หลวงพ่อตอบปัญหา

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > หลวงพ่อตอบปัญหา

Bookmark and Share
  

    ดื่มของที่มีแอลกอฮอล์เล็กน้อยเพื่อประโยชน์ของร่างกายผิดศีลหรือไม่ - ผู้อ่าน 12937
ดื่มของที่มีแอลกอฮอล์เล็กน้อยเพื่อประโยชน์ของร่างกายผิดศีลหรือไม่เหล้าที่ใช้เป็นกระสายยา ก็ต้องระวังอย่าให้กลายเป็นเอายามาเป็นกระสายเหล้า แต่ไม่ว่าจะกินอย่างไร เราก็ต้องเลี่ยงต่อการติดเหล้า อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    ไม่ได้ฆ่าสัตว์เองแต่จ้างหรือสั่งให้ผู้อื่นฆ่าถือว่าบาปหรือไม่ - ผู้อ่าน 12944
ไม่ได้ฆ่าสัตว์เองแต่จ้างหรือสั่งให้ผู้อื่นฆ่าถือว่าบาปหรือไม่เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง แต่จ้างหรือสั่งให้ผู้อื่นฆ่า จะถือว่าบาปหรือไม่ ถ้าบาปจะมีวิธีแก้ไขผ่อนหนักเป็นเบาได้อย่างไร? เพราะว่ามันเป็นอาชีพ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    สัมมาคารวะมีความหมายว่าอย่างไร - ผู้อ่าน 16300
สัมมาคารวะมีความหมายว่าอย่างไรคนมีสัมมาคารวะ คือคนที่เล็งเห็นคุณความดีที่มีอยู่จริงในตัวผู้อื่น แม้จะอายุน้อยกว่าก็ปฏิบัติตัวต่อผู้นั้นได้อย่างถูกต้อง จนสามารถถ่ายทอดเอาความดีของคนเหล่านั้นมาสู่ตัวเองได้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    การรักษาศีลได้บุญอย่างไรและถ้าจะรักษาศีลได้ดีต้องฝึกสติอย่างไร - ผู้อ่าน 12867
การรักษาศีลได้บุญอย่างไรและถ้าจะรักษาศีลได้ดีต้องฝึกสติอย่างไรเมื่อใดใจออกจากศูนย์กลางกาย แปลว่าสติหย่อนจะทำให้เผลอไปทำผิดศีลได้ ถ้าเราห้ามใจไม่ให้ทำความชั่ว นอกจากเป็นการรักษาศีลได้แล้ว ยังเป็นการฝึกสติให้อยู่ในตัวควบคู่กันไปอีกด้วย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    เมื่อชวนคนทำบุญตามกำลังศรัทธาพอเขาทำน้อยก็ใจหมองควรทำอย่างไรดี - ผู้อ่าน 12438
เมื่อชวนคนทำบุญตามกำลังศรัทธาพอเขาทำน้อยก็ใจหมองควรทำอย่างไรดีชวนคนอื่นเป็นกรรมการทอดผ้าป่า ทอดกฐิน แล้วบอกว่าแล้วแต่ศรัทธา ถึงเวลาเขาให้ด้วยศรัทธา ๑๐ บาท โดยที่เขาก็เป็นกรรมการ ทำให้ลูกคิดแค้นมาก อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    ศีลคืออะไร รักษาแล้วดีอย่างไร ไม่ต้องปฏิบัติมงคล ๓๘ ได้หรือไม่ - ผู้อ่าน 12959
ศีลคืออะไร รักษาแล้วดีอย่างไร ไม่ต้องปฏิบัติมงคล ๓๘ ได้หรือไม่ศีลแปลว่า ปกติเพราะฉะนั้นศีลคือเจตนาที่จะควบคุมตัวเองให้เป็นมนุษย์ปกติ ไม่ให้ไปทำความเดือดร้อน ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    อาชีพเพชฌฆาตที่ประหารชีวิตนักโทษบาปหรือไม่ - ผู้อ่าน 13348
อาชีพเพชฌฆาตที่ประหารชีวิตนักโทษบาปหรือไม่ฆ่าคน ศีลข้อปาณาติบาตขาดแน่นอน อาชีพอื่นในโลกมีมากมายเป็นเพชฌฆาตทั้ง ๆ รู้ว่าเป็นอาชีพฆ่าคน นี่ตั้งเจตนาจะมาฆ่าคนเลย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    ภิกษุณีกับแม่ชีมีความแตกต่างกันอย่างไร - ผู้อ่าน 15155
ภิกษุณีกับแม่ชีมีความแตกต่างกันอย่างไรภิกษุณีมีศีล ๓๑๑ ข้อ แต่ชีมีศีล ๘ ข้อ แม่ชีกับภิกษุณี เป็นคนละประเภทกัน ภิกษุณีนั้นหมดไปนานแล้ว ส่วนแม่ชีนั้นเทียบได้แค่อุบาสิกาเท่านั้นเอง เพราะถือศีล ๘ ยกขึ้นเทียบกับภิกษุณีไม่ได้เลย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    กรณีที่พระยืนรอรับบิณฑบาตนั้นผิดหรือสมควรหรือไม่ - ผู้อ่าน 12701
กรณีที่พระยืนรอรับบิณฑบาตนั้นผิดหรือสมควรหรือไม่พระท่านเดินรับบิณฑบาตจากหลายบ้านจนของล้นบาตร ก็เพื่อรักษาศรัทธาญาติโยม ส่วนโยมก็ควรเห็นใจพระ อย่าให้ท่านหอบหิ้วจนทุลักทุเลเลย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    ความหมายของคำว่าบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ คืออะไร - ผู้อ่าน 13781
ความหมายของคำว่าบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ คืออะไรการถวายทาน ถ้าจะให้ได้บุญมาก ทั้งผู้ถวายและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกาย และใจ ยิ่งบริสุทธิ์มากเท่าไรก็ยิ่งบุญมากเท่านั้น อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    การไปเที่ยวดิสโก้เธคหรือเที่ยวกลางคืนทางพุทธศาสนาถือว่าบาปหรือไม่ - ผู้อ่าน 12672
การไปเที่ยวดิสโก้เธคหรือเที่ยวกลางคืนทางพุทธศาสนาถือว่าบาปหรือไม่การไปเที่ยวดิสโก้เธคถือว่าเป็นอบายมุขชนิดหนึ่ง คนที่ประพฤติอย่างนั้น พระพุทธองค์ตรัสว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความหายนะ ความประพฤติบางอย่าง ที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน แต่กามมันกำเริบโดยไม่รู้ตัว อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    เอาข้าวสารที่ผสมยาเบื่อหนูไปวางทิ้งตามที่ต่าง ๆ หนูมากินแล้วตาย อย่างนี้จะผิดศีลข้อ ๑ ไหม? โดยที่ไม่ได้บังคับมันให้มากิน - ผู้อ่าน 12795
เอาข้าวสารที่ผสมยาเบื่อหนูไปวางทิ้งตามที่ต่าง ๆ หนูมากินแล้วตาย อย่างนี้จะผิดศีลข้อ ๑ ไหม? โดยที่ไม่ได้บังคับมันให้มากินที่พักอาศัยของดิฉันมีหนูมาทำลายข้าวของอยู่เสมอ ดิฉันเอาข้าวสารที่ทางเทศบาลแจกให้ไว้เบื่อหนู ไปวางทิ้งตามที่ต่าง ๆ หนูมันมากิน แล้วก็ตายไป อย่างนี้จะผิดศีลข้อ ๑ ไหมคะ? โดยที่ดิฉันไม่ได้บังคับมันให้มากิน อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    ถ้าผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษจะผิดศีลข้อปาณาติบาตหรือไม่ - ผู้อ่าน 12996
ถ้าผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษจะผิดศีลข้อปาณาติบาตหรือไม่การตรากฎหมายแต่ละข้อให้คิดให้มาก เพราะคนที่ตรากฎนั้นต้องแบกบาป รับบาปเอาไว้ ผู้พิพากษาไม่ได้แบกรับอะไรมาก ยกเว้นผู้พิพากษาที่แกล้งเขา หรือไม่ได้แกล้ง แค่ตัดสินไปตามเนื้อหานั้น แต่มีใจยินดีให้มันตายไปซะ ก็เป็นการอนุโมทนาบาปไป อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    การไปเที่ยวผู้หญิงโสเภณีจะเป็นการผิดศีลข้อ ๓ มั๊ยเพราะไม่ได้นอกใจใคร และหญิงนั้นก็สมัครใจด้วย ความเชื่อนี้ถูกต้องหรือไม่ - ผู้อ่าน 13141
การไปเที่ยวผู้หญิงโสเภณีจะเป็นการผิดศีลข้อ ๓ มั๊ยเพราะไม่ได้นอกใจใคร และหญิงนั้นก็สมัครใจด้วย ความเชื่อนี้ถูกต้องหรือไม่พวกชายโสดจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อว่า การไปเที่ยวผู้หญิงโสเภณีไม่น่าจะเป็นการผิดศีลข้อ ๓ เพราะไม่ได้นอกใจใคร และหญิงนั้นก็สมัครใจด้วย ความเชื่อเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    ผู้ที่ผิดศีลข้อที่ ๑ อยู่เป็นประจำสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้หรือไม่ - ผู้อ่าน 12620
ผู้ที่ผิดศีลข้อที่ ๑ อยู่เป็นประจำสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้หรือไม่ศีลไม่ว่าข้อใด ถ้าผิดเป็นประจำ ก็ยากที่จะเข้าถึงธรรมกายในตัวได้ แม้ผิดเพียงข้อเดียวเป็นประจำ เช่น ฆ่าสัตว์ทุกวัน ก็ไม่มีทางเข้าถึงธรรมกาย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    พระอ่านหนังสือพิมพ์-หลวงพ่อตอบปัญหา - ผู้อ่าน 12469
พระอ่านหนังสือพิมพ์-หลวงพ่อตอบปัญหาหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวสารบ้านเมืองที่ควรรู้ จำเป็นต้องรู้สำหรับเป็นข้อมูลไปเทศน์สอนชาวบ้าน ก็อ่านเถอะ ไม่ได้ผิด แต่ว่าในช่วงที่กำลังเข้าธุดงค์ ต้องการความสงบใจอย่างมาก ก็ไม่ควรอ่านอย่างยิ่ง อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    ตัดต้นไม้ที่มีรุกขเทวดาอยู่บาปไหม - ผู้อ่าน 13055
ตัดต้นไม้ที่มีรุกขเทวดาอยู่บาปไหมการตัดต้นไม้ ไม่ได้เป็นการฆ่าใครก็ไม่บาป แต่ถ้าต้นไม้นั้นมีรุกขเทวดาอยู่ เราทำลายที่อยู่อาศัยของเขา บางทีเขาก็เล่นงานเราเหมือนกัน แต่ถ้าเรามีบุญอยู่ในตัว เขาก็เล่นงานเราไม่ได้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    คนที่คิดในเรื่องกาม แต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใคร บาปหรือไม่ - ผู้อ่าน 12689
คนที่คิดในเรื่องกาม แต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใคร บาปหรือไม่เรื่องกามทั้งหลาย ทำให้คนเอาตัวไม่รอดมานักต่อนักแล้ว สังเกตดูจากข่าวหนังสือพิมพ์ก็ได้ จะเห็นว่ามีคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกวัน และมีคนอยู่จำพวกหนึ่งไม่ได้ยุ่งกับลูกเขาเมียใคร แต่วัน ๆ เอาแต่สร้างสื่อลามกออกเผยแพร่ทำให้เกิดคดีทางเพศเพิ่มขึ้นไม่น้อย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    การดื่มเหล้าแก้หนาวถือว่าผิดศีลข้อ ๕ หรือเปล่า - ผู้อ่าน 13187
การดื่มเหล้าแก้หนาวถือว่าผิดศีลข้อ ๕ หรือเปล่าในประเทศแถบยุโรป อากาศนาวจัด มีความจำเป็นต้องดื่มเหล้า หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย ที่เรียกว่าดื่มเหล้าแก้หนาว อย่างนี้ถือว่าผิดศีลข้อ ๕ หรือเปล่า อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    ดื่มไวน์เพื่อเจริญอาหารถือว่าผิดศีลข้อที่ ๕ หรือไม่ - ผู้อ่าน 13295
ดื่มไวน์เพื่อเจริญอาหารถือว่าผิดศีลข้อที่ ๕ หรือไม่ไวน์ เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้อยก็จริง แต่ก็เป็นของมึนเมาชนิดหนึ่ง ดื่มเป็นประจำ เพื่อกระตุ้นน้ำย่อยให้เจริญอาหารหรือเพื่ออะไรก็ตาม ดื่มไม่ช้าไม่นานก็ติด ติดไวน์ไม่นานต้องวายวอดแน่ เพราะไวน์ราคาแพงไม่ใช่เล่น ได้ยินว่าไวน์บางขวดราคาเป็นหมื่น อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    พระสามารถใช้ยาฆ่าแมลงหรือโรยยาป้องกันแมลงมารบกวนได้หรือไม่ - ผู้อ่าน 12506
พระสามารถใช้ยาฆ่าแมลงหรือโรยยาป้องกันแมลงมารบกวนได้หรือไม่ตอนจะฆ่ายุง ถามว่าเราโกรธไหม โกรธ แถมบันดาลโทสะเข้าไปด้วย ตบยุงตายคาที่เลย พอยุงตาย เราก็กลายเป็นมารอีกตัวหนึ่งต่างหาก ฆ่ามารตัวเล็กไป แต่ได้มารตัวโตขึ้นมาแทน อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    ถ้าเราไปซื้อปลาที่มันชามาปล่อยให้มันตายเองสียก่อน แล้วเอามาทำอาหาร อย่างนี้จะบาปไหม - ผู้อ่าน 12833
ถ้าเราไปซื้อปลาที่มันชามาปล่อยให้มันตายเองสียก่อน แล้วเอามาทำอาหาร อย่างนี้จะบาปไหมปลาช่อนที่เขาเอามาขายมันเริ่มชาแล้ว อย่างไรเสียอีกไม่นาน มันก็ต้องตายเอง เราไปซื้อปลาที่มันชา เอามาบ้านแล้วปล่อยให้มันตายเองสียก่อน แล้วเอามาทำอาหาร อย่างนี้จะบาปไหม อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    การมีอาชีพขายเหล้า หรือขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้เขาผิดศีล ๕ หรือไม่อย่างไร - ผู้อ่าน 12842
การมีอาชีพขายเหล้า หรือขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้เขาผิดศีล ๕ หรือไม่อย่างไรคนค้าขายเหล้าโดยทั่วไปเขาขาดคุณธรรม คือเมตตาจิต เห็นแก่จะได้ฝ่ายเดียว แล้วก็เลยตั้งหน้าตั้งตาขายไปทั้งเหล้าทั้งบริการด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้ ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหน ถ้าตกทุกข์ได้ยากเมื่อไร จะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    คนที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นบาปหรือไม่ - ผู้อ่าน 13183
คนที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นบาปหรือไม่คนที่ชอบอ้างว่าโกหก เพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้น ลองสำรวจตัวเองใหม่จะพบว่า ถ้าเราเองได้จัดการเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเราอย่างรอบคอบถูกต้องแล้ว โกหกเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
    เอาไข่เป็ด ไข่ไก่ที่ซื้อจากตลาดมาทำอาหาร จะเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งไหมคะ? - ผู้อ่าน 13371
เอาไข่เป็ด ไข่ไก่ที่ซื้อจากตลาดมาทำอาหาร จะเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งไหมคะ?ศีลข้อที่หนึ่ง คือเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ที่มีลมปราณ คือเริ่มมีลมหายใจ ถ้าไข่ที่เราซื้อมาเป็นไข่ที่ฟักไม่ได้เลย หรือฟักไม่เป็นตัว ก็ไม่ได้ผิดอะไร อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ
เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม