โรคเกี่ยวกับจมูก-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคเกี่ยวกับจมูก ประกอบด้วย เนื้องอกในโพรงจมูก เลือดออกทางจมูกทุกวัน ริดสีดวงจมูก ผ่าตัดจมูก ปวดจมูกเป็นประจำ คัดจมูกน้ำมูกไหล จมูกไม่รับกลิ่น กระดูกที่จมูกคด และ ไซนัส https://dmc.tv/a8262

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > บาป-อกุศลกรรม-กรรมที่ทำให้ประสบทุกข์ > โรคภัยไข้เจ็บ
[ 22 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 23257 ]
 
 

ฆ่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จับกดน้ำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้
ตากแดดตากฝนไม่ดูแล
 

โรคเกี่ยวกับจมูก
 
 
 
แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคเกี่ยวกับจมูก
 


  
วิบาก
รายละเอียด
เนื้องอกในโพรงจมูก   
1.อดีตชาติ ใช้ท่อนไม้ทุบที่จมูกใบหน้าคู่อริ
เลือดออกทางจมูกทุกวัน
1.อดีตชาติ ทรมานข้าศึก
ริดสีดวงจมูก
1.อดีตชาติ จับข้าศึกกดศีรษะลงในถัง
ผ่าตัดจมูก
1.อดีตชาติ ทรมานข้าศึก
ปวดจมูกเป็นประจำ
1.อดีตชาติ ชอบตบหัวแมว
2.อดีตชาติ จับแมวโยนน้ำ
1.อดีตชาติ ไม่ค่อยดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดี
จมูกไม่รับกลิ่น
1.อดีตชาติ ทุบหัวสัตว์
กระดูกที่จมูกคด
1.อดีตชาติ ทรมานข้าศึก
1.อดีตชาติ ปล่อยสัตว์ให้ตากแดดตากฝน
 
 
โรคเกี่ยวกับจมูก

ประกอบด้วย เนื้องอกในโพรงจมูก เลือดออกทางจมูกทุกวัน ริดสีดวงจมูก ผ่าตัดจมูก ปวดจมูกเป็นประจำ
คัดจมูกน้ำมูกไหล จมูกไม่รับกลิ่น กระดูกที่จมูกคด และ ไซนัส

สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับจมูก
  
1.ฆ่า ทุบตีที่ศีรษะและจมูก
2.ทรมานจับคน/สัตว์กดน้ำ
3.ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้ตากแดดตากฝนไม่ดูแล

 
 
แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม
โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ - หมวกโรคภัยไข้เจ็บ >>
 

http://goo.gl/BSrTj


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม
      ทุกข์ของสัตว์นรก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเก๊าท์และรูมาตอยด์
      ทุกข์ของสัตว์นรกในมหานรกขุม 3
      วิบากกรรมที่ทำให้ได้ลูกเกเร
      วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน