ปักหมุดจุดหมาย และนามนี้สำคัญไฉน ของประเทศลาว

ปักหมุดจุดหมาย พระธาตุหลวง หรือเจดีย์โลกะจุฬามณี เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว ตั้งอยู่ใจกลางนครเวียงจันทน์ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2109 มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ องค์พระธาตุสูง 45 เมตร ลักษณะคล้ายดอกบัวตูม มีพระธาตุเล็กอยู่บนฐานพระธาตุใหญ่ทั้งสี่ด้านรวม 30 องค์ และปรากฏสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแกะสลักพญานาค หรือพระพุทธรูปปิดทองลายกลีบบัวประดับอยู่บนฐานปัทม์ และมีอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประดิษฐานอยู่ตรงประตูทางเข้าใหญ่ https://dmc.tv/a18071

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว
[ 26 พ.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 6893 ]

ปักหมุดจุดหมาย และนามนี้สำคัญไฉน ของประเทศลาว

 

พระธาตุหลวง  หรือเจดีย์โลกะจุฬามณี

พระธาตุหลวง  หรือเจดีย์โลกะจุฬามณี

     เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว  ตั้งอยู่ใจกลางนครเวียงจันทน์  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงสร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2109  มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ  องค์พระธาตุสูง  45  เมตร  ลักษณะคล้ายดอกบัวตูม  มีพระธาตุเล็กอยู่บนฐานพระธาตุใหญ่ทั้งสี่ด้านรวม  30  องค์  และปรากฏสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาอยู่มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นแกะสลักพญานาค  หรือพระพุทธรูปปิดทองลายกลีบบัวประดับอยู่บนฐานปัทม์  และมีอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประดิษฐานอยู่ตรงประตูทางเข้าใหญ่

 

ประตูชัย  (ประตูไซ)

ประตูชัย  (ประตูไซ)

     ตั้งอยู่บนถนนล้านช้าง  นครเวียงจันทน์  สร้างเสร็จเมื่อปี  พ.ศ. 2512  เพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้สละชีวิตในสงคราม  ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลบางส่วนจากประตูชัยที่กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส  แต่ก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างจัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว  ภาพเรื่องราวมหากาพย์  รามายณะ  หรือแบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้ง

 

     ประตูชัยมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่า “รันเวย์แนวตั้ง”  เพราะการก่อสร้างแห่งนี้ใช้ปูนที่สหรัฐอเมริกาซื้อเพื่อนำมาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันทน์ระหว่างสงครามอินโดจีนเสียก่อน  จึงนำปูนซีเมนต์มาสร้างประตูชัยแทน

 

วังเวียง

วังเวียง

     ตั้งอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไป  150  กิโลเมตร  เป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม  มีกิจกรรมท่องเที่ยวยอดฮิต คือ  ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติและชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวลาวริมฝั่งแม่น้ำซอง

 

เมืองมรดกโลก เมืองหลวงพระบาง

หลวงพระบาง

     เมืองมรดกโลก  ตัวเมืองสงบ  อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี  ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำโขงและคานไหลมาบรรจบกัน  สาเหตุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของมวลมนุษยชาติก็ด้วยเหตุผล  3  ประการ  คือ  1. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 2. ภูมิศาสตร์เมืองมีความโดดเด่น  การวางผังเมืองมีเอกลักษณ์  และ  3. ดำรงรักษาสถาปัตยกรรมดั้งเดิมคงสภาพบ้านเรือนและเมืองไว้ได้เป็นอย่างดี

 

พระราชวังหลวงพระบาง  (พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง)

พระราชวังหลวงพระบาง  (พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง)

     ตั้งอยู่ที่ถนนสักกะลิน  ตรงข้ามทางขึ้งพระธาตุพูสี  เป็นอาคารชั้นเดียว  ยกสูงแบบโคโลเนียล  หลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้าง  ในอดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงพระบาง  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477  สมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส  ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  สถานที่แห่งนี้จึงได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางแทน

 

วัดเชียงทอง

วัดเชียงทอง

     ตั้งอยู่บนถนนโพธิสารราช  ริมแม่น้ำโขน  เป็นวัดหลวงที่งดงามและโดดเด่นที่สุดในลาว  สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2102  สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  ก่อนย้ายเมืองหลวงไปนครเวียงจันทน์  สถาปัตยกรรมเป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง  มีหลังคาแอ่นโค้งคล้ายปีนกแล้วลาดต่ำลงมา  ตรงกลางหลังคาอุโบสถประดับช่อฟ้างดงาม  ภายในประดิษฐานพระองค์หลวง  พระพุทธรุปองค์ประธานสีทอง

     นักโบราณคดียกย่องว่า  วัดเชียงทองเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง

 

 นักการเมือง     ไกสอน  พมวิหาน  

 

ไกสอน  พมวิหาน  (13  ธันวาคม  พ.ศ. 2463 – 21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2535)

      นักการเมืองและนักปฏิวัติชาวลาว  เป็นหัวหน้ากลุ่มคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2518

     ไกสอน  พมวิหาน  เกินที่ภาคใต้ของลาว  โดยมีแม่เป็นชาวลาวและพ่อเป็นชาวเวียดนาม  พ่อของท่านไกสอนเป็นข้าราชการในรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศส  ไกสอนจบการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮานอย  และได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินโดจีนที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นต่อมาเขาถูกส่งตัวกลับไปที่ลาว  โดยโฮจิมินห์  เพื่อเป็นแนวร่วมเครือข่ายปฏิวัติต่อต้านฝรั่งเศส  หรือรู้จักกันในชื่อ “กลุ่มปะเทดลาว”

 

นักดนตรี   อเล็กซานดร้า  ทิดาวัน  บุนซ่วย

อเล็กซานดร้า  ทิดาวัน  บุนซ่วย

     อเล็กซานดร้าเกิดวันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  เป็นลูกสาวคนสวยของพ่อบุนทะวีไซ  ชาวลาว  กับแม่โจดานา  อิออร์ดังกา  ชาวบัลแกเรีย

     อเล็กซานดร้าเกิดในครอบครัวนักดนตรี  คุณปู่คือ  บุนทะมาลี  บุนซ่วย  ผู้แต่เนื้อร้องและทำนองเพลงอมตะ  กุหลาบปากซัน  และสายลมเย็น  ส่วนคุณตาเป็นนักร้องและนักกีตาร์ชาวบัลแกเรีย  เธอเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ  3  ขวบ  เป็นนักร้องลูกครึ่งคนแรกของลาวซึ่งมีอายุน้อยที่สุดที่ได้ออกอัลบั้ม  อเล็กซานดร้าเป็นซูเปอร์สตาร์ละเป็นศิลปินคนเดียวขิงลาวที่ต้องทำเรื่องขออนุญาตรัฐบาลก่อนสัมภาษณ์เธอ  ผลงานเพลงของอเล็กซานดร้า  อาทิ  คอยวันฮักหวนคืน

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับปักหมุดจุดหมาย และนามนี้สำคัญไฉน ของประเทศลาว

 

อาเซียน 10 ประเทศ

ลาวหนึ่งในประชาคมอาเซียน

ทำเลที่ตั้ง  ของประเทศลาว

ปกบ้านครองเมือง  ของประเทศลาว

ทำมาค้าขาย และเป็น อยู่ คือ...วิถีชาวลาว

เป็น อยู่ คือ... วีถีชาวลาว ตอนที่ 2

   


http://goo.gl/qoKrDW


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๔)
      วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 ส.ค.ส. พระราชทาน
      ปุราณอักษรา
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๓)
      เพลงลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
      รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน
      ผ้าห่อถักทอเชื่อมสายบุญ
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๒)
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๑)
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๐)
      กลอนสดุดีสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา ในประเทศไทย
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร