พระอุปวาณเถระ กับอานิสงส์การบูชาพระเจดีย์

ประวัติการสร้างและบูชาพระเจดีย์ของนักสร้างบารมีในกาลก่อนว่าท่านเหล่านั้นทำกันอย่างไร และผลบุญที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับเป็นอย่างไร https://dmc.tv/a16426

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก
[ 16 ส.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 14541 ]

แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก

 

พระอุปวาณเถระ
เพราะบูชาพระเจดีย์จึงมีบริวาร ๘๖,๐๐๐ แวดล้อม
 
 
 มหาธรรมกายเจดีย์


เพราะบูชาพระเจดีย์จึงมีบริวาร ๘๖,๐๐๐ แวดล้อม


พระอุปวาณเถระ


     การบูชาบุคคลผู้ควรบูชานั้น แม้ไทยธรรม คือ เครื่องสักการะจะมีประมาณน้อย เป็นไทยธรรมของคนยาก แต่ถ้าหากทำด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วผลนั้นย่อมยิ่งใหญ่ไพศาล เหมือนเรื่องราวของ พระอุปวาณเถระ ดังต่อไปนี้

     ในกาลแห่งพระผู้มีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ปทุมุตระ พระเถระนี้ บังเกิดในตระกูลที่ยากจน เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้ว มวลมนุษย์ เทวดา นาค ครุฑ กุมภัณฑ์ ยักษ์ และคนธรรพ์ทั้งหลาย เก็บรวบรวมพระบรมธาตุของพระองค์มาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ที่สำเร็จด้วยรัตนะ สูง โยชน์ ท่านปรารถนาจะบูชาพระเจดีย์ แต่ไม่มีไทยธรรม จึงเอาผ้าห่มของตนที่มีอยู่ผืนเดียว มาซักให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์ แล้วนำมาผูกกับปลายไม้ไผ่ ยกขึ้นทำเป็นธง

     ยักษ์ผู้เสนาบดี นามว่าอภิสัมมตะ ได้รับการแต่งตั้งจากเทวดาทั้งหลายเพื่ออารักขาสถานที่บูชาพระเจดี ไม่ปรากฎกายให้เห็น นำธงนั้น ยกไว้ในอากาศ กระทำประทักษิณพระเจดีย์ รอบ ท่านเห็นดังนั้นแล้ว มีใจเลื่อมใสในพระสถูปนั้นเกิดประมาณ จึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ได้สอบถามถึงผลแห่งการบูชาด้วยธง


มหาธรรมกายเจดีย์ โคมไฟประทีป

อานิสงส์บูชาพระสถูปเจดีย์

     ได้รับการพยากรณ์จากพระอรหันต์องค์หนึ่งว่า

     ๑.จักมีพลช้าง พลม้า พลรถ และพลเดินเท้าแวดล้อมอยู่เป็นนิตย์
     ๒.จักมีนักดนตรี หมื่นและกลองเภรีประโคมแวดล้อมเป็นนิตย์
     ๓.จักมีหญิงสาวแปดหมื่นหกพัน ผู้มีเครื่องประดับประดาอันงดงาม
มีผ้าและอาภรณ์วิจิตรสวมใส่แก้วมณีและกุณฑล แวดล้อม
     ๔.จักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด หมื่นกัป
     ๕.จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ครั้ง
     ๖.จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณานับมิได้
     ๗.เมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นใหญ่ในทวีปทั้ง ธงทั้งหลายจักยกขึ้นโดยรอบ โยชน์ทุกเมื่อ
     ๘.ในแสนกัปแต่กัปนี้ไม่รู้จักทุคติเลย
     ๙.บรรลุปฎิสัมภิทา วิโมกข์ อภิญญา

     นี้จะเห็นว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นแม้ว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ก็ตาม จะปรินิพพานไปแล้วก็ตาม เมื่อจิตเลื่อมใส แม้ไทยธรรม คือ เครื่องสักการะ จะเป็นเพียงผ้าผืนเดียวก็ตาม ผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมยิ่งใหญ่ไพศาลไม่แตกต่างกัน เพราะเหตุว่า พระพุทธเจ้านั้นมีอานุภาพไม่มีประมาณ

     ดังนั้น "หากเราปรารถนาจะไปบูชาพระเจดีย์ แต่มีเครื่องสักการะเพียงเล็กน้อย ก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะสิ่งสำคัญ ผลบุญจะมากหรือน้อยอยู่ที่ความเลื่อมใสของใจเรา"

http://goo.gl/4rDLD7

     
Tag : เทวดา  อานิสงส์  พระพุทธเจ้า  ผลบุญ  บุญ  บริวาร  ธรรมกายเจดีย์  ธรรมกาย  

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพราะบูชาพระเจดีย์จึงมีรัศมีสว่างไสว บูชาด้วยดอกไม้แปดดอก
      พระปัญจทีปทายิกาเถรี กับอานิสงส์บูชาพระเจดีย์จึงมีทิพยจักษุ
      พระมหากัสสปะเถระ กับอานิสงส์สร้างพระสถูปเจดีย์
      บุญ คือ อะไร ?
      ศีลดี คือ อะไร ?
      เมื่อสวรรค์มีจริง ทำอย่างไรจึงจะได้ไปสวรรค์ ?
      ถ้าจิตขุ่นมัวในขณะนั้น ตายแล้วไปไหน ?
      นรก-สวรรค์
      อานิสงส์ของการฟังธรรม
      ทำทานอย่างไร จึงจะได้ บุญมาก ?
      ทำไมคนจึงต่างกัน ?
      ใคร คือ เนื้อนาบุญ ?
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร