คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

รวมคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2565 คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 คือ "วิถีชีวิตที่ยั่งยืน อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล" Living Sustainably in Harmony with Nature https://dmc.tv/a20081

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว
[ 10 มิ.ย. 2565 ] - [ ผู้อ่าน : 47035 ]

 คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก
 
คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก
 
 
 

รวมคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 - 2565

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2528 (1985)

    " Youth, Population and Environment " เยาวชน ประชากรและสิ่งแวดล้อม
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2529 (1986)

   " A Tree for Peace " ต้นไม้เพื่อสันติภาพ
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2530 (1987)

    Theme : Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2531 (1988)

   " Slogan : When people put the environment first, development will last "
    การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2532 (1989)

    " Global Warming ; Global Warming "  ภาวะโลกร้อน
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2533 (1990)

    " Children and the Environment (Our Children, Their Earth) " เด็กและสิ่งแวดล้อม
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2534 (1991)

    " Climate Change : Need for Global Partnership "  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2535 (1992)

     Only One Earth : Care and Share
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2536 (1993)

     Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2537 (1994)

     " One Earth, One Family " โลกใบเดียวครอบครัวเดียวกัน
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2538 (1995)

    " We The Peoples, United for the Global Environment "
     ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2539 (1996)

     " Our Earth, Our Habitat, Our Home "  รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2540 (1997) 

    " For Life on Earth " เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2541 (1998)

     "For Life on Earth “Save our Seas”  เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2542 (1999)

     ”Our Earth, Our Future Just Save It”  รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2543 (2000)

    " 2000 The Environment Millennium : Time to Act "
     ปี 2000 สหัสวรรษแห่งสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา”
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2544 (2001)

     " CONNECT with the World Wide Web of Life "
     เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2545 (2002)

     " Give Earth a Chance "  ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2546 (2003)

     " Water – Two Billion People are Dying for It! "
     รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤติจะมาเยือน
    

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2547 (2004)

     "Wanted ! Sea and Oceans – Dead or Live ? "  ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย
    

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2548 (2005)

    " GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET "  เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก
 
    คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2549

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2549 (2006)

 
     "DON’T DESERT DRYLANDS! " เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2550 (2007)

 
     "MELTING ICE-A HOT TOPIC"  ลดโลกร้อน  ด้วยชีวิตพอเพียง
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2551 (2008)

     "Co2 Kick the Habit ! Towards a Low Carbon Economy"
     ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2552(2009)

     "Your Planet Needs You -United to Combat Climate Changes"
     คุณคือพลังช่วยหยุดภาวะโลกร้อน 
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2553(2010)

     "Many Species One Planet One Future"  ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2554
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2554 (2011)

     " Forests:Nature at your Service"  ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2555 (2012)

     "Green Economy: Does it include you"  คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556 (2013)

     "THINK EAT SAVE"  กิน อยู่ คิด 
 
คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2557

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2557 (2014)

    " Raise you voice not the sea level "  ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วมโลก
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2558 (2015)

   " Seven billion Dreams, One Planet Consumer With Care "
    ฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยผืนโลก

 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2559 (2016)

   " Zero Tolerance For The Illegal Wildlife Trade "
    หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์

 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 (2017)

    " Connecting People to Nature : I’m With Nature "  ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ

 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 (2018)

    " Beat Plastic Pollution : If you can't reuse it, refuse it! "  รักษ์โลก เลิกพลาสติก
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 (2019)

    (Beat Air Pollution : WE CAN?T STOP BREATHING. BUT WE CAN DO SOMETHING ABOUT THE QUALITY OF OUR AIR)
    เราไม่สามารถหยุดหายใจได้ แต่เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณภาพอากาศของเราดีขึ้นได้
 
 
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2563 (2020)

      " Time For Nature : Find Out What You Can Do "  ถึงเวลา คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ
 
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2564 (2021)

     " Reimagine. Recreate. Restore "   ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม
 

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 (2022)

    " Living Sustainably in Harmony with Nature "  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล  
 
 
 
 

บทความที่เกี่ยวข้องกับวันสิ่งแวดล้อมโลกWorld Environment Day


รวมลิงค์ภาพธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสวยๆ

รูปวิว
รูปธรรมชาติ
รูปน่ารักวันสิ่งแวดล้อม

 


http://goo.gl/bjPYVp


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Metaverse ผู้นำแสงสว่างออนไลน์
      กลอนเพราะๆ จากสุนทรภู่ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบวช
      คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด
      คำสอนสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      คำขวัญวันครู 2566 รวมภาพสวยๆ และคำขวัญวันครูทุกปี
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2566 ส.ค.ส. พระราชทาน
      วันรัฐธรรมนูญ 2566 ประวัติความเป็นมาความสำคัญ
      Why is the monk’s robe saffron?
      คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกล่าสุด
      นางสงกรานต์ 2565
      ประเพณีรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์
      ประกาศระเบียบปฏิบัติของวัด "ห้ามสูบบุหรี่"
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related