เกิดนอกบุญเขต-หมวดปัญหาสังคม

เกิดนอกบุญเขต ประกอบด้วย เกิดในครอบครัวเทวนิยม ไม่เชื่อศาสนาใดเลย ย้าย / เปลี่ยนศาสนาทั้งครอบครัว หลุด / พลัดจากหมู่คณะ และเป็นผู้สั่งสอนคำสอนเทวนิยม https://dmc.tv/a8490

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > บาป-อกุศลกรรม-กรรมที่ทำให้ประสบทุกข์ > ปัญหาสังคม
[ 9 ต.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 15414 ]
 
 
 
ฟังคำยุยงของคนพาล
 
 

นับถือศาสนาเทวนิยม
 

เกิดนอกบูญเขต


 
 
 
กระทบกระทั่ง / น้อยใจออกจากหมู่คณะไป
 
อธิษฐานไม่ล้อมกรอบ
 
แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เกิดนอกบุญเขต
 


 
วิบาก
รายละเอียด
เกิดนอกบุญเขต / ครอบครัวเทวนิยม
1.อดีตชาติ คบคนพาล ฟังคำยุยงของคนพาล
2.อดีตชาติ ไม่อธิษฐานล้อมกรอบ
3.อดีตชาติ นับถือศาสนาเทวนิยม
4.อดีตชาติ น้อยใจบางคนในหมู่คณะจึงออกไป
5.อดีตชาติ ออกจากหมู่คณะไปนับถือเทวนิยม
6.ปัจจุบัน ปิดกั้นตัวเองที่ต้องนับถือศาสนาเทวนิยมเท่านั้น
ไม่เชื่อศาสนาใดเลย
1.อดีตชาติ เชื่อเรื่องหนึ่งสมองสองมือ
2.อดีตชาติ อธิษฐานไม่ล้อมกรอบ
3.อดีตชาติ เห็นข้อผิดพลาดของบางคน
ย้าย / เปลี่ยนศาสนาทั้งครอบครัว
1.อดีตชาติ นับถือความเชื่อนอกบุญเขต
2.ปัจจุบัน เป็นพวกศรัทธาจริต ไม่ได้สั่งสมบุญด้านปัญญา
หลุด / พลัด จากหมู่คณะ
1.อดีตชาติ ดื้อ มีความเห็นเป็นของตนเอง
2.อดีตชาติ กระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะ
3.อดีตชาติ สร้างบารมีกับหมู่คณะแบบไม่สม่ำเสมอ
4.อดีตชาติ ประมาทในการดำเนินชีวิต
5.อดีตชาติ อธิษฐานไม่ล้อมกรอบ
เป็นผู้สั่งสอนคำสอนเทวนิยม
1.อดีตชาติ นับถือศาสนาเทวนิยมอย่างเคร่งครัด
 
 
เกิดนอกบุญเขต 
 
 
ประกอบด้วย  เกิดในครอบครัวเทวนิยม ไม่เชื่อศาสนาใดเลย ย้าย / เปลี่ยนศาสนาทั้งครอบครัว  หลุด / พลัดจากหมู่คณะ และเป็นผู้สั่งสอนคำสอนเทวนิยม
 
สรุปกรรมที่ทำให้เกิดนอกบุญเขต
1.ฟังคำยุยงของคนพาล
2.นับถือศาสนาเทวนิยม
3.กระทบกระทั่ง / น้อยใจออกจากหมู่คณะไป
4.อธิษฐานไม่ล้อมกรอบ


http://goo.gl/fyAcI


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม
      ทุกข์ของสัตว์นรก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเก๊าท์และรูมาตอยด์
      ทุกข์ของสัตว์นรกในมหานรกขุม 3
      วิบากกรรมที่ทำให้ได้ลูกเกเร
      วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน