครธรรม นครศรีธรรมราช 089-4008603
35 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย เชียงราย 089-7771132
36 ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง ลำปาง 083-5404877
37 ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี สุพรรณบุรี 089-4024514
38 ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ สระแก้ว 065-2965629
39 ศูนย์ปฏิบัติสมุทรปราการ สมุทรปราการ 089-6699103
40 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา นครราชสีมา 088-0041220
41 ธุดงคสถานแก่นตะวัน ขอนแก่น 088-0882452
42 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด ตราด 089-7700821
43 ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี กาญจนบุรี 089-1753765
44 ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรม ลำปาง 093-3072863
45 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 097-2424415
46 ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพร ชุมพร 099-5591914
47 ธุดงคสถานบ้านหมี่ ลพบุรี 080-1965956
48 ธุดงคสถานชัยบาดาล ลพบุรี 092-2194242
49 ธุดงคสถานเมืองลพบุรี ลพบุรี 088-2278147
50 ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 082-4992499
51 ศูนย์อบรมเยาวชนวังเจ้า ตาก 086-4664144
52 ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 063-6562952
53 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 081-5926631
54 ธุดงคสถานนครสวรรค์ นครสวรรค์ 082-4745997
55 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบรี นนทบุรี 083-5406402
56 ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม มหาสารคาม 086-4770829
57 ธุดงคสถานสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 081-6983224
58 ศูนย์ปฏิบัติธรรม สกลนคร สกลนคร 080-0677009
59 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรี ชลบุรี 089-7474711
60 ศูนย์ฝึกอบอรมพุทธบุตรนานาชาติ ปราจีนบุรี 094-4855651
61 ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส นราธิวาส 094-4289915
62 ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน อยุธยา 082-9542465
63 ธุดงคสถานชลบุรี ชลบุรี 087-5923459
64 ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 097-9531456
65 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี สระบุรี 087-6686713
66 ศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธร ยโสธร 088-6475888
67 ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 089-7865872
68 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 081-5576883
69 ศูนย์ปฏิบัติธรรเมืองตรัง ตรัง 081-5966833
70 ศูนย์ปฏบัติธรรมลำดวนสวรรค์ กาฬสินธุ์ 085-3978488
71 ธุดงคสถานลำพูน ลำพูน 080-4414267
72 ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตง เชียงใหม่ 089-4301786
73 ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวม แม่ฮ่อนสอน 080-4919237
74 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง ยะลา 081-4782699
75 ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง อุทัยธานี 089-7777792
76 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนอง ระนอง 089-4393929
77 ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง พัทลุง 090-6423220
78 ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อเชียงใหม่ เชียงใหม่ 062-2721661
79 ธุดงคสถานห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 086-7988478
80 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรี จันทบุรี 081-5754373
81 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายก นครนายก 083-5406401
82 ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธาราม ราชบุรี 089-6243458
83 ธุดงคสถานอุดรธานี อุดรธานี 081-6722276
84 ธูดงคสถานร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 091-0952561
85 ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 093-4487337
86 ศูนย์ปฎิบัติธรรมน้ำยืน อุบลราชธานี 081-5789878
87 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสตูล สตูล 087-3941431
88 ศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวง ปทุมธานี 081-4867477
89 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง ระยอง 086-3223496
90 ธุดงคสถานแก้วโนนแดง นครราชสีมา 085-6330446
91 ธุดงคสถานอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 083-1281854
92 ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง กาญจนบุรี 083-5406603
93 ศูนย์ปฎิบัติธรรมท่าอุเทนจังหวัดนครพนม นครพนม 081-3003580
94 ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมแพจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 094-2979889
95 ธุดงคสถานทรงธรรมกำแพงเพชร กำแพงเพชร 064-7355153
96 ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี ปัตตานี 087-4962323
97 ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 083-6669960
98 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุย สุราษฎร์ธานี 081-3072744
99 ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย เลย 085-1845734
100 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 083-5406416
101 ศูนย์อบรมเยาวชนตาพระยา สระแก้ว 081-5670627
102 ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา สายไหม กรุงเทพมหานคร 081-7114072
103 ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวา สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 086-7668240
104 ธุดงคสถานกงไกรลาศสุโขทัย สุโขทัย 082-5018891
105 ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลนคร(หนองหาร) สกลนคร 081-5645204
106 ศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี 088-0026301
107 ธุดงคสถานราชบุรี ราชบุรี 091-5357777
108 ศูนย์การศึกษาจอมบึง ราชบุรี 091-4269995
109 ศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพ ราชบุรี 087-5185969
110 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนผึ้ง ราชบุรี 092-6188036
111 ศูนย์ปฏิบัติธรรมบัวสวรรค์ ราชบุรี 085-5911975
112 ศูนย์เบญจธรรม ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 085-4154455
113 ธุดงคสถานแก้วอุทัย พระนครศรีอยุธยา 061-8544956
114 วัดป่าโค พระนครศรีอยุธยา 063-6562952
115 วัดข้างใหญ่ พระนครศรีอยุธยา 083-7475811
116 ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วกลางนา กาฬสินธุ์ 085-3978488
117 ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพล กาฬสินธุ์ 085-3978488
118 ศูนย์สวนพุทธกาล เลย 085-3423760
119 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแท่นตะวัน ชัยภูมิ 082-4553992
120 ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วผาคำ ชัยภูมิ 089-6665728
121 ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธรักษา ชัยภูมิ 098-3209327
122 ศูนย์อบรมสมุทรปราการ สมุทรปราการ 080-9082627
123 ศูนย์อบรมเมืองโบราณ สมุทรปราการ 095-5365086
124 ศูนย์คลองขลุง กำแพงเพชร 089-7469083
125 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรโพธิ์ทอง กำแพงเพชร 089-6948441
126 วัดพระธรรมจาริกต่อปล้าคี ตาก 080-6192072
127 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุโขทัย สุโขทัย 096-0592521
128 วัดท่ามะกา กาญจนบุรี 093-5564998
129 ศูนย์กัลยาณมิตรใจใสสบาย ยะลา 092-6657201
130 วัดป่ามหาเรืองบุญเขต บึงกาฬ บึงกาฬ 088-5047977
131 ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเสิงสาง นครราชสีมา 084-6964914
132 ศูนย์ปฏิบัติธรรมบัวใหญ่ นครราชสีมา 086-4873205
133 ศูนย์อบรทปฏิบัติธรรมพิมายไทรงาม นครราชสีมา 063-5405645
134 วัดพุทราพัฒนาราม นครราชสีมา 096-9824291
135 วัดสิทธิสังฆาราม ประจวบคีรีขันธ์ 097-1269173

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูฝน
      เชิญชวนสาธุชนมารับบุญ แกะถ่าน Led
      โครงการบวชพระเข้าพรรษา ปี 2565
      กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาโลก 2565
      บวชเรียนบาลี วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2565
      กำหนดการวันวิสาขบูชานานาชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
      พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม (ออนไลน์) ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ
      กำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย
      ร่วมส่งภาพนั่งสมาธิ สร้างประวัติศาสตร์โลก (Meditation Photos)
      พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม 17 รูป วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2565
      กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่าน ZOOM วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
      วัดพระธรรมกาย ขอเชิญร่วมกิจกรรม Earthday
      กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565