ภาพงานบุญล่าสุด
ภาพธรรมะสอนใจ - เด่นประจำวัน
ภาพ No.144295:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144232:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144233:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144242:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.131739:พิธีโปรยรัตนชาติ สถาปนาสวนป่าสมาธิ วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144244:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144241:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144243:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.131738:พิธีโปรยรัตนชาติ สถาปนาสวนป่าสมาธิ วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144293:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144236:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144238:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144294:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144245:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144237:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144296:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144272:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144235:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144271:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.131740:พิธีโปรยรัตนชาติ สถาปนาสวนป่าสมาธิ วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144246:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.131763:พิธีโปรยรัตนชาติ สถาปนาสวนป่าสมาธิ วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144248:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144247:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567ภาพ No.144240:พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (ภาษาจีน) ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ภาพพระพุทธศาสนา ได้รับความนิยม
พระธรรมยาตรา ปฏิบัติศาสนกิจ ทำนุบำรุงศาสนสถาน, สวดธรรมจักร, ปฏิบัติธรรม ร่วมกับชุมชน,นักเรียนเด็กดีวีสตาร์ และร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถาน ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11
พระธรรมยาตรา ปฏิบัติศาสนกิจ ทำนุบำรุงศาสนสถาน, สวดธรรมจักร, ปฏิบัติธรรม ร่วมกับชุมชน,นักเรียนเด็กดีวีสตาร์ และร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถาน ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11
83 ภาพ 197 ครั้ง 1 พ.ค. 2567
พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ในโครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ในโครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
274 ภาพ 344 ครั้ง 14 ม.ค. 2567
หมวดหมู่ - ภาพงานบุญวัดพระธรรมกาย
สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2567 DMC.TV All rights reserved.นโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายคุกกี้