ลักษณะของพระบรมธาตุ

ผิวพรรณหรือวรรณะของพระบรมธาตุนั้น เมื่อสังเกตให้ดีจะเห็นว่าแตกต่างจากกวดทรายทั่วไป คือจะมีวรรณะงดงาม เปล่งปลั่งกว่า นำมาส่องกล้องจุลทรรศน์บางครั้งจะเป็นรุ้งสีทองแวววาวน่าชม บางครั้งมีละอองทองหรือเงินคล้ายกากเพชรหรือผงทองคำเปลวเกาะอยู่ https://dmc.tv/a17439

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 8 ก.พ. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 16585 ]

พระบรมธาตุ

ลักษณะของพระบรมธาตุ

ลักษณะของพระบรมธาตุ
 
ภาพประกอบใช้เพื่อการสื่อความหมาย

วรรณะ


     ผิวพรรณหรือวรรณะของพระบรมธาตุนั้น เมื่อสังเกตให้ดีจะเห็นว่าแตกต่างจากกวดทรายทั่วไป คือจะมีวรรณะงดงาม เปล่งปลั่งกว่า นำมาส่องกล้องจุลทรรศน์บางครั้งจะเป็นรุ้งสีทองแวววาวน่าชม บางครั้งมีละอองทองหรือเงินคล้ายกากเพชรหรือผงทองคำเปลวเกาะอยู่

รูปทรง


มีหลายลักษณะ

     -    เม็ดข้าวสารหัก
     -    เมล็ดถั่วแตก
     -    เมล็ดพันธุ์ผักกาด
     -    เม็ดกรวดเม็ดทราย
     -    ดอกมะลิตูม (สีพิกุล) (ในตำนานว่ามี 6 ทะนาน)
     -    แก้วมุกดา (สีผลึก) ในตำนานว่ามี 5 ทะนาน)
     -    ผงทองคำ (จุณ) (ในตำนานว่ามี 5 ทะนาน) อาจเรียกว่า สีทองอุไร (กิมซัว)
     -    รูปทรงอื่นๆ ที่ไม่ตรงตามตำราก็มี

ขนาด


      ขนาดเล็ก เท่าเมล็ดพันธ์ผักกาด มักมีสีเหลืองดอกมะลิตูม
      ขนาดกลางหรือค่อนข้างใหญ่ เท่าเม็ดข้าวสารหักกลาง มีสีเหมือนแก้วมุกดาหรือไข่มุก
      ขนาดใหญ่ ขนาดเมล็ดถั่วเขียวผ่ากลาง ถั่วเหลืองหรือถั่วมุคคะสีเหมือนทองคำหรือทองอุไร

สี (ทางกายภาพ)


     -    สีเนื้อแก้วใสงาม หรือเหมือนเพชร
     -    สีขาว
     -    สีดอกพิกุลแห้ง
     -    สีครึ่งขุ่นครึ่งใส
     -    เนื้อมัน สีต่างๆ
     -    เทา ดำเป็นมัน
     -    สีเขียวไข่นกการะเวก
     -    สีชมพุใส
     -    ขาวอมแดง แดงเป็นจุดหรือเป็นบริเวณ
     -    สีใส มีเกล็ดเงิน ทองมาเกาะ

พลังงาน

 
      วิมุตติธรรมจากองค์พระบรมธาตุหาใช่นามธรรมล้วนไม่ พลังงานที่กระจายออกจากพระบรมธาตุมีอยู่ตลอดเวลาและมีมากเป็นพิเศษในบางโอกาส ผู้มีจิตสะอาด สงบ สว่างถึง ระดับหนึ่ง จะสัมผัสกับพลังงานดังกล่าวได้ คุณประโยชน์ของวิมุตติธรรมจากองค์พระบรมธาตุนั้นมีมากมายมหาศาลอเนกอนันต์ หลวงปู่บุดดา ถาวโร พระอรหันต์แห่งสิงห์บุรีเคยกล่าวว่าวิมุตติธรรมอันเป็นของแท้นั้น จะว่าเป็นรูปธรรมก็ไม่ใช่ จะว่าเป็นนามธรรมก็ไม่ใช่ จะว่าเป็นนามธรรมก็ไม่ใช่ ตรงนี้สำหรับปุถุชนทั่วไปไม่ใช่ง่ายเลยที่จะเข้าใจ เพราะตามระบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนั้น ถ้าไม่ใช่รูปธรรมก็จะต้องเป็นนามธรรม ไม่ใช่นามธรรมก็จะต้องเป็นรูปธรรม ที่เป็นเช่นนี้เพราะความเข้าใจในเรื่องของธรรมจักร สูญญํ อนุสัยและอาสวะกิเลส รวมถึงความเข้าใจแยกแยะสมมุติวิมุตติ นั้นได้เสื่อมถอยลงไปมาก

รัศมี


      เกิดจากพลังธรรมจักร อันเป็นเหตุแห่งพระธาตุและหล่อเลี้ยงดำเนินเป็นธรรม (สมาบัติ) อยู่ภายในและรอบนอกขององค์พระธาตุ เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญมีปฏิสัมพันธ์ หรือกระทบกับอธิษฐานบารมีของผู้มีบุญญาธิการวิมุตติธรรมอันเป็นธรรมหล่อเลี้ยงทุกอณูอยู่จะเหวี่ยงตัวสมาบัติรุนแรงขึ้นอย่างเป็นระเบียบ ปรากฏการแผ่รัศมีออกไปในวงกว้างกว่าเดิม เป็นแสงสีอันประณีต บางครั้งมีการเสด็จของพระบรมธาตุ พร้อมกับการแผ่รัศมีด้วยสีของรัศมีหรือฉัพพรรณรังสีที่ปรากฏมีหลายสี เป็นรัศมีที่ประณีตละเอียดอ่อนกว่าแสงสีใดในโลกรวมทั้งแสงสีที่มนุษย์สามารถประดิษฐ์ขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม

ความสว่าง ความแรง หรือ momentum ของพลังงานที่หล่อเลี้ยงพระบรมธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง


      1.    ธาตุสาวกกับพระบรมธาตุ : พระบรมธาตุจะสว่างกว่า มี momentum ของพลังงานสูงกว่าเพราะมีการสั่งสมบารมีมามากกว่า มีปฏิสัมพันธ์กับธาตุธรรมในจักรวาลต่างๆ มากมายหลากหลายลึกซึ้งกว่า มีความเป็นต้นกำเนิดหรือความดั้งเดิม (originality) สูงกว่า เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดให้ธรรมจักรแก่พระสาวกอีกทีหนึ่ง)

      2.    ปริมาณขององค์พระธาตุ : ยิ่งมาก ยิ่งแรง ยิ่งสว่าง (โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่)

      3.    จิตของผู้เคารพบูชา : หากมีศรัทธามากเคารพนอบน้อมซาบซึ้งมาก กระแสจิตจะไปกระทบกระตุ้นให้พลังงานศักย์ที่หล่อเลี้ยงแต่ละอณูของพระธาตุอยู่กระจายออกมาเป็นพลังงานจลน์มากกว่าผู้ศรัทธาน้อย

      4.    บารมีของผู้เคารพบูชาหรืออธิษฐาน : หากผู้บุชาหรืออธิษฐานต่อพระบรมธาตุมีบารมี (กำลังใจ) สูง จะมีปฏิสัมพันธ์และสัมผัสพลานุภาพของพระธาตุได้มากกว่า และมีโอกาสที่พระธาตุจะกระจายพลังรัศมี หรือฉัพพรรณรังสีออกมามากกว่า
 
รูปแบบ (format) ในการกระจายตัวของรัศมี

      กระจายออกจากศูนย์กลาง (องค์พระธาตุ) ไปโดยรอบ บางครั้งแสงรัศมีนั้นจะวนเวียนทักษิณาวัตร (เวียนขวา) รอบองค์พระเจดีย์จากล่างขึ้นบน บนลงล่าง วนรอบตัวผู้มีบุญญาธิการ
 
เหตุแห่งการเป็นพระบรมธาตุ
 
 
 
      พระอริยะหรืออริยบุคคลที่ปฏิบัติธรรมถูกหลักธรรมจักรฯ นั้น กายและใจของท่านจะได้รับการซักฟอก ชำระล้างด้วยวิมุติธรรม (ธาตุธรรมอันบริสุทธิ์แม้อยู่ระหว่างรูปกับนาม อยู่เหนืออนิจจังแห่งภพสาม) อนุสัย และอาสวะกิเลสทั้งหลายจะค่อยๆ ถูกขจัดออกไปจากส่วนต่างๆ ทั้งกายและใจ (ทุกส่วนของขันธ์ 5) ส่วนต่างๆ ที่ลมปราณเคยผ่านไปถึงจึงค่อยๆ กลายเป็นพระธาตุไป กล่าวอย่างย่อก็คือว่าจิตอันบริสุทธิ์ของพระอรหันต์นั้น มีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นธาตุอันบริสุทธิ์ จึงเกิดเป็นพระธาตุได้ หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม วัดป่าอรัญวิเวก ต.บ้านป่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม พระอริยะสำคัญสายพระอาจารย์มั่นและเป็นสหายร่วมธุดงค์ของหลวงปู่แหวนสุจิณโณ ได้เคยกล่าวไว้ว่า “อำนาจตบะที่อริยบุคคลได้ตั้งหน้าบำเพ็ญเพียร เพื่อขัดเกลากิเลสนั้น มิได้แผดเผาชำระล้างเฉพาะกิเลสเท่านั้น หากแต่ได้แผดเผา ชำระล้าง ซักฟอกกระดูกในร่างกายให้กลายเป็นพระธาตุไปด้วยในขณะเดียวกัน”
 

http://goo.gl/AlKHLu


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร