ทำเลที่ตั้ง ประเทศอินโดนีเซีย

ทำเลที่ตั้ง ประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ใต้สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ วางตัวทอดยาวไปตามเส้นศูนย์สูตร รูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยวหงาย นอกจากจะเป็นจุดแบ่งทวีปเอเชียแล้ว ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วย https://dmc.tv/a18360

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว
[ 9 ก.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 42776 ]

ทำเลที่ตั้ง ประเทศอินโดนีเซีย

ทำเลที่ตั้ง ประเทศอินโดนีเซีย

     ประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ใต้สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ  วางตัวทอดยาวไปตามเส้นศูนย์สูตร  รูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยวหงาย  นอกจากจะเป็นจุดแบ่งทวีปเอเชียแล้ว  ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วย

 

ทิศเหนือของเกาะบอร์เนียวติดกับรัฐซาราวักและรัฐซาบาห์  ประเทศมาเลเซีย  โดยมีสันเขาเป็นเส้นกั้นพรมแดน

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ของเกาะอีเรียนจายาติดกับน่านน้ำของประเทศฟิลิปปินส์

ทิศตะวันออก  ติดกับประเทศปาปัวนิวกินี

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ของเกาะสุมาตราติดกับน่านน้ำของประเทศมาเลเซีย  โดยมีช่องแคบมะละกาเป็นพรมแดนกั้น

 

     อินโดนีเซียมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์  คือมีทั้งภูเขาสูง  ภูเขาไฟ  เทือกเขาสูง  ที่ราบ  บางเกาะมีลักษณะภูมิประเทศทั้งหมดนี้รวมอยู่ด้วยกัน

     เกาะ ที่จัดว่ามีความสำคัญทางธรรมชาติและเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมีอยู่หลายเกาะ  ได้แก่

     เกาะสุมาตรา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย  มีเนื้อที่ประมาณ  473,600  ตารางกิโลเมตร  เป็นเมืองท่าเก่าแก่ที่พ่อค้าเดินเรือนิยมขึ้นฝั่งในสมัยก่อน

     เกาะชวา  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ  เป็นเกาะที่มาความเจริญมากที่สุด  มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด  และเป็นที่ตั้งของกรุงจาการ์ตา

     เกาะบอร์เนียว  (เกาะกาลีมันตัน)  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

     เกาะซูลาเวซี  อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะบอร์เนียว  เป็นสถานท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ

     เกาะปาปัวนิวกินี  อยู่ติดกับรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี  มีทรัพยากรน้ำมันและก๊าชธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก

     หมู่เกาะซุนดาน้อย  อยู่ทางทิศตะวันออกเขาเกาะชวา  ประกอบไปด้วย  เกาะเล็กๆ ที่สวยงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม  เช่น  เกาะบาหลี  เกาะลอมบอก  เกาะซุมบาวา  เป็นต้น

     หมู่เกาะโมลุกกะ  อยู่ในบริเวณทะเลบันดา  ประกอบด้วยเกาะเล็ก  เกาะน้อยมากมาย  เป็นหมู่เกาะที่อุดมไปด้วยเครื่องเทศ

 

เกาะใหญ่  5  เกาะ ในประเทศอินโดนีเซีย

     ประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะใหญ่  5  เกาะ  คือ  เกาะสุมาตรา  เกาะกาลีมันตัน  เกาะซูลาเวซี  เกาะชวา  และ เกาะอีเรียนจายา  (ปาปัวตะวันตก)

 

 ภูเขาไฟเซเมรู ที่สูงที่สุดในอินโดนีเซีย

     ภูเขาไฟ  ในอินโดนีเซียมีทั้งที่สงบแล้วและยังคงปะทุอยู่  เช่น

     ภูเขาไฟเซเมรู  อยู่ฝั่งตะวันออกของเกาะชวา  สูงถึง  3,676  เมตร  จัดเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุด

     ภูเขาไฟเมราปิ  อยู่ตอนกลางของเกาะชวา  สูง  2,914  เมตร  เป็น  ภูเขาไฟที่พร้อมปะทุตลอดเวลา

     ภูเขาไฟบาตูร์  ตั้งอยู่บนเกาะบาหลี  มีความสูง  1,777  เมตร  เคยระเบิดเมื่อปี  ค.ศ. 1917  และ ค.ศ. 1926

     ภูเขาไฟอากุง  ตั้งอยู่บนเกาะบาหลี  มีความสูง  3,142  เมตร  เคยระเบิดคร่าชีวิตผู้คนนับหมื่นไปแล้วเมื่อ ค.ศ. 1963

 

ยอดเขาปุนจักจายา

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

     เทือกเขา  อินโดนีเซียมีเทือกเขาสูงมากมายกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆ  เช่น  เทือกเขาบูกิตบาริซาน  อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะสุมาตรา  มียอดเขาเกรินจีเป็นจุดสูงสุด  เทือกเขาซูดีร์มาน  ในจังหวัดปาปัว  มียอดเขาปุนจักจายา  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตโอเชียเนีย  และเทือกเขาเมากี  มียอดเขาปุนจักตรีโกราที่มีความสูงรองจากปุนจักจายาตั้งอยู่

     เขตโอเชียเนีย  (Oceania)  หมายถึง  กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

     อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ต้องเผชิญภูเขาไฟระเบิด  แผ่นดินไหว  และสึนามึบ่อยครั้ง  เนื่องจากเกือบทั้งประเทศตั้งอยู่ในแนว  “วงแหวนแห่งไฟ”  หรือรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่มีการเคลื่อนตัว  ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนมหาศาล

     แม่น้ำ  เนื่องจากหมู่เกาะอินโดนีเซียอยู่ในเขตมรสุมจึงมีฝนตกชุดตลอดปีและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  จึงทำให้เกิดแม่น้ำและทะเลสาบมากมาย  เช่น  แม่น้ำคาปูอัส  แม่น้ำสายยาวที่สุดของประเทศ  อยู่บนเกาะกาลีมันตันตะวันตก  แม่น้ำโซโล  แม่น้ำสายยาวที่สุดบนเกาะชวา  แม่น้ำมูซิ  และแม่น้ำยาตังฮารี  บนเกาะสุมาตรา  แม่น้ำเมมเบอราโม  บนเกาะปาปัวกินี  เป็นน้ำที่กว้างที่สุดของอินโดนัเซีย

 

ทะเลสาบมาตาโน

     ทะเลสาบที่สำคัญๆ  เช่น  ทะเลสาบมาตาโน  อยู่ทางตอนใต้ของเกาะซูลาเวซี  ทะเลสาบโปโซ  อยู่ตอนกลางของเกาะซูลาเวซี  และทะเลสาบโตบา  อยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา  เป็นทะเลสาบน้ำจืดบริเวณปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ช่องแคบมะละกา

     ช่องแคบ  เนื่องจากอินโดนีเซียมีมหาสมุทรล้อมรอบหมู่เกาะทั้งสามด้านเกาะใหญ่น้อยมีลักษณะแยกกัน  ก่อให้เกิดเส้นผ่านทะเลหรือที่เรียกว่าช่องแคบจำนวนมาก  ซึ่งได้กลายเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญหลายแห่ง  เช่น  ช่องแคบมะละกา  อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา  ช่วยย่นระยะการเดินเรือจากอินเดียมายังเอเชีย  ช่องแคบซุนดา  อยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตรา  สามารถเดินทางเลียบเกาะชวาผ่านช่องแคบซุนดาเข้ามาในหมู่เกาะอินดีสตะวันออกได้  และช่องแคบลอมบอก  เส้นทางลัดในการเดินเรือจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกสู่มหาสมุทรอินเดียและเอเชียใต้

     ช่องแคบมะละกามีเอสินค้าผ่านมากกว่าคลองสุเอซในประเทศปานามา  3  เท่า

     ทะเล  อินโดนีเซียมีทะเลสำคัญหลายแห่ง  เช่น  ทะเลชวา  อยู่ทางตอนเหนือของเกาะชวา  ทะเลบันดา  อยู่ทางทิศตะวันออกของอินโดนีเซีย  และทะเลซาวู  อยู่ทางทิศใต้ของอินโดนีเซีย

     โดยทั่วไปมีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร  แบ่งเป็น  2  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  (พฤษภาคม ถึง ตุลาคม)  และฤดูฝน  (  พฤศจิกายน ถึง เมษายน)  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  20 – 30  องศาเซลเซียส

     อินโดนีเซียมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ  59  ของพื้นที่ประเทศ  ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เนื่องจากอยู่ในเขตศูนย์สูตร  ป่าไม้จองอินโดนีเซียส่วนใหญ่จึงเป็นป่าฝนเขตร้อน  เช่น  ป่าดิบชื้นและป่าพรุ  ซึ่งเป็นทั้งแหล่งต้นน้ำธรรมชาติและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่และพืชนานาพรรณ

ตัวอย่างสัตว์ป่าพบเฉพาะผืนป่าอินโดนีเซีย

 

 

เสือโคร่งสุมาตรา

เสือโคร่งสุมาตรา

     พบเฉพาะที่เกาะสุมาตรา  มีลักษณะเด่นคือ  ลายที่ลำตัว  มีสีเข้ม  มีจำนวนมากและถี่กว่าเสือโคร่งทั่วไป  เพศผู้โตเต็มวัยมีน้ำหนักเฉลี่ย  100 -  150  กิโลกรัม  ยาวกว่า  2  เมตร  ปัจจุบันเหลือเพียง  400  ตัว  ถือเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ของอินโดนีเซีย

อุรังอุตังบอร์เนียว

     มีถิ่นกำเนิดในเกาะบอร์เนียว  เป็นลิงไม่มีหารที่มีถิ่นกำเนิดทวีปเอเชียเพียงสกุลเดียว  มีอายุยืนถึง  35 ปี  เพศผู้โตเต็มวัยหนักได้ถึง  100  กิโลกรัม  สูงประมาณ  1.2 – 1.4  เมตร  ส่วนเพศเมียจะมีขนาดตัวเล็กกว่า

 

อุรังอุตังสุมาตรา

อุรังอุตังสุมาตรา

     พบเฉพาะเกาะสุมาตรา  มีขนาดเล็กกว่าลิงอุรังอุตังบอร์เนียว  เมื่อโตเต็มที่เพศผู้อาจสูงได้ถึง  1.4  เมตร  น้ำหนักเฉลี่ย  90  กิโลกรัม  ส่วนเพศเมียจะมีขนาดตัวเล็กว่า

     แม้จะเป็นอุรังอุตังเหมือนกัน  แต่เหตุผลที่อุรังอุตังบอร์เนียวตัวใหญ่กว่าอุรังอุตังสุมาตราก็เพราะที่เกาะบอร์เนียวไม่มีเสือ  อุรังอุตังสามารถลงมาเดินบนพื้นดินได้  เลยไม่ค่อยได้ปีนต้นไม้  ตัวจึงใหญ่อุ้ยอ้ายกว่า  ส่วนอุรังอุตังสุมาตราต้องคอยหนีเสือเลยจำเป็นต้องขึ้นไปอยู่ต้นไม้  ตัวก็เลยเล็กกว่ายังไงล่ะ

     ทรัพยากรกรรมชาติ  ของอินโดนีเซียเป็นพวกไม้เนื้อแข็งและแร่ธรรมชาติ  เช่น  น้ำมันปิโตรเลียม  ซึ่งมีอยู่บริเวณตอนกลางและนอกชายฝั่งของเกาะบอร์เนียว  และตอนเหนือของเกาะสุมาตรา  นอกจากนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสินค้าเศรษฐกิจมากมาย  เช่น  บ็อกไซต์  นิกเกิล  ดีบุก  ทองแดง  เหล็ก  แล้วยังมีเครื่องเทศและสัตว์ทะเล  ซึ่งเป็นสินค้าที่สำคัญและเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติ

บทความที่เกี่ยวข้องกับทำเลที่ตั้ง ประเทศอินโดนีเซีย

 

อาเซียน 10 ประเทศ
อินโดนีเซียหนึ่งในประชาคมอาเซียน


http://goo.gl/tB2CB5


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๔)
      วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 ส.ค.ส. พระราชทาน
      ปุราณอักษรา
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๓)
      เพลงลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
      รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน
      ผ้าห่อถักทอเชื่อมสายบุญ
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๒)
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๑)
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๐)
      กลอนสดุดีสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา ในประเทศไทย
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร