พระบรมธาตุในประเทศไทย ตอนที่ 1

พระบรมธาตุในประเทศไทย 1.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2.วัดโพธิ์ พระมหาธาตุทรงปรางค์ 3.วัดมหาธาตุ 4.วัดราชบพิตร .... https://dmc.tv/a17572

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 1 มี.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 21145 ]

พระบรมธาตุ

พระบรมธาตุในประเทศไทย

พระบรมธาตุในประเทศไทย ตอนที่ 1
 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว
เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325
 

กรุงเทพมหานครฯ

1.    วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
          -    พระศรีรัตนเจดีย์ (เจดีย์ทอง) ร.4 โปรดให้สร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุพระบรมธาตุ เสร็จสมัย ร.5 เป็นเจดีย์ ทรงลังกา สูง 40 เมตร
          -    พระแก้วมรกต บรรจุพระบรมธาตุ 7 ตำแหน่ง (พระโมฬี พระนลาฎ พระอุระ พระหัตถ์ 2 ข้าง พระชานุ 2 ข้าง)
          -    พระบรมธาตุบรรจุในพระเมาฬีพระรูป ร.1 และ ร.2 ในพระอุโบสถ
2.    วัดโพธิ์ พระมหาธาตุทรงปรางค์
3.    วัดมหาธาตุ ภายในพระมณฑปมีพระเจดีย์ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
4.    วัดราชบพิตร เจดีย์กลมบรรจุพระบรมธาตุไว้ที่ยอด
5.    วัดบวรนิเวศวิหาร เจดีย์ทองใหญ่
6.    วัดพระศรีมหาธาตุ เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุซึ่งขุดพบจากมหาสถูปธรรมราชิกะ
7.    วัดสระเกศ ภูเขาทอง (พระบรมบรรพต) บรรจุพระบรมธาตุซึ่งได้จากกรุงกบิลพัสดุ์ สมัย ร.5
8.    วัดเครือวัลย์ เจดีย์ทรงลังกาฐานสี่เหลี่ยม
9.    วัดธรรมมงคล พระบรมธาตุจากลังกา (เป็นส่วนพระนลาฎ)
10.    วัดกระทุ่มราย 19 ถ.สุวินทวงศ์ ม.12 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจาก (เจดีย์กลางน้ำ)
11.    วัดหลักสี่ เจดีย์พระธาตุ
12.    วัดเทพนารี 807 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย (เจดีย์ใหญ่)
13.    วัดนิมมานนรดี 38 ถ.เพชรเกษม ม.15 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ (เจดีย์ พ.ศ.2417)
14.    วัดโสมนัสวรมหาวิหาร เจดีย์ลักษณะคล้ายพระปซมเจดีย์ สูง 55 เมตร
15.    วัดคูหาสวรรค์ หรือวัดศาลาสี่หน้า พระพุทธเทวปฏิมากรซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ หน้าตัก 5 ศอกคืบ 4 นิ้ว ภายใน บรจุพระบรมธาตุ
16.    วัดธาตุทอง ระหว่างซอยสุขุมวิท 63 และ 65 มีพระพุทธเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ
17.    วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ใกล้พระบรมมหาราชวัง บรรจุพระบรมธาตุที่ยอดองค์พระเจดีย์
18.    วัดสุทัศน์เทพวราราม ถ.ดินสอ ใกล้เสาชิงช้า สมัย ร.3 พ.ศ. 2387 มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหล่อพระเจดีย์
19.    วัดบวรมงคล (วัดลิงขบ) ริมฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กทม. มีเจดีย์ทรงไทย สูง 9.7 เมตร บรรจุพระบรมธาตุ
20.    วัดราชนัดดา ถ.มหาชัย เยื้องป้อมพระกาฬ เขตพระนคร พระบรมธาตุประดิษฐานอยู่ในบุษบก ณ มณฑปชั้นยอดสุดของโลหะปราสาท
21.    วัดปทุมวนาราม (วัดสระปทุม) เขตปทุมวัน บรรจุพระบรมธาตุ ณ เจดีย์ประธาน
22.    วัดมหรรณพาราม ถ.ตะนาว เยื้องศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร บรรจุพระบรมธาตุที่พระเจดีย์หลังอุโบสถ พ.ศ. 2403
23.    พระบรมสารีริกธาตุระย้ากินนร ณ พระที่นั่งจักพรรดิพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง
24.    วัดใหม่พิเรนทร์ (วัดโพธิ์สามต้น) เขตบางกอกใหญ่ มีงานสรงน้ำพระธาตุ ปลายเดือน ม.ค. ถึง ต้นเดือน ก.พ.
25.    วัดนางชี เขตภาษีเจริญมีประเพณีชักพระทางน้ำอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนบุษบกเรือแห่ไปทางน้ำให้พุทธศาสนิกชนตั้งโต๊ะบูชาถวายสักการะ เป็นประเพณีสืบเนื่องมานานกว่า 200 ปีแล้ว กำหนดเอาข้างแรมของเดือน 12 (พ.ย.) เป็นวันแห่เรือชักพระ มีงานฉลองสมโภช 3 วัน 3 คืนทุกปี จำนวนพระบรมธาตุมี 30 กว่าองค์ (แต่ละปีมีเพิ่มมีลด อาจไม่เท่ากัน)
 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงวัดหนึ่ง
ปรากฏตามตำนานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างขึ้นในบริเวณ
ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

อยุธยา

26.    วัดวรนายกรังสรรค์เจดิยบรรพตาราม (วัดเขาดิน) ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน (ทรงพม่า บูรณะสมัย ร.5)
27.    วัดสุวรรณดาราราม ต.หอรัตนไชย อ.เมือง (เจดีย์ใหญ่)
28.    วัดนิเวศธรรมประวัติ 60 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน ร.5 บรรจุพระบรมธาตุในเจดีย์บนหอระฆังเบื้องหลังอุโบสถ พ.ศ. 2421
29.    วัดช่างเหล็ก 33 บ.ช่างเหล็ก ม.1 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร
30.    วัดในบัว 2 ม. 9 ต.บ้านกระทุ่ม  อ.เสนา (เจดีย์ศรีเสนา พ.ศ. 2520 ได้พระบรมธาตุจากทุ่งลอ พะเยา)
31.    วัดพุทไธสวรรค์ 1518 บ.คลองพุทไธสวรรค์ ม.8 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา (ปรางค์ 19 วา มีเจดีย์เรือนแก้วบรรจุพระบรมธาตุ)
32.    วัดสีกุก 35 ม.2 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล (เจดีย์ 30 เมตร)
33.    วัดพระธาตุศรีรัตนาราม ต.บางพลี อ.บางไทร พระบรมธาตุจากลังกา (ทางหลวงปทุมธานี – เสนาฝั่งขวามือ)
34.    วัดบางนมโค อ.เสนา (เจดีย์พระธาตุประดับกระจกสี)
35.    วัดประดู่ทรงธรรม อ.พระนครศรีอยุธยา
36.    เจดีย์ศรีสุริโยทัย วัดสบสวรรค์ ต.สวนหลวง อ.พระนครศรีอยุธยา (บรรจุพระบรมธาตุในผอบทอง 223 องค์)
37.    วัดมหาธาตุ ขุดพบพระบรมธาตุ นำไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ในอดีตเคยแสดงปาฏิหาริย์ต่อหน้าพระพักตร์พระราเมศวร มีลักษณะเหมือนเกล็ดพิมเสน สีขาวบริสุทธิ์เป็นรุ้งแพรวพราว มีขนาด 1 ใน 3 ของ เมล็ดข้าวสาร มีเจดีย์ซ้อน 8 ชั้น ก่อนถึงสถูปทองคำบรรจุพระธาตุเจดีย์แต่ละชั้นทำด้วยทอง แก้ว เงิน นาค ไม้สีดำ ไม้สีแดง
38.    วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา (เจดีย์เก่าด้านหน้า)

ชัยนาท

39.    วัดพระบรมธาตุ (วัดศรีธรรมิกราช) 106 ม.6 ต.ชัยนาท อ.เมือง ปากคลองแพรกศรีราช (แม่น้ำน้อยสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ก่อด้วยศิลาแลงมีงานฉลองและปิดทองทุกวันเพ็ญเดือน 6)
40.    วัดมหาธาตุ หรือวัดศีรษะเมือง ริมแม่น้ำน้อยหลังตลาดสรรคบุรี ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ปัจจุบันหักพังเหลือความสูง 10 เมตร (เดิมสูง 1 เส้น หรือ 40 เมตร) วัดรอบฐาน 40 เมตร เป็นเจดีย์แบบละโว้ยอดกลีบมะเฟือง
 
พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดป่าโมก ซึ่งมีชื่อเดิมว่า วัดตลาด
อยู่ที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง วัดป่าโมก เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง

อ่างทอง

41.    วัดเกศไชโย อ.ไชโย พระบรมธาตุที่เกศหลวงพ่อโต
42.    วัดต้นสน อ.เมือง มีพระเกศแก้วจุฬามณีบรรจุพระบรมธาตุ
43.    วัดป่าโมก อ.ป่าโมก บรรจุพระบรมธาตุ 36 องค์ในพระนอนซึ่งลอยน้ำมา เป็นพระลาวศักดิ์สิทธิ์พูดได้
44.    พระธาตุมหานาม ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย มีพระธาตุเจดีย์โบราณ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากชื่อหลวงพ่อขาว มีงานนมัสการและปิดทององค์หลวงพ่อ ปลายเดือนมีนาคมทุกปี
45.    วัดท่าสุทธาวาส (วัดท่าสุวรรณภูมิ) ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฟากเดียวกับอยุธยา ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก เป็นวัดประจำพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงวาดภาพนอุโบสถด้วยพระองค์เอง พระบรมธาตุที่ขุดพบ บรรจุอยู่ในโกศทองคำลงยาราชาวดีฝีมือละเอียดงดงามมาก

สิงห์บุรี

46.    วัดหน้าพระธาตุ ต.จักรสีห์ อ.เมือง เนินดินสูงมีพระปรางค์สูง 16 วา
47.    วัดกุฎีทอง ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี บรรจุพระบรมธาตุที่อัญเชิญจากดอยสุเทพ 16 องค์บนยอดองค์พระเจดีย์ พ.ศ. 2522 ต่อมา พ.ศ. 2532 เพิ่มเป็น 22 องค์
48.    วัดเขายายกะตา บ.เขายายกะตา ม.2 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล (เจดีย์)
49.    วัดถ้ำช้างเผือก ยอดเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง มีเจดีย์พระธาตุบนยอดเขาด้านบนถ้ำช้างเผือก เป็นพระบรมธาตุที่มหาตมะคานธีถวายให้ เมื่อปี 2477 สร้างพระธาตุเสร็จ พ.ศ. 2480 และยังมีต้นโพธิ์ตรัสรู้จากต้นเดิมที่พุทธคยาด้วย
50.    หลวงพ่อใหญ่วัดจันทร์ศิรินิมิต อ.เมือง บรรจุพระบรมธาตุที่ยอดเศียร พ.ศ. 2536

สระบุรี

51.    วัดเขาแก้ว 1 ต. ต้นตาล อ.เสาไห้ (เจดีย์ 34 เมตร บรรจุพระบรมธาตุและพระธาตุสาวก)
52.    วัดปากบาง ม.3 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ (เจดีย์สูง 37 เมตร)
53.    วัดอัมพวัน 19 บ.อัมพวัน ม.4 ต.ศาสลารีไทย อ.เสาไห้ (เจดีย์)
54.    วัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท มีเจดีย์หินอ่อนบรรจุพระบรมธาตุทางทิศ เหนือของมณฑปพระพุทธบาท ชื่อ “พระมกุฎภัณฑเจดีย์”

อุทัยธานี

55.    วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม หรือวัดทุ่งแก้ว 4 ถ. สุนทรสถิต ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง (พระปรางค์สูง 16 เมตร) ด้านเหนือพระปรางค์มีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ เคยใช้ในพิธีบรมราชาภิเษก ร.6 และ ร.7
56.    วัดท่าซุง (จันทาราม) ต.น้ำซึม อ.เมือง

สุพรรณบุรี

57.    วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง สร้างสมัยพระมหาจักรพรรดิ ปรางค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เคยแสดงปาฏิหาริย์ต่อหน้าสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถ
58.    วัดมหาธาตุสวนแตง หรือวัดพระธาตุนอก ต.ศาลายาว อ.เมือง 72210 สร้างสมัยพระมหาจักรพรรดิ ปรางค์บรรจุพระบรมธาตุเคยแสดงปาฏิหาริย์ต่อพระพักตร์สมเด็จพระเอกาทศรถ
 
วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงชุม อยู่ห่างจากเขื่อนแม่กลอง ประมาณ 5 กิโลเมตร ทางเข้าวัดต้องผ่านตัวเขื่อนแม่กลอง
วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก
และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตรตระการตา ข้างๆ มีเจดีย์เกศแก้วมหาปราสาท

กาญจนบุรี

59.    วัดวังวิเวการาม อ.สังขละบุรี (เจดีย์พระบรมธาตุ)
60.    วัดถ้ำเสื้อ อ.ท่าม่วง (พระบรมธาตุและพระธาตุสาวก) เข้าทางเขื่อนวชิราลงกรณ์
61.    วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ ตรงข้ามทางเข้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ อ.ท่าม่วง (เจดีย์)
 

ปทุมธานี

62.    วัดเทียนถวาย 122 บ้านใหม่ ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง (พระธาตุที่มณฑป วัดนี้สร้างสมัยพระเจ้าอู่ทอง ร.5 เคยเสด็จชลมารคมาประทับแรมที่นี่)
63.    วัดสวนมะม่วง บ.สวนมะม่วง ม.4 ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก (เจดีย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)
64.    วัดเจดีย์ทอง อ.สามโคก (เจดีย์)
65.    วัดสองพี่น้อง ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก
66.    วัดใหม่คลองเจ็ด ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา บรรจุพระบรมธาตุที่ได้จากสังฆราชลังกา ไว้ในเกศองค์พระประธานหน้าตัก 69 นิ้ว
68.    วัดตะวันเรือง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง (ธาตุเจดีย์)
69.    วัดเจดีย์หอย ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว

นนทบุรี

70.    วัดโบสถ์บน (บางคูเวียง) อ.บางคูเวียง (อยู่ในโบสถ์เก่า ในผอบแก้ว)
71.    วัดเฉลิมพระเกียรติ ต.ศรีเมือง อ.เมือง สร้างสมัย ร.3 บรรจุพระบรมธาตุที่ยอดเจดีย์ พ.ศ. 2397
72.    วัดปรมัยยิกาวาส ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด บรรจุพระบรมธาตุที่พระมหารามัญเจดีย์ ลักษณะคล้ายด่านเจดีย์ 3 องค์
73.    วัดเขมาภิรตาราม ฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยา อ.สวนใหญ่ ธาตุเจดีย์สูง 30 เมตร หลังพระอุโบสถบรรจุพระบรมธาตุ พ.ศ. 2496 มีงานฉลองในช่วงวันมาฆบูชา

---- โปรดติดตามตอนต่อไป ----
จาก :  หนังสือพระบรมธาตุ เขียนโดย : อ.บริภัทร
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2539
*ขอบคุณภาพประกอบทุกภาพจากอินเตอร์เน็ต

อ่านบทความอื่นๆ


http://goo.gl/nqfRcl


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
  โรงเรียนบ้านติ้ว ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะ..
(23 ก.ย. 2561)    ชม 155 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร