พระบรมธาตุในประเทศไทย ตอนที่ 4

พระบรมธาตุในประเทศไทย วัดทุ่งธาตุ สันนิษฐานว่า บรรจุพระบรมธาตุฝ่ามือซ้าย, วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ บรรจุพระบรมธาตุเล็กใสได้จากศรีลังกา และอรหันตธาตุลักษณะคล้ายเม็ดในพุทรา, วัดพระธาตุบังพวน พระบรมธาตุมีอายุเกิน 2000 ปีแล้ว ฯลฯ https://dmc.tv/a17733

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 31 มี.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 19555 ]

พระบรมธาตุ

พระบรมธาตุในประเทศไทย

พระบรมธาตุในประเทศไทย ตอนที่ 4
 
 
วัดพระธาตุบังพวน  จังหวัดหนองคาย เป็นศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสาน เพราะมีพระธาตุบังพวนซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ 
และสัตตมหาสถานจำลอง  หนึ่งในสามที่ปรากฏอยู่ในโลก   นอกเหนือจากที่พุทธคยา  ประเทศอินเดีย 
พร้อมทั้งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่สักการะบูชากันอย่างกว้างขวาง
 
หนองคาย

1.    วัดทุ่งธาตุ 100 บ.ทุ่งธาตุ ม.10 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย (ธาตุเจดีย์โบราณ) สันนิษฐานว่า บรรจุพระบรมธาตุฝ่ามือซ้าย
2.    วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ บ.ห้วยไซงัว ม.5 ต.ผาตั้ง อ.สังคม(ธาตุเจดีย์สูง 12 เมตร) สร้างพ.ศ.2522 บรรจุพระบรมธาตุเล็กใสได้จากศรีลังกา และอรหันตธาตุลักษณะคล้ายเม็ดในพุทรา มีงานประจำปีเดือน พ.ย.
3.    วัดพระธาตุบังพวน :172 บ.พระธาตุบังพวน ม.3 ต.พระธาตุบังพวน (ดอนหมู) อ.เมือง (พระบรมธาตุส่วนหัวเหน่า 29 องค์ มีงานนมัสการและเทศกาลเฉลิมฉลองทุกวันเพ็ญเดือน 3) พระยาจันทบุรีกับหมื่นกลางโซ่งเป็นผู้สร้าง พระบรมธาตุมีอายุเกิน 2000 ปีแล้ว
4.    วัดพระธาตุบุ (โพนจิกเวียงงัว) :วัดป่าโคกป่าฝาง (บ้านปะโค ต.เวียงคุก มีพระธาตุเขี้ยวฝาง 3 องค์ เจดีย์สูง 2 เมตร
5.    วัดยอดแก้ว : ม.4 ต.เวียงคุก อ.เมือง (พระบรมธาตุสร้างโกศทองปิดไว้)
6.    วัดสุคนธราราม : บ.เหล่าหลวง ม.3 ต.ดังบัง กิ่งอ.บึงโขงหลง (ธาตุเจดีย์)
7.    ภูทอก : อ.บึงกาฬ (ชั้นที่ 5 และ 7 ) และในวิหารมีพระบรมธาตุวัดชื่อเจติยารามศีรีวิหาร
8.    พระธาตุหอแพ : บรรจุธาตุเขี้ยวฝาง 4 องค์ ประดิษฐานอยู่ที่ท่าหอแพริมแม่น้ำโขงฝั่งซ้าย
9.    พระธาตุเมืองลาหนองคาย :  บรรจุพระบรมธาตุพระบาทเบื้องขวา 9 องค์ อยู่ที่วัดธาตุหนองคายพังลงไปในแม่น้ำโขงเมื่อพ.ศ. 2390
 
อุดรธานี

10.    วัดศรีเจริญโพนบก : บ.ธาตุ ม.10 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ 41150 (อุโบสถและพระธาตุประดับลายเทพพนม) ผู้สร้างเป็นคณะเดียวกับที่สร้างพระธาตุพนม
11.    วัดศรีธาตุประมัญชา (พระธาตุน้อย) : บ.หนองแวง ม.3 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ (ธาตุเจดีย์โบราณ)
12.    วัดศรีมหาธาตุ (วัดป่าแมว) 1 บ.ธาตุ ม.4 ต.บ้านยา อ.หนองหาน (องค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง) เคยมีแมวทองคำส่องแสงออกมาจากองค์พระธาตุสีมรกตเรืองรองใครขอพรก็ได้ดังประสงค์
13.    วัดศรีสว่าง : บ.กุดดู่ ม.1 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง (พระธาตุ 5 ชั้น)
14.    วัดสามัคคีบำเพ็ญผล : บ.หนองหาร ถ.อภัยสำราญ ม.2 ต.หนองหาน อ.หนองหาน (เจดีย์สูง 10 เมตร )
15.    วัดหงสาวดี : บ.ดงขวาง ม.10 ต.หายโศก อ.บ้านผือ (พระธาตุเจดีย์โบราณยอดหัก และพระธาตุขนาดเล็ก)
16.    วัดถ้ำพระ : บ.กลางใหญ่ ม.5 ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ (รูปอรหันตสาวกบรรจุอรหันตธาตุ 1600 องค์
17.    วัดธาตุจอมศรี : บ.แชแล ม.1 ต.แชแล อ.กุมภวาปี (เจดีย์)
18.    วัดธาตุมังคลาราม : บ.เชียงยืน ม.1-2 ต.เชียงยืน อ.เมือง (พระธาตุเชียงยืนเป็นเจดีย์อิฐเผาคล้ายที่ศรีสองรัก)
19.    วัดธาตุวารุการาม : บ.ธาตุไชยมูล (โนนธาตุ) ม.2 ต.หายโศก อ.บ้านผือ
20.    วัดธาตุอุปสมาราม : บ.โก่ม ม.3 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ 41160
21.    วัดป่าเลไลยก์ : 42 บ.เชียง ม.11 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน (พระบรมธาตุจากอินเดีย พ.ศ.2529 )
22.    วัดพระธาตุ : บ.หนาด ม.10ต.นาบัว อ.เพ็ญ
23.    วัดมหาธาตุ : บ.หลวง ม.5 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ
24.    วัดพระธาตุเวฬุวัน : บ.สว่างวัฒนา ถ.วัฒนา ม.8 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา (พระธาตุเจดีย์โบราณศักดิ์มาก )
25.    วัดพระธาตุหนองหมัด : บ.ท่าสังข์ ม.5 ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี
26.    วัดโพธิ์ชัยงิ้วเหนือ  บ.งิ้ว ม.7 ต.บ้านตาด อ.บ้านตุง (เจดีย์ธาตุโบราณ)
27.    วัดโพธิ์ชุม : 56 บ.นาพัง ม.2 ต.เตาไห อ.เพ็ญ (มหาธาตุเจดีย์สร้างด้วยหินที่ฐาน) ปัจจุบันเจดีย์ชำรุดมีต้นมะขามขึ้นระหว่างกลาง
28.    วัดโพธิ์ศรี : 69 บ.จันทน์ ม.1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านตุง (พระธาตุเจดีย์)
29.    วัดโพธิ์สมภรณ์ : 22 ต.หมากแข้ง อ.เมือง (พระบรมธาตุในเกศพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์)
30.    วัดมหาธาตุเจดีย์ (พระธาตุดอนแก้ว) : บ.ดอนแก้ว ม.5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี (เจดีย์สูง 40 เมตร กว้าง 16 เมตร บรรจุพระอรหันตธาตุ) สร้างสมัยพระธาตุพนมมีงานฉลองและสรงน้ำพระธาตุในวันสงกรานต์
31.    วัดเวฬุวนาราม (วัดบ้านเหมือด) : บ.ทึ่งฝน ถ.ทุ่งฝน-อ้อมกอ ม.8 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน (ธาตุเจดีย์โบราณ)
32.    พระธาตุบ้านเดียม : ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี สร้างพร้อมพระธาตุดอนแก้วเจดีย์พระพุทธบาทบัวบก :บนไหล่เข้าภูพาน ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ บรรจุพรบรมธาตุสีขาวเงินยวงเจดีย์สูง 40 ม. มีงานนมัสการช่วงขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 3และวันเพ็ญ เดือน
 
หนองบัวลำภู

33.    วัดธาตุหาญเธาว์ : ม.2 บ้านธาตุ ต.บ้านขาม อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000 (ธาตุเจดีย์ 8 เหลี่ยม) สร้าง พ.ศ.2328
34.    วัดมหาชัย (วัดมหาธาตุเจดีย์) : บ.หนองบัว ม.9 ต.ลำภู หนองบัวลำภู อ.เมือง 39000 โทร. 042-311232 (พระพุทธโบราณ และปรางค์ 2 องค์)เดิมชื่อวัดมหาธาตุไตรยะภูมิ เดิมมีพระธาตุและหอไตรกลางน้ำอายุกว่า 100 ปี มีหนังสือใบลานเป็นภาขอมแต่งเป็นเรื่องราวไว้มากมาย
35.    วัดบวรนิมิต : บ.น้ำพ่น ม.1 ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ (มีพระบรมธาตุที่พระวังคีสะเถระนำมาไว้ในวิหาร)
 
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

สกลนคร

36.    พระธาตุนารายณ์เจงเวง : วัดบ้านธาตุนาเวง ต.พังขว้าง อ.เมือง (มีงานบุญฉลองระหว่างวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 4) บรรจุถ่านเพลิงพระอังคาร (กระดูกปนถ่าน) จากพิธีอัฏฐมีบูชาพระมหากัสสปะและพระอรหันต์ 500 รูปนำมาสร้างพร้อมพระธาตุเชิงชุม สร้างด้วยศิลาแลง สูง 14 เมตร ธาตุดุม :เป็นเจดีย์ศิลาแลงและอิฐถือปูนสูง 4 วา บรรจุดุมจีวรของพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดพระธาตุดุม ต.พระธาตุเชิงชุม อ.เมือง (บางตำนานว่าสร้างคร่อมตรงที่จีวรพระพุทธเจ้าตกหายไป)
37.    พระธาตุภูเพ็ก : ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณนิคม อยู่บนภูพาน สร้างด้วยศิลาแลง ยังไม่สำเร็จดี ตรงเชิงเขามีบันไดขึ้นไปสู่ที่ตั้งพระธาตุ (อุรังคธาตุ) เรียกว่าบันไดแก้ว
38.    พระธาตุวัดศรีมงคล : ต.บ้านธาตุ อ.วาริชภูมิ ห่างตัวจังหวัด 65 ก.ม. ฐานเจดีย์เป็นพุทธประวัติ พระธาตุองค์เดิมก่อนถูกสร้างครอบเป็นศิลาแลง
39.    วัดป่าสุทธาวาส : เขตเทศบาลเมือง อ.เมือง มีพระธาตุหลวงปู่มั่น

กาฬสินธุ์


พระธาตุยาคู (ธาตุใหญ่) ต.หนองแปน อ.กมลาไสย สูง 8 เมตร มีงานฉลองช่วง เม.ย-พ.ค

มหาสารคาม


40.    กู่มหาธาตุ : ต.เขวา อ.เมือง ก่อด้วยศิลาแลง สูง 16 เมตร
41.    พระธาตุนาดูน : อ.นาดูน สูง50.50 เมตร พ.ศ. 2522 ขุดพบพระบรมธาตุสีขาวขุ่นขนาดเม็ดข้าวสารหักอยู่ในสถูป มีแผ่นสัมฤทธิ์รูปบัวบานแปดกลีบรองรับอยู่ มีงานนมัสการในเดือน 3

ร้อยเอ็ด


42.    วัดบึงพระลานชัย : 116 ต.ในเมือง อ.เมือง มีเจดีย์พระธาตุ
43.    วัดบูรพาภิราม : ต.ในเมือง อ.เมือง (เจดีย์พระธาตุ)
44.    วัดกลางอุดมเวทย์ :สุขาภิบาล อ.พนมไพร มีงานบุญบั้งไฟบวงสรวงองค์พระธาตุช่วงวิสาขบูชา แรม 1ค่ำเดือน 7 เป็นวันจุดบั้งไฟ

นครพนม


45.    วัดพระธาตุพนม 183 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม มีประวัติย้อนไปได้ถึงราวพ.ศ. 8 มีงานไหว้พระธาตุระหว่างวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 (7 วัน 7 คืน) องค์พระปฐมเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ ส่วนพระอุรังคธาตุ (กระดูกหน้าอก) 8 องค์ ภายหลังมีผอบบรรจุพระธาตุอีก 2ผอบ ผอบหนึ่งบรรจุ 215 องค์อีกผอบบรรจุ 30 องค์เจดีย์สูง 52 เมตร ตั้งอยู่บนภูกำพร้า ยอดฉัตรเป็นทองคำหนัก 10 ก.ก. ทองประดับยอดเจดีย์หนักรวม 110 ก.ก.
46.    วัดธาตุมหาชัย :วัดโฆษาการาม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก โทร. 01-4130019 บรรจุอัฐิธาตุพระโกณฑัญญะ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตรพระอานนท์ พระภัสสะ และพระอนุรุทธะพระธาตุเรณูนคร
47.    วัดพระธาตุเรณู อยู่ระหว่าง ต.เรณู และ ต.โพนทอง อ.เมืองสูง 35 เมตร
48.    วัดพระธาตุน้อยศรีบุญเรือง :ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม (เป็นวักเก่าอยู่บริเวณมรุกขนคร ห่างจากที่ว่ากลางอำเภอ 7 ก.ม.)
49.    วัดมรุกขนคร : บ.ดอนนางหงส์ท่า อ.ธาตุพนม มีพระมหาเจดีย์ ภ.ป.ร.
50.    พระธาตุศรีคุณ : อ..นาแก ทางหลวง 212 แยกเข้า 223 เจดีย์สูง 8 เมตร
51.    พระธาตุประสิทธิ์ : อ.นาหว้า บรรจุพระอุรังคธาตุและดินสังเวชนียสถาน 4 และอรหันตธาตุ 14 องค์ อยู่บนเส้นทางสายท่าอุเทน-ศรีสงคราม-บ้านแพง
52.    พระธาตุท่าอุเทน : ริมแม่น้ำโขง อ.ท่าอุเทน สูง66 เมตร บรรจุพระบรมธาตุและอรหันตธาตุจากย่างกุ้ง มีงานทุกวันขึ้น 13 ค่ำ ถึง แรม 1 ค่ำเดือน 4
 
อำนาจเจริญ

53.    พระมงคลมิ่งเมือง : พุทธอุทยานเขาดานพระบาท บรรจุพระบรมธาตุในองค์พระ
 
พระธาตุขามแก่น สร้างขึ้นประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ตั้งอยู่ในวัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง ขอนแก่น

ขอนแก่น


54.    พระธาตุขามแก่น : วัดเจติยภูมิ บ.ขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง (มีงานสมโภชสักการะองค์พระธาตุ ทุกวันเพ็ญ เดือน 6) เจดีย์สูง15 เมตร บรรจุพระอังคารธาตุพระพุทธเจ้า
55.    กู่ (ปรางค์ศักดิ์สิทธิ์) : อยู่ระหว่างบ้านเหล่าบ้านโพนทอง บ้านดอนช้าง บ้านหัวบึง บ้านหว้าอายุประมาณ 1000 ปี ตามใบลานวัดบ้านหว้านั้น พระครูคัณทนงเป็นผู้นำในการสร้าง มีพระธาตุอยู่กลาง มีพระพุทธรูปล้อมรอบด้วยศิลาแลง มีงานเทศกาลทุกวันเพ็ญเดือน 5
56.    พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์ : วัดหนองแวง เมืองเก่าพระอารามหลวง (ชั้นที่ 9 เป็นหอบรรจุพระบรมวารีริกธาตุ)
57.    พระธาตุเมืองพล : อ.พล
 
ยโสธร

58.    วัดมหาธาตุ : เขตเทศบาลเมืองยโสธร ถ.วารีราช เลขที่ 40 ต.ในเมือง อ.เมืองบรรจุพระธาตุพรอานนท์ซึ่งได้รับจากเทวทหะนคร อินเดีย พ.ศ.1218
59.    วัดศรีธรรมาราม : 1 ถ.วิทยดำรง เขตเทศบาลเมืองยโสธร ต.ในเมือง อ.เมือง  (พระบรมธาตุเจดีย์ศรีโสธร)
60.    พระธาตุคำบุ : บ.วัดธาตุ มีงานทำบุญสรงน้ำทุกเดือน 5
61.    พระธาตุตาดทอง (ถาดทอง) : บ.สะเดา ต.ตาดทอง อ.เมือง
62.    วัดพระเสาร์ : ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย
 
อุบลราชธานี

63.    พระธาตุศรีมหาโพธิ์ : วัดหนองบัว ต.แจระแม อ.เมือง (บนทางไปอำนาจเจริญ) เจดีย์ทรงพุทธคยาบรรจุพระบรมธาตุ พ.ศ.2500 (ได้จากเชียงแสน ทุ่งจ้อ)
64.    พระธาตุวัดสวนตาล : ต.บ้านชีทวน อ.เขื่องใน 34150 สร้างสมัยพระธาตุพนม พังลงก่อนพระธาตุพนมพังเพียง 19 วัน จนบัดนี้ยังไม่ได้รับการบูรณะ (ในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระธาตุล้มปรากฏแสงสวางพวยพุ่งออกมาประดุจสายฟ้าแลบเป็นประกายโดยทั่วไป)

ศรีสะเกษ


65.    วัดมหาธาตุศรีสะเกษ
66.    พระธาตุเรืองรอง : วัดบ้านสร้างเรือง ม.3 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง เจดีย์สูง 43.6 เมตรชั้นบนสุดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
67.    พระธาตุจังเกา :บ.หนองจังเกา ต.ดินแดง อ.ไพรบึง เจดีย์สูง 40 เมตร
 
มุกดาหาร

68.    ภูมโนรมย์ : อ.เมือง มีเจดีย์พระธาตุและพระพุทธบาท ยอดภูห่างจากตัวเมือง 3 ก.ม.

ชัยภูมิ


69.    พระธาตุบ้านแก้ง (พระธาตุบึงสามหมื่น) : ม.15 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว สูง 12 วา มีงานนมัสการเดือน 5 ทุกปีเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุสร้างราวพ.ศ. 500 บูรณะ พ.ศ. 2101 โดยพระเจ้าเชษฐาแห่งนครเวียงจันทร์
70.    พระธาตุกุดจอก :บ.ยางน้อย ม.2 ต.บ้านเมืองน้อย อ.เกษตรสมบูรณ์ 31620 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอ 2 ก.ม. สร้างราว พุทธศตวรรษที่ 19-20 มีงานนมัสการองค์พระธาตุทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5
 
นครราชสีมา

71.    วัดศาลาทอง : ต.หัวทะเล อ.เมือง พระสัมพุทธเจดีย์ศรีสิงหนาทบรรจุพระบรมธาตุ 2 องค์ที่ได้จากเชียงตุง เมื่อ พ.ศ.2496
72.    วัดหน้าพระธาตุ :  ม.1 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย
73.    วัดป่าสาละวัน : มีบุษบก 3 องค์ องค์กลางบรรจุพระบรมธาตุ องค์ขวาบรรจุอัฐิพระอาจารย์มั่น องค์ซ้ายบรรจุอัฐิพระอาจารย์เสาร์
74.    พระพุทธสกลสีมามงคล : หลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อใหญ่หรือหลวงพ่อดงพญาเย็นอยู่บนเทือกเขาสีเสียด วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ต.กลางดงอ.ปากช่อง (บรรจุพระบรมธาตุไว้ในองค์พระ)
75.    วัดบ้านไร่ : บรรจุพระบรมธาตุบนบุษบกยอดพระอุโบสถ
 
พระธาตุสัจจะ องค์พระธาตุสัจจะประกอบไปด้วย ดอกบัวบานมีกลีบสามกลีบ สูง 1 เมตร
อยู่รอบองค์พระธาตุ องค์พระธาตุมีความสูงทั้งหมด 33 เมตร มีเศวตฉัตร 7 ชั้น
 
เลย

76.    พระพุทธรัตนบุรีศรีชาวเลย : หลังวัดชลประทานบ้านท่าแพ อ.เมือง ริมทางหลวง 203 เลย-ภูเรือ-ด่านซ้ายบรรจุพระบรมธาตุใบโพธิ์ และดินจากสังเวชนียสถาน 4 ในองค์พระซึ่งก่ออิฐถือปูนองค์ใหญ่อยู่บนเขาลูกรัง เมื่อพ.ศ. 2514
77.    พระธาตุดินแทน : ต.แสงกา อ.นาแห้ว มีประเพณีฉลองกลางเดือน 12
78.    พระธาตุสัจจะ : อ.ท่าลี่ ไปทางหลวง 201 แยกเข้า 2115 สายบ้านตูบโกย-ท่าลี่องค์พระธาตุสูง 33 เมตร คล้ายพระธาตุพนม

จาก :  หนังสือพระบรมธาตุ เขียนโดย : อ.บริภัทร
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2539
*ขอบคุณภาพประกอบทุกภาพจากอินเตอร์เน็ต

อ่านบทความอื่นๆ

 

http://goo.gl/yYhSQK


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก
      การแต่งกายไปวัด เมื่อจะไปวัดควรแต่งกายอย่างไร ให้ถูกต้องและสุภาพ
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร