ทำเลที่ตั้ง ของประเทศกัมพูชา

ทำเลที่ตั้ง ประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ที่ละติจูด 13 องศาเหนือ ลองจิจูด 105 องศา ตะวันออก มีภูมิประเทศคล้ายชามอ่าง คือตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลุ่มแม่น้ำโขง มีภูเขาล้อมอยู่ 3 ด้าน แต่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชาเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง https://dmc.tv/a18087

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว
[ 28 พ.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 30467 ]

ทำเลที่ตั้ง ของประเทศกัมพูชา

ทำเลที่ตั้ง ของประเทศกัมพูชา

     ประเทศกัมพูชา  ตั้งอยู่ที่ละติจูด  13  องศาเหนือ  ลองจิจูด  105  องศา  ตะวันออก  มีภูมิประเทศคล้ายชามอ่าง  คือตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลุ่มแม่น้ำโขง  มีภูเขาล้อมอยู่  3  ด้าน  แต่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชาเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

     ทิศเหนือ              ติดกับประเทศลาวและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  (จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  และบุรีรัมย์)

     ทิศตะวันออก        ติดกับประเทศเวียดนาม

     ทิศตะวันตก          ติดกับภาคตะวันออกของประเทศไทย  (เขตจังหวัดสระแก้ว  จันทบุรี  และตราด)

    ทิศใต้                   ติดกับอ่าวไทย

 

     ลาว - กัมพูชา            มีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศลาวเป็นระยะทาง  541  กิโลเมตร

     ไทย – กัมพูชา           มีพรมแดนทิศเหนือและตะวันตกติดกับประเทศไทยเป็นระยะทาง  798  กิโลเมตร

     เวียดนาม – กัมพูชา    มีพรมแดนฝั่งตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามเป็นระยะทาง  1,228  กิโลเมตร

     อ่าวไทย – กัมพูชา     ด้านใต้ติดทะเลอ่าวไทย  มีชายฝั่งยาว  443  กิโลเมตร

 

เทือกเขาและแม่น้ำ  

 

     เทือกเขาสำคัญที่ล้อมรอบกัมพูชา  ได้แก่  เทือกเขาอันนัม   กั้นพรมแดนระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา  เทือกเขาพนมดงรัก  และ  เทือกเขาบรรทัด  กั้นระหว่างไทยกับกัมพูชา

     จุดสูงสุดที่  พนมอูรอล  (Phnum  Aural)  โดยสูงจากระดับทะเล  1,813  เมตร

     แม่น้ำที่สำคัญ  ได้แก่  แม่น้ำโขง  แม่น้ำทะเลสาบ  แม่น้ำบาสัก  และยังมีทะเลสาบที่สำคัญคือ  โตนเลสาบ  (Tonle  Sap) หรือทะเลสาบเขมร ซึ่งเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่มาก ครอบคลุมพื้นที่ถึง  5  จังหวัด  โตนเลสาบเป็นแหล่งน้ำที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์  มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

     แม่น้ำโขง  มีต้นน้ำจากประเทศทิเบตไหลผ่านประเทศจีน  พม่า  ไทย  ลาว  และเข้าสู่เขตแดนกัมพูชาทางภาคเหนือ  ก่อนจะไหลต่อไปยังประเทศเวียดนาม  แม่น้ำโขงที่ย่านประเทศกัมพูชามีความยาว  500กิโลเมตร  นอกจากเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญและเป็นแหล่งประมงแล้ว  ในฤดูน้ำหลากยังนำพาสารอาหารไปยังพื้นที่โดยรอบที่จะใช้เพาะปลูกในยามน้ำลดด้วย

     แม่น้ำทะเลสาบ  คือ  แม่น้ำที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำแม่โขงกับทะเลสาบเขมร  มีความยาวประมาณ  130  กิโลเมตร

     แม่น้ำบาสัก  คือ  แม่น้ำที่ออกจากทะเลสาบเขมรไหลผ่านเวียดนามและลงสู่ทะเลจีนใต้  มีความยาวประมาณ  80  กิโลเมตร 

  กัมพูชาภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  มี  2  ฤดู  คือ  

     ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม – ตุลาคม

     ฤดูแล้ง  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เมษายน

     อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  20 – 36 องศาเซลเซียส  อากาศมีอุณหภูมิต่ำที่สุดในเดือนมกราคม  ร้อนที่สุดในเดือนเมษายน  และฝนตกชุกที่สุดในเดือนตุลาคม

     เวลาที่กัมพูชาตรงกับบ้านเรา  เพราไทยและกัมพูชาเทียบเวลาจากเส้นลองจิจูดเดียวกันนั่นเอง

    

     สินแร่  ที่สำคัญ  ไดแก่  แร่เหล็ก  แมงกานีส  ปูนขาว  อัญมณี  แร่เงิน  ทอง  น้ำมันดิบ  และก๊าซธรรมชาติ

     ส่วนด้านการประมงนั้น  ทะเลสาบเขมรหรือโตนเลสาบนับเป็นแหล่งประมงจืดที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียว  และเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ  ทำรายได้จากการส่งออกให้ประเทศปีละมากๆ  และเนื่องจากมีชายฝั่งกว่า  400  กิโลเมตร  จึงมีทรัพยากรทางทะเลอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ด้วย  ทั้งสัตว์น้ำ  แหล่งน้ำมันดิบ  และก๊าซธรรมชาติ

 

การประมง 

 

      ป่าไม้  ของกัมพูชาก็นับว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคนี้  โดยมีป่าไม้อยู่มากบริเวณเขาบรรทัด  เช่น  ประดู่  ตะเคียน  ชิงชัน  มะค่า  พะยูน  เต็ง  แดง  และยาง  แต่ในปัจจุบันลดจำนวนลงไปมาก

บทความที่เกี่ยวข้องกับทำเลที่ตั้ง ของประเทศกัมพูชา

 

อาเซียน 10 ประเทศ

กัมพูชาหนึ่งในประชาคมอาเซียน


http://goo.gl/3Imuc9


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๔)
      วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 ส.ค.ส. พระราชทาน
      ปุราณอักษรา
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๓)
      เพลงลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
      รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน
      ผ้าห่อถักทอเชื่อมสายบุญ
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๒)
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๑)
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๐)
      กลอนสดุดีสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา ในประเทศไทย
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร