พระบรมธาตุในประเทศไทย ตอนจบ

พระบรมธาตุในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็มีเจดีย์พระบรมธาตุที่สำคัญหลายแห่ง นอกจากพม่าซึ่งมีเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์อื่น ๆ ที่มรชื่อเสียงหลายแห่งแล้ว ประเทศลาวก็มีพระธาตุหลวงที่เมืองเวียงจันทร์ และพระธาตุอิงฮังซึ่งบรรจุ กระดูกสันหลังของพระพุทธเจ้า https://dmc.tv/a17766

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 5 เม.ย. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 21534 ]

พระบรมธาตุ

พระบรมธาตุในประเทศไทย

พระบรมธาตุในประเทศไทย ตอนจบ
 
 
เชียงใหม่

1. วัดพระธาตุดอยสุเทพ : 124 ต.สุเทพ อ.เมือง สร้างพ.ศ. 1926 สมัยพระเจ้ากือนา เป็นเจดีย์ แบบเชียงแสนผสมลังกาบรรจุพระบรมธาตุส่วนกะโหลกศีรษะซึ่งได้จากสุโขทัยและแตกเป็น 2 องค์ (อีกองค์อยู่ที่วัดสวนดอก) มีงานสรงน้ำทุกวันวิสาขบูชา
2. วัดพระธาตุศรีจอมทอง : 157 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง บรรจุ
 
     1. ทักษิณโมฬีธาตุหรือส่วนกะโหลกข้างขวา
     2. ธาตุกระดูกด้ามมีดเบื้องขวา (ขากรรไกร) สัณฐานรูปสามเหลี่ยมเท่าเมล็ดข้าวสารหักและ
     3. ส่วนอื่นรวม 5 องค์เท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดสัณฐานกลมเกลี้ยงสีดอกพอกุลแห้งหรือสีดอกบวบ (เปลี่ยนสีตามกาลได้) มีงานประจำปี ณ วันเพ็ญเดือน 7 (เดือน 9 เหนือ) และวันเพ็ญเดือน 3 (เดือน 5 เหนือ)

3. วัดสวนดอก :ถ.สุเทพ ม.3 ต.สุเทพ อ.เมือง (พระธาตุส่วนกลางกระหม่อม)
4. วัดกู่คำ : 220 บ.กู่คำ ถ.แก้วนวรัตน์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง (เจดีย์)
5. วัดกู่แดง : 156 บ.กู่แดง ม.6 ต.หนองแฝก อ.สารภี (เจดีย์)
6. วัดคลองศิลา (พระธาตุเวียงค้อ) : บ.สันทรายคองน้อย ม.6 ต.เวียง อ.ฝาง พบพระบรมธาตุ 26 องค์ในผอบบริเวณซากเจดีย์เก่า อายุประมาณ 800-1200 ปี เดือนวิสาขะ ปี 2534 (กำลังมีโครงการสร้างเจดีย์พระธาตุองค์ใหม่)
7. วัดคัมภีราราม 106 บ.แควมะกอก ม.1 ต.ฮอด อ.ฮอด
8. วัดเจดีย์เหลี่ยม : 172 บ.เจดีย์เหลี่ยม ถ.สายเกาะกลาง ม.1 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี (เจดีย์กู่คำ)
9. วัดช่างเคิ่ง : 1 บ.เกาะ (ช่างเคิ่งลุ่ม) ม.4 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม (เจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุ 8 เส้น )
10. วัดเชตุพน  5 บ.ดอยน้อย ม.5 ต.ดอยหล่อ อ.จอมทอง (เจดีย์บรรจุทักษิณโมฬีธาตุขนาดเมล็ดถั่วเขียวสีดอกพิกุลแห้งมันเป็นเงาสัณฐานกลมเกลี้ยง) มีงานสรงน้ำพระธาตุทุกวันวิสาขบูชา พระนางจามเทวีสร้างขึ้นสมัยครองเมืองลำพูน ประมาณพ.ศ.1201
11. วัดดอยปล่อยนก :73 บ.แม่โป่ง ม.6 อ.ดอยสะเก็ด (พระบรมธาตุเจดีย์)วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ :บ.พระธาตุ ม.9 ต.แม่แฝก อ.สันทราย
12.วัดต้นเหียว : 2 บ.ต้นเหียว ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ม.6 ต.ยายเนิ้ง อ.สารภี (พระธาตุเจดีย์)
13.วัดนันทาราม : 87 ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง (เจดีย์เกศาธาตุและพระบรมธาตุ)
14.วัดน้ำบ่อหลวง : 130 บ.ฟ้าฮ่าม ม.5 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง (หอสรงน้ำพระบรมธาตุเจดีย์ รอยพระพุทธบาท บ่อน้ำทิพย์และพระธาตุแก้วจุฬามณี)
15.วัดบ้านท่อ : 55 บ.ท่อ ถ.สุขาภิบาลสันทราย ม.5 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย (เจดีย์)
16. วัดบ้านแปะ : 38 บ.แปะ ม.4 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง 50240 ปี 2533 มีการบูรณะเจดีย์มีประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุวันเพ็ญเดือน 7 (9เหนือ) หากเป็นปีอธิกมาส ก็ตรงกับวันวิสาขบูชา
17. วัดป่าแดงมหาวิหาร : บ.หลิ่งห้า ถ.สุเทพ ซ.5 ม.8 ต.สุเทพ อ.เมือง (พระธาตุเจดีย์)
18. วัดพระธาตุจอมศีรี : 21 บ.แม่ทะลบ ถ.สายแม่ทะลบ-ป่าซาง ม.1 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ 50320 ครูบาศรีวิชัยสร้างพ.ศ.2477 มีงานสรงน้ำพระธาตุเดือน 7
19. วัดพระธาตุดอยแก้ว : บ.ห้วยลึก ม.3 ต.แม่งอน อ.ฝาง 50320 (เจดีย์) สูง 8 เมตรมีงานสรงน้ำวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
20. พระธาตุดอยคำ : บ.ดอยคำ ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง 50100 โทร.01-9519703 สร้างพ.ศ.1230 บรรจุเกศาธาตุ มีพิธีสรงน้ำพระธาตุแรม 8 ค่ำเดือน6
21. วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง : บ.จอมแจ้ง ถ.สายโชตนา-ฝาง ม.5 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง 50150 โทร.01-9513913 (พญามังรายนำพระธาตุน้ำล้างหน้ามาบรรจุไว้) ต่อมาครูบาศรีวิชัยพบพระธาตุไหปลาร้าด้านขวาในเจดีย์ทองคำห่อหุ้มด้วยผอบทองและเงินอย่างละ 3 ชั้น อยู่ในไหดิน มีของมีค่าต่างๆ มากมาย ได้สร้างองค์พระธาตุใหม่ครอบสูง 9 วา นอกจากนี้ ยังมีพระธาตุพระอุระ (กระดูกอก) และมีพระพุทธรูปทองคำอายุกว่า 500 ปี ชื่อพระเจ้าฝนแสนห่า มีงานสรงน้ำพระธาตุทุกวันวิสาขบูชา
22. วัดพระธาตุดอยผาตั้ง : ถ.กรมที่ดิน ม.9 ต.ออนเหนือ อ.สันกำแพง (เจดีย์พระเกศาธาตุ)
23. วัดพระธาตุปูแช่ : 97 บ.ใหม่ปูแช่ ม.4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย (พระเจดีย์และระฆังทอง)
24. วัดพระธาตุสบฝาง : 141/1 บ.ป๊อกป่ายาง ม.7 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย 50280 บรรจุอัฐิธาตุส่วนหน้าผาก พระเจ้าพรหมมหาราชสร้างวัดนี้พ.ศ.1483
25. วัดพระธาตุแสนไห : บ.มหาธาตุ ต.เปียงหลวง-เมืองงาย ม.5 ต.เปียงหลวง  กิ่ง อ.เวียงแหง (มีพระทนต์พระพุทธเจ้า)
26. วัดแม่โป่ง : บ.แม่โป่งถนนร.พ.ช. ม.4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด (พระบรมธาตุนพรัตน์ เจดีย์เชียงใหม่ สูง 30 เมตร) สร้างพ.ศ. 2530 ในโอกาสในหลวงครบ 5 รอบ
27. วัดร่ำเปิง  1 บ.ร่ำเปิง ม.5 ต.สุเทพ อ.เมือง (เจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้ว)
28. วัดร่ำเปิง : บ.ร่ำเปิง ม.6 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง
29. วัดโรงธรรมสามัคคี : 56 บ.ตลาดสันกำแพง ถ.คชสาร ม.7 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง 50130 โทร. 053-331441 (เจดีย์ 7 ชั้น ชั้นบนคอระฆังบรรจุพระบรมธาตุ) สร้างพ.ศ. 2521
30. วัดวุฑฒิราษฏร์ : 110 บ.ฟ่อน ถ.สายหางดง-สะเมิง ม.2 ต.หนองคาย อ.หางดง
31. วัดศรีเกิด : 171 ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง (พระพุทธรูปแข้งคมภายในบรรจุพระบรมธาตุประมาณ 500 องค์)
32. วัดศรีดงเย็น : 1 บ.ศรีดงเย็น ถ.โชตนา ม.3 ต.ศรีดงเย็น กิ่งอ.ไชยปราการ (เจดีย์)
33. วัดศรีบุญเรือง : 1 บ.สองแคว ถ.โชตนา ม.7 ต.สันทราย อ.ฝาง
34. วัดศรีสุพรรณ : 100 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง 50100 (เจดีย์พระธาตุสร้าง พ.ศ.2048)
 
พระธาตุดอยอ่างขางตั้งอยู่ที่หมู่บ้านคุ้ม หมู่ที่  5  ตำบลแม่งอน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งองค์พระธาตุดอยอ่างขางสร้างมานานกว่า 20  ปี  ในองค์พระธาตุดอยอ่างขางได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้

35. พระบรมธาตุดอยอ่างขาง :  ต.ม่อนปิง อ.ฝาง
36. พระธาตุดอยถ้ำ : ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
37. วัดพระธาตุดอยแม่หม้าย : ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง
38. พระธาตุม่อนเปี๊ยะ : ต.แม่สาย อ.สะเมิง
39. พระธาตุดอยน้ำค้าง : 142 บ.เขานางแล ต.แม่สาว อ.แม่อาย 50280 โทร. (053) 856130 มีบันไดนาคขึ้นถึงเจดีย์พระธาตุกว่า 800 ชั้น เจดีย์อยู่บนยอดเขา ติดลำน้ำแม่สาว มีบ่อน้ำอยู่ก่อนถึงเจดีย์ มีสำนักวิปัสสนาในหุบเขามีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุและปฏิบัติช่วงมาฆบูชา
40. พระธาตุม่อนจุฬามณีศรีกาญจนภิเษก : สร้างครอบพระธาตุโบราณชื่อพระธาตุม่อนปิ่น อยู่ที่วัดเจดีย์งาม ม.เวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
41. วัดพระสิงห์ : ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ (เจดีย์)
42. วัดโสภาราม : 1 บ.ต้นกอก ม.9 ต.บ้านกาด กิ่งอ. แม่วาง 50360 (เจดีย์พระธาตุเชียงลม) เป็นศิลปะไทยสร้างพ.ศ.2325 โดยพระโสภาชาวไทยใหญ่ซึ่งเดินทางมาจากเมืองเชียงลมในพม่า
43. วัดหนองครอบ 977 บ.หนองครอบ ม.4 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง (พระธาตุเจดีย์)
44.วัดหนองแฝก : 63 บ.หนองแฝก ม.5 ต.หนองแฝก อ.สารภี (เจดีย์)
45. วัดหลวงฮอด : 169 บ.หลวงฮอด ม.2 ต.ฮอด อ.ฮอด
46. วัดห้วยตีนตั่ง : 1 บ.ห้วยตีนตั่ง ถ.สายเมืองงาย-นาหวาย ม.7 ต.ทุ่งข้าวพวงอ.เชียงดาว (พระธาตุเก่าแก่)
47. วัดหาดนาค : 86 บ.หาดนาค ม.7 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง
48. พระบรมธาตุนภเมทนีดลและพระบรมธาตุนภพลภูมิสิริ : บนดอยอินทนนท์
49. สำนักสงฆ์พระธาตุดอยปังอุ๋ง : บ.ดอยปังอุ๋ง ต.ดอยปังอุ๋ง อ.แม่แจ่ม ประมาณ 24 ก.ม. จากขุนยวม (อยู่ระหว่างแม่แจ่ม-ขุนยวม) แม่ชีคำปุ๋ย วัดสันกลาง อ.ดอกคำใต้จ.พะเยาเป็นผู้นำสร้างพระธาตุนี้และพระบรมธาตุเขาเจ้าที่ชลบุรีด้วย
50. พระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี : วัดสันปง ดอยเกตุแก้ว ต.สันทราย อ.พร้าว (พระธาตุดอยนางแล)
51. วัดพระธาตุสบฝาง : ต.เวียง อ.ฝาง 50110 โทร.053-451616,452722
52. พระธาตุเจดีย์พระพุทธบาทสี่ร้อย :  วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริน
53. สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่ : มีเจดีย์พระบรมธาตุ
54. พระบรมธาตุเจดีย์สันติ :  วัดสันติธรรม อ.เมือง
55. พระธาตุโมคคัลลานะ : วัดดอยโมคคัลลาน์ อ.จอมทอง
56. พระธาตุเจดีย์วัดป่าตึง : ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง
57. วัดเจดีย์หลวง : ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง พระธาตุจากศรีลังกา เจดีย์สูง 96 เมตร ปัจจุบันหักพังแล้ว
58. พระธาตุภูเข้า
59. พระธาตุสามมุมเมือง
 
เชียงราย

60. วัดถ้ำผาจม : บ.แม่สาย ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย (พระบรมธาตุเจดีย์)
61. วัดเทพวัน : บ.หลังตลาด ซอย 3 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน
62. วัดพระธาตุขุนทอง : บ.ห้วยไคร้ ม.3 ต.เวียง อ.เทิง
63. วัดธาตุจอมกิตติ : บ.จอมกิตติ ม.6 ต.เวียง อ.เชียงแสน โทร.053-650534 (มีพระธาตุ 3 องค์ บรรจุพระธาตุส่วนเกศาธาตุและหน้าผากขนาดใหญ่กลางเล็ก ส่วนหนึ่งแบ่งไปบรรจุที่พระธาตุดอยทอง) สร้าง พ.ศ. 1483 ตั้งอยู่บนยอดดอยเล็กๆ นอกกำแพงเมืองเชียงแสนทางทิศตะวันตกห่างจากที่ว่าการอำเภอ 2 กม. ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเชียงแสน สร้างสมัยพระเจ้าพังคราชวงศ์สิงหนวัติ บรรจุพระบรมธาตุ 160 องค์ อรหันตธาตุ 360 องค์ เจดีย์กลมแบบลังกาสูง 26เมตร ในวัดยังมีบ่อน้ำทิพย์และเจดีย์จอมแจ้ง บรรจุพระบรมธาตุด้วย
64. วัดพระธาตุจอมทอง : บ.ปล้อง ม.5 ต.ปล้อง อ.เทิง 57230 เจดีย์สูง 15 เมตร ครูบาคำหล้ารื้อเจดีย์เก่ามาสร้างใหม่พ.ศ.2508 มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุแรม 8 ค่ำเดือน 8 เหนือ
65. วัดพระธาตุจอมแว่ : บ.สันผักละ ม.11 ต.เมืองพาน อ.พาน 57120 โทร.(053) 721821 เจดีย์บรรจุเกศาธาตุ สร้างพ.ศ. 1839 สมัยเดียวกับพระธาตุจอมรุ่ง
จอมแจ้ง
66. วัดพระธาตุจอมสัก (พระธาตุดอยบ้านยาง) : 463 บ.สันตาลเหลือง ม.1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง 57100 เจดีย์สูง 13.5 เมตร บรรจุพระธาตุจากลังกาที่ได้มาพร้อมกับพระธาตุในเจดีย์พระธาตุจอมกิตติสร้าง พ.ศ.1498 สมัยพระเจ้าพังคราช
67. วัดพระธาตุจอมหงส์ : บ.ห้วยผึ้ง ม.11 ต.เวียง อ.เทิง 57160 (สร้างพ.ศ.2425)
68. วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว : บ.ป่าสักหลวง ม.19 จันจว้าใต้ อ.แม่จัน 57270 บรรจุพระเกศาธาตุและกระดูกข้อพระบาท (ลูกต๋าติ๋น) รวม 64 องค์
69. วัดพระธาตุดอยเวา : 845 บ.แม่สาย ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย บรรจุพระเกศาธาตุและธาตุพระสารีบุตร
70. วัดพระธาตุปูเต้า : บ.ตินเป็ด ม.7 ต.ตับเต่า อ.เทิง (สร้างพ.ศ.2429)
71.วัดพระธาตุปูล้าน : 85 บ.ห้วยก้าง ม.12 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย 57290 เจดีย์สูง 25 เมตรสร้างพุทธศตวรรษที่ 18-22 มีงานนมัสการวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
72.วัดพระธาตุผาเงา : 390 บ.สบคำ ม.5 ต.เวียง อ.เชียงแสน มีซากพระธาตุเจ็ดยอดซึ่งนางจามเทวีสร้างพ.ศ.1202-1231 มีพระธาตุจอมจันด้วยพระธาตุผาเงาอยู่เชิงดอยคำ พระธาตุจอมจันอยู่กลางดอยคำพระธาตุเจ็ดยอดอยู่ยอดดอยคำพ.ศ.2536 สร้างครอบใหม่เสร็จเรียกว่าพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ สูง 49 เมตร
73. วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ : บ.ตั้งข้าว ม.2 ต.เวียง อ.เทิง (เจดีย์โบราณประดับด้วยแก้วสีเหลือง)
74. พระธาตุป่าสักหลวง วัดศรีโคมคำ : 80 บ.สันธาตุ ม.9 ต.แม่ค้า อ.แม่จัน 57240 โทร.(053)771562 (เจดีย์พระธาตุจอมใจ๋เมืองสร้างพ.ศ. 1513 ศิลปะเชียงแสน)
75. วัดสันขี้เหล็ก : 147 บ.สันขี้เหล็ก ม.4 ต.สันทราย อ.แม่จัน (เจดีย์พระธาตุจองสวรรค์)
76. วัดพระแก้ว : อ.เมือง
77. วัดแสงพระธาตุ : 19. บ.หัวฝาย ม.2 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง (เจดีย์)
78. วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง : ต.ป่ากอแยกจากทางหลวงพหลโยธินฝั่งซ้าย (ไปจากกรุงเทพ) ก่อนถึง อ.เมือง เชียงรายเล็กน้อย
 
วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) หรือเรียกโดยทั่วไปว่า วัดพระธาตุดอยตุง

79. พระธาตุดอยตุง : ต.ห้วยไคร้ กิ่งอ.แม่ฟ้าหลวง สูงจากระดับที่ราบ 2000 เมตร บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (ไหปลาร้า) และพระธาตุตาตีน (ตาตุ่ม) 24 องค์ ซึ่งพระมหากัสสปะนำมาถวายพระเจ้าอชุตะราช รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงค์สิงหนวัติผู้ครองแคว้นโยนกนาคนครเมื่อ พ.ศ.1454 ต่อมาสมัยพระเจ้าเม็งราย มีพระอรหันต์ชื่อพระมหาวชิรโพธิเถระนำพระบรมธาตุ 50 องค์มา จึงโปรดให้สร้างเจดีย์อีกองค์ไว้คู่องค์เดิมรวมพระบรมสารีริกธาตุทั้งสิ้นประมาณ 650 องค์
80. พระธาตุดอยทอง : ต.เวียง อ.เมือง (เจดีย์พระธาตุเก่าแก่บนยอดเขา)
81. พระธาตุเวฬุวัน : อ.เมือง
82. พระธาตุจอมจ้อ : อ.เทิง
83. พระธาตุเจดีย์หลวง : วัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน
84. พระธาตุเจดีย์อาศรมเวฬุวัน : อ.เมือง
85. พระธาตุจุฬามณีหมอกมุงเมือง : วัดใหม่ศรีธันดร อ.เมือง
86. พระธาตุโคปผกะ : วัดป่าสัก อ.เชียงแสน บรรจุกระดูกตาตุ่มด้านขวาของพระพุทธเจ้าที่ได้จากเมืองปาตลีบุตร สร้าง พ.ศ. 1891
87. พระธาตุจอมรุ่ง : บ.ไร่ท่าก๋อง ม.3 ต.แม่เย็น อ.พาน ติดเขตอุทยานดอยหลวง เป็นเจดีย์ทรงเชียงแสนคล้ายพระธาตุจอมแว่ มีพิธีสรงน้ำพระธาตุขึ้น 15 ค่ำ เดือน
88. พระธาตุดอยจ้อง : วัดดอยจ้อง บ.ห้วยเฮียะ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย 57180 สูง 15 เมตร มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุขึ้น 15 ค่ำเดือน 5
89. พระธาตุเขื่อนเมือง : ต.หัวงุ้ม อ. พาน
90.พระบรมธาตุเจดีย์บ้านสันติศีรี : บนดอยแม่สลอง อ.แม่จัน (พ.ศ.2532)
91. วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว : ต.รอบเวียง อ.เมือง 5700 โทร.01-950-3981 ข้างสนามบินเก่า เจดีย์สูง 20 เมตร ม. บรรจุพระธาตุขนิษฐา (นิ้วก้อย) เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งพระโสณะและอุตตระเถระนำมาถวายเจ้าเมืองพันธุมตินคร หรือเชียงราย
92. วัดพระธาตุปูแกง : ต.แม่เย็น อ.พาน โทร.(053) 721581 ครูบาศรีวิชัยและชาวบ้านบูรณะ พ.ศ. 2466 (3วันเสร็จ) มีงานฉลองขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
93. วัดพระธาตุดอยแก้ว : อ.แม่สรวย
94. พระธาตุแม่เจดีย์ : ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า
95. วัดพระธาตุทุ่งก่อ : อ.เวียงชัย
96. วัดพระธาตุปูนล้าน : กิ่ง อ.พญาเม็งราย
97. วัดพระธาตุจอมแจ้ง : อ.แม่สรวย
98. พระธาตุคงสีมา : อ.แม่สรวย
99. วัดพระธาตุจอมแจ้ง : บ.เหล่า ม.1 ต.ตับเต่า อ.เทิง อายุประมาณ 300 ปี
100. พระธาตุวัดห้วยขม : ต.ยาว อ.เมือง สูง 22 ม. สร้าง พ.ศ.2525
101. พระธาตุดอยกุบกั๋น : บ.ป่าสัก อ.เชียงแสน
102. พระธาตุภูเข้า (ปูเข้า)  :แยกจากเส้นเชียงแสน-สบรวก
103.พระธาตุจอมสิน : ต.ดอกคำใต้ (ปัจจุบันอยู่ จ.พะเยา)
104. พระธาตุกู้แก้ว :
105. พระธาตุดอยสะเก็น : อ.เมือง
106. พระธาตุเจดีย์ครูบาศรีวิชัย : ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า
107. พระธาตุเจดีย์อาศรมเวฬุวัน : อ. เมือง
 
วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์์คู่่บ้านคู่เมืิองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน
 
แม่ฮ่องสอน

108. วัดจองคำ : ถ.ชำนาญสถิต ต.จองคำ อ.เมือง
109. วัดทุ่งกองมู : 48 บ.ทุ่งกองมู ม.3 ต.ปางหมู อ.เมือง (พระธาตุเจดีย์)
110. วัดบ้านแพะ :  บ.แพะ ม.3 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
111. วัดพระธาตุจอมกิตติ : บ.น้ำดิบ ม.1 ต.แม่ยวม  อ.แม่สะเรียง
112. วัดพระธาตุจอมแจ้ง : 51 บ.ตีนธาตุ ถ.สายเชียงใหม่-ปาย ม.9 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย
113. วัดพระธาตุดอยกองมู : ต.จองคำ อ.เมือง (พระธาตุโมคคัลลานะในเจดีย์ใหญ่พระธาตุสารีบุตรในเจดีย์เล็ก)
114. วัดม่อยต่อ : 66 ม.1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม 58140 โทร. (053) 691081 เจดีย์แบบไทยใหญ่ สร้าง พ.ศ. 2385
115. พระธาตุจอมมอญ : ต.บ้านกาส อ.แม่สะเรียง
116. พระธาตุวัดกิตติวังศ์ : เขตสุขาภิบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง (มีพระธาตุที่ได้จากเชียงใหม่)
117. พระธาตุแม่เย็น : ต.แม่ฮี้ อ.ปาย
 
ลำปาง

118. วัดกู่เกรียน
: 480 บ.ทรายทอง ม.3 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง (เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุจากพม่า)
119. วัดเกาะคา : 112  บ.เกาะคา ม.12 ต.เกาะคา อ.เกาะคา 52130 (เจดีย์ที่มีผอบแก้วบรรจุพระบรมธาตุ)
120. วัดดอยป่าตาล : บ.เหล่ามะกอก ม.8 ต.เถินบุรี อ.เถิน (เจดีย์บรรจุพุทธเกศา 2 เส้นยอดฉัตรประดับแก้วศักดิ์สิทธิ์)
121. วัดบ้านหนอง : 215 บ.หนอง ม.4 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ (มีพระธาตุดอยแก้ว)
122. วัดปางม่วง : บ.ปางม่วง ม.9  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร บรรจุพระเกศาพระพุทธเจ้าและมีรอยพระพุทธบาทวังมะนาว อยู่สูองกว่าระดับน้ำทะเล 500 ม. และติดทางรถไฟมีงานฉลองวันเพ็ญเดือน 6 ตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีตลอดมาเดิมเรียกว่างานปางม่วง มีการแสดงการละเล่นสารพัด ชาวเมืองใกล้เคียงก็มาร่วมด้วย
123. วัดไชยมงคล (จองคา) : ต.หัวเวียง อ.เมือง
124. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม : 519 ถ.พระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง (มีพระบรมธาตุดอนเต้าเกศาพระพุทธเจ้ากกุสันโธ 8 เส้น เกศาพระพุทธเจ้าโกนาคม 16 เส้นเกศาพระพุทธเจ้ากัสสปะ 32 เส้น พระโคตรมะ 64 เส้น ) มีงานนมัสการกลางเดือน 6 เจดีย์สูง 50 ม. ในวิหารหลวงยังมีอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย บรรจุอัฐิส่วนหนึ่งของท่านด้วย
125. วัดพระเจ้าทันใจ : บ.พระเจ้าทันใจ ม.3 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง (มีพระบรมธาตุทันใจเจดีย์ทรงพม่า)
126. วัดพระธาตุจอมปิง : 57 บ.จอมปิง ม.5 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา (พระบรมธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุส่วนซี่โครงซ้าย ) พระนางจามเทวีสร้างเจดีย์สูง 34 เมตร มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุทุกวันที่ 16 มิ.ย. และมีงานประเพณีแปดแปง (วิสาขบูชา) มีขบวนแห่และจุดบั้งไฟมโหฬาร
127. วัดพระธาตุดอยแดง  : บ.เหล่า ม.5 ต.ล้อมแรด อ.เถิน (เจดีย์พระบรมธาตุทรงพม่า)
128. วัดพระธาตุม่วงคำ : ภูเขาดอยม่วงคำ ต.พระบาท อ.เมือง เจดีย์บรรจุพระบรมเกศาธาตุ 8 เส้น และกระดูกคางข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า มีงานนมัสการ
แรม 8 ค่ำเดือน 7
129. วัดประตูป่อง : อ.เมือง
130. วัดพระธาตุลำปางหลวง : 541 บ.ลำปางหลวง ม.1 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา มีงานฉลองทุกวันเพ็ญเดือน 12 (พระบรมธาตุส่วนคอด้านหน้าด้านหลัง ไหล่
เกศา นลาฏเบื้องขวา เจดีย์สร้าง พ.ศ. 1039 สูง 45 เมตร บรรจุพระบรมธาตุส่วนพระศอ 84000 องค์นั้นพระกุมารกัสสปะและเมทียะเถระ ซึ่งเป็นอสีติมหาสาวกมาเป็นผู้นำ
131. วัดพระธาตุสันดอน : บ.ทุ่งดอน ม.2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ (เจดีย์)
132. วัดพระธาตุเสด็จ  : บ.เสด็จ ม.5 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง (สร้างพ.ศ.1400 มีงานประเพณีทุกวันเพ็ญเดือน 1หรือเดือน 3 เหนือ )
133. วัดพระบาทนาเกลือ : บ.ท่าใหม่ ม.3 ต.เถินบุรี อ.เถิน  (มีรอยพระบาทพร้อมพร้อมรอยฝ่ามือ 2 ข้างของพระพุทธเจ้า และพระธาตุเจดีย์ 12 ดวง 12ราศีตั้งแต่ชวดถึงกุน สร้าง พ.ศ.2495 มีประเพณีสรงน้ำแรม 8ค่ำเดือน 6)
134. วัดม่อนจำศีล : 212 ถ.ป่าขาม บ.ม่อนจำศีล ม.1 ต.พระบาท อ.เมือง (มีเจดีย์ 3 องค์องค์ใหญ่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า)
135. วัดวอแก้ว : 112 บ.วอหลวง ม.3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร (มีพระธาตุดอยป๋อมป๋อลอแล)
136. วัดศรีดอนชัย : 38 บ.นาแง ม.7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม (พระบรมธาตุเจดีย์)
137. วัดสถานีรถไฟห้างฉัตร : 53 บ.สถานี ม.4 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร  (มีพระบรมธาตุ)
138. วัดสันกำแพง : 109 บ.สันแพง ม.6 ต.เมืองยาม อ.ห้างฉัตร (พระธาตุไก้แจ้บรรจุเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามีทั้งหมด4เส้น อยู่ที่ดอยกู่ (ดอยกู่) ลูกล่ะ 1 เส้น ม่อนไก่แจ้ 1 เส้น และม่อนไก่เขี่ย 1 เส้น ม่อนไก่เขี่ยอยู่ทางทิศใต้บนเขาลูกหนึ่งตรงกับบ้านเหล่า ม่อนดอยภู่ (คู่) อยู่ทางทิศเหนือ ทาง ม.ทุ่งหลวง ม่อนไก่แจ้ตั้งอยู่บนเขาบ้านแม่ยามเหนือนับเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาว ต.เมืองยาว และแม่สันเป็นอย่างดี ว่ากันว่าผู้ใดเคยมีความโกรธหลงโลภตึงเครียด ไม่สบาย เมื่อได้ไปสักการบูชาพระธาตุทั้ง 4 แห่งนี้แล้ว จะหายจากความเป็นไปต่าง ๆ นี้ได้ งานประเพณีวัดพระธาตุดอยกู่คือวันเพ็ญ เดือน 3 (5 เหนือ) พระธาตุม่อนไก่เขี่ยคือวันเพ็ญเดือน 4 (6เหนือ)
139. พระธาตุม่อนไก่แจ้ คือ วันเพ็ญเดือน 6 (8เหนือ)
140. วัดเวียง : อ.เถิน
141. วัดดอยน้อย : อ.เถิน
142. พระธาตุทรายเหงา  : ต.แม่ตีบ อ.งาว
143. วัดเจดีย์ซาว : วัดซาว อ.เมือง บรรจุเกศาธาตุพระอรหันต์ 20 องค์
144. วัดหนองหล่าย : 11 ม.7 ต.เกาะคา อ.เกาะคา (มีพระบรมธาตุ)
145.  วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน : (วัดสรารัตนปัพพตาราม) 246 ถนน ร.พ.ช. สายไหล่หิน – แม่ปุ้ม บ.ไหล่หิน ม.2 ต.ไหล่หอน อ.เกาะคา (เจดีย์ศิลปะล้านนาบรรจุ
พระบรมธาตุ สูง 10 ม.เศษ)
146. วัดอุมลอง : 346 บ.อุมลอง ม.1 ต.ล้อมแรด อ.เถิน (เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ)
147. พระธาตุม่อนพญาแช่ : ต.พิชัย อ.เมือง อยู่บนเขาเขลางค์บรรพต ต.พิไชย อ.เมือง อยู่ห่างตัวเมืองไปทางตะวันออก 8 ก.ม. มีงานนมัสการวันแรม8 ค่ำ เดือน7
148. พระธาตุคว่ำหม้อ :  ต.เสด็จ อ.เมือง
149. พระธาตุวัดจองคำ : ต.บ้านหวด อ.งาว
150. พระธาตุอักโขชัยศีรี : อ.แจ้ห่ม เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ มี 2 เงา    
 
ลำพูน

151. วัดดอนน้อย : 90 บ.ดอนน้อย ม.9 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง (พระบรมธาตุ)
152.
วัดทาดอยครั่ง : 194 บ.ดอยครั่ง ม.11 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา (พระธาตุเจดีย์)
153. วัดน้ำดิบ : 183 บ.น้ำดิบ ถ.สายท่าลี่ ม.7 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง (พระบรมธาตุ)
154. วัดพระธาตุหริภุญชัย : 335 ถ.อินทยงยศ ม.1 ต.ในเมือง อ.เมือง เจดีย์สูง 46 เมตร สร้าง พ.ศ.1441 สมัยพระเจ้าอาทิตยราช มีงานนมัสการทุกวันวิสาขบูชา หรืองานวัดแปดเป็ง บรรจุพระธาตุส่วนธารพระมโหฬีหรือท้ายทอย พระทรวง พระองคุลี (นิ้ว) พระธาตุส่วนย่อยอีกเต็มบาตรพระกัจจายนะเป็นผู้นำมา พระบรมธาตุมีทั้งหมด 112 องค์ ขนาดใหญ่เท่าผลมะเขือพวง 56 องค์ เล็กเท่าเม็ดข้าวโพด 56 องค์มีลักษณะกลมเกลี้ยง สีขาวหม่นแต่มีแววประกายสดใสอยู่ในตัวถือเป็นสุวรรณเจดีย์ (เจดีย์ทอง) ประจำองค์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระพุทธองค์เคยกล่าวกับพระอานนท์ว่า ดูรา อานนท์เมื่อตถาคตนิพพานแล้วไม่นานฐานะที่นี้จักเป็นมหานครอันหนึ่ง ชื่อว่าเมืองหริภุญชัยบุรี เหตุที่ตถาคตได้ฉันผลสมอในที่นี้ พระพุทธเจ้าล่วงเกิดแล้ว 3 องค์ ย่อมมีเจดีย์คำองค์ละหลังในที่อันตถาคตนั่งนี้จักเป็นที่ตั้งสุวรรณเจดีย์คำแห่งตถาคตไม่นานแล
155. วัดพระธาตุห้าดวง : บ.สันดอยเวียง ถ.พหลโยธิน ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้ 51110 (เจดีย์ 5 องค์บรรจุเมโทธาตุทั้ง 5 รัศมีใสงาม เป็นเมโทธาตุจากนิ้วพระหัตถ์ทั้ง 5 อันเกิดจากน้ำขมิ้นส้มป่อยสรง)
156. วัดเหล่ายาว : 317 บ.เหล่ายาว ถ.ปิยธรรมาภิบาล ม.3 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง ได้พระบรมธาตุจากพม่า เมื่อ พ.ศ.2419 ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาลี และข้าวสารชะลอมหนึ่ง (ขวดแก้วเล็ก ๆ) ต่อมามีผู้นำพระบรมธาตุมาถวายที่วัดนี้อีกหลายครั้ง มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุทุกวันสงกรานต์และลอยกระทง
157. วัดบ้านปาง : ต.ครูบาศรีวิชัย อ.ลี้ (เจดีย์พระธาตุ)
158. พระธาตุเจดีย์สี่ครูบา : หลังเขตสังฆวาส วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง เจดีย์สูง 39 ม. คอระฆังบรรจุพระบรมธาตุ 300 กว่าองค์ภายหลังเพิ่มเป็นหมื่นองค์ มีงานประเพณีช่วง 8 ค่ำเดือน 6
159. พระธาตุวัดศรีเตี้ย : อ.บ้านโฮ่ง
 
พะเยา

160. วัดเชียงบาน : ม.3 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ (เจดีย์พระธาตุ)
161. วัดต๋อมใต้ : 4 บ.ต๋อมใต้ ม.3 ต.ต๋อม อ.เมือง (เจดีย์พระธาตุ)
162. วัดตาลถ้อย : 100 บ.แม่จว้าเหนือ ม.3 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ (เจดีย์พระธาตุ)
163. วัดถ้ำน้ำล้อม : 99 บ.ต้ำน้ำล้อม ม.5 ต.บ้านต้ำ อ.เมือง (เจดีย์พระธาตุ)
164. วัดบ้านแม่ปืม : 20 บ.แม่ปืม ม.6 ต.แม่ปืม อ.เมือง (เจดีย์พระธาตุสร้าง พ.ศ02419)
165. วัดป่าแดงบุญนาค : 61 บ.ป่าแดง ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง 56000 โทร.(054) 481178 (เจดีย์พระธาตุบรรจุพระบรมธาตุกกหูขวาซ้าย)
166. วัดพระธาตุขิงแกง : 318 บ.ธาตุขิงแกง ม.11 ต.จุน อ.จุน (พระธาตุศักดิ์สิทธิ์มากเป็นเกศาพระธาตุแขนซ้าย พระธาตุเท้าขวา และมีรอยพระบาท)
167. วัดพระธาตุจอมศีรีศรีเวียงหม้าย : 3 บ.สพจ้อม ม.3 ต.ปิน อ.ดอกคำใต้ 56120 สร้างสมัยอยุธยามีพิธีสรงน้ำพระธาตุขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 (9เหนือ)
168. วัดพระธาตุจอมไคร้ : บ.แท่นคำ ม.10 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ โทร. (054) 451119 (เลี้ยวขวาออกจากอำเภอดอกคำใต้ 21 ก.ม.) สร้าง พ.ศ. 2471
169. วัดพระธาตุจอมศีล : บ.ถ้ำ ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ (ตามทะเบียนเก่า) ม.1 บ.ถ้ำใน ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ (ตามทะเบียนปัจจุบัน)มีประเพณีไหว้พระธาตุในวันมาฆบูชาและสงกรานต์
170. วัดพระธาตุจอมไก่ (วัดพระธาตุน้อยจำไก่) : บ.ใหม่พัฒนา ม.6 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ บรรจุพระเกศาธาตุ
171. วัดพระธาตุจำม่วง : บ.สัน ม.9 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ 56130 เจดีย์ทรงล้านนา สูง 9 ม. บรรจุเกศาธาตุพระพุทธเจ้า บนดอยห้วยม่วง ประมาณ 10 กม.ทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอ
172. วัดพระธาตุแจโว : บ.ปาง ม.4 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ 56120 บรรจุเกศาธาตุ 2 เส้น ยาม 8 นิ้ว
173. วัดพระธาตุดอยคำ : 45 บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ (เจดีย์พระธาตุเชียงคำ บรรจุเกศาธาตุ)
174. วัดพระธาตุดอยน้อย : จำป่าจำหวาย ม.11 ต.จำป่าหวาย อ.เมือง 56000 (เจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม บรรจุเกศาธาตุและกระดูกนิ้วก้อย)
175. วัดพระธาตุดอยหยวก : 30 บ.หนุน ม.6 ต.ปง อ.ปง (พระจักขุธาตุข้างซ้าย) อยู่บนทางหลวงปง-เชียงม่วน
176. วัดพระธาตุบุญนาค : บ.สันทราย ม.5 ต.หงส์หิน อ.จุน
177. วัดพระธาตุโป่งข่าม : 93 บ.โป่งข่าม ม.17 ต.บ้านต้ำ อ.เมือง (เจดีย์) ทุกวันมาฆบูชาจะมีพิธีสักการบูชาสรงน้ำพระธาตุ มีแข่งบ้องไฟ
178. วัดพระธาตุภูขวาง : 257 บ.พระธาตุภูขวาง ม.1 ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง 56000 โทร. 01-9500966 เจดีย์สูง 28 ม. บรรจุเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 3 เส้นในโกศแก้วมรกต และพระธาตุข้อมือขวา ในตำนานบอกว่าเป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะได้มาฉันข้าวและแสดงพระธรรมเทศนา มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุในเดือน 4(6 เหนือ) ครูบาศรีวิชัยและครูบาพรหมเคยเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้
179. วัดพระธาตุภูขวาง : 49 บ.สันป่าสัก ต.แม่นาเรือ อ.เมือง (เจดีย์และปรางค์
180. วัดพระธาตุภูซาง : บ.หนองเลา ม.8 ต.ภูซาง อ.เชียงคำ (เจดีย์ทรงเชียงแสน)
181. วัดพระธาตุเมืองมุง : 89 บ.สันม่วงใหม่ ต.เจริญราษฏร์ อ.แม่ใจ 56130 (เจดีย์)
182. วัดพระธาตุสบแวน : 138 ม.1ต.หย่วน อ.เชียงคำ บรรจุเกศาธาตุ
183. วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล : บ.ห้วยทรายเลื่อน ม.3 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้
184. วัดราชคฤห์ : 460/3 ต.เวียง อ.เมือง (เจดีย์)
185. วัดศรีอุโมงค์คำ : 3 บ.ท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมือง (เจดีย์พระบรมธาตุบูรณะเสร็จครั้งสุดท้าย พ.ศ.2511)
186. วัดสุวรรณคูหา : 179 บ.ถ้ำ ม.1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ (อยู่ก่อนถึงพระธาตุจอมศีล)
187. วัดพระธาตุจำปาหลวง : ทางไป บ.ถ้ำ ต.ศรีดอนชุม อ.ดอกคำใต้
188. วัดหลวง : 118 บ.หลวง ม.1 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน (มีพระธาตุดอยแก้ว)
189. พระธาตุภูปอ : อ.เชียงม่วน (อยู่บนภูเขาสูง เป็นเขตสวนรุกขชาติ ทางไม่ดีรถขึ้นแทบไม่ได้ แต่มองเห็นองค์เจดีย์เล็กๆ เป็นโบราณศักดิ์สิทธิ์มาก ขณะสำรวจองค์พระธาตุเปล่งฉัพพรรณรังสีเห็นกันทุกคนที่ไปทั้งที่เป็นเวลาบ่ายสองแดดร้อนจัดสว่างจ้า ได้ถ่ายภาพ 5 ภาพ ปรากฏฉัพพรรณรังสีทุกภาพ)
190. วัดเหล่าธาตุ : 174 บ.เหล่าธาตุ ม.4 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ (เจดีย์พระธาตุ)
191. วัดอนาลโย : มีพระธาตุดอยบุษราคัม อ.เมือง
192. วัดหัวข่วงแก้ว : ต.เวียง อ.เมือง (เจดีย์บรรจุพระธาตุ 500 องค์)
193. วัดพระธาตุจอมทอง : อ.เมือง (เจดีย์พระบรมธาตุและรูปปั้นเทวดายืนมองไปทางกว๊านพะเยา)
194. วัดลี่ : อ.เมือง (เจดีย์พระธาตุและพระพุทธรูปหินทรายศิลปะพะเยางดงามมาก มีงานประจำปีทุกวันมาฆบูชา)
195. วัดห้วยไคร้เจติยาราม : (พระธาตุศรีรัตนะ 5 ดวง ต.จัน อ.จุน มีงานทำบุญทุกวันวิสาขบูชา
196. วัดคุ้มแก้ว : ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ (เจดีย์พระธาตุ)
197. วัดบุญยืน : ต.บุญยืน ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ
198. พระธาตุวัดบัวลอย : ต.งิม อ.ปง  สูง 18 ม. สร้าง พ.ศ. 2529
199. วัดรัตนวราราม : ต.ท่าวังดอน อ.เมือง เจดีย์พระบรมธาตุจำลองแบบจาก
200. พระธาตุวัดศรีจอมเรือง : อ.เมือง
 
น่าน

201. วัดน้ำพาง : 1 บ.น้ำพาง ม.7 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม (พระธาตุอิวปิว)
202. วัดเป็งสกัด : 2 บ.แก้ม ม.5 ต.ปัว โทร. (054) 791231  พระธาตุเป็งสกัดมีเจดีย์ 2องค์ สร้าง พ.ศ.1826 มีงานฉลองวันเพ็ญเดือน 4
203. วัดพระธาตุเขาน้อย : ต.ไชยสถาน อ.เมือง
204. วัดพระธาตุจอมพริก : 16 บ.เยว ม.16 ต.ยม อ.ปัว 55140 (มีเจดีย์ 7 องค์)
205. วัดพญาวัด (พระธาตุนาน้อย) : ต.ดู่ใต้ อ.เมือง (เจดีย์พระบรมธาตุทำด้วยศิลาแลงทรงพุทธคยาสร้าง พ.ศ. 1950-1960 ลักษณะเป็นแบบเดียวกับเจดีย์กู่กุด
206. วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร : 13 บ.ช้างค้ำ ต.ในเวียง อ.เมือง พระบรมธาตุเจดีย์สูง 33 ม. สร้าง พ.ศ. 1949 เดิมชื่อวัดหลวงกลางเมือง และยังมีเจดีย์ทิพย์องค์เล็กสูง 15 ม. ทางทิศตะวันตกภายในบรรจุพระบรมธาตุวัดนี้ยังมีคัมภีร์ใบลานภาษาล้านนาเก่าแก่อีกมากมาย น่าศึกษา
207. วัดพระธาตุแช่แห้ง : บ.หนองเต่า ม.3 ต.ฝายแก้ว (ม่วงติ๊ด) อ.เมือง อยู่บนดอยภูเพียงแช่แห้ง 3 กม. ทางตะวันออกของแม่น้ำน่าน (พ.ศ. 1896 บรรจุ พระบรมธาตุ 7 องค์ พระพิมพ์เงิน 2 0องค์ พระพิมพ์ทอง 20 องค์ซึ่งได้จากกรุงสุโขทัย พระบรมธาตุเป็นส่วนข้อพระหัตถ์ซ้ายและเกศาพระบรมธาตุสององค์ ขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดมีวรรณดั่งแก้วสามองค์มีวรรณดังมุก สององค์มีวรรณดี่งทองคำ นาดเท่าเมล็ดงาดำมีงานประเพณีนมัสการและปิดทองพระทุกวันเพ็ญเดือน 4 หรือเดือน6 เหนือและวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 1) เจดีย์สูง 55.5 ม.
208. วัดพระธาตุยอยหงส์ :บ.พรหม ม.1 ต.หนองแดง อ.แม่จริม (เจดีย์)
209. วัดกู่คำ : อ.เมืองน่าน ตรงข้าม ส.น.ตำรวจภูธรน่าน (เจดีย์พระธาตุ)
210. วัดสวนตาล : ต.ในเวียง อ.เมือง (เจดีย์พระธาตุ) มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชื่อพระเจ้าทองทิพย์ มีงานฉลองช่วงสงกรานต์
211. พระธาตุวัดจอมทอง : ม.4 ต.สถาน อ.ปัว 35120
212. วัดดอนแก้ว : ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง
213. วัดพระธาตุเจดีย์ศรีบัวกลาง : ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง สูง 20 ม.บรรจุพระบรมธาตุ 8 องค์
214. พระธาตุจอมกิตติ : ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง
215. พระธาตุวัดภูเพียง : ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง
216. พระธาตุวัดจอมแจ้ง : ต.ไหล่นาง อ.เวียงสา
217. พระธาตุจอมแจ้ง : บ.ดอยแก้ว ต.ปัว อ.ปัว
218. พระธาตุพลูแช่ : ม.4 ต.นาน้อย อ.นาน้อย
219. พระธาตุศิลามงคล : ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา 55140 โทร. 799148 สร้าง พ.ศ. 2480 อยุ่บนเขาหินแก้ว มีประเพณีสักการะพระธาตุทุกวันขึ้น 15 ค่ำ
เดือน 6
220. พระธาตุป่าแดด : ต.บ้านพงษ์ กิ่งอ.สันติสุข
221. พระธาตุวัดคำปลิว : ต.น้ำพาง อ.แม่จริม  55170 ผู้สร้างเป็นชาวพม่า เมื่อกว่า 600 ปี มาแล้วมีแรงบันดานใจโดยมีปาฏิหาริย์ทองคำเปลวปลิวจากองค์
พระธาตุยอยหงส์ ปลิวมาและแสดงอภินิหารหลายอย่าง  
 
วัดพระธาตุช่อแฮ องค์พระธาตุช่อแฮเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ จังหวัดแพร่

แพร่

222. วัดพระธาตุจอมแจ้ง : บ.ต้นไคร้ ม.8 ต.ป่าแดง อ.เมือง สร้าง พ.ศ. 1331 บรรจุเกศาธาตุและพระธาตุหัวแม่มือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า มีงานทุกวันขึ้น 11-
15 ค่ำเดือน 3
223. วัดพระธาตุช่อแฮ : บ.มุ้ง ม.4 ต.ป่าแดง อ.เมือง (เจดีย์สูง 33 เมตรทรงแปดเหลี่ยม แบบล้านนาบรรจุเกศาธาตุและพระธาตุข้อศอกซ้ายของพระพุทธเจ้ามีงานนมัสการทุกวันขึ้น 11-15 ค่ำเดือน 4 หรือเดือน 6 เหนือ )
224. วัดพระธาตุสุโทนมงคลศีรี : บ.ห้วยน้ำพริก ม.9 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย
225. วัดพระบาทมิ่งเมือง : 16 บ.ในเวียง ต.ในเวียง อ.เมือง (พระธาตุมิ่งเมือง)
226. วัดพระธาตุไฮสร้อย : 30 บ.ไฮสร้อย ม.5 ต.ปากกาง อ.ลอง (อยู่ฝั่งขวาบนทางหลวงแพร่-ลำปาง เลยพระธาตุแหลมลี่ไปทางลำปางประมาณครึ่ง ก.ม.)
227. วัดพระธาตุแหลมลี่ : ต.ปากกาง อ.ลอง 54150 โทร.(054) 581537 อยู่บนทางหลวง แพร่-ลำปางก่อนถึงพระธาตุไฮสร้อย เลยพระธาตุภูตั๊บไปทางลำปาง ประมาณครึ่ง ก.ม. เลี้ยวแยกทางฝั่งขวาเข้าไปประมาณ 3.5 ก.ม. เป็นพระจักขุธาตุและธาตุส่วนขม่อม บ่าขวา บ่าซ้าย วรรณขาวบริสุทธิ์ สัณฐานดุจหัวปลาช่อน พระยาศรีธรรมาโศกราชพร้อมอรหันต์ 400 องค์ นำมาบรรจุที่พระธาตุ3แห่งในเมืองลอง คือ ดอยปูเจ้า (เทวนิโคมะ) ดอยปูตั๊บ (มันครรถุ) ดอนลี่เลี้ยงแหลม หรือแหลมลี่(ปะละตอปะถะ) พระพุทธเจ้าเคยแสดงธรรมที่นี้ชื่อ สารัมมะจิตตะสูตร (ในตำนานว่าพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์จะมาแสดงพระสูตรดังกล่าว ณ ที่นี้ ) เจดีย์ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำบูรณะครั้งหลังสุด พ.ศ. 2533 มีงานวันเพ็ญเดือน 4
228. วัดพระธาตุภูตั๊บ : ม.1 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง 54150 อยู่บนทางหลวงแพร่ – ลำปางก่อนถึง พระธาตุแหลมลี่ (ฝั่งซ้าย) บรรจุพระบรมธาตุส่วนพระเสลาและบ่าขวา มีงานนมัสการขึ้น 11-15 ค่ำเดือน 3 (5 เหนือ) ในตำนานกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่ 7 วัน เมื่อพระชนมายุ 65 พรรษา
229. วัดพระธาตุขวยปู :สร้าง พ.ศ.1255 อยู่ที่วัดชัยสิทธิ์ ต.แม่ป๊าก อ.วังชิ้น (บนทางหลวง1023 สายแพร่-ลอง-วังชิ้น-เถิน) มีประเพณีนมัสการทุกวันเพ็ญเดือน 3 หรือ เดือน 5 เหนือ ในพุทธศตวรรษที่ 3 พระเจ้าอโศกมหาราชโปรดให้นำพระธาตุไหล่ซ้ายของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานในรูปูคำโพธิสัตว์ เจดีย์สูง  9 วา สร้างเสร็จ พ.ศ. 1269
230. วัดพระธาตุศรีดอนคำ (ห้วยอ้อ) : ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง บรรจุพระบรมธาตุส่วนอก พระนางจามเทวีอัญเชิญมาประมาณ พ.ศ.1078
231. วัดจอมศีรีชัย : อ.เด่นชัย อ.เด่นชัย (บนทางหลวงเด่นชัย – ลำปาง เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้
232. พระธาตุปูแจ : บ.บุญเริง ต.บ้านเมือง อ.ร้อยกวาง มีงานขึ้น 11-15 ค่ำเดือน 3 (5 เหนือ ) เรียกว่างานขึ้นพระธาตุปูแจ (บรรจุกระดูกตาตุ่มหรือโคปผกะข้างขวาของพระพุทธเจ้า )
233. วัดสูงเม่น : ต.สูงเม่น อ.เด่นชัย
234. พระธาตุวัดหนองจันทร์ : บ.ลู ต.ห้วยหม้าย อ.สอง 54120 โทร 01-5160051 (มี 2 พระธาตุอยู่บนทางหลวงจาก อ.งามาแพร่ อีก 47 ก.ม. จะถึงแพร่ทางเข้าพระธาตุอยู่ทางขวาแต่พระธาตุอยู่ทางซ้ายบรรจุเกศาธาตุอยู่ใต้รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า
235. เจดีย์วัดพระหลวง (พระธาตุเนิ้ง) : ม.8 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น
236. เจดีย์วัดหัวช่วง : ต.ในเวียง อ.เมือง สูง 35 เมตร เจดีย์ทั้ง 3 แห่งคือ เจดีย์พระธาตุช่อแฮ่ เจดีย์วัดพระหลวง และเจดีย์วัดหัวช่วงนี้อยู่กันเป็นสามเส้ามีระยะห่างด้านต่อด้านเท่ากันคือระยะห่างจากเจดีย์หนึ่งถึงอีกเจดีย์หนึ่งประมาณ 9 ก.ม.
237. พระธาตุดอยเล็ง : ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮประมาณ 1 กม. อยู่ที่ ม.9 ต.ป่าแดง อ.เมือง มีงานประเพณีช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (6เหนือ)
238. พระธาตุวัดพระพิมพ์ : อ.วังชิ้น
239. พระธาตุจอมจันทร์ : อ.สอง
240. พระธาตุหลวงไชยช้างค้ำ : วัดหลวงไชยวงศ์ ถ.คำลือ ต.ในเวียง อ.เมือง โทร. (054) 521710 เป็นแม่แบบของเจดีย์ต่าง ๆ ในแพร่ สร้าง พ.ศ. 1719 โดยได้
พระบรมธาตุจากพุกาม พ.ศ. 1879 พญาลิไทบูรณะเป็นเจดีย์ทรงช้างล้อม มีพระพุทธรูปยืนปางเปิดโลก ต่อมากษัตริย์ราชวงศ์มังรายมหาราชบูรณะเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสนเมื่อ พ.ศ. 2350
241. พระธาตุดอยโตน : ต.วังหงส์ อ.เมือง สร้าง พ.ศ. 2525
242. พระธาตุสบต๋ำ
243. วัดพระธาตุผาลาย :  อ.สอง สร้าง พ.ศ. 2522
244. พระธาตุดอยงู : อ.สอง
245. พระธาตุวัดห้วยขอน : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง สูง 9 ม. สร้าง พ.ศ. 2533
246. วัดคงลาน : อ.ลอง (บนเส้นทาง 1023)
247. วัดดอนแก้ว : ต.ห้วยแก้ว อ.สอง
จาก :  หนังสือพระบรมธาตุ เขียนโดย : อ.บริภัทร
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2539
*ขอบคุณภาพประกอบทุกภาพจากอินเตอร์เน็ต

อ่านบทความอื่นๆ

 
 

http://goo.gl/VqFPHN


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก
      การแต่งกายไปวัด เมื่อจะไปวัดควรแต่งกายอย่างไร ให้ถูกต้องและสุภาพ
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร