หลวงพ่อตอบปัญหา

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > หลวงพ่อตอบปัญหา

  การดื่มเหล้าเพื่อเข้าสังคมหรือการดื่มไวน์เพื่อสุขภาพ ไม่น่าที่จะผิดศีลข้อ ๕ ใช่หรือไม่-หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 19158
การดื่มเหล้าเพื่อเข้าสังคมหรือการดื่มไวน์เพื่อสุขภาพ ไม่น่าที่จะผิดศีลข้อ ๕ ใช่หรือไม่-หลวงพ่อตอบปัญหา การดื่มเหล้าเพื่อเข้าสังคมหรือการดื่มไวน์เพื่อสุขภาพไม่น่าที่จะผิดศีลข้อ ๕ ใช่หรือไม่?,ผู้ชายโสดที่เที่ยวผู้หญิงขายบริการ ไม่ถือว่าผิดศีลข้อ ๓ เพราะพวกเขาไม่ได้นอกใจใคร แล้วหญิงเหล่านั้นก็สมัครใจด้วย ความเชื่อนี้ถูกหรือผิดอย่างไรบ้าง? อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การทำแท้งด้วยความจำเป็นบางอย่าง บาปหรือไม่?-หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 33682
การทำแท้งด้วยความจำเป็นบางอย่าง บาปหรือไม่?-หลวงพ่อตอบปัญหา ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนหรือตั้งครรภ์แล้วป่วยด้วยหัดเยอรมัน ถ้าเด็กคลอดออกมาก็จะพิการ การทำแท้งด้วยความจำเป็นแบบนี้ บาปหรือไม่? อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ลูกกราบเท้าพ่อแม่ก่อนเข้านอน/พรมีความสำคัญอย่างไรและควรให้พรอย่างไร ? - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 15764
ลูกกราบเท้าพ่อแม่ก่อนเข้านอน/พรมีความสำคัญอย่างไรและควรให้พรอย่างไร ? - หลวงพ่อตอบปัญหา สังคมไทยสมัยก่อน จะให้ลูกกราบเท้าพ่อแม่ก่อนเข้านอน สิ่งนี้จะพัฒนาคุณธรรมในตัวเด็กได้อย่างไร และถ้าคนในยุคนี้จะทำบ้าง ควรจะเริ่มต้นอย่างไรบ้าง ? อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ศีลภรตคืออะไร ต่างจากศีลห้าอย่างไร? - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 13461
ศีลภรตคืออะไร ต่างจากศีลห้าอย่างไร? - หลวงพ่อตอบปัญหา ศีลภรตคืออะไร ต่างจากศีลห้าอย่างไร?,การรักษาศีลแปดคือการประพฤติพรหมจรรย์ ถ้ารักษาศีลข้อสามได้ดี ข้ออื่นเช่น ข้อหก เจ็ด แปด ไม่ต้องรักษาก็ได้ ใช่หรือไม่?,ทำไมต้องนั่งสมาธิ? สมาธิดีอย่างไร? อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อแรกประสูติ ทรงดำเนินไปได้ 7 ก้าวจริงหรือ? - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 17185
เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อแรกประสูติ ทรงดำเนินไปได้ 7 ก้าวจริงหรือ? - หลวงพ่อตอบปัญหา เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อแรกประสูติ ทรงดำเนินไปได้ 7 ก้าวนั้นเป็นไปได้จริงหรือ?, พระโพธิสัตว์ที่ยอมสละชีวิตเป็นเดิมพันนั้น ต่างจากการฆ่าตัวตายอย่างไร? อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำไมคนเราชอบทำความผิด ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่ดี - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 14816
ทำไมคนเราชอบทำความผิด ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่ดี - หลวงพ่อตอบปัญหา ทำไมคนเราถึงชอบทำความผิด ทั้งๆ ที่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดี และจะแก้ไขได้อย่างไร,ถ้ามีญาติหรือเพื่อนมาขอยืมเงิน เราจะวางตัวอย่างไรดี อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ความกตัญญูกตเวทีดีอย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 17043
ความกตัญญูกตเวทีดีอย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา ความกตัญญูทำให้ชีวิตคนเรามีความเจริญรุ่งเรืองจริงหรือไม่, ความกตัญญูจะก่อให้เกิดปัญญาได้อย่างไร, จะสอนให้คนเรามีความกตัญญูได้อย่างไร อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เครือข่ายคนดี สำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องสร้าง - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 13591
เครือข่ายคนดี สำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องสร้าง - หลวงพ่อตอบปัญหา เครือข่ายคนดี สำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องสร้าง, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักในการสร้างเครือข่ายคนดีเอาไว้อย่างไรบ้าง, คำแนะนำในการสร้างเครือข่ายคนดี อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  คำว่า ศีล มีความหมายอย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 19272
คำว่า ศีล มีความหมายอย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา คำว่า ศีล มีความหมายอย่างไร, เรามีวิธีการรักษาศีลห้าให้ถูกต้องอย่างไร และมีกุศโลบายและยุทธวิธีอย่างไรหรือไม่ ในการที่จะทำให้เรารักษาศีลห้าได้มั่นคงตลอดไป, ถ้าตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างดี แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จะมีอานิสงส์อย่างไร อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การทำทานในพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์อย่างไร และทำได้กี่ประเภท - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 21776
การทำทานในพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์อย่างไร และทำได้กี่ประเภท - หลวงพ่อตอบปัญหา การทำทานในพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์อย่างไร และทำได้กี่ประเภท, ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง”, การถวายสังฆทาน จริงๆแล้วมีหลักอย่างไร และการถวายกับพระภิกษุรูปเดียว ถือเป็นสังฆทานหรือไม่ และการถวายสังฆทาน กับถวายแบบเจาะจง แบบไหนได้บุญมากกว่ากัน อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ความเป็นมาของการเข้าพรรษา และกิจวัตรของพระภิกษุในช่วงนี้ - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 15004
ความเป็นมาของการเข้าพรรษา และกิจวัตรของพระภิกษุในช่วงนี้ - หลวงพ่อตอบปัญหา ความเป็นมาของการเข้าพรรษา และกิจวัตรของพระภิกษุในช่วงนี้, ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงเข้าพรรษา จึงจะได้บุญเต็มที่, การให้บุตรหลานบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษา จะได้บุญมากกว่าการบวชเรียนช่วงอื่นหรือไม่ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เราควรจะใช้หลักธรรมข้อใดในการพิจารณาเพื่อรับพนักงาน - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 14431
เราควรจะใช้หลักธรรมข้อใดในการพิจารณาเพื่อรับพนักงาน - หลวงพ่อตอบปัญหา เราควรจะใช้หลักธรรมข้อใดในการพิจารณาเพื่อรับพนักงาน, ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่ไม่มีคุณภาพออก เราจะมีหลักในการตัดสินใจอย่างไร, ถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้องขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  นักธุรกิจที่เข้าใจผิดๆว่า การที่ศาสนาสอนให้คนรักสันโดษและปล่อยวาง ไม่เข้ากับชีวิตของนักธุรกิจ จะมีคำอธิบายใด ที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้ - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 13615
นักธุรกิจที่เข้าใจผิดๆว่า การที่ศาสนาสอนให้คนรักสันโดษและปล่อยวาง ไม่เข้ากับชีวิตของนักธุรกิจ จะมีคำอธิบายใด ที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้ - หลวงพ่อตอบปัญหา นักธุรกิจที่เข้าใจผิดๆว่า การที่ศาสนาสอนให้คนรักสันโดษและปล่อยวาง ไม่เข้ากับชีวิตของนักธุรกิจ จะมีคำอธิบายใด ที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้, ในพุทธศาสนา มีหลักคำสอนซึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบ้างหรือไม่, ทำอย่างไร จะเป็นนักบริหารที่สามารถครองใจให้ลูกน้องรักได้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ชวนญาติให้มาทำบุญด้วยกัน แต่เขาไม่ยอมมา แต่ได้ฝากปัจจัยมาทำบุญด้วย เพราะเขาคิดว่า ตัวเองจะมาหรือไม่ อย่างไรก็ได้บุญ จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 14890
ชวนญาติให้มาทำบุญด้วยกัน แต่เขาไม่ยอมมา แต่ได้ฝากปัจจัยมาทำบุญด้วย เพราะเขาคิดว่า ตัวเองจะมาหรือไม่ อย่างไรก็ได้บุญ จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา ฝากปัจจัยมาทำบุญ ต่างกับมาทำบุญด้วยตัวเอง หรือไม่ อย่างไร, ทำบุญแล้ว ต้องอธิษฐานหรือไม่, ทำไม ทำบุญแล้วต้องกรวดน้ำ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ถ้าจะบอกคนข้างนอกที่ยังไม่ได้เข้าวัดว่า คนเราเกิดมาทำไม เราจะมีวิธีการที่จะบอกให้เขาได้เข้าใจอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 13274
ถ้าจะบอกคนข้างนอกที่ยังไม่ได้เข้าวัดว่า คนเราเกิดมาทำไม เราจะมีวิธีการที่จะบอกให้เขาได้เข้าใจอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา จะอธิบายให้คนที่ยังไม่ได้เข้าวัด เข้าใจได้อย่างไรว่า คนเราเกิดมาทำไม, จะอธิบายเรื่องนรกสวรรค์ อย่างเป็นเหตุเป็นผลให้คนที่ไม่เชื่อ ได้อย่างไร, เราจะทราบได้อย่างไรว่า ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้รับบุญที่เราอุทิศไปให้ หรือไม่ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  อะไรเป็นเครื่องวัดว่า อะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว, คำว่า กรรม มีความหมายว่าอย่างไร และคนเราทำกรรมได้กี่ทางคะ และจะมีอะไรเป็นเครื่องตัดสิน - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 18424
อะไรเป็นเครื่องวัดว่า อะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว, คำว่า กรรม มีความหมายว่าอย่างไร และคนเราทำกรรมได้กี่ทางคะ และจะมีอะไรเป็นเครื่องตัดสิน - หลวงพ่อตอบปัญหา อะไรเป็นเครื่องวัดว่า อะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว คำว่า กรรม มีความหมายว่าอย่างไร และคนเราทำกรรมได้กี่ทางคะ และจะมีอะไรเป็นเครื่องตัดสิน, คำว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว มีความหมายว่าอย่าง คนในปัจจุบันนี้มักจะเข้าใจว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป อะไรทำให้เขามีความเข้าใจผิดๆ เช่นนั้น, เราควรจะช่วยเหลือคนจน หรือทำบุญกับพระสงฆ์ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เราสมควรที่จะเลือกหัวข้อหมวดธรรมใดใน 84,000 พระธรรมขันธ์ ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้ศึกษา และปฏิบัติ - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 13676
เราสมควรที่จะเลือกหัวข้อหมวดธรรมใดใน 84,000 พระธรรมขันธ์ ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้ศึกษา และปฏิบัติ - หลวงพ่อตอบปัญหา เราสมควรที่จะเลือกหัวข้อหมวดธรรมใดใน 84,000 พระธรรมขันธ์ ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้ศึกษา และปฏิบัติ, การเรียนพระพุทธศาสนานั้น ให้ประโยชน์อะไรแก่เด็กนักเรียน, ผู้ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ แต่ไม่ได้เรียนตามสาขาที่ตัวเองชอบ เขาควรจะทำอย่างไร อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  แพทย์กับพยาบาลแม้ใกล้ชิดกับการเกิดแก่เจ็บตาย ทำไมจึงไม่มาสนใจพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 13460
แพทย์กับพยาบาลแม้ใกล้ชิดกับการเกิดแก่เจ็บตาย ทำไมจึงไม่มาสนใจพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร - หลวงพ่อตอบปัญหา แพทย์กับพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ใกล้ชิดกับการเกิดแก่เจ็บตาย แต่ทำไมจึงไม่มาสนใจพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร? ในกรณีที่แพทย์รักษาคนไข้แต่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา ทำให้คนไข้เสียชีวิต จะมีผลบาปต่อแพทย์หรือไม่? คุณพ่อเพิ่งจะเสียชีวิตไป ลูกชายคนโตที่ต้องดูแลคุณแม่และน้องสาว ควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร? อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  มิตรภาพที่เกิดจากการดื่มสุราเป็นน้ำสาบานนั้น จะมีความยั่งยืนอย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 13277
มิตรภาพที่เกิดจากการดื่มสุราเป็นน้ำสาบานนั้น จะมีความยั่งยืนอย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา มิตรภาพที่เกิดจากการดื่มสุราเป็นน้ำสาบานนั้น จะมีความยั่งยืนอย่างไร, ทำยังไงจึงจะแก้การสร้างค่านิยมที่ผิดๆที่ว่า " ตำรวจทหารต้องมีความเข้มแข็ง ด้วยการดื่มสุรา" ได้, ทหารตำรวจ ถ้ามีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบท ควรที่จะศึกษาธรรมะข้อใด อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  สำหรับพ่อค้า มีทางใดบ้างที่จะสามารถรักษาศีลข้อ 4 ให้บริสุทธิ์ได้ - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 13627
สำหรับพ่อค้า มีทางใดบ้างที่จะสามารถรักษาศีลข้อ 4 ให้บริสุทธิ์ได้ - หลวงพ่อตอบปัญหา สำหรับพ่อค้า มีทางใดบ้างที่จะสามารถรักษาศีลข้อ 4 ให้บริสุทธิ์ได้, การลด แลก แจก แถม เพื่อเอาชนะคู่แข่งในทางการค้า ถือเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือไม่, การนั่งสมาธิมีหลายวิธี แต่ละวิธีก็สอนไม่เหมือนกัน อยากจะขอความกระจ่างในเรื่องนี้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทหารตำรวจ บางครั้งปราบปรามโจรผู้ร้ายจนเสียชีวิตตามหน้าที่ บาปกรรมที่เกิดขึ้นนี้น้อยกว่าการทำปาณาติบาตทั่วไปหรือไม่ - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 13210
ทหารตำรวจ บางครั้งปราบปรามโจรผู้ร้ายจนเสียชีวิตตามหน้าที่ บาปกรรมที่เกิดขึ้นนี้น้อยกว่าการทำปาณาติบาตทั่วไปหรือไม่ - หลวงพ่อตอบปัญหา ทหารตำรวจ บางครั้งปราบปรามโจรผู้ร้ายจนเสียชีวิตตามหน้าที่ บาปกรรมที่เกิดขึ้นนี้น้อยกว่าการทำปาณาติบาตทั่วไปหรือไม่ คนเรามีนิสัยเห็นแก่ตัวเพราะอะไร ควรวางตัวกับเพื่อนร่วมงานเห็นแก่ตัวอย่างไร อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ความไม่สงบทางภาคใต้ของเราขณะนี้ ในมุมมองพระพุทธศาสนานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 13288
ความไม่สงบทางภาคใต้ของเราขณะนี้ ในมุมมองพระพุทธศาสนานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร -  หลวงพ่อตอบปัญหา ความไม่สงบทางภาคใต้ของเราขณะนี้ ในมุมมองพระพุทธศาสนานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร? ปัญหาความไม่สงบทางภาคใต้ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนอย่างไร? ในกรณีที่เราเจอคนที่ประสบความทุกข์ จนถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตาย จะมีวิธีปลอบใจให้เขาสู้ชีวิตต่อไปอย่างไร? อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำไมคนไทยเมืองพุทธถึงกลับมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศทางตะวันตก - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 13234
ทำไมคนไทยเมืองพุทธถึงกลับมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศทางตะวันตก - หลวงพ่อตอบปัญหา ทำไมคนไทยเมืองพุทธถึงกลับมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศทางตะวันตก, นักธุรกิจมุ่งแสวงหาผลกำไรเป็นหลัก จะมีบาปกรรมติดตัวไปหรือไม่, คนเงินเดือนมาก แต่ไม่ค่อยพอใช้ควรจะแก้อย่างไร อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  พระสงฆ์ที่ท่านเดินบิณฑบาตเจ้าค่ะ ท่านจะสามารถสวมรองเท้าได้ หรือไม่เจ้าคะ เพราะว่าในสภาพปัจจุบันนี้พื้นที่บางแห่งไม่เหมาะสมที่จะเดินเท้าเปล่าเจ้า ค่ะ - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 15016
พระสงฆ์ที่ท่านเดินบิณฑบาตเจ้าค่ะ ท่านจะสามารถสวมรองเท้าได้ หรือไม่เจ้าคะ เพราะว่าในสภาพปัจจุบันนี้พื้นที่บางแห่งไม่เหมาะสมที่จะเดินเท้าเปล่าเจ้า ค่ะ -  หลวงพ่อตอบปัญหา พระสงฆ์ที่ท่านเดินบิณฑบาตเจ้าค่ะ ท่านจะสามารถสวมรองเท้าได้ หรือไม่เจ้าคะ เพราะว่าในสภาพปัจจุบันนี้พื้นที่บางแห่งไม่เหมาะสมที่จะเดินเท้าเปล่าเจ้าค่ะ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ชาวต่างชาติอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานบารมี ควรจะทำอย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 13070
ชาวต่างชาติอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานบารมี ควรจะทำอย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา ชาวต่างชาติอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานบารมี ควรจะทำอย่างไร? จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกลักเสมอไปหรือไม่? อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 

ผ้าป่ากองบุญรักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ
เนื่องในวันธรรมชัย


"บวชบูชาธรรม"
โครงการบวชระยะสั้น 1 เดือน


พิธีพิมพ์พระของขวัญ รุ่น "บรรลุธรรม"
ณ ลานหน้าหอฉันฯ วัดพระธรรมกาย


นิทรรศการ : ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก
จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 ก.ค.- 16 ต.ค. 2559

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม