ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการสร้างเจดีย์พระบรมธาตุ

ผู้ที่เข้าใจความสำคัญและศรัทธาพระบรมธาตุควรให้ความสำคัญเจดีย์พระบรมธาตุทุกแห่งเสมอภาคกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับความสูง ความโด่งดัง ความสวยงามหรูหรา พระบรมธาตุทุกส่วนล้วนมีบทบาทและความสำคัญ มีอานุภาพ และคุณค่าอันมหาศาลเกินกว่าจะพรรณาได้หมด แม้เจดีย์พระบรมธาตุที่พังลงเหลือแต่ฐานก็ยังมีความสำคัญควรค่าแก่การเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่ง https://dmc.tv/a17454

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 11 ก.พ. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 14984 ]

พระบรมธาตุ

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการสร้างเจดีย์พระบรมธาตุ
 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการสร้างเจดีย์พระบรมธาตุ
 
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการสร้างเจดีย์พระบรมธาตุ

     บนภูเขา หรือเนินเขา : คู่ควรกับบารมีของพระพุทธเจ้า เดินเป็นสง่าเห็นแต่ไกล เห็นโดยทั่วกัน น้ำไม่ท่วมขัง

     บนเกาะ : นิยมมากในสมัยโบราณพระธาตุพนม เดิมอยู่บนเกาะในแม่น้ำโขง พระปฐมเจดีย์ เดิมอยู่บนเกาะในอ่าวไทย พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เดิมอยู่บนเกาะ
 
     การกำบังลมมรสุม : คือมีภูเขากำบังลมมรสุมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (พายุฝน) อาจช่วยให้มีอายุยืนนานขึ้น (ในประเทศไทย) ควรคำนึงถึงพายุจากทิศตะวันออก คือ อ่าวตังเกี๋ยด้วย เพราะเข้ามาทางภาคอีสานและภาคเหนือบ่อย
 
     ใกล้น้ำ : จะช่วยให้ชุมชนอุดมสมบูรณ์และเศรษฐกิจดี สามารถสนับสนุนส่งเสริมและรักษาองค์เจดีย์พระธาตุไว้ได้นาน
 
     ลักษณะดินและหิน : ดินและหินในแต่ละสถานที่จะมีพลังกุศลธรรมหรือพลังรัตนตรัย (วิมุตติธรรม) สอดแทรกอยู่ในระดับแตกต่างกันที่ใดมีพลังฝ่ายกุศลมากก็มีความเหมาะสมมาก อย่างไรก็ตาม สถานที่ตั้งเจดีย์พระบรมธาตุในประเทศไทยโดยเฉพาะพระธาตุเก่าแก่ที่มีมาแต่เดิมทั้งหลายนั้น พระพุทธองค์ พร้อมด้วยกองทัพอรหันตสาวกทั้งหลายได้เสด็จมาโปรด ตรวจสอบ และอธิษฐานลงบารมีธรรมฝ่ายดีไว้ รวมทั้งอธิษฐานกำหนดให้เป็นที่ตั้งองค์เจดีย์บรรจุพระธาตุส่วนต่างๆ ของพระองค์ (ตามเหตุผลอันสมควร) ไว้ตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่
 
     เส้นทางบิน  : พระบรมธาตุเป็นของสูงสุดบนพื้นพิภพนี้ จึงไม่ควรมีพาหนะใดๆ ก็ตามบินข้ามสูงกว่าผ่านองค์พระเจดีย์ไป (โดยเฉพาะในระดับที่สูงกว่าไม่มากนัก) ในพม่านั้นบ้านเรือนอาคารห้ามสร้างสูงกว่าเจดีย์พระบรมธาตุในเขตนั้นๆ
 
     แผ่นดินไหว : ในพม่าและตอนเหนือของไทยมีแผ่นดินไหวบ่อยพอสมควรเจดีย์พระธาตุได้รับความกระทบกระเทือน มีการชำรุดร้าวต้องบูรณะบ่อย ควรสร้างให้มั่นคงแข็งแรง มีจุดศูนย์ถ่วงไม่สูงเกินไป และมีขนาดไม่สูงนัก

ความสูงขององค์เจดีย์พระบรมธาตุ

      ขึ้นอยู่กับบารมีขององค์พระธาตุส่วนนั้น กำลังศรัทธา กำลังทรัพย์และความสามารถในการก่อสร้าง จากการสำรวจพบว่ามีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป จนถึงกว่า 100 เมตร

ตัวอย่างความสูงของเจดีย์พระบรมธาตุที่สำคัญบางองค์


-    พระปฐมเจดีย์ 120 เมตร
-    พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช 38 เมตร
-    พระธาตุพนม 44 เมตร
-    พระธาตุหริภุญชัย 46 เมตร

       ผู้ที่เข้าใจความสำคัญและศรัทธาพระบรมธาตุควรให้ความสำคัญเจดีย์พระบรมธาตุทุกแห่งเสมอภาคกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับความสูง ความโด่งดัง ความสวยงามหรูหรา พระบรมธาตุทุกส่วนล้วนมีบทบาทและความสำคัญ มีอานุภาพ และคุณค่าอันมหาศาลเกินกว่าจะพรรณาได้หมด แม้เจดีย์พระบรมธาตุที่พังลงเหลือแต่ฐานก็ยังมีความสำคัญควรค่าแก่การเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่ง
 
จาก :  หนังสือพระบรมธาตุ เขียนโดย : อ.บริภัทร
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2539
 
อ่านบทความอื่นๆ


http://goo.gl/ybrXRW


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร